بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

    pediatric

neonate

Infants

Toddlers

Preschooler

School age

اسلاید 2 :

نحوه ي برقراري ارتباط با كودكان

داشتن صداقت و خوش مشربي با كودكان كه باعث پاسخ مثبت از جانب آنها مي گردد

كودكان در تماس نزديك با غريبه ها مقاومت مي كنند،پس با فاصله اي كه آنها راحت هستند بايستي با آنها صحبت كرد

قبل از دسترسي به او بايستي اجازه داد به حضور فرد عادت كند

مدت زمان پروسيجر برآورد شده و كودك براي همكاري و انتظاري كه بايستي بكشد آماده گردد

در صورت تزريق روش آن براي كودك يا همراهش توضيح داده شود

اسلاید 3 :

در كار يا عملي كه بايستي حتما“ انجام شود به كودك حق انتخاب داده نشود

راديوگرافر بايستي چهره به چهره با كودك صحبت كند حتي اگر كف اتاق بنشيند

با صداي آرام و لغات ساده مسأله را به كودك بفهماند

نوزادان گرماي بدنشان را سريع از دست ميدهند بنابراين به لرزش بدن بچه در حين آزمون اهميت دهيد

توضيح پروسيجر به بچه يا والدين آنها را دلگرم كرده و باعث همكاري بيشتر آنها مي گردد

اسلاید 4 :

در صورت نياز همراه كودك با پوشش حفاظتي مناسب پرتو مي تواند نزد كودك بماند به شرطي كه در انجام موفق پروسيجر خللي وارد نشود

به همراهان كودك دستورالعملهاي خاص طي پروسيجر توضيح داده شود

بايستي مطمئن شد كودك در حين پروسيجر از تخت پايين نمي افتد

اسلاید 5 :

The High-Risk Newborn Infants

اين گروه نوزاداني هستند كه وزن كمتر از زمان تولد دارند يا مشكلات دوران جنینی--PERINATAL دارند،اين بيماران در NICU تحت نظر و مراقبت قرار مي گيرند.

NICU جايي است كه بيمار از مشكلات تغذيه اي،مشكلات محيطي و عفونت با مراقبتهاي شديد و تجهيزات و ابزارهاي بسيار دقيق كنترل عفونت،محافظت مي شود

اسلاید 6 :

كنترل عفونت و تكنيكهاي آن تعهد و وظیفه ی تمامی کادر درمانی از جمله رادیوگرافر است

تکنیک اساسی مهمی که خطر انتقال عفونت را کاهش می دهد HAND HYGIENE (بهداشت دست) می باشد

برای کادر درمان که وارد این بخش می شوند یک شستشوی دو دقیقه ای یا حتی SURGICAL SCRUB ممکن است لازم شود

پوشیدن گانهای حفاظتی،دستکش،ماسک و حفاظ چشمی ممکن است لازم شود

تمام وسایل تصویربرداری پرتو ایکس نظیر دستگاه اشعه ایکس،حفاظهای گنادی،گیرنده ی تصویر ومارکرهای راست و چپ بایستی تمیز شوند

اسلاید 7 :

The Adolescent Or Older Child

منصفانه نیست توقع داشته باشیم کودک بزرگتر یا نوجوان مثل یک بزرگسال عمل کند،چون در هنگام بیماری یا جراحتی که تهدیدآمیز است حتی بیشتر با نقش کودک مأنوس می شوند

او بیشتر در یک حالت متخاصم و خود-محور است،خصوصا“ اگر بیماربر با او با ملایمت رفتار نکرده باشد

رادیوگرافر با بی قضاوتی و تکنیک ارتباطی درمانی می تواند بر این رفتار غلبه کند

اسلاید 8 :

نکاتی که در گفتگو با نوجوان بایستی درنظر گرفت

شناخت بیمار،توضیح پروسیجر،آموزش نکات لازم به نوجوان،حفظ حریم بیمار

از لغات ساده استفاده شود،اجازه داده شود بیمار بدون ترس و دلهره سؤالاتش را بپرسد و مطرح کند

درصورت عدم مغایرت با قوانین،بزرگسال،بیمار را همراهی کند

هیچ بخشی از بدن نوجوان نبایستی بی جهت در معرض دید باشد 

اسلاید 9 :

Transporting Infants And Children

جابجایی کودکان بسته به سنشان با تخت یا صندلی چرخدار انجام میشود،در حین انتقال وبرگشت کودک به بخش بستری بایستی از قفل بودن نرده های تختخواب او مطمئن شد.

به هیچ وجه در حین جابجایی یا در اتاق تصویربرداری کودک تنها رها نشود

اسلاید 10 :

Immobilization And The Anxious Child

اضطراب و ترسیدن کودک ممکن است باعث شود پروسیجر تشخیصی بطور موفق کامل نشود،پس بیحرکت سازی بایستی انجام شود

بیحرکت سازها بایستی کیفیتی داشته باشند که جراحتی به بیمار وارد نکنند

بیحرکت سازها به صورتی باشند که اشکالی در تصویربرداری ایجاد نکنند

برای فشارنیاوردن به کودک و اختلال در گردش خون او بهتر است از پارچه استفاده کرد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید