بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 

 

از مهمترین بخش های مدیریت در سازمان بوده و عهده دار مدیریت دارایی های جاری در فعالیت های روزانه است.وباید از طریق برنامه ریزی میان مدت امکان ایجاد تعادل،در مقابل تغییرات عوامل محیطی را پیش بینی کند و بر وجوه نقد،اوراق بهادار ،حساب های دریافتنی و موجودی کالا تاکید دارد.

سرمایه در گردش خالص از تفاوت بین دارایی های جاری و بدهی های جاری  حاصل می شود و به عنوان یک شاخص مناسب جهت بررسی و سنجش توانایی نقدینگی شرکت،در مقابل بازپرداخت بدهی های جاری مورد استفاده قرار می گیرد.

اسلاید 2 :

دارایی جاری ،دارایی هایی هستند که در طول یک دوره مالی قابل تبدیل به وجه نقد باشند.

اصولاَ وجه نقد برای خرید مواد اولیه ،پرداخت به کارگران و دیگر هزینه های تولید بکار گرفته می شود.

                   

              

اسلاید 4 :

٭سرمایه در گردش ثابت :

شامل وجوه نقد،حساب های دریافتنی و موجودی کالا

 

٭سرمایه در گردش متغیر :

عبارت است از دارایی های اضافی که در زمان های خاص در طول سال مورد نیاز هستند ،مثلاَ نگهداری موجودی کالای مازاد که برای حمایت و پشتیبانی در دوران رونق بازار باید نگهداری شود 

اسلاید 5 :

1- نقدینگی مناسب و کافی  :یکی از مهمترین اهداف بوده و در صورت نداشتن نقدینگی کافی سازمان با مشکلات مداوم و مستمر روبرو خواهد شد.

2- به حداقل رساندن ریسک :

شرکت باید دقت کند که مازاد بر دارایی های جاری موجود، تعهدات کوتاه مدت برای خود ایجاد نکند.

3- به حداکثر رساندن حقوق صاحبان سهام :شرکت باید از نگهداری دارایی های جاری مازاد یا دارایی های ثابت بدون مصرف خودداری کند.

اسلاید 6 :

1- حجم فروش :

مهم ترین و موثر ترین عامل جهت تعیین سطح اقلام تشکیل دهنده سرمایه در گردش است.اگر فروش به طور مداوم سیر نزولی داشته باشد،کاهش متناسب در سرمایه در گردش ثابت ضروری خواهد بود.

2- عوامل فصلی و دوره ای:

میزان تقاضا برای محصولات و خدمات اکثر شرکتها  تحت تاثیر عوامل فصلی قرار دارد.

3- تغییرات تکنو لوژی :

توسعه و بهبود تکنولوژی ،چنانچه در ارتباط با مراحل تولید باشدتاثیر قابل ملاحظه ای بر سرمایه در گردش خواهد داشت.

اسلاید 7 :

 

برای توسعه و تعیین خط مشی های مدیریت سرمایه در گردش ،باید به سه قلم از اجزاء دارایی های جاری شامل وجوه نقد،حساب های دریافتنی و موجودی کالا که نقدینگی شرکت را تشکیل می دهند توجه کرد.

 

 

مفهوم مالی اصطلاح وجوه نقد به تمامی اقلام نقد و شبه نقد که سریعاَبتوانند برای پرداخت صورت حسابهای شرکت مورد استفاده قرار گیرد اطلاق می شود.

اسلاید 8 :

سیستم مدیریت وجوه نقد در یک شرکت ترکیبی از ابزارها ،تکنیک ها و خدمات ،با هدف رسیدن به یک سیستم کاربردی مناسب و شایسته وجوه نقد است.

ارزیابی کسری وجوه نقد:

یکی از مهم ترین قسمت های ارزیابی ،کافی بودن سطح مطلوب وجه نقد در پایان هر سه ماه است.سطح مطلوب وجه نقد عبارت است از حداقل میزان وجه نقد مورد نیاز یرای انجام امور شرکت به نحو مطلوب.

در مقایسه وجوه نقد موجود با سطح مطلوب وجه نقد چهار حالت به وجود می آید:

1- مازاد یا اضافی                                                2- مطلوب

3- کمبود یا کسری (با مانده مثبت)                      4- کسری با مانده منفی

اسلاید 9 :

چرخش وجه نقد نشاندهنده دوره یا مدت زمانی است که وجوه نقد به مصرف فرآیند عملیاتی کردن شرکت برای تولید یک قلم محصول می رسد.

متوسط دوره ای که پول به صورت موجودی کالاست +متوسط زمان وصول مطالبات-مهلت پرداخت حسابهای پرداختنی=چرخش وجه نقد

 محاسبه متوسط دوره ای که پول به صورت موجودی کالاست :

عدد 360 تقسیم بر نسبت گردش موجودی کالا

اسلاید 10 :

  • 1-سطوح واقعی و مطلوب دارائیهای جاری دستخوش تغییرات دائمی است.
  • 2- تغییرات در میزان دارائیهای جاری : تجدید نظر مدیران در تصمیمات برای تامین مالی شرکت
  • 3-مشخص شدن میزان منابع و مصارف وجوه تخصیص داده شده به سرمایه در گردش
  • 4-صحیح نبودن مدیریت سرمایه در گردش باعث کاهش فروش و سود شرکت خواهد شد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید