دانلود فایل پاورپوینت مدیریت تحول

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدیریت تحول توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدیریت تحول قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مدیریت تحول
-فرآیند برنامه ریزی شده
-اصولی؛ نظام مند که
– با بهره گیری از ارزش ها
-اصول علم رفتاری
 -پی تلاش در بهبود کارکرد افراد
– انتقال روش ها

اسلاید ۲ :

مبانی تحول سازمانی:

 • تغییر سازمانی
 • یادگیری سازمانی
 • کیفیت زندگی کاری در سازمان
 • تعارض سازمانی
 • سبک های رهبری
 • فرهنگ سازمان
 • ساختار سازمانی
 • و …….

اسلاید ۳ :

تغییر

خروج از وضع و حالتی و رسیدن و مستـقر شدن در وضع و حالتی دیگر است

 

نـوعـی فرصـت اسـت که در آن وضـعیت جـدید عـوامل با وضعیت های اسبقشان فرق می کند

حرکت از یک نقطه تعادلی دیگر به نقطه تعادلی دیگر است

اسلاید ۴ :

تغییر سازمانی

nقبول یک فکر یا ایده جدید یا رفتار در سازمان است

nتلاش و کوششی است که توسط مدیران برای اصلاح ، بهبود و ارتقاء اثربخشی و کارآیی سازمان صورت می گیرد

 

باید به سؤالات زیر پاسخ داد :

۱- چه چیزی باید تغییر داده شود؟

۲- چگونه باید تغییر داده شود؟

۳- چه نتایجی به واسطه تغییر مد نظر است؟

۴- کی باید تغییر اجرا شود؟

۵- توسط چه کسانی باید تغییر انجام پذیرد؟    

 

اسلاید ۵ :

نیرو ها و عوامل تغییر

تغییر پایگاه های ارزشی

تغییرات و تحولات تکنولوژیکی پیشرفت های روز افزون

روندها و حوادث سیاسی،اجتماعی و اقتصادی

رشد آگاهی و مهارت های استراتژیک مدیران و کارکنان

رقابت

سیاست های جهانی

انفجار انتظارات جامعه

تقاضاهای مصرف کنندگان

اسلاید ۶ :

۱- دوره تغییر مشارکت جویانه

 • در سازمان هایی قابلیت کاربردی دارد که کارکنان آن مسئولیت پذیر باشند
 • دارای توســعه حرفه ای و تعـهد حرفه ای وسیع باشند
 • وقتی اثر بخش است کـه به وسیله رهبری اعمال شمد که دارای قدرت شخصی است
 • وقتی این تغییر پذیرفته شود معمولاًٍ پایدار می ماند
 • افراد مشارکت کننده در تغییر مـتــعهد به تغییر می باشند

اسلاید ۷ :

۲- دوره تغییر اجباری

 • این دوره بر کـل ســازمان تحمـــیل می شود
 • عقــاید کارکــنان در این دوره نادیده گرفته می شود
 • مبتنی بر قدرت مقام است
 • برای افرادی که متکی بر صاحبان قدرت هستند و خود را بر اساس قدرت دیگران تعریف می کنند ،خوب می باشد
 • ناپایدار می باشد
 • برای افراد نابالغ مناسب می باشد

اسلاید ۸ :

منحنی تغییر در سازمان

اسلاید ۹ :

۱– در مرحله اول به سازمان شوک وارد می شود

۲- سازمان شوک را به صورت خشم و عصبانیت نشان می دهد

۳- در گام بعدی افراد تغییر را انکار میکنند،به روش های گذشته حسرت می خورند،

    آرزو میکنند به وضعیت اولیه برمی گشتند

۴- در گام بعدی علاقمند و مشتاق مشوند تا درباره تحقیق بیشتر بدانند

۵- تغییر را کشف و درک می کنند و سعی می کنند که بدانند وضعیت چگونه خواهد

     بود

۶- با درک تغییر،کارکنان وضعیت جدید را پذیرش و به آن متعهد می شوند

۷- بر اساس تعهد خود به عملکرد می پردازند

 

اسلاید ۱۰ :

مدل های تغییر :

 • تحلیل نظریه میدانی
 • مدل تغییرهاروی و براون
 • مدل پژوهش عملی
 • مدل چرخه زندگی سازمانی ( دانی سیلر و همکاران )
 • مدل چرخه زندگی ( اسمیتر و همکاران )
 • مدل بحرانی چرخه زندگی ( گونیر )
 • مراحل افول سازمان و مرحله برگشت
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 40 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد