دانلود فایل پاورپوینت مالیات بر درآمد در حسابداری مالی

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مالیات بر درآمد در حسابداری مالی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مالیات بر درآمد در حسابداری مالی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه
سود گزارش شده حسابداری در مقایسه با سود مشمول مالیات
نظریات موافق و مخالف تخصیص مالیات
مالیات انتقالی به دوره های آتی و چارچوب نظری
ارائه نتایج تخصیص مالیات

اسلاید ۲ :

به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه سود حسابداری و سود مشمول مالیات موجب اختلاف نظر های عمده ای در دهه های گذشته درباره تخصیص های مالیاتی بوجود آمده و مشکلات نظری مربوط به آن بوده است .
برخی از نظریه پردازان حسابداری پیشنهاد کرده اند که هزینه مالیات بر مبنای سود گزارش شده حسابداری محاسبه شود اما با توجه به اهداف محاسبه سود حسابداری و سود مشمول مالیات ، ممکن است این پیشنهاد راه حل قابل قبولی را در بر نداشته باشد .
برخی دیگر از صاحب نظران بر این باورند که ابهامات ایجاد شده در اذهان استفاده کنندگان از اطلاعات مالی را می توان با گزارش هزینه مالیات به مبلغی مساوی مبلغی که باشد به مقامات مالیاتی پرداخت شود بر طرف کرد .

اسلاید ۳ :

تفاوتهای عمده بین سود مشمول مالیات و سود گزارش شده به سهامداران :
اختلافهای دایمی : که از قوانین مربوط به معافیتها یا محدودیتهای مجاز ، به دلایل اقتصادی ، سیاسی یا اداری ناشی می شود و ربطی به محاسبه سود خالص حسابداری ندارد .
اختلافهای موقت : که از موارد زیر ناشی می شود :
الف ) تفاوت زمان بندی اقلام بدهکار و بستانکار در صورت سود و زیان که تفاوتهای بین دوره ای نیز نامیده می شود .
ب ) تفاوت های مربوط به مبانی مختلف اندازه گیری در حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی که تفاوتهای ارزشیابی نیز نامیده می شود .

اسلاید ۴ :

تخصیص بین دوره ای مالیات : در مواردی که تفاوت بین سود مشمول مالیات و سود حسابداری مربوط به اختلافهای موقت است ، قبت هزینه مالیات مبتنی بر سود حسابداری (قبل از مالیات ) ، تخصیص بین دورهای مالیات را ایجاب می کند . اصل زیر بنای این تخصیص اینست که مالیات پرداختنی از سودی تبعیت می کند که مبنای محاسبه آن است .
تخصیص طی دوره مالیات : تمایل به گزارش اقلامی که مستقیما به بدهکار سود انباشته منظور می شود و یا سود و زیانهای غیر مترقبه و سایر اقلام غیر عملیاتی که پس از احتساب مالیات گزارش می شوند ، موجب بکارگیری این روش می شود .در این روش جمع هزینه مالیات واحد انتفاعی به بخشهای مختلف صورت سود و زیان و صورت سود (زیان) انباشته تخصیص می یابد .

اسلاید ۵ :

اختلافهای دایمی ، انعکاسی از محاسبه مجموع مالیاتی است که واحد انتفاعی طی عمر خود پرداخت می کند . مثل سود اوراق مشارکت دولتی و استهلاک سرقفلی
اختلافهای دایمی تنها بر جمع مالیات پرداختی تاثیر می گذارد و مستلزم تخصیص بین دوره ای مالیات نمی باشد .

اسلاید ۶ :

اختلافهای موقت کانون توجه محسوب می شود زیرا حسابداران تا حدودی بر نحوه حسابداری آن کنترل دارند .
این اختلافهای منشاء اصلی وجود تفاوت بین هزینه مالیات و مالیات پرداختنی در یک دوره مالی معین به شمار می آیند .
بر خلاف اختلافهای دایمی در طول عمر واحد انتفاعی ، تفاوتی بین دو نوع مالیات مذکور در بالا باقی نمی ماند .

اسلاید ۷ :

تفاوت زمانبندی : تخصیص بین دوره ای مالیات در مواردی که رویدادهای مالی ، در یک دوره بر سود مشمول مالیات و در دوره ای دیگر بر سود حسابداری (قبل از مالیات) تاثیر می گذارد ضرورت پیدا می کند .
بر اساس استانداردهای حسابداری برخی از کشورها چهار وضعیت ممکن شناخته شده است : 
مبلغی که برای مقاصد مالیاتی از سود کسر شده اما از لحاظ گزارشگری مالی به دوره های بعد انتقال یافته است . مثل بکارگیری روش نزولی استهلاک برای مقاصد مالیاتی و بکارگیری روش خط مستقیم برای گزارشگری مالی 
درآمد فروش در دوره مالی جاری شناسایی شده اما از لحاظ مقاصد مالیاتی ، شناسایی آن به دوره های بعد موکول شده است . مثل روش فروش اقساطی برای مقاصد مالیاتی و شناسایی درآمد فروش برای گزارشگری مالی 
سودی که در محاسبه مالیات لحاظ شده اما شناسایی آن در صورتهای مالی به تعویق افتاده مثل پیش دریافت اجاره که در دوره وصول ، به سود مشمول مالیات اضافه اما شناسایی آن به دوره ارائه خدمات مربوط موکول شده است .
هزینه هایی که از سود دوره جاری کسر شده اما از لحاظ سود مشمول مالیات شناسایی آن به دوره های بعد موکول شده است مثل هزینه های تضمین کالا که در صورت سود و زیان دوره اری منظور اما احتساب آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به دوره پرداخت واقعی آن موکول می شود .
 

اسلاید ۸ :

موارد دیگری که به عنوان اختلافهای موقت و در ارتباط با مبانی ارزشیابی ، در استانداردهای حسابداری برخی از کشور ها مطرح شده است :
کاهش مبنای مالیاتی داراییهای استهلاک پذیر به دلیل تخفیفهای مالیاتی 
عملیات در کشور های خارجی که پول عملیاتی و پول گزارشگری آن یکسان است .
افزایش مبنای مالیاتی داراییها به دلیل تعدیل بر اساس تورم
ترکیب واحد های تجاری به روش خرید که در آن ، ارزشای منتسب به داراییهای ترکیب شده می تواند با مبانی مالیاتی متناظر با آن تفاوت داشته باشد .
 

اسلاید ۹ :

موارد دیگری که به عنوان اختلافهای موقت و در ارتباط با مبانی ارزشیابی ، در استانداردهای حسابداری برخی از کشور ها مطرح شده است :
کاهش مبنای مالیاتی داراییهای استهلاک پذیر به دلیل تخفیفهای مالیاتی 
عملیات در کشور های خارجی که پول عملیاتی و پول گزارشگری آن یکسان است .
افزایش مبنای مالیاتی داراییها به دلیل تعدیل بر اساس تورم
ترکیب واحد های تجاری به روش خرید که در آن ، ارزشای منتسب به داراییهای ترکیب شده می تواند با مبانی مالیاتی متناظر با آن تفاوت داشته باشد .
 

اسلاید ۱۰ :

رویکردی دیگر برای محاسبه اختلافهای موقت بر این واقعیت مبتنی است که در صورتهای مالی همبسته ، تمامی رویدادهایی که موجب بروز اختلافهای موقت می شوند ، در ترازنامه نیز به نحوی تاثیر می گذارند .
مثال : جداول متفاوت استهلاک موجب محاسبه ارزشهای دفتری متفاوت می شود .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 22 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد