بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

منابع شناخت دين:

قرآن

سنت

عقل

اسلاید 2 :

سؤال:

دين منسوب به خداست و عقل از قواي ادراكي بشر، پس چگونه ممكن است ادراك بشر زميني منبع شناخت دين آسماني شود؟

اسلاید 3 :

احكام عقل:

حكم عقل در مبادي تصديق به كتاب و سنت

حكم عقل در فهم كتاب و سنت

حكم عقل در عرض كتاب و سنت

حكم عقل در طول كتاب و سنت

اسلاید 4 :

حكم عقل در مبادي تصديق به كتاب و سنت

متوسل شدن به قرآن و سنت، نيازمند مقدماتي است كه برخي از آنها جز از طريق عقل قابل اثبات نيست.

مانند اثبات وجود خدا – لزوم بعثت انبياء

و عصمت انبياء

اسلاید 5 :

راه هاي يقين عقل

تقليد: بطور منطقي يقين آور نيست، اما گاهي راه خوبي محسسوب مي شود؛ در عين حال سست و بي ثبات است. مانند تقليد فرزندان از پدران خود.

 

فطرت و كشف شهود: از اصل شناخت حضوري است – ارزش بالاتري دارد، چون خود معلوم نزد عالم حاضر است. محرك خوبي براي آغاز انديشه است.

مشكلات: غفلت – شبهات

اسلاید 6 :

حكم عقل در فهم كتاب و سنت

3 طريق در فهم كتاب و سنت:   

اسلاید 7 :

1. كنار گذاري كامل عقل

تنها ملاك فهم معناي آيات و الفاظ است.

اهل حديث – اهل سنت و اخباري هاي شيعه در اين گروهند

نظر: اگر عقل توان درك دين را نداش نياز به ارسال رسل و آيات نبود. پس در درك كتاب و سنت ناتوان است

الفاظي مانند عرش – قلم – روح – لوح              مصاديقي از اشياء

الفاظي مانند عقل – قدرت – كلام – غضب و...          افعال انساني

اسلاید 8 :

مثال

ليس كمثله شيء

چيزي مانند او نيست.

لا تدريكه الابصار و هو يدرك الابصار.

چشم ها او را نمي يابند و او ديدگان را در مي يابد.

اسلاید 9 :

2. بكار گيري افراطي عقل

متكلمان – فلاسفه در اين گروهند. اصول از پيش تعريف شده خود را بر قرآن تحميل مي كنند.

اوج افراط: مقبولات غير قطعي خود را بر كتاب و سنت بار كردند.

آيات را بر اساس عقايد خود تفسير مي كردند.

مهمترين اصل آنها زشتي و زيبايي قرآن است – محال بودن آمرزش بدون توبه

هر آيه كه با عقايد آنها ناسازگار بود تأويل مي كردند (تفسير نادرست)

اسلاید 10 :

مثال (علم زدگان)

اَمْ يَحْسَبُونَ اَنّا لا نَسْمَعُ وَ نَجْواهُمْ بَلي وَ رُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبوُنَ.

آيا مي پندارند كه ما راز آنها و نجوايشان را نمي شنويم؟ چرا و فرشتگان ما پيش آنان

 {حاضرند و} ثبت مي كنند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید