بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

هر روز صبح در صحراي آفريقا، غزالي از خواب بيدار مي‌شود. غزال مي‌داند كه در آن روز بايد چالاكتر از همه درندگان تيزرو باشد و گرنه مرگ، او را خواهد بلعيد.

در گوشه‌اي ديگر از اين صحرا هر روز شيري از خواب بيدار مي‌شود كه مي‌داند بايد يكي از آهوان تيزپا را به چنگ آورد وگرنه بايد منتظر مرگ باشد!

مهم نيست شير هستيم يا غزال. مهم اين است كه بدانيم بايد هر روز چابك تر از روز قبل باشيم.

اسلاید 2 :

تغییر              Change

فرایند ایجاد دگرگونی در افراد، ساختارها، فرایندها، و یا تکنولوژی سازمان به منظور بالا بردن کارایی و اثر بخشی سازمان سازگاری با تحولات محیطی . فرآیند تغییر از طریق ارتقای انگیزش و توانایی های افراد، گروه ها و ایجاد نگرش های معطوف به بالندگی و نوآوری در مدیریت و کارکنان، بهسازی فرآیندهای برنامه ریزی، تصمییم گیری، سازماندهی، کنترل و ارتباطات و بهبود بخشیدن به روش ها و همچنین بهره گیری از تکنولوژی نوین به رشد و پویایی و بقای سازمان در محیط متحول امروزی یاری می رساند.

تغییر در رفتار سارمانی به کوشش های برنامه ریزی شده ای اطلاق می شود که هدف آن انطباق سازمان با محیط متغیر آن است.(زاهدی،1379)

تغییر سازمانی می تواند به عنوان تغییر در یکی از ابعاد اصلی (فرایند) عملیات سازمان تعریف شود . ابعاد اصلی شامل ساختار، تکنولوژی، فرهنگ، رهبری، اهداف و کارکنان سازمان است. (Mills et al., 2009 )

به اعتقاد بولمن و دیئل (2003)، تغییر عبارتست از دگرگونی از یک حالت به حالتی دیگر. از نظر مارشاک (2002)، تغییر به معنای فرایندهایی چون جایگزینی، جانشینی، متفاوت شدن، تبدیل کردن و دگرگون شدن است.

 

اسلاید 3 :

تغییر یک مفهوم کلی است و هدف از آن افزایش کارایی و اثربخشی سازمان و سازگاری با تحولات محیطی است و در سطوح عالی، میانی، عملیاتی به کار گرفته شود، همچنین رویکرد آن می تواند رویکردی انسانی ، فنی، ساختاری و حتی دانشی نیز باشد.

 

اسلاید 4 :

دگرگونی        Transformation

دگرگونی سازمانی به تغییرات عمده ای اطلاق می شود که جهت حل و فصل مسائل مربوط به بقا، برای حل بحران های سازمان در چارچوب زمانی کوتاه انجام می شود، دگرگونی سازمانی چارچوب و عنصر فرضیات را دگرگون می کند.

اندرسون ها (2001) در کتاب ماورای مدیریت تغییر، تغییر در سازمان را بر 3 نوع می دانند : 1.  تغییر بالنده گرا ( در جهت بالندگی)  2. تغییر انتقالی 3. تغییر تحول گرا ، به نظر این نویسندگان تغییر تحول گرا پیچیده ترین نوع تغییر است و به  تغییر در فرهنگ، رفتار، ذهنیت (قالب فکری)، استراتژی، ساختار، فرایند ها، تکنولوژی و سیستم ها نیاز دارد ، به عبارتی این تغییر، یک تغییر کامل است.

 

 

اسلاید 5 :

هدف از دگرگونی (تحول) حفظ بقای سازمان است و در این تلاش برای بقا هیچ قسمتی از سازمان از تیغ تغییر در امان نیست. تحول سازمانی باید رویکردی ساختاری- رفتاری اتخاذ کند. بدیهی است که بعد از تغییر کامل (تحول) در سازمان، تمامی امور به گونه ای متفاوت انجام می پذیرد.

اسلاید 6 :

تحول و توسعه              Development

فعالیت یا تلاشی است بلند مدت که از سوی مدیریت عالی حمایت و هدایت می شود، این تلاش به منظور اصلاح و بهبود چشم انداز فعلی و آتی سازمان، توانمند سازی اعضا، یادگیری فرایند حل مسئله، از طریق مدیریت فرهنگ سازمان، با تاکید خاص بر گروه های کار رسمی و دیگر انواع گروه ها و به کارگیری نقش مشاور- تسهیل کننده و تئوری و فنون علوم رفتاری و پژوهش در عمل صورت می پذیرد.

بالندگی سازمان پاسخی برای تغییر و نوعی استراتژی پیچیده  آموزشی برای تغییر باورها، ارزش ها و ساختار سازمان به کار می رود ، به طوری که این عوامل بتوانند خود را با تکنولوژی ها ، بازار ها و چالش های جدید و همین طور با سرعت تغییر در شرایط و محیط ، بهتر تطبیق دهند (فرنچ و اچ بل ،1381)

به نظر شیفو بالندگی سازمان ، کاربرد علوم رفتاری برای ارتقای سطح اثربخشی سازمان از طریق تغییر است  (Mills et al,2009)

به نظر بکهارد بالندگی سازمانی فعالیت یا تلاشی است برنامه ریزی شده در سراسر سازمان که به وسیله مدیریت عالی اداره شده و اثربخشی و سلامتی سازمان را از طریق مداخلات برنامه ریزی شده در فرایند های سازمان با استفاده از علوم رفتاری افزایش می دهد. 

 

اسلاید 7 :

تحول و توسعه سازمانی عبارت است از کاربرد سیستمی دانش علوم رفتاری به صورت برنامه ریزی شده و دقیق با تاکید بر استراتژی ها، ساختارها، و فرایند های سازمانی در جهت ارتقای اثربخشی سازمان با هدف

افزایش سازگاری بین ساختار، فرایند ها، استراتژی، افراد و فرهنگ سازمان

تدوین راه حل های سازمانی خلاق و جدید

توسعه ظرفیت خود سازی مجدد سازمان.

 

 

اسلاید 8 :

انقلاب          Revolution

تغییر کامل در یک سیستم دولتی خصوصا با فشار، تغییر کامل در شرایط یا راه های انجام چیزی، چرخش کامل (Oxford,2008,p 369)

بالوگان و هایلی تغییر سازمانی را به چهار طبقه تقسیم کرده اند : انطباق، بازسازی، تکامل و انقلاب. به نظر این این نویسندگان تغییر انقلابی تغییری اساسی و دگرگون شونده بر روی بسیاری از حوزه ها است که اغلب در دوره زمانی کوتاه مدت اتفاق می افتد.

گاگلی آردی در مورد تغییر انقلابی می گوید که سازمان های قدیمی می میرند و سازمان های جدیدی که شباهت زیادی با سازمان قبلی ندارند متولد می شوند.

اسلاید 9 :

تغییر انقلابی تا حدودی شبیه تحول سازمانی است با این تفاوت که تغییر انقلابی یک تغییر برنامه ریزی نشده و بی نظم است نتیجه این انقلاب در سازمان می تواند یا یک سازمان جدید با رسالت و فرضیات کاملا متفاوت با سازمان قبلی باشد (انقلاب اسلامی ایران ) یا به نابودی سازمان منجر شود.

 

اسلاید 10 :

       نکات اساسی مورد توجه مجريان و کارگزاران تغيير و تحول

چرا باید تحول صورت گیرد؟ نارسایی های موجود در عملکرد و بازده کدامند؟

چه تغییری باید ایجاد کرد؟ کدام اجزای سیستم نیازمند تغییر و تحول هستند؟

تغییر باید در چه سطحی و در کجا اجرا گردد؟

از کدام استراتژی، شیوه و روش برای تغییر باید استفاده کرد؟

 

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید