بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

تعریف واژه پرخاشگری

¨در روانشناسی اشاره به تعدادی از رفتارها دارد که می توانند به آسیب های فیزیکی و روانی برای خود شخص، دیگران یا اشیائی که در محیط قرار دارد منجر شود، پرخاشگری می توانند در شکل های متعددی بروز پیدا کند که شامل ذهنی، زبانی، روانی، فیزیکی است.

¨هر رفتاری که مخرب و یا خشونت آمیز است و به دیگران صدمه می رساند یا بالقوه می تواند آسیب برساند. بطور کلی رفتارهای پرخاشگرانه این قدرت را دارا هستند که ایجاد درگیری یا تخریب بکنند. محققان مطرح کرده اند که اشخاصی که پرخاشگری می کنند می گویند که این حالت در آنها قابل کنترل نیست و هیچ
طرح ذهنی از قبل برای بروز این رفتار نداشته اند.

¨

اسلاید 2 :

هدف از پرخاشگری چیست؟

¨پرخاشگری می تواند به هدفهای متعددی بیانجامد:

¨1ـ برای ارضاء خشم شخصی

¨2ـ برای رسیدن به یک هدف

¨3ـ برای بیان عواطف

¨4ـ یک واکنش نسبت به ترس

¨5ـ یک عکس العمل برای درد

¨6ـ رقابت با دیگران

¨

اسلاید 3 :

چند نوع پرخاشگری داریم؟

1ـ پرخاشگری مثبت

2ـ پرخاشگری منفعل

3ـ پرخاشگری وسیله ای

4ـ پرخاشگری خصمانه

5ـ پرخاشگری مستقیم

6ـ پرخاشگری غیرمستقیم

¨


اسلاید 4 :

پرخاشگری مثبت:

¨یک پرخاشگری غیر زبانی که در رفتارهای منفی آشکار می شود. پرخاشگری مثبت ممکن است همیشه به گونه ای نباشد که شخص را خشمگین یا ناراحت نشان دهد حتی احساس خشم و ابراز آن گاهی می تواند مفید باشد. مثلاً ابراز خشم در برابر بی انصافی دیگران ممکن است آنها را به تجدید نظر در رفتارشان وادار کند. همچنین ابراز خشم می تواند از افسردگی جلوگیری کند و گاهی باعث می شود فرد از
بی حالی و سستی رها شود و بتواند برای پیشرفت کار خود و برداشتن قدمهای مثبت انرژی بیشتری بدست آورد.

اسلاید 5 :

پرخاشگری منفعل:

¨پرخاشگری منفعل یک الگوی مخرب از رفتار است که می تواند به عنوان شکلی از
بد رفتاری ها در روابط بین مردم ایجاد شود. پرخاشگری منفعل خشم منفی را در اشخاصی که دچار پرخاشگری می شوند ایجاد می کند و می تواند ایجاد صدمه و درد برای همۀ کسانی که با آن درگیرند شود.

¨این نوع پرخاشگری زمانی رخ می دهد که عواطف و احساسات منفی ایجاد می شود. که این از یک نوع نیاز کاذب در درون شخص ناشی می شود که مایل است دیگران دیدگاه او را بپذیرند.

¨

اسلاید 6 :

فائق شدن بر  رفتارهای پرخاشگرانه منفعل

¨1ـ آگاه شویم که چه احساس هایی منشاء وقوع این رفتارهاست.

¨2ـ این را بدانیم که رفتارهای ما چه تأثیری دارد و اینکه چرا ما دوست داریم دیگران را شکست دهیم.

¨3ـ قدرت این را داشته باشیم که مسئولیت اعمال خود را قبول کنیم.

¨4ـ تلاش کنیم زمانی که با مسئله ای مواجه می شویم حالت حمله به خود نگیریم و سریعاً یک دیدگاه کلی از موقعیتی که در آن قرار داریم بدست آوریم.

¨5ـ آگاه باشیم که پرخاشگری منفعل چگونه عمل می کند.

¨6ـ از مسئولیت هایی که نسبت به دیگران و خودمان داریم آگاه شویم.

¨7ـ در رابطه با دیگران در محیطی که قرار می گیریم صداقت داشته باشیم.

¨

اسلاید 7 :

پرخاشگری وسیله ای:

¨در این نوع پرخاشگری فرد برای بدست آوردن آن چیزی که می خواهد و هدفی که دارد پرخاشگری می کند مثلاً نوجوانی که با داد و فریاد و فحش از والدین خود پول می گیرد و یا از خانه بیرون می رود تا با دوستانش باشد.

اسلاید 8 :

پرخاشگری خصمانه:

¨در پرخاشگری خصمانه هدف اولیه پرخاشگری آسیب وارد کردن به دیگران است زیرا فرد پرخاشگر از درد و رنجی که برای قربانی ایجاد می شود لذت می برد.

اسلاید 9 :

پرخاشگری مستقیم:

¨در پرخاشگری مستقیم آسیب زدن به دیگران بصورت آشکار و علنی است. مثل کتک زدن برادر یا خواهر کوچکتر. این نوع از پرخاشگری در پسران شایع تر است. یعنی آنها تمایل دارند از طریق پرخاشگری لفظی و بدنی به هم آسیب برسانند.

اسلاید 10 :

پرخاشگری غیر مستقیم:

¨این نوع پرخاشگری شامل رفتارهایی مثل مسخره کردن، شایعه درست کردن برای دیگران به شکلی موزیانه که به دیگران آسیب روانی و عاطفی وارد می کند و این نوع از پرخاشگری در دختران رایج تر است یعنی دختران بیشتر  پرخاشگری ارتباطی دارند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید