بخشی از مقاله

علل گرایش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان

مقدمه
هدف من از تحقیق درباره ی این موضوع است که بدانم علل گرایش جوانان به اعتیاد، بخصوص قرص های روان گردان در کشورچیست؟ درباره ی آگاهی افراد از این موضوع اقداماتی صورت گرفته اما به نظر من کافی نبوده است.لذا من با ارائه ی این تحقیق می خواهم تا جوانان ونوجوانان را درباره ی اثرات مخرب این قرص ها آگاه کنم. این تحقیق یک تحقیق کتابخانه ای است و حوزه ی آماری آن در محدوده ی کشورمان ایران و تحقیقی توصیفی است.


در این مورد نیز چند سوال تنظیم شده است که پاسخ آن ها را می توانید در دنباله ی مطالب بیابید
1- علل گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد چیست؟
2- دوستان ناباب چه نقشی در اعتیاد افراد دارند؟


3- قرص های روان گردان چگونه عمل می کنند؟
4- مسئولان برای کنترل اعتیاد به مواد روان گردان چه اقداماتی انجام داده اند؟
5- مواد شادی آور(اکس) چه اَشکالی دارند؟
و همچنین فرضیه هایی مطرح شده است
1- استعمال مواد روان گردان باعث از بین رفتن سلو لهای مغز می شود
2- مصرف کنندگان دچار توهماتی می شوند که به خو د و دیگران صدمه وارد می کنند
3- بسیاری از مصرف کنندگان از بین رفته یا دچار اختلالات روانی می شوند
4- دوپینگ بعضی از ورزشکاران بوسیله ی مواد روان گردان صورت می گیرد


طرح تحقیق
1- سوالات اصلی
1- روان گردان به چه معنا ست؟
2- قرص های روان گردان چگونه عمل می کنند؟
3- مصرف این قرص ها دارای چه عوارضی است؟
4- اکستازی چیست؟

2- سوالات فرعی
1- علل گرایش و نوجوانان به اعتیاد چیست؟
2- دوستان ناباب چه نقشی در اعتیاد افراد دارند؟
3- مسئولان برای اعتیاد به قرص های روان گردان چه اقداماتی انجام دادهاند؟

این تحقیق، یک تحقیق کتابخانه ای است که برای جمع آوری مطالب درج شده در آن از کتابها و همچنین سایت های اینترنتی استفاده شده است.


چکیده
What is ecstasy?
MDMA or ecstasy is a Schedule I synthetic, psychoactive drug possessing stimulant and hallucinogenic properties. MDMA possesses chemical variations of the stimulant amphetamine or methamphetamine and a hallucinogen, most often mescaline.
MDMA, called "Adam," "ecstasy," or "XTC" on the street, is a synthetic, psychoactive (mind-altering) drug with amphetamine-like and hallucinogenic properties. Its chemical structure (3-4 methylenedioxymethamphetamine) is similar to two other synthetic drugs, MDA and methamphetamine, which are known to cause brain damage.
Health Hazards


Beliefs about MDMA are reminiscent of the claims made about LSD in the 1950s and 1960s, which proved to be untrue. According to its proponents, MDMA can make people trust each other and can break down barriers between therapists and patients, lovers, and family members.
Many of the risks users face with MDMA use are similar to those found with the use of amphetamines and cocaine. They are:

 

Psychological difficulties, including confusion, depression, sleep problems, drug craving, severe anxiety, and paranoia - during and sometimes weeks after taking MDMA (even psychotic episodes have been reported).
Physical symptoms such as muscle tension, involuntary teeth clenching, nausea, blurred vision, rapid eye movement, faintness, and chills or sweating.
Increases in heart rate and blood pressure, a special risk for people with circulatory or heart disease.


Recent research findings also link MDMA use to long-term damage to those parts of the brain critical to thought and memory. It is thought that the drug causes damage to the neurons that use the chemical serotonin to communicate with other neurons. In monkeys, exposure to MDMA for 4 days caused brain damage that was evident 6 to 7 years later. This study provides further evidence that people who take MDMA may be risking permanent brain damage.

فصل اول
پیشینه ی تحقیق
وقتی در سال 1914 دانشمندان در آلمان یک ماده شیمیایی جهت کم کردن اشتهای افراد ساختند هیچ کس فکر نمیکرد این ماده تبدیل به اعتیاد نسل جوان در قرن جدید شود، یک نوع اعتیاد جدیدکه در انتهای آن مرگ به ا نتظار نشستهاست. درآن زمان(1914) این ماده به علت اثرات آن از رده خارج شد. اما در سال 1942 این دارو مجدداً وارد بازار شد. اما در سال 1984 با اثبات اثرات آن روی مغز حیوانات آز مایشگاهی از طرف مجامع علمی مصرف و تولید این داروها رسماً ممنوع اعلام شد.


در سالهای اخیر مصرف آن در آمریکا، در پارتی های شبانه موسوم به Raves به شدت افزایش یافته است که باعث نگرا نی دولت آمریکا شده است. در دوره ی زمانی خاصی در اروپا، مصرف این مواد انرژی زا و شادی بخش برای کاهش مصرف سایر ماد مخدر مثل هروئین تشویق شده است، بطوری که مصرف آن در اروپا در 1995 از 500 هزار قرص در سال به 30 میلیون قرص رسیده است. 2 درصد مردم آمریکا حداقل یکبار این ترکیب را مصرف کرده اند. حد اقل یازده و هفت دهم دانش آموزان

کلاس آخر دبیرستان در آمریکا « اکس» مصرف کرده اند. مصرف این قرص ها در ایران به خصوص در سالهای اخیر در پارتی های شبانه به شدت افزایش یافته است. جوانان تحصیل کرده و مرفه، مصرف کنندگان اصلی این دارو ها هستند. لازم است عموم مردم و پژشکان با اثرات سوء مصرف این دارو آشنا شوند تا از وقوع این حوادث ناگوار جلوگیری شود.

فصل دوم
1- عوامل موثر در اعتیاد
1-1- عوامل روانی
به عنوان مثال، سلولی که حاوی اطلاعات راجع به یک لیوان آب است با سلولی که حاوی اطلاعات راجع‌ به دریاست مخلوط شده ، در نتیجه شخص یک لیوان آب را ، دریا تصور کرده و می‌خواهد شیرجه رفته و در آن شنا کند. یا یک آدم چاق را سیبی تصورمی کند.


یبشتر معتادین دچار نوعی مشکل و یا اختلال روانی هستند و به دلیل همین اختلال به اعتیاد روی آورده و وابستگی روانی به مواد مخدر در آنان به وجود می آید. چون استفاده از مواد مخدر موجب می گردد که تا حدودی و به طور موقت اختلال روانی آنان فروکش کرده و یا به قول خودشان تخدیر شده و درد روانی آنان تسکین یابد. اما در صورت عدم دسترسی و یا عدم استفاده از مواد مخدر، اختلال روانی آنان آشکارتر می شود. این همان نکته مهمی است که در درمان بیماران معتاد مورد توجه و نظر روان پزشکان است. دانستن این نکته که چه نوع اختلال روانی آنان آشکارتر می شود. این همان نکته مهمی است که در درمان بیماران معتاد مورد توجه و نظر روان پزشکان است.
دانستن این نکته که چه نوع اختلال روانی عامل اولیه رویکرد فرد به استفاده از مواد مخدر می

گردد کار چندان مشکلی نیست. با مروری بر روند زندگی گذشته بیمار معتاد از دوران کودکی به بعد، چگونگی رشد روانی جسمی وی، نوع بافت خانواده، بررسی مشکلات روانی- شخصیتی- اجتماعی- اقتصادی افراد خانواده، چگونگی محیط اجتماعی، شرایط زیستی و ... می توان نوع اختلال و یا اختلالات روانی را مشخص و درمان های لازم روان پزشکی را آغاز نمود.


در صورتی که معتاد و یا در صورت لزوم خانواده وی تحت درمان های ضروری روان پزشکی قرار نگیرند و به سفارش های روان پزشک معالج عمل نکنند، موفق به ترک و درمان اعتیاد نخواهند شد.

1-2- عوامل جسمی
علاوه بر وابستگی روانی به مواد مخدر، وابستگی جسمی نیز عامل مهم دیگری است که در ترک اعتیاد و درمان بیمار معتاد، جایگاه خاص درمانی خود را دارد. هنگامی که وابستگی جسمی به وجود آید و در صورت عدم دسترسی فرد معتاد به ماده مخدر، علایمی در وی بروز می نماید که او برای جلوگیری و رهایی از آن علایم با هر ترفندی سعی می نماید که ماده مخدر مورد نیاز خود را تهیه و از آن استفاده نماید.


متأسفانه در چنین حالت روانی- جسمی است که بیمار معتاد ممکن است به هر کار خلافی دست بزند تا بتواند ماده مخدر را تهیه نماید و این رفتارهای خلاف اخلاق و قانون است که بسیاری از خانواده ها و دیگر افراد جامعه را درگیر مشکلات اقتصادی، رفتاری و اخلاقی معتادین نموده است. تکرار چنین اعمال و رفتارهای خلاف قانون و ضد اجتماعی موجب می گردد که معتاد، روز به روز از نظر روانی و اخلاقی، بسیاری از خصوصیات و صفات خوب و انسانی را از دست بدهد و در نهایت به فردی خلاف کار و بی احساس مبدل گردد.


برای درمان عوارض جسمی ناشی از ترک اعتیاد، روش های گوناگون درمانی وجود دارد که بیمار بتواند با استفاده از داروهای تجویز شده توسط روان پزشک معالج، این مرحله ترک اعتیاد را به شکلی بگذراند که عوارض جسمی کمتی داشته و بتواند دوره بحرانی ترک را راحت تر بگذراند.
بارزترین علایم جسمی ناشی از ترک ماده مخدر (و یا در صورتی که بیمار معتاد نتواند به ماده مخدر دسترسی یابد) عبارت اند از: دردهای شدید عضلانی که فرد را بی قرار و پرخاشگر می نماید، دل پیچه های شدید توأم با بیرون روی، تهوع، استفراغ، عرق کردن، بی خوابی و ... .

1-3- عوامل خانوادگی
عوامل خانوادگی مانند: عدم توجه مادر و پدر به چگونگی تربیت فرزندان، نبودن نظارت های لازم و ضروری از جهات رفتای، عدم توجه به رشد روانی و سالم فرزندان، نبودن فضای آرام و شاد خانوادگی، وجود رابطه های بیمار گونه بین پدر و مادر و فرزندان، اعتیاد پدر و یا مادر، کمبودهای عاطفی فرزندان و بسیاری از عوامل دیگر در اعتیاد فرزند یا فرزندان نقش دارند. به همین دلایل است که در درمان اعتیاد فردی از افراد خانواده، تمامی افراد خانواده باید مورد بررسی های لازم روان پزشکی قرار گیرند.
علاوه بر جلسات روان درمانی خواه قبل از ترک و خصوصاً بعد از ترک و درمان که برای بیمار معتاد توصیه می شود، گاهی ضروری به نظر می رسد که جلسات روان درمانی، برای افراد خانواده به صورت گروهی و یا انفرادی در نظر گرفته شود و اگر فردی از افراد خانواده دچار نوعی اختلال روانی باشد، وی نیز درمان گردد. بنابراین در ترک و درمان بیمار معتاد، همه افراد خانواده باید همیاری و همکاری لازم را با روان پزشک معالج بنمایند. در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت که فرد معتاد در ترک و درمان موفق گردد.

 

1-4- عوامل اجتماعی
یعنی محیط و جامعه ای که فرد معتاد در آن زندگی می کند، کوچه، محله، شهر، همسایه ها، دوستان، افراد فامیل و ... در اعتیاد نقش دارند.
در بعضی محله ها مواد مخدر راحت تر و بیشتر در اختیار معتادین قرار می گیرد و نابسامانی خاصی از جهات اجتماعی، قانونی، رفتاری، اخلاقی، اقتصادی و ... در چنین محله هایی وجود دارد. بنابراین خانواده ها باید از وجود چنین محله هایی آگاهی داشته باشند تا اگر به هر دلیلی خانواده ناچار به زندگی در چنین محله هایی است، بیش از حد مراقب و مواظب فرزندان و افراد خانواده خود باشند و اگر محل زندگی خارج از چنین محله هایی است فرزندان خود را از رفت و آمد به چنین محله هایی منع نماید.


فرد معتادی که با هر روش درمانی موفق به ترک اعتیاد خود شده است و مرحله درمانی خود را می گذراند باید به این نکته توجه نماید که حضور در محله های آلوده، ادامه ارتباط با دوستان معتاد و یا افرادی که در خرید و فروش مواد مخدر دست دارند ممکن است باعث گردد که او مجدداً به دامن اعتیاد کشانده شود.

 

1-5- عوامل اقتصادی
اگر شنیده می شود که مدت زمان زیادی است که مبارزه جهانی با قاچاقچیان مواد مخدر و تلاش جهانی در درمان معتادین به عمل می آید، به این دلیل است که اعتیاد بلای خانمانسوزی است که نه تنها فرد معتاد را سربار جامعه می نماید و جسم و جان او را نابود می سازد بلکه از جهات اقتصادی، فقر جبران ناپذیری را متوجه خود فرد معتاد و خانواده وی می نماید که نتیجه آن فلاکت و بدبختی است.


به این دلایل است که توصیه می گردد بیماران معتاد هر چه زودتر و سریع تر برای ترک و درمان اعتیاد خود اقدام نمایند تا از این بلای نابود کننده انسانیت نجات یابند. اگر با دقت بیشتری به اعتیاد و پیامدهای آن نگاه کنیم متوجه می شویم که خسارت های مادی که روزانه و به تدریج به اقتصاد فرد معتاد، خانواده وی و جامعه وارد می شود خیلی بیشتر از هزینه ناچیزی است که برای ترک و درمان بیمای اعتیاد خرج می شود.


نکته مهم دیگر این است که فرد معتاد آن گاه که دچار فقر اقتصادی می گردد، اگر به عضویت گروه قاچاقچیان در نیاید برای این که بتواند پول مورد نیاز خود را برای خرید مواد مخدر به دست آورد، متأسفانه خود عامل خرید و فروش مواد مخدر می شود و سعی می نماید افراد بیشتری را معتاد نماید تا درآمد بیشتری داشته باشد. شاید یکی از دلایلی که بسیار توصیه می شود مردم از افراد معتاد دوری کنند همین عامل معتاد کردن دیگران است.

1-6- عوامل سیاسی
در گذشته، و به احتمال زیاد در حال حاضر نیز، یکی از جنبه های سیاست های استعماری و استثماری بر این پایه قرار داشت تا بتواند با شیوع اعتیاد و با پیامدهای بازدارنده ای که در اعتیاد وجود دارد مردم یک ج

امعه را از پیشرفت های علمی- اجتماعی- اقتصادی- سیاسی و ... محروم نمایند.
در حال حاضر چنین سیاستی توسط گروه های قوی قاچاقچی در سطح جهانی انجام می پذیرد و در هر کشوری عوامل نادان و خیانتکاری وجود دارند که برای کسب درآمد و سرمایه های کلان، به شیوع اعتیاد و افزایش معتادین مبادرت می ورزند.
قاچاقچیان مواد مخدر و مواد روان افزا یا روان گردان نه تنها هیچ گونه حس انسانی و ملی ندارند بلکه در نوع خود قاتلانی هستند که آگاهانه باعث نابودی انگیزه های مفید و مثبت انسان ها و در نهایت مرگ تدریجی افراد یک جامعه خصوصاً جوانان می گردند

 

2- مواد مخدر چگونه عمل می کنند؟
تا به حال فکر کرده اید که چرا وقتی فرد معتاد ؛ اعتیاد خودش را ترک می کند درد مفاصل و عضلات به سراغ او می آید ؟
بدن به طور طبیعی مشتقات مر فین را در بدن توسط غدد درون ریز تولید میکند تا محلهایی که بخاطر اصطکاک و فعالیتهای روزانه همچون مفاصل آسیب دیده و دردناک شده اند را پوشش دهد . اما مصرف مخدّر ها ؛ تولید مر فین در بدن را دچار بی نظمی کرده و بدن تا خارج شدن مر فین موجود در خون ؛ به طور طبیعی از تولید مرفین جدید در بدن خود داری میکند .


گاه این موضوع تولید طبیعی مرفین بخاطر مصرف پی در پی مواد مخدر توسط فرد به مدت طولانی به تاخیر می افتد و بدن به عدم تولید مرفین مورد نیاز بدن عادت میکند.
از سویی در زمان نرسیدن مواد مخدر چه در زمان ترک مواد چه در زمان خماری فرد معتاد ، بدن به طور طبیعی برای راه اندازی سیستم داخلی خود برای تامین مرفین نیازمند زمانی می گردد ، که بخاطر نبود مر فین مورد نیاز در خون ، این مدت با درد و اسهال توام می گردد . ( که در اصطلاح معتادین به این دوره زمانی سیم پیچی پس دادن می گویند )


اکنون اگر بتوانید به عنوان یک شاهد به پروسه ای که توضیح دادم نگاه کنید با کمی توجه ، نقش مخدر در بدن را بعنوان عامل پوشش درد کاملا واضح مشاهده خواهید کرد .
در حقیقت مواد مخدر برای فراموش کردن درد در بدن تولید می شود !! چه درد روحی و چه جسمی !
در حقیقت نیاز به مصرف مخدر در پی نیاز به فراموش کردن دردی جسمی و یا روحی است که پدید می آید و فرد برای فراموش کردن و رها شدن از زجر مداوم آن درد است که به مخدر پناه می برد و نیاز به تداوم مصرف و مدت اسارت فرد در تارهای عنکبوتی این دام نیز ؛ بازگشتی به تجربه تلخ زجری که از آن درد کشیده است دارد بصورتی که گاه می ب

ینیم که فرد معتاد از مواد مخدر بصورت ترکیبی برای تداوم بیشتر زمان نشئه گی استفاده میکند.
این مواد مکمل که خودشان اغلب مشتقات تریاک هستند موجب می شود زمان ماندگاری مواد در خون بیشتر شده و بدن با سرعت کمتری سموم و مواد مخدر در خون را دفع نماید . شربتهای خلط اور کدئین دار ، قرصهای اسهال و حتی قرصهای استامینوفن از جمله قرصهای رایج در این زمینه میباشند . این شیوه مصرف در اصطلاح معتادین کو کتل گفته می شود فرد معتادی که به این مرحله مصرف قرص و شربت رسیده است در حقیقت در مرحله بسیار حاد اعتیاد بوده و ترک دائم برایش بخاطر سهولت در ترک و بازگشت بسیار بسیار سخت می گردد .


مخدر در حقیقت مسکنی برای فرار از درد است اما جالب است بدانید که نکته ای به این روشنی اغلب به سادگی فراموش می شود . هر فرد سلیمی میداند که درد جزو لاینفک زندگی است و ما به لحاظ بهره مندی از حس درد است که میتوانیم زنده بمانیم . اگر درد وجود نداشت بیماریها میتوانستند قبل از ان که ما متوجه بشویم تمامی بدن را نابود کنند . شاید مثال روشن این مطلب همان مثل معروف باشد که می گوید بدون درد میتوان دست بر گدازه سرخی گذاشت اما مطمئنا سالم نمی توان برداشت !

3- برای رهایی از اعتیاد چه باید کرد ؟
برای رهایی از نیاز به مخدر میبایست همچون درمان دردهای جسمی ابتدا به دنبال محل درد گشت و بعد با استفاده از متخصصین فن روانشناسی ؛ عامل ایجاد درد را با توجه به علامتهای شاخص بیماری شناسایی کرده و به درمان آن پرداخت . در این خصوص قطعا روانکاوی مناسب و استفاده از گروه های مشاور می تواند در پیدا کردن منبع درد به یاری فرد معتاد بیایند

.
گاه منبع درد ترس از تحقیر یا ترس از مبارزه است و گاه عامل ایجاد درد ، عدم اعتماد به نفس یا فشارهایی است که توسط والدین در کودکی به فرد وارد شده است و به او تلقین نموده است که فردی ناتوان در انجام مسئولیتهای محوله به اوست .


گاه ترس از محک خوردن و ارزیابی شدن یا ترس از مسئولیت پذیرفتن در کنار مشکلات دیگر نمایان میشود و در نهایت شما فردی را میبینید که پس از مصرف مواد ، احساس با ارزش بودن و توانمند بودن را حتی برای چند لحظه هم که شده در خود احساس میکند . چنین فردی هرچند هزینه سنگین اعتیاد به مواد مخدر را با از دست دادن همسر و فرزند و آینده و پدر و مادرش ؛ خواهد پرداخت اما باز هم راضی است به همان چند لحظه فراموشی تمامی دردها !


برای او؛ گاه سکوت و آرامش و رضایت ، حتی اگر برای چند ثانیه باشد نهایت خواستن می گردد !


4- قرص های روان گردان

4-1- تولد اکستازی
اولین بار این مواد در سال 1914 توسط کشور آلمان ساخته‌شد و به عنوان کم کردن اشتها در جنگ جهانی دوم بر روی سربازان مورد امتحان قرار گرفت. در سال 1985 در کشور هلند به عنوان ضد‌‌ افسردگی استفاده گردید. همچنین ماده‌ای دیگر به عنوان توان‌زا به آن افزوده شده و با نام ایکس‌ستیو وارد خاورمیانه و ایران گردید بعد به دلیل اینکه بازار خوبی پیدا نکرد، روان گردان نامگذاری شد ولی باز هم در بین جوانان بازاری پیدا نکرد در نتیجه برای اینکه جوانان هم به این سمت و سیاق کشیده شوند ، نام شادی آور یا شادی بخش بدان نهادند
5- روان گردان به چه معناست؟
انتخاب کلمه روان گردان بعنوان نام ، برای موادی که استعمال آن موجب دگرگونی مستقیم در سیستم روانی فرد میگذارد شاید بی شباهت به معجزه نباشد .
در سیستم های روحی از کلمه روان با عنوان هایی همچون پرسپری و یا کالبد اختری یا ستاره ای نام برده شده است . در حقیقت آنچه که هویت فردی ما را بعنوان نامی که بر ما گذاشته اند را بر دوش می کشد کالبد اختری یا پرسپری ماست ! چرا که این روان ماست که در زمان خواب هم ماهیت فردی ما را نگهداری میکند . این روان یا همان کالبد اختری همانگونه که در تمامی کتب عرفانی به ان اشاره شده است دارای محورهایی است که انرژی در آنها گردش متمرکز تری دارند.
این محورها که به مراکز انرژی یا چاکراه ها معروفند مراکزی هستند که بروی غدد درون ریز بدن قرار گرفته و موجب تغییرات مستقیم آن غدد چه در تولید نوع هرمونها و سایر مواد محرک در بدن و چه در میزان حجم تولیدی آنها دارد .


میدانیم که غدد درون ریز در هدایت و نحوه عملکرد جسم ما مهمترین اثر را بصورت ناخودآگاه دارد . اکنون که با سیستم و مکانیسم گردش انرژی کمی آشنا شدید بد نیست بدانید که محرکهایی همچون روان گردانها قادرند که انرژی را که بصورت طبیعی در بدن دارای گردش آرام و تعریف شده ای است بصورت مقطعی و بسیار سریع دارای اختلال نموده و شخص را دچار تحریکاتی در مراکز انرژی و سیستمهای غدد درون ریز کنند .


فرد مصرف کننده با تحریک سیستم انرژی ، حجم عظیمی از انرژی را در ستون فقرات خود از کف انتهایی تا فرق سر به حرکت درآورده و گاه با حرکت سر ( هد زدن ) همچون دراویش به بالاتر رفتن انرژی و متمرکز شدن در مغز خود برای استفاده خاص خصوصا در جهت تخیل و توهم کمک میکند . استفاده از موسیقی های دارای ضرب آهنگ های متناسب با سرعت موج های سینوسی و پالسهای تحریکی انرژی میتواند در بالاتر رفتن سطوح انرژی موثر شود .


مصرف روان گردانها موجب می شود تا فرد ؛ احساسی همچون احساس افراد روحی که تجربه های رویا دیدن در بیداری دارند را بصورت کاملا مصنوعی تجربه کند .


در نهایت سطوح انرژی با گذشت زمان و عدم تحمل مغز و قلب مجبور به بازگشت به سطح قبلی بوده که در بعضی از مواد همچون اکستازی مصرف آب در دفع سموم و مواد محرک بصورت عرق و ادرار کمک بسیاری میکند تا فرد بتواند بصورت غیر مستقیم انرژی را مهار کند .
6- اکستازی چیست ؟

پایه شیمیایی اکستازی شبیه مسکالین و speed است. به اعتقاد بسیاری از متخصصان اکستازی مانند LSD جزو اصلی گروه مواد مخدر توهم زا و سرخوشی آور به شمار می رود. در ساخت اکستازی موادی همچون استون، نیترواتان، کلورفورم و یا حتی فورمامید به عنوان مواد پایه به کار می روند. موادی که همگی در صنعت شیمیایی و دارو سازی کاربرد داشته و می توان به طور کاملا قانونی آن ها را تهیه و بعضی از این مواد را بدون هیچ منعی استفاده کرد. عموما ساخت این مواد در آزمایشگاه های زیرزمینی صورت می گیرد. اما در مورد اکستازی قضیه فرق می کند.


این ماده نه تنها در لابراتوارهای کوچک زیرزمینی تولید می شود، بلکه در کارخانجات بزرگ هم هست. در سال 1989 فقط در مرز آلمان و هلند 3/1 میلیون عدد قرص اکستازی مصرف شده است. اکستازی از طریق دهان و به صورت قرص همراه با آب مصرف می شود. در سطح خارجی این قرص ها اغلب اشکال و حروفی دارند که به همراه رنگ و ترکیبات رنگی ، شدت و مدت زمان تاثیر و نوع ماده موثر آن را برای مصرف کننده مشخص می کند هر چند درستی این کدها قابل اطمینان نیست.


درباره عوارض سوء مصرف اکستازی هنوز اطلاعات قابل اطمینانی به دست نیامده و به دلیل اختلاف نظرهای فراوانی که در مورد عوارض منفی مصرف اکستازی بر سلامت انسان وجود دارد ،دستیابی به اطلاعات جامع علمی و آزمایشگاهی درباره عوارض و آسیب های ناشی از مصرف این مواد مشکل شده است. به این علت عوارض ناشی از سوء مصرف تنها بر پایه تجربه های مصرف کنندگان و گزارش های مددکارانی که به طور دایم با این افراد سر و کار دارند ارزیابی می شوند.کارشناسان و آسیب شناسان اجتماعی در جلسه بررسی عوارض و خطرات مصرف قرص های اکستازی، ضمن برشمردن خطرات بی شمار قرص های توهم زا و روانگردان، تأکید کردند حتی یک بار مصرف آنها برای امتحان یا تجربه بسیار خطرناک است و ممکن است عوارض جبران ناپذیر طولانی مدت و حتی مرگ را به همراه داشته باشد.


برخلاف آنچه همگان می گویند، اکستاری تنها شادی آور نیست و روزهای پس از مصرف فرد را دچار افسردگی ، در درجات مختلف آن می کند. معمولاً فرد پس از مصرف احساس خوشی می کند.
دکتر نوری روان پزشک در جلسه ای که در فرهنگسرای بهمن برگزار شد، با تأکید بر این که اکستازی یک ماده مخدر نیست افزود: اکستازی مثل آمفتامین و کوکائین یک محرک است اما این دلیل نمی شود بپنداریم که وابستگی و اعتیاد به دنبال ندارد. مخدر ایجاد تخدیر می کند ولی در مورد اکستازی فرد بی خواب و بیقرار و بیش فعال می شود و در نتیجه ی این فعالیت زیاد، دچار

کوفتگی و بی حالی در روزهای بعد می شود. به گفته وی اوج اثر ماده مؤثر در این قرص ها دو تا سه ساعت است. سپس میزان این ماده در خون پایین می آید و 24 ساعت طول می کشد تا این ماده کاملاً از خون خارج شود. دیده شده که در ساعات کاهش میزان این ماده در خون فرد حاضر است برای حفظ حالتی که دارد و مصرف دوباره آن، دست به هر کاری بزند. به علاوه فرد به شدت

نیاز به تکرار تجربه قبلی دارد و از نظر علمی هرگونه مصرف اجباری حتی بدون وابستگی جسمانی، اعتیاد نام دارد. دکتر نوری در ادامه تشریح کرد: اگرچه در صورت عدم مصرف اکستازی، عوارضی از قبیل آنچه برای تریاک یا حشیش و سایر مواد اعتیاد آور می شناسیم، رخ نمی دهد اما این نباید ما را دچار اشتباه کند که فکر کنیم مصرف اکستازی به دلیل عدم ایجاد عوارض جسمی اعتیاد آور

نیست. برعکس، فرد به شدت مایل به تکرار حالت پس از مصرف است و طبق تعریف، این وابستگی روانی مترادف اعتیاد است. وی افزود : برای ترک کردن مصرف این ماده لازم است حتماً به یک روان شناس یا روان پزشک مراجعه کرد. او با روش ها و دارو و درمان های خاصی می تواند اثرات سوء این ماده را بکاهد و به فرد کمک کند زودتر به زندگی عادی برگردد. اگرچه بعضی حالات مثل حملات جنون آمیزو توهمات فرد که می پندارد تحت تعقیب است ، یا بدبینی به اطرافیان و مشاهده چیزهایی که دیگران نمی بینند ، ممکن است هرگز درمان نشوند.

7- اشکال مواد شادی آور (اکس)
قرص و کپسول ، آنهایی که از خارج از کشور وارد می‌شوند دارای شکل و رنگ هستند، اما آنهایی که در ایران ساخته می‌شوند فاقد رنگ و شکل خاص هستند و اگر انگشت بر روی قرص‌ها بکشیم و رنگ آنها برود آن موقع می‌فهمیم که آنها قرص اکستازی هستند. به صورت مایع ، به صورت پودری ، به صورت آدامس ، به صورت خوراکی موجود می‌باشد.

 

8- تاثیر این مواد (اکستازی) روی انسان از بعدی دیگر
روانگردانها بخاطر آسیب رساندن به مراکز انرژی بخاطر افزایش ناگهانی و بی هنگام انرژی موجب لطمات جبران ناپذیری در این مراکز شده و موجب میشود که سیکل چرخش انرژی پس از اولین مصرف دچار بی نظمی گردد این تغییر میتواند در ایجاد بیماریهای روانی همچون چند شخصیتی شدن و توهم بسیار موثر بوده و از سویی شخص را مستعد دیوانگی سلولها در تکثیر که همان سرطان است بکند .


از سویی این مواد علاوه بر تاثیرشان بر روان بخاطر تحریک غدد درون ریز و نیز سموم حامل و حاصل از عملکرد شان بر خون ، بروی جسم فرد مصرف کنند تاثیرات وحشتناکی میگذارد .

تاثیر و تجربه های مصرف کنند گان بر الگوهای تقاضا های بعد از مصرف عزیزانی که تجربه استفاده از روان گردان ها را دارند اغلب بعد از چند بار مصرف ؛ انرژی حاصل از شوک مصرف را ، بر روی مراکز خاصی از انرژی متمرکز نموده و سعی در استفاده از آن در جهت روشن بینی و یا افزایش قدرت تخیل و رویا بینی و شادی و لذت و یا ... می کنند.


در میان مواد روان گردان مصرفی ، موادی همچون شیشه بخاطر تحریک نمودن مراکز انرژی خاصی در بدن لذت و رضایتمندی خاصی را در فرد ایجاد میکند که ترک ان برای هر فردی قابل انجام نیست لذا شیشه از جمله روان گر دانهای بسیار خطرناک در حال حاضر است که تنها راه ترک مطمئن ان عدم تجربه کردن برای حتی یکبار ان است .

9- اکستازی ؛ جادوی مرگ در قرن کنونی
چراغ ها روشن و خاموش می شوند. صدای موسیقی گوش را کر می کند. شدت رقص نورها هر لحظه بیشتر می شود. اشباحی میان تاریکی و روشنایی خانه به شدت هر چه تمامتر بالا و پایین می پرند. آنها خسته نمی شوند. انگار اصلا خستگی برایشان معنایی ندارد . شور و هیجان آنقدر بالاست که فکر می کنی این آدم ها از کره دیگری با انرژی فوق تصور آمده اند. اما ... ساعتی بعد بوی مرگ
فضای خانه را پر میکند. 24 ساعت بعد از هیاهویی این خانه خبری نیست. همه چیز به هم ریخته است اما کسی نای بلند شدن ندارد. هر کس گوشه ای خزیده و زانوی غم به بغل گرفته. دیگر رقص نور و موسیقی هم آن ها را به هیجان نمی آورد. انگار همه مرده اند. بوی مرگ فضای خانه را گرفته. آدم های این جا حتی به اندازه یک آدم پیر و فرسوده هم توان حرکتی ندارند. دیگر از آن همه فریادهای شاد خبری نیست.


حالا حتی بعضی از آن ها گریه می کنند. خیلی ها نای گریه کردن هم ندارند.ساعت های قبل آن ها سرشار از یک انرژی کاذب دنیا را در دستان خود می دیدند و احساس می کردند توان انجام هر کاری را دارند، اما حالا نه تنها دیگر دنیایی در دستانشان نیست که حتی توان از جا برخاستن هم ندارند.


اکستازی را باید جادوی مرگ در قرن حاضر خواند ، تاثیر این قرص نیروزا آنقدر ها با قی نمی ماند و وقتی به پایان برسد دیگر از شور و هیجان خبری نیست. آنچه باقی می ماند افسردگی و احساس بیهودگی است. احساسی که ممکن است ترا تا حد مرگ به جنون بکشاند.


باور نمی کنم خندیدن برایت آنقدر مشکل شده که برای انجامش مجبوری دست به دامان یک محرک خارجی شوی. محرکی که تو را شاد نمی کند. تو را به دست جنون می سپارد تا هر چه می خواهی بر سر خودت بیاوری. راستی بهانه هایت برای خندیدن تا به این حد ته کشیده که فکر می کنی اکستازی دوست خوبی است وبهانه بهتری ب


مواد مخدر و اعتیاد واژه های آشنایی است که تمام جوامع بشری به نوعی با آن دست به گریبانند.اما با شیوع بیماری هایی چون ایدز ، هپاتیت و ... اعتیاد شکل دیگری به خود گرفته است.
در حال حاضر یک فرد که مواد مخدر مصرف می کند فقط معتاد نیست بلکه می تواند ناقل بیماری های بسیار خطرناک هم باشد. این در حالی است که همه جوامع بشری سالهاست در راه مبارزه با مواد مخدر گام برداشته اند و هزینه های گزافی هم پرداخت کرده اند. در کشور ما هم این هزینه ها چندان کم نبوده است. جدای از هزینه های مادی که برای مبارزه با این مواد به جامعه تحمیل شده است، صدها شهید نیز برای رسیدن به جامعه ای عاری از مواد مخدر داشته ایم. اما آیا با تمام این اوصاف در این راه موفق بوده ایم.
این سوالی است که می توان به آن دو پاسخ داد: یکی این که اگر بخواهیم به آمارهای رسمی در این رابطه دلخوش کنیم باید بگوییم ثابت نگه داشتن نرخ رشد افراد معتاد یک موفقیت بزرگ است، اما آمارهای غیر رسمی نمی گذارد که ما خوشبینانه به این قضیه نگاه کنیم. رشد روز افزون استفاده از مواد مخدر صنعتی در جامعه واقعیت تلخ دیگری را به ما نشان می دهد و آن افزایش تعداد افرادی است که به مصرف این گونه مواد روی آورده اند.


استفاده از مواد مخدر صنعتی و یا همان قرص های روان گردان بیشتر در بین جوانان شیوع پیدا کرده است و این در حالی است که در کشور ما همچنان مواد مخدر را تریاک و هرویین می دانند و کسانی که از این مواد استفاده می کنند مجرم اند. متاسفانه در قانون مبارزه با مواد مخدر هیچ ماده قانونی در رابطه با مواد مخدر صنعتی وجود ندارد.
شکل خوشبینانه قضیه این است که هنوز استفاده از قرص های روان گردان در بین جوانان ما شیوع پیدا نکرده است. اما آیا این امر واقعیت دارد؟


گشت و گذاری چند ساعته در پاتوق های مختلف و پارک های شهر به خوبی جواب این سوال را می دهد. حالا ما فقط با اکس رو به رو نیستیم. بلکه قرص های روان گردان با اسم های جدید و قدرت تاثیر گذاری بالا تر وارد بازار شده است. این مواد مداوما به روز می شوند و ما هنوز در قانون مبارزه با مواد مخدر هیچ ماده قانونی برای رویا رویی با توزیع کنندگان و مصرف کنندگان آن نداریم.

10- علایم مصرف اکستازی
البته علایم آنی مصرف اکستازی با فاکتورهای مختلفی مانند میزان دفعات مصرف ، میزان خلوص ماده موثر، وضعیت روحی و جسمانی، انگیزه و موقعیت مکانی مصرف کننده ارتباط متستقیم دارد.
در واقع اکستازی همانند بسیاری از مواد مخدر دیگر فقط احساس اولیه مصرف کننده را تشدید می کند. این مواد تغییر ایجاد نمی کنند، مثلا احساس سرخوردگی، اندوه، تبدیل به شادی و سرخوشی نمی شود. شاید به همین دلیل اطلاق مواد روان گردان به انواع محصولات اکستازی چندان درست به نظر نیاید.
همچنین برای بسیاری از افراد اکستازی محرک هیجان آور و در عین حال آرامش بخش است و علاوه بر آن تاثیرات توهمی ، تحریک فانتزی را نیز به دنبال دارد. اما مصرف کنندگان پیش از آن که عوارض روانی مواد را احساس کنند ابتدا عوارض جسمانی مصرف مواد را تجربه می کنند.
در افرادی که برای اولین بار اکستازی مصرف می کنند، حدود 30 دقیقه پس از مصرف معمولا افزایش ضربان قلب ، تعریق شدید، انقباض عضلانی ، عدم احساس درد بروز می کند. اما افرادی که به دفعات این مواد را مصرف می کنند احساس سوزن سوزن شدن بدن ، بی قراری ، نا آرامی و اضطراب را توصیف می کنند.


برای تشخیص عوارض ناشی از مصرف انواع مختلف مواد، همواره باید علامت ها و عوارض مصرف با مشاهدات به دست آمده آزمایشگاه های دارو سازی و آزمایش های کلینیکی و نتایج بررسی و آزمایش قرص ها مقایسه شوند، تا در حد ممکن بتوان دریافت چه ماده موثری مصرف شده است.
افزایش دمای بدن ، فشار خون و همچنین افزایش فزاینده توان بدنی از آثار آنی جسمانی مصرف مواد هستند. از عوارض ناخواسته ای که نیز ممکن است بروز کند می توان به تهوع، خشکی دهان ، انقباض عضلات فک و همچنین عدم تعادل اشاره کرد. علاوه بر این مصرف اکستازی همراه با

فعالیت شدید بدنی ممکن است عوارض جسمانی - روانی مانند کم آبی شدید، استفراغ ، ترس و واهمه شدید را در پی داشته باشد. این عوارض معمولا پس از حرکت های شدید و طولانی در محل گرم و پر جمعیت به ویژه محفل های شبانه و پارتی ها بروز می کند که در موارد نادر منجر به سکته قلبی و یا مغزی نیز شده است. مصرف کنندگان گاه تا حد مرگ می رقصند تا جای که آب بدنشان به شدت کاهش یافته و به دلیل مصرف مواد، سیستم گیرنده های درد در بدنشان مختل شده و شخص مشکلات ناشی از کم آبی شدید را احساس نمی کند.


11- تاثیرات روانی قرص های روان گردان
از نظر روانی مصرف اکستازی در بسیاری از افراد اعتماد به نفس را افزایش داده و شخص راحت تر با دیگران ارتباط برقرار می کند، به طوریکه معاشرتی شدن، بی پروایی در رفتار و گفتار، احساس محبوب بودن و مورد توجه قرار گرفتن، احساس قدرت و نیروی فوق العاده داشتن ، بروز رفتارهای هیجانی و تشدید امیال جنسی از آثار مصرف اکستازی گزارش شده است.
بزرگترین مشکل مصرف کنندگان اکستازی پایان سرخوشی اولیه است. زیرا با از بین رفتن تاثیر دارو و نشئگی حاصل از سوء مصرف یا به اصطلاح "اکستازی فیلم"، افسردگی شدید و عمیق بروز می کند. افسردگی همراه با عوارض دیگر مانند بی قراری، اضطراب، خستگی و کوفتگی عضلات، همچنین بی انگیزگی و بی تفاوتی شدید در زندگی روز مره فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. در کنار این موارد میل مفرط و شدید به مصرف مجدد مواد نیز در فرد به وجود می آید که می تواند اولین قدم و همچنین قدم تعیین کننده در راه وابستگی روانی به مواد مخدر باشد.

12- عوارض اکستازی
حواس کسی که از این ماده مصرف می کند، قوی می شود و به دلیل تقویت ادراک، فرد از موسیقی یا حتی خوردن و آشامیدن نیز احساس لذت فوق العاده می کند و می پندارد خلاقیت دوچندان یافته است. به دلیل افزایش حس ها، توانایی برقراری ارتباط تقویت می شود و در نتیجه فرد علاقه به صحبت کردن با دیگران، برقراری رابطه عاطفی و در آغوش گرفتن دیگران دارد که همین افزایش کاذب شعور عاطفی می تواند عامل انجام رفتارهای پرخطر جنسی باشد. گهگاه انسان های کمرو که در برقراری ارتباط با دیگران دچار مشکل هستند، می پندارند با مصرف این قرص می توانند این مشکل را برطرف کنند. از طرف دیگر شنیده می شود که بسیاری از آنها که افسردگی های خفیف یا مزمن دارند، از این قرص مصرف می کنند غافل از آنکه روزهای بعد از مصرف این قرص، حتی تا هفته ها افسردگی شدیدتری گریبان مصرف کننده را می گیرد.
از دیگر عوارض مصرف این قرص ها، اختلالات بینایی، کاهش اشتها، توهمات بینایی، افزایش ضربان قلب و فشارخون، بی قراری، تغییر نامناسب دمای بدن، نیاز به نوشیدن آب و مایعات است. اما اکستازی عوارض خطرناک دیگری هم دارد، از آن جمله مختل شدن فعالیت هیپوتالاموس، از دست رفتن کنترل فرد بر گفتار و رفتار، اختلال حافظه کوتاه مدت، احتمال ورم مغز به دلیل مصرف زیاد آب و عدم خروج آن از بدن، کاهش نمک و الکترولیت ها، وجود مشکلات جنسی، احساس افسردگی در درازمدت، سردرد، سرگیجه و بی خوابی، جنون و مرگ هستند.


آنچه بیش از همه خطرناک است، وجود ناخالصی هایی است که در ساخت این قرص به کار می رود و ممکن است منجر به مرگ شود. مخصوصاً که در کشور ما عده ای سودجو گچ یا دیازپام و حتی مواد خطرناک دیگری را به این قرص می افزایند که خالص بودن آن را پایین می آورد و به دلیل ناهمگونی با ماده MDMA می تواند بسیار خطرناک تر از مصرف MDMA به تنهایی باشد. ضمن این که اغلب این قرص ها در ایران فاقد ماده اصلی آن است. از سوی دیگر مصرف همزمان آن با مشروبات الکلی یا سایر مخدرها می تواند اثرات مرگبار آن را صدچندان کند.


وی مهمترین عوامل ترغیب کننده افراد به مصرف این قرص را خجالت، ناتوانی از رد کردن درخواست دیگران و فشار دوستان، حس بزرگ شدن، کاهش افسردگی، افزایش تمایلات عاطفی، دست کم گرفتن خطر و ماجراجویی عنوان کرد و گفت: فرد می پندارد برای او هم همان حس هایی که برای دوستش رخ داده، رخ می دهد بی آن که دچار عوارض آن شود، غافل از این که اثر و عملکرد این ماده مثل همه موادهای دیگر در بدن افراد مختلف متفاوت است و نه تنها ممکن است فرد را دچار خلسه ی مورد نظر نکند که بسیار امکان دارد او را دچار عوارض جبران ناپذیر کند. او اظهار کرد: به علاوه در مورد ترک آن باید گفت تقریباً ربط مستقیمی میان اراده و اعتیاد وجود ندارد. آنچه در مورد این مواد رخ می دهد، اثر بر چرخه پاداش ذهنی است و فرد برای تکرار لذت مایل است استفاده از آن ماده را – هر قدر خطرناک- تکرار کند.

 


13- عوارض دراز مدت مصرف قرص های روان گردان
هنوز در مورد عوارض دراز مدت سوء مصرف اکستازی اطلاع دقیقی در دست نیست . اما در این نکته که سوء مصرف اکستازی با خلوص بالا و به دفعات، کارایی و عملکرد سیستم عصبی مغز را به شدت دچار آسیب می کند شکی وجود ندارد. بیش از همه حافظه کوتاه مدت مغز دچار اختلال می شود. بعضی مصرف کنندگان می گویند که در حالت نشئگی حافظه کوتاه مدتشان را به کلی از دست داده اند اما در بعضی موارد حافظه دراز مدتشان فعال شده است. اکستازی مانند دیگر مواد مخدر سیستم ایمنی بدن را به شدت تضعیف می کند و آسیب پذیری بدن را در برابر بیماری های عفونی و ویروسی به شدت افزاش می دهد. علاوه بر آن ارگان هایی که کار دفع مواد سمی زاید بدن مثل کلیه و کبد را بر عهده دارند دچار صدمات جبران ناپذیر می شوند.
افرادی که مصرف را تازه شروع کرده اند زندگی روز مره شان هنوز تحت تاثیر مصرف قرار ندارد، اما پس ازحدود شش ماه مصرف مداوم، اشتیاق مفرط و غیر قابل کنترل به مصرف دایمی در آنها به وجود می آید. ضمن این که اشتیاق به مصرف این مواد فرد را به سمت استعمال و مصرف مواد مخدر دیگر مانند حشیش، کوکایین و حتی بعضی داروهای پزشکی روان گردان سوق می دهد.

14- نقش خانواده در گرایش به قرص های روان گردان
عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با اشاره به عوامل گرایش افراد به اعتیاد گفت: ساختار خانواده سهم مهمی در گرایش افراد به اعتیاد دارد.


به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران"ایسکانیوز"، دکتر سید هادی مجایی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در مراسم همایش اتیتولوژی و اتیدمیولوژی و اعتیاد در خانواده های تهرانی با استناد به تخریبی که در بین جامعه آماری یک میلیون و 200 هزار نفری انجام داده است، اظهار داشت: حدود 11 درصد خانواده های مورد مطالعه در تهران به نوعی دچار سوء مصرف مواد مخدر شامل: محرک زا، اکس، روان گردان و داروهای آرام بخش هستند.


وی افزود: از میان خانواده های آلوده نیز 6/38 درصد آن ها سرپرست خانواده، 2/11 درصد همسر سرپرست خانوار، 3/23 درصد فرزند ذکور و 3/4 درصد فرزند اناث و 6/1 درصد سایر و 21 درصد بی جواب گزارش شده است.
این پژوهشگر اضافه کرد: 4/73 درصد افراد آلوده به مواد مخدر در شهر تهران مرد و 2/15 درصد زن و 11 درصد بی جواب بوده است.
به گفته دکتر مجایی ، به لحاظ نوع مواد مصرفی نیز 2/26 درصد تریاک، 6/14 درصد هروئین، 5/8 درصد حشیش، 9/5 درصد روان گردان ها، 21 درصد الکل، 5/18 درصد داروهای آرامبخش و 5 درصد سایر بوده است.
وی با بیان اینکه بیشترین توزیع سنی درگیر در اعتیاد به مواد مخدر 26 درصد اختصاص به گروه سنی 30 تا 39 سال دارد، خاطر نشان کرد: بالاترین درصد به لحاظ گروه تحصیلی متعلق به گروه تحصیلی دبیرستان و پیش دانشگاهی است.


عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با اشاره به عوامل گرایش افراد به اعتیاد اظهار داشت: اعتیاد اعضای خانواده به مصرف سیگار و دخانیات، خودکامگی والدین در تصمیم گیری ها، شکست تحصیلی در فرزندان، نازل بودن سطح اخلاقیات در خانواده، تنبیه در خانواده، طلاق والدین، افراط و تفریط و عدم اعتدال در رفتارهای والدین در قبال فرزندان، اعتیاد به مصرف داروهای آرام بخش در خانواده و فقدان سیستم پاداش و مجازات معتدل در خانواده از جمله عوامل خطرزا در گرایش جوانان به اعتیاد محسوب می شود


15- مقایسه مواد مخدر و قرص‌های اکستازی
15-1- هروئین 7 هزار سال قبل هرگونه که کشف شد الان هم همانگونه است اما این قرص‌ها در عرض 2 سال درایران 200 نوع بود الان تبدیل به بیش از1500 نوع شده است و تنوع شکلی پیدا کرده است.


15-2- مزه سایر مواد اعتیادآور ، همچون فلفل تند است ، ولی قرص‌های اکستازی مزه ندارد.
15-3- هر کس یکبار قرص اکستازی مصرف کند کاملا وابستگی روانی پیدا می‌کند و اگر یک بار مصرف کند 4 الی 7 ساعت اثرش نمی‌رود.
15-4- محل ورود و خروج مواد مخدر به کشور مشخص است اما قرص‌های اکستازی بعضا در خانه همسایه‌مان ساخته می‌شود و اصلا محل ورود و خروجش به کشور مشخص نیست.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید