دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای به حسابداری مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
39 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای به حسابداری مدیریت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای به حسابداری مدیریت قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

کارکرد و وظایف حسابداری مدیریت
he Ma agerial Accou i g Fu c io

فراهم کردن اطلاعات برای هزینه یابی محصولات و خدمات (cos i g)

فراهم کردن اطلاعات برای طرح ریزی و تصمیم گیری

(Pla i g & Decisio Maki g)

فراهم کردن اطلاعات برای ارزیابی عملکرد

(Performa ce Evalua io )

اسلاید ۲ :

اطلاعات برای:
تعیین قیمت تمام شده محصولات و خدمات

فراهم کردن اطلاعات برای هزینه یابی محصولات و خدمات

با استفاده از روشهایی مانند:

هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

هزینه یابی هدف ( arge Cos i g)

Cos s of uali y

 

 

 

اسلاید ۳ :

اطلاعات برای:
تصمیم گیری

محاسبه نتایج مالی جایگزینها (al er a ives) و مشاهده تفاوت هزینه ها در جایگزینهای مختلف.

حسابداری مدیریت با ثبت و گزارش قیمت تمام شده و هزینه های تاریخی ارتباط اندکی دارد و در مقابل بر پیش بینی و تخمین هزینه های آتی تمرکز بیشتری دارد.

اسلاید ۴ :

محاسبه نتایج مالی جایگزینها (al er a ives) و مشاهده تفاوت هزینه ها در جایگزینهای مختلف.

حسابداری مدیریت با ثبت و گزارش قیمت تمام شده و هزینه های تاریخی ارتباط اندکی دارد و در مقابل بر پیش بینی و تخمین هزینه های آتی تمرکز بیشتری دارد.

اسلاید ۵ :

اطلاعات برای:
طرح ریزی و ارزیابی عملکرد

مرکز مسئولیت (respo sibili y ce er) یک واحد مشخص از یک سازمان است که تحت مدیریت یک شخص قرار دارد و این مدیر در خصوص عملیات و منابع آن باید پاسخگو باشد.

انواع مراکز مسئولیت:

مراکز هزینه (Cos Ce ers)

مراکز سود (Profi Ce ers)

مراکز سرمایه گذاری (I ves me Ce ers)

اسلاید ۶ :

حسابداران بهای تمام شده بـه مدیریت کمک می کنند تــا بتـوانـد ابـزارهـا و روشـهای طرح ریزی مؤثر را ایجاد نمایند.

 این ابزارها برای ارزیابی عملکرد مراکز مسئولیت بکار برده می شوند.

اسلاید ۷ :

 حسابداری مدیریت و اصول پذیرفته شده حسابداری( (GAAP

هدف اصلی حسابداری مالی عبارت است از فراهم نمودن اطلاعات درباره شرکت و عملکرد مدیریت آن برای استفاده کنندگان.

اطلاعات مالی که برای منظور فوق تهیه می گردند باید منطبق با GAAP باشند. در واقع اصول پذیرفته شده حسابداری بر این اطلاعات حکم فرما می باشد.

Ge erally Accep ed Accou i g Pri ciples(GAAP)

اسلاید ۸ :

 حسابداری مدیریت و اصول پذیرفته شده حسابداری( (GAAP

اطلاعات بهای تمام شده مورد نیاز برای کاربردهای مدیریتی لزومی ندارد که با GAAP سازگار باشند.

مدیریت می تواند تعاریف خاص خود را برای اطلاعات حسابداری مدیریت تدوین کند.

تصمیم گیران اغلب به اطلاعاتی متفاوت با اطلاعات فراهم شده در صورتهای مالی نیازمندند.

اسلاید ۹ :

ایجاد ارزش در سازمانها
Crea i g Value i Orga iza io s

 هر مرحله از فرآیندهای توسعه، تولید و توزیع باید بتواند به محصولات و خدمات ارائه شده ارزش اصافه نماید.

اسلاید ۱۰ :

فعالیتها و ارزش

Ac ivi ies a d Value

فعالیتهای دارای ارزش افزوده (Value-added ac ivi ies ): فعالیتهاییکه به محصول یا خدمات ارزش می افزایند.

فعالیتهای فاقد ارزش افزوده ( o value-added c ivi ies ): فعالیتهاییکه به محصول یا خدمات ارزش اضافه نمی کنند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 39 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد