بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

یادآوری مدیریت آسیب پذیری

اسلاید 2 :

اهداف مدیریت دارایی ها

 • اولین مرحله و شاید پایه ای ترین مرحله از مدیریت آسیب پذیری (مرحله شناخت)
 • شناسایی و دسته بندی کلیه دارایی های موجود اعم از نرم افزاری و سخت افزاری
 • جمع آوری جزئیات سخت افزاری و نرم افزاری
 • کنترل دوره ای فهرست

اسلاید 3 :

اهمیت شناسایی کامل

 • بدون مدیریت دارایی ها و شناسایی کامل زنجیر مدیریت آسیب پذیری پیوسته نخواهد بود

اسلاید 4 :

رابطه مدیریت دارایی ها با مدیریت آسیب پذیری

 • بدون شناخت کامل تجهیزات و نرم افزارهای

–امکان دسته بندی آسیب پذیری های منتشر شده ممکن نیست.

–امکان اولویت بندی وصله ها ممکن نیست.

–امکان اعمال سریع و به موقع وصله ها ممکن نیست.

– تعیین میزان پیشرفت امن سازی دشوار است.

اسلاید 5 :

روند مدیریت دارایی ها 

 • تعیین اطلاعات مورد نیاز جهت نگهداری در پایگاه داده
 • انتخاب ابزار مناسب جهت شناسایی دارایی ها
 • انتخاب ابزار مناسب جهت دسته بندی دارایی ها

اسلاید 6 :

برخی اطلاعات مورد نیاز تجهیزات

اسلاید 7 :

OCS Inventory

 • نرم افزاری متن باز و رایگان برای مدیریت دارایی ها
 • مبتنی بر روش Agent-based
 • قابل نصب و استفاده به روی سیستم عامل های مختلف
 • قابل استفاده با Active Directory
 • حداقل استفاده از منابع شبکه
 • عدم نیاز به سرور قدرتمند

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید