دانلود فایل پاورپوینت مفهوم کار تیمی در سازمان

PowerPoint قابل ویرایش
69 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مفهوم کار تیمی در سازمان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مفهوم کار تیمی در سازمان قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

بر اساس مدل لوتانز که مباحث مرتبط با سازمان را از لحاظ قرار
گرفتن آنها در یکی از دو حوزه نظری وعملی و نیز با توجه به سطح
تجزیه و تحلیل آنها در دو سطح خرد وکلان تقسیم بندی کرده است،
دانش رفتار سازمانی در حوزه نظری وسطح خرد این تقسیم بندی
قرارمی گیرد.

اسلاید ۲ :

اما دانش رفتار سازمانی خود ، شامل سه سطح تجزیه وتحلیل
فردی ، گروهی وسازمانی است ودر تعریف آن گفته اند:
رفتار سازمانی بیانگر دانش مطالعه رفتار نظام مند فرآیندهای فردی ،گروهی وسازمانی می باشد.
برای داشتن درک بهتر از سازمان ، رفتار سازمانی و نیزبرای مطالعه مفاهیمی چون ارتباطات،رهبری ، قدرت وسیاست وتعارض و مذاکره در سازمان ابتدا بایستی به مطالعه گروه وتیم پرداخته و ویژگی ها و تفاوت های آنها را بشناسیم.

اسلاید ۳ :

گروههای رسمی: به وسیله ساختار سازمانی مشخص می شوند ،
کارهای مشخصی به آنها واگذار می گردد و گروههای کاری یا
تخصصی را تشکیل می دهند . در گروههای رسمی، رفتار فرد به
وسیلۀ هدفهای سازمان تعیین و مسیر حرکت وی مشخص می شود.
گروههای غیر رسمی : به وسیلۀ ساختار سازمانی مشخص نمی شوند
و ساختار رسمی ندارند.به صورت طبیعی در محیط های کاری تشکیل
می شوند و واکنش هایی در برابرنیازبه تماسهای اجتماعی به شمار
می آیند.

اسلاید ۴ :

گروه های رسمی را می توان به صورت
گروه حاکم و گروه تخصصی تقسیم کرد:

گروه حاکم: از زیردستان و کارکنانی تشکیل می گردد که
گزارش کار خود را به صورت مستقیم به یک مدیر می دهند.
گروه تخصصی: افراد تشکیل دهندۀ آن کسانی هستند که برای
انجام و تکمیل کار خاصی گروه را تشکیل می دهند. ولی مرزهای
یک گروه تخصصی به ساختار سازمانی وسلسله مراتب اداری
محدود نمی شود، بلکه ممکن است وضع به گونه ای باشد که هر
عضو بتواند دستور بدهد.

اسلاید ۵ :

گروه های غیر رسمی نیز به
گروه ذی نفع و گروه دوستی تقسیم می شود:

گروه ذی نفع : کسانی که به گروههای حاکم یا تخصصی می پیوندند،
امکان دارد مقصودشان تامین هدفهای خاصی باشدکه مورد نظرشان
است.چنین گروهی را گروه ذی نفع می نامند.
گروه دوستی: پیوند های اجتماعی که غالبا از وضعیت یا موقعیت کار
فراتر می رود گروههایی را تشکیل می دهند که اعضای آن دارای ویژگی
های مشترک هستند این چنین تشکیلاتی راگروه دوستی می نامند.

اسلاید ۶ :

گروههای غیررسمی بیشتر درجهت تامین نیازهای اجتماعی افراد تشکیل می گردند.
بسیاری از افراد به چندین گروه (رسمی و غیر رسمی) تعلق دارند.
گروههای مختلف منافع متفاوتی به اعضای خود می رسانند.

اسلاید ۷ :

۱- اغلب ساعات کاری کارکنان و مدیران در گروه می گذرد.
۲- ضرورت آشنایی با نحوه تصمیم گیری و حل مسائل توسط
گروه.
۳- کاهش اضطراب و عدم اطمینان به کار کردن با دیگران.
۴- فهم بهتر ارتباطی.
۵- کمک موثر به گروهها از طریق مشارکت.

اسلاید ۸ :

۱- گروه از منابع اطلاعاتی بیشتری نسبت به آنچه فرد در اختیار دارد برخوردار
است.
۲- گروه قادر است تعداد بیشتری از روشهای حل مسائل را پیشنهاد کند.
۳- کار درگروه موجب یاد گیری سریعتر و پیشرفت در طرح ایده های جامع خواهد
شد.
۴- رضایت شغلی اعضای گروه به دلیل مشارکت در تصمیم گیری گروهی افزایش
خواهد یافت.
۵- اعضای گروه به موازات فعالیت گروهی آشنایی بیشتری با یکدیگر پیدا می
کنند.

اسلاید ۹ :

۱- برخی از اعضای گروه ممکن است اعضای دیگر را تحت
فشار قرار دهند که عقیده اکثریت را تایید کنند.
۲- سلطه یک عضو گروه بر موضوع مورد بحث.
۳- تکیه بیش از حد روی دیگران برای انجام دادن کار.
۴- کار کردن با دیگران در گروه نیاز به زمان بیشتری از
کارکردن تنها دارد.

اسلاید ۱۰ :

مراحل تکامل گروه یک فرایند پویا ست.بیشتر گروهها همواره در حالت تغییر هستند.ولی تنها به این سبب که احتمالا گروه هیچ گاه به ثبات کامل نخواهد رسید، نباید چنین استنباط کرد که هیچ گروه تکامل یافته ای وجود ندارد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 69 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد