دانلود فایل پاورپوینت چشم انداز تحول اداری مدیریت امور مالی

PowerPoint قابل ویرایش
53 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت چشم انداز تحول اداری مدیریت امور مالی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت چشم انداز تحول اداری مدیریت امور مالی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نمودار سازمانی مدیریت امورمالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اسلاید 2 :

مدیریت امور مالی دارای 5 اداره به شرح ذیل می باشد:

1_اداره نظارت و پایش عملکرد مالی (رسیدگی سابق)

2_اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار(دفترداری سابق)

3_اداره حسابداری پرسنلی شاغلین و باز نشستگان

4_اداره حسابداری مدیریت (اموال سابق)

5_اداره درآمد

اسلاید 3 :

شرح وظایف اداره نظارت و پایش عملکرد مالی (رسیدگی سابق)

رسیدگی به کلیه اسناد حقوقی وهزینه های جاری واختصاصی واحدهای زیر مجموعه از قبیل معاونتها – دانشکده ها – شبکه ها وبیمارستانها و پایش واحدهای مستقل و راهبری واحدهای تابعه

رسیدگی به کلیه اسناد هزینه تدارکات

رسیدگی اسناد متفرقه

رسیدگی به چگونگی پرداخت هزینه های ازدواج وفوت بازنشستگان وموظفین وکارکنان رسمی

رسیدگی به هزینه های باز خرید مرخصی بازنشستگان

رسیدگی چگونگی پرداخت هزینه بیمه عمر بابت فوت کارکنان وبازنشستگان و اسناد پرسنلی

تهیه تراز مالی و تهیه وتلفیق صورت مالی دانشگاه

اسلاید 4 :

شرح وظایف اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار(دفترداری سابق)

ثبت کلیه در یافتهای دانشگاه وکلیه پرداختها ی قطعی وموقت وامانی و درامدی

ثبت وپرداخت کلیه هزینه های انجام شده اعم از حسابرسی وتملک داراوییهای سرمایه ای ستاد وواحد های تابعه

ثبت ونگهداری وجوهات سپرده ها وتضمینات و مناقصات ومزایده ها ستاد وواحدهای تابعه

ثبت وطبقه بندی وتلخیص کلیه حسابهای دانشگاه

تهیه وتنظیم صورتحسابهای مالی اعم از جاری وتملک وتهیه عملکرد برنامه های جاری وتملک واختصاصی وردیفهای ابلاغی

ارسال ماهیانه ونهائی صورتحسابهای مالی به مراجع ذیصلاح ناظر از قبیل دیوان محاسبات وحسابرس دانشگاه ووزارت دارائی

اسلاید 5 :

شرح وظایف اداره حسابداری مدیریت (اموال سابق)

 1. تنظیم دفاتر اموال وحسابرسی کامل به کلیه اموال زیر مجموعه دانشگاه اعم از دانشکده ها – معاونت ها و بیمارستان وشبکه های بهداشتی
 2. محاسبه ونگه داری اموال ونصب بر چسب اموال کلیه اموال زیر مجموعه دانشگاه
 3. بازدید از واحد های تابعه دانشگاه جهت صورت برداری کامل اموال واحد ها
 4. ایجاد شماره اموال برای اجناس خریداری شده
 5. تهیه فرمهای اموال وثبت آنها در رایانه وارسال آنها به اداره دارایی استان
 6. تفکیک وسائل اسقاطی وتنظیم و مرتب نمودن کلیه پرونده های مربوطه
 7. نظارت بر جابجائی اموال اسقاط به انبار
 8. انبار گردانی انبارهای واحدهای تابعه دانشگاه
 9. راهنمائی امنای اموال در جهت تسریع وصحیح انجام شده امور محموله
 10. تحویل وتحول بین امنای اموال واحدهای تابعه دانشگاه
 11. حفظ وحراست کامل از اموال ونگهداری وتعمیرات اموال

اسلاید 6 :

شرح وظایف اداره حسابداری پرسنلی شاغلین و باز نشستگان

تهیه وتنظیم لیست وپرداخت حقوق کارکنان ستاد

تهیه وتنظیم کسورات قانونی وارسال فرمهای کسورات بازنشستگی- بیمه خدمات درمانی وتامین اجتمایی وغیره

تهیه وتنظیم کسورات کارکنان برای ارسال به مراجع مورد نظر اعم از بانکها

ثبت احکام پرسنلی در رایانه وهمچنین ثبت مابه التفاوتها

تهیه وارسال گواهی ها برای کارکنان به مراجع مانند بانکها وموسسات

تهیه وتنظیم کسورات صورت وضعیتها ی عمرانی برای تا مین اجتمایی – اداره دارایی وغیره وپیگیری وصول آنها وضمیمه نمودن فیشهای واریزی در اسناد

تنظیم لیست وپرداخت حقوق بازنشستگان

ارسال حقوق بازنشستگان به بانک های مختلف جهت پرداخت

در خواست وجه احکام بازنشستگان وموظفی

صدور نامه های گواهی برای بازنشستگان

اسلاید 7 :

شرح وظایف اداره درآمد

شناسائی و ثبت درآمد واحدهای تابعه

وصول و ارسال به خزانه و پیگیری وصول آن از خزانه

توزیع و ارسال اطلاعات آماری درآمد به مدیر مالی

اسلاید 8 :

تغییر مبنا از نقدی به تعهدی

درابتدای سال 1391 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پس از گذراندن مراحل پایه ای استقرار نظام نوین مالی موفق شد به جمع استانهای کشور ودانشگاههائی که موفق به گذراز مبنای نقدی به تعهدی شده بودند بپیوندد وبرای اولین بارگزارش حسابهــــــای خود ( تراز مالی ) وصورت مالی خود را به صورت تعهدی ارائه دهد درادامه کار ودرسالهای 1392 موفق به شناسائی مراکز هزینه واصلاح اشتباهات حسابداری سنوات خود شده وخود را جزء دانشگاههای برتر دراین عرصه معرفی نماید و با معرفی مربی های کشوری به دانشگاههای دیگرسبب ارتقای سایر دانشگاه وبروزآوری ، اطلاعات آنها شود با توجه به آنلاین نمودن انبارها وبرقراری ارتباط منطقی بین آنها وشناسائی دارائی ثابت غیرمنقول درسطح استان درطول این سالها شدیم.

اسلاید 9 :

اهم فعالیتها

پس از شروع نظام نوین مالی در سال 1390 و مستقل نمودن 27 واحد تابعه در هرسال  مالی حدود 190000 سند در این مدیریت تولید و تجمیع و پس از اصلاحات مالی بعنوان تراز مالی ارائه می شود

اسلاید 10 :

ادامه اهم فعالیتها

پس از آموزش 190 انبار دار واحد تابعه و انتقال اطلاعات آنها به نرم افزار توسط مربیان نظام نوین مالی داخلی دانشگاه و همچنین آموزش 58 امین اموال و در مجموع 90 مسئول حسابداری و کارشناس مالی و ثبت اطلاعات معوق آنها حسابداری تعهدی به عنوان عملیات اصلی مالی در دستور کار قرار گرفت

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 53 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله مقایسه ی امید و چشم انداز آینده در دانشجویان دارای جهت گیری مذهبی بیرونی و درونی

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
چکیدههدف پژوهش حاضر مقایسه ی امید و چشم انداز آینده در دانشجویان دارای جهت گیری مذهبی بیرونی و درونی بوده است. به این منظور تعداد 60 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه هرمزگان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بر اساس نمره های مقیاس جهت گیری مذهبی به دو گروه دارای جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی تقسیم شدن ...

دانلود مقاله میزان توجه به شاخص های تربیتی امام خمینی ( ره ) در سند چشم انداز آموزش و پرورش

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
بیان مسئلهبنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی برای تربیت سیاسی مؤلفه هایی را برشمردند ازجمله: آگـاهی، عـدالت، اسـتقلال، خودشناسـی، آزادی. سـند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش با الهام گیری از اسناد بالادستی و بهره گیری از ارزش های بنیادین آن ها و توجه به اهداف راهبردی نظـام جمهوری اسلامی ایران، چشم انداز و اهداف تع ...

دانلود مقاله شناسایی ساختار گسلی و تحول چشمه های کارستی با استفاده از رادار نفوذی ( مطالعه موردی : استان کرمانشاه )

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
مقدمه در ایران، مطالعات ژئوفیزیکی مناطق کارست، به منظور شناسایی تحـول کارسـت و منـابع آب بسـیار محـدود (حوضه مهارلو در استان فارس) انجام گرفتـه اسـت (آغاسـی و افراسـیابیان، .(84 :1378 حـدود 80 درصـد از منابع آب مناطق غرب کشور از منابع آب کارست، تـأمین مـیشـود (افراسـیابیان، .(1372 وجـود سـرابهـاي فراوان در ا ...

دانلود مقاله بررسی روند تحولات الگوی نظام شهری استان مرکزی و چشمانداز آینده آن

word قابل ویرایش
22 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
  برخی از منابع بهفرو، ف. 1374، زمینههاي غالب در جغرافیاي انسان،. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول. بهفـروز ف. 1371، تحلیلی نظري- تجربی براي متعادلسازي توزیع فضایی جمعیـت در سیسـتم شـهرهاي ایران، پژوهشهاي جغرافیایی، شماره 28، مؤسسه جغرافیاي دانشگاه تهران. حبیبی ل. 1384، تحلیل و ارزیابی الگوي نظام سلسله مر ...

دانلود فایل پاورپوینت سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی

PowerPoint قابل ویرایش
10 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصـادي، علمـي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سـازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل اسلاید 2 :  جامعه اي سالم  سعادتمند در پرتو نظام سلامت  پاسخگو عدالت محور  نو ...

دانلود فایل پاورپوینت چشم انداز تحول اداری مدیریت امور مالی

PowerPoint قابل ویرایش
53 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نمودار سازمانی مدیریت امورمالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اسلاید 2 : مدیریت امور مالی دارای 5 اداره به شرح ذیل می باشد: 1_اداره نظارت و پایش عملکرد مالی (رسیدگی سابق) 2_اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار(دفترداری سابق) 3_اداره حسابداری پرسنلی شاغلین و ...

مقاله مالی رفتاری چشم اندازی نوین در سرمایه گذاران

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مالی رفتاری چشم اندازی نوین در سرمایه گذاران چکیده: در فرایند استاندارد انتخاب پرتفوی، با تعیین حد پذیرش ریسکُ، محدودیت هاِ و اهداف ّ، مقادیر بهینه دارایی ها طبق الگوی استاندارد میانگین-واریانسْ قابل تعیین بود. لیکن طی نمودن فرایند مذکور توسط افراد انسانی ناممکن است چراکه انسان در معرض تورش های رفتاریَ است. ...

مقاله الزامات نظام های مدیریت یکپارچه منطقه 12 شهرداری تهران با رویکرد به خط مشی های سند چشم انداز 1404 با استفاده از تکنیک SWOT

word قابل ویرایش
25 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
الزامات نظام های مدیریت یکپارچه منطقه 12 شهرداری تهران با رویکرد به خط مشی های سند چشم انداز 1404 با استفاده از تکنیک SWOT چکیده مدیریت یکپارچه شهری نظریه نوینی است که در یکی دو دهه اخیر در کشور برای حل معضلات کنونی مدیریت شهرها مطرح شده است . اما همه می دانیم که تمایل به شهرنشینی و جاذبه های آن در میان جام ...