دانلود فایل پاورپوینت پیش فرضهایی درباره ماهیت علوم اجتماعی

PowerPoint قابل ویرایش
132 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پیش فرضهایی درباره ماهیت علوم اجتماعی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پیش فرضهایی درباره ماهیت علوم اجتماعی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

ادعای محوری : ” تمامی نظریه های سازمان برفلسفه ای از علم و نظریه ای از جامعه مبتنی است.“

اسلاید ۲ :

پیش فرضهای فلسفی که رهیافتهای مختلف علوم اجتماعی در آن بحث می شوند؛ یا به عبارت دیگر علوم اجتماعی را براساس چهار مجموعه از پیش فرضها می توان مفهوم سازی کرد:

اسلاید ۳ :

  1. پیش فرضهای مربوط به هستی شناسی

    Epistemology

اسلاید ۴ :

  1. پیش فرضهای مربوط به معرفت شناسی

اسلاید ۵ :

  1. پیش فرضهای مربوط به ماهیت انسان

اسلاید ۶ :

  1. پیش فرضهای مربوط به روش شناسی

    Methodology

اسلاید ۷ :

تمام دانشمندان اجتماعی با توجه به پیش فرضهای صریح یا ضمنی درباره ماهیت جهان اجتماعی و شیوه تحقیق در آن وارد بحث و گفتگو در موضوعات خود می شوند.

اسلاید ۸ :

دسته اول پیش فرضها دارای ماهیتی هستی شناسی بوده و به بررسی جوهره پدیده ای می پردازد که محقق در صدد تحقیق درباره آن است.

اسلاید ۹ :

برای مثال , دانشمندان جامعه شناس با این پرسش هستی شناسی  اساسی مواجهند که آیا ” واقعیت“ مورد بررسی چیزی خارج از فرد بوده و از بیرون خود را بر ذهن فرد تحمیل می کندیا اینکه واقعیت محصول ذهن اوست؛

اسلاید ۱۰ :

آیا” واقعیت “ دارای ماهیتی ” عینی “ است یا محصول شناخت فرد است؟

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 132 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد