دانلود فایل پاورپوینت متغیرها (( Variables

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت متغیرها (( Variables توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت متغیرها (( Variables قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهداف   :                                            

متغیر واهمیت شناسایی آن چیست ؟

انواع متغیر ها کدام است ؟

مقیاس اندازه گیری متغیرها وانواع آن چیست ؟

ضوابط گزینش متغیر کدام است ؟

تعریف عملیاتی متغیرها چیست ؟

با متغیرها ی مخدوش کننده چه باید کرد ؟

اسلاید ۲ :

۱- حالات یا مقادیر مختلف بپذیرد.

۲- قابل سنجش یا اندازه‌گیری باشد.

۳- در ارتباط با تحقیق مورد نظر باشد.

اسلاید ۳ :

۱٫جمع آوری اطلاعات دریک مطالعه در حقیقت اندازه‌گیری وثبت حالات یا  مقادیرمختلف متغیرهای آن مطالعه است.

۲٫ متغیر ابزار ونیروی انسانی وبه عبارتی روش تحقیق را مشخص می سازد.

  1. اعتبارتحقیق وابسته است به چگونگی انتخاب متغیرها ومقیاس سنجش آنها .

۴٫در مراحل مختلف تدوین پرسشنامه , جمع آوری , توصیف وتحلیل اطلاعات وارائه جدول ها ونمودارها متغیرها نقش اساسی دارند .

اسلاید ۴ :

پیوسته : وزن , قد , فشار خون ,…                       

گسسته : تعداد فرزندان , تعداد دندانهای پوسیده

رتبه ای : میزان آگاهی، هوش , شدت بیماری و.

 اسمی : رنگ , جنس, نژاد , شغل ,….          

اسلاید ۵ :

کنترل می کنیم ( مشابه سازی یاMatching)

حذف می کنیم .

مورد بررسی قرار میدهیم .

به عنوان محدودیت مطالعه اعلام می کنیم .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 11 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد