بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سرزمین

 • موقعیت: دو قلمرو شرقی و غربی
 • وسعت: 329733 کیلومتر مربع(حدود یک پنجم ایران)
 • موقعیت جغرافیایی: جنوب شرقی آسیا- منطقه حاره
 • پایتخت: شهر جدید پوتراجایا در نزدیکی کوآلالامپور

اسلاید 2 :

جمعیت و مردم

 • جمعیت ( سال 2005): 3/25 میلیون نفر
 • ترکیب قومی (سال 2004): 4/50 % مالایی، 11 % بومی(در مجموع 4/61 % بومی پوترا)، 7/23 % چینی، 1/7 % هندی و 8/7 % سایرین.

اسلاید 3 :

حکومت

 • نظام حکومتی: مشروطه سلطنتی. پادشاه انتخابی. نقش پارلمان
 • پارلمان: شامل مجلس نمایندگان(دیوان رعیت) و مجلس سنا یا میهنی(دیوان نگارا)
 • ایالات: 13 ایالت و سه منطقه فدرال
 • نقش احزاب: 40 حزب ، نیمی فعال در عرصه سیاسی. احزاب آمنو، انجمن چینی ها، کنگره هندی ها، پاس و داپ
 • تفکیک قوا
 • خودمختاری نسبی ایالات

اسلاید 4 :

زبان و فرهنگ

 • سه تمدن: مالایی- اسلامی، چینی و هندی
 • زبان: زبان رسمی باهاسا ملایو(مالایی)، زبان انگلیسی و گویش های مختلف زبان های چینی و هندی
 • مذهب (سال 2004): اسلام 52 %، بودایی 17 %، تائویی 12 %، مسیحی 8 %، هندو8 % و شمن 2 %.

اسلاید 5 :

گذشته

 • ارتباط با تمدن های چینی، هندی ، ایرانی و عربی
 • گسترش دامنه امپراطوری های هند: سری ویجایا و ماجاپاهیت(قرن هفتم)
 • ظهور حکومت اسلامی(قرن پانزدهم) و اسلامی شدن منطقه
 • ورود استعمارگران: پرتغالی ها، هلندی ها و انگلیسی ها.
 • قرن نوزدهم: استیلای کامل و سیل مهاجرت
 • نیمه اول قرن بیستم: ترس از اقلیت شدن
 • اشغال توسط ژاپنی ها
 • استقلال در سال 1957
 • آشوب قومی سال 1969
 • آغاز برنامه های بلند مدت توسعه

اسلاید 6 :

برنامه های توسعه

 • برنامه سیاست نوین اقتصادی: دهه های1970 و 1980

رشد شهر نشینی، تخصص گرایی، رشد طبقه متوط، گسترش خدمات عمومی و رفاهی، بهبود تغذیه و بهداشت، کاهش فقر و بیسوادی و بیکاری

 • سیاست نگاه به شرق و ارزش های آسیایی: الگوی ژاپن و کره جنوبی
 • برنامه سیاست نوین توسعه: دهه 1990. سیاست توجه به صادرات
 • افق سال 2020
 • استقامت در مقابل بحران مالی
 • عدم تحقق اهداف کاهش نابرابری اقتصادی بر پایه قومیت: سهم بومی ها در مالکیت سرمایه ها 6/1 % در سال 1970، 14% درسال 1990 و 19 % در پایان دو برنامه(هدف 30%)

اسلاید 7 :

شاخص های اجتماعی

 • درصد با سوادی (سال 2003): 89 % شامل 92 % از مردان و 4/85 % از زنان
 • طول عمر (سال 2006): 5/72 سال شامل 70 سال برای مردان و 4/75 سال برای زنان.
 • نرخ تولد: 9/22 در هزار
 • نرخ مرگ و میر: 2/17 در هزار
 • رشد جمعیت: 8/1%
 • درصد شهر نشینی: 65%

اسلاید 8 :

شاخص های اقتصادی

 • تولید ناخالص داخلی (سال 2005) : 2/290 میلیارد دلار
 • نرخ تولید ناخالص داخلی- نرخ واقعی(سال 2005): 3/5 %
 • درآمد سرانه (سال 2006 بانک جهانی): 4960 دلار
 • درصد بیکاری (سال 2005): 6/3 %
 • نرخ تورم(سال 2005): 9/2%
 • جمعیت زیر خط فقر: 3/49 درصد در سال 1970، 15% در سال 1990 و 6% در سال 2004
 • نیروی کار (سال 2000): داد و ستد و گردشگری28 % ، صنعت 27%، کشاورزی، جنگل و ماهیگیری 16%، کارکنان اداری 10% ، خدمات 10% و ساختمان 9%.
 • ترکیب بخش ها در اقتصاد(سال2005): صنعت 48%، خدمات 6/43% و کشاورزی 4/8 %.
 • نرخ رشد واقعی(سال 2005): 3/5%.
 • نرخ رشد تولیدات صنعتی(سال 2005): 1/4%

اسلاید 9 :

تجارت

 • صادرات: از 5/41 میلیارد دلار در سال 1992 به 1/141 میلیارد دلار در سال 2005
 • سه کشورعمده مقصد صادرات: آمریکا(7/19%)، سنگاپور( 6/15%) و ژاپن (3/9%).
 • واردات(سال2005): 7/118 میلیارد دلار
 • سه کشور عمده مبدا واردات: ژاپن( 14%)، آمریکا(13%) و سنگاپور(8/11%).
 • موافقنامه های تجارت آزاد با آمریکا و ژاپن و طرح هایی با پاکستان، استرالیا، زلاند نو و کانادا
 • کمیسیون مشترک سرمایه گذاری های مشترک بین ایران و مالزی: ساختمان سازی، بانک داریف نفت و گاز و گردشگری

اسلاید 10 :

 شاخص های مخابراتی و رسانه ای

 • تلفن های خطوط اصلی (سال 2004): 4،446،300
 • تلفن همراه (سال 2004): 14،611،900
 • رادیو: موج کوتاه(15)، موج متوسط(35) و اف ام(391)
 • شمار شنوندگان رادیو(سال 2001): 9/10 میلیون نفر
 • تلویزیون: شبه جزیره مالزی(51)، صباح(16) و ساراواک(21)
 • شمار بینندگان تلویزیون(سال 2001): 8/10 میلیون
 • کاربر اینترنت (سال 2002): 7/5 میلیون
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید