دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای بر حوزه های دانش مدیریت پروژه

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای بر حوزه های دانش مدیریت پروژه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای بر حوزه های دانش مدیریت پروژه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

مقدمه

 • برای بیش از ۲۵ سال ، راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه ، ابزاری راهنما برای حرفه مدیریت پروژه و مرجعی اساسی و استاندارد در کتابخانه هر مدیر پروژه ای بوده است
 • راهنمای PMBOK حاوی راهکارهای اساسی برای تمام مدیران پروژه برای دستیابی به استانداردهای بالا برای پروژه است
 • امروزه این سند به عنوان استانداردی جهانی برای حرفه مدیریت پروژه و یکی از بهترین و چند بعدی ترین منابع در دسترس، برای این حرفه است

اسلاید ۲ :

پروژه چیست؟

یک تلاش موقتی است برای ایجاد یک محصول، خدمت یا نتیجه یکتا انجام می شود.

 • موقتی یعنی یک پایان و یک شروع دارد.

اسلاید ۳ :

مدیریت پروژه چیست؟

کاربرد دانش، مهارت، ابزار ها و تکنیک های مرتبط با فعالیت های پروژه در راستای تامین الزامات پروژه است.

مدیریت پروژه در ۵ گروه فرآیندی انجام می شود:

 • آغازین
 • برنامه ریزی
 • اجرا
 • نظارت و کنترل
 • خاتمه

اسلاید ۴ :

دفتر مدیریت پروژه

 • دفتر مدیریت پروژه PMO یک واحد سازمانی است. مسئولیت های یک PMO می تواند دامنه ای شامل تدارک پشتیبانی وظایف مدیریت پروژه تا مسئولیت واقعی مدیریت مستقیم یک پروژه را دربرگیرد. پروژه های یک PMO ممکن است به یکدیگر مرتبط نباشند.

اسلاید ۵ :

نقش دفتر مدیریت پروژه(PMO)

 • خدمات پشتیبانی اداری از قبیل سیاست ها، روش شناسی و الگو ها
 • آموزش، مشاوره و مربی گری مدیران پروژه
 • پشتیبانی پروژه، راهنمایی و آموزش چگونگی مدیریت پروژه ها و استفاده از ابزارها
 • تنظیم منابع کارمندی پروژه
 • ارتباطات مرکزی بین مدیران پروژه، حامیان و دیگر ذی نفعان

اسلاید ۶ :

نقش مدیر پروژه

فردی است که توسط سازمان اجرایی جهت دستیابی به اهداف پروژه منصوب می شود

 • خصوصیات مدیر پروژه: دانش – عملکرد – رفتار شخصی– طرز برخورد، اثر بخشی شخصی، خصوصیات اصلی شخصیتی و رهبری

اسلاید ۷ :

فازهای پروژه

 • تقسیمات درون یک پروژه هستند که کنترل اضافی برای مدیریت اثربخش را فراهم می کند.
 • ساختار فازی اجازه می دهد تا پروژه ها به زیر مجموعه های منطقی در راستای سادگی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه تقسیم گردند.

اسلاید ۸ :

فرآیندهای پروژه

فرآیند مجموعه ای از اقدامات مرتبط با هم و فعالیت هایی است که برای رسیدن به محصول یا نتیجه یا خدمت از پیش مشخص انجام می شوند.

برای موفقیت پروژه، تیم پروژه باید:

 • فرآیندهای مناسب را انتخاب کند
 • از یک رویکرد تعریف شده که بتواند برای تامین الزامات موثر باشد، استفاده کند
 • از الزاماتی که نیازها و انتظارات ذی نفعان را تامین می کند پیروی کند
 • محدودیت های مربوط به محدوده، هزینه، زمان، منابع و ریسک را متوازن کند

اسلاید ۹ :

فرآیندها در ۵ گروه فرآیندی تقسیم بندی می شوند

 • آغازین: تعریف یک پروژه ، یا فاز جدید با کسب مجوز شروع، انجام می شود
 • برنامه ریزی: برای تثبیت محدوده پروژه، پالایش اهداف و تعریف مسیر اقدامات لازم جهت دستیابی به اهداف
 • اجرا: برای تکمیل کار تعریف شده در برنامه مدیریت پروژه جهت تامین مشخصات پروژه
 • نظارت و کنترل: برای پیگیری، بازنگری و تنظیم پیشرفت و عملکرد پروژه مورد نیاز می باشد.
 • خاتمه: برای نهایی کردن تمامی فعالیت های کل گروه های فرآیندی تا رسما پروژه خاتمه یابد

اسلاید ۱۰ :

حوزه دانش
گروه های فرآیندی مدیریت پروژه
گروه فرآیندی آغازین
گروه فرآیندی برنامه ریزی
گروه فرآیندی اجرا
گروه فرآیندی نظارت و کنترل
گروه فرآیندی خاتمه
۱٫ مدیریت یکپارچگی پروژه
۴-۱٫ توسعه منشور پروژه
۴-۲٫ توسعه برنامه مدیریت پروژه
۴-۳٫ هدایت و مدیریت اجرای پروژه
۴-۴٫ نظارت و کنترل کار پروژه
۴-۵٫ انجام کنترل تغییر یکپارچه
۴-۶٫ خاتمه پروژه یا فاز
۲٫ مدیریت محدوده پروژه
۵-۱٫ جمع آوری الزامات
۵-۲٫ تعریف محدوده
۵-۳٫ ایجاد WBS
۵-۴٫ ممیزی محدوده
۵-۵٫ کنترل محدوده
۳٫ مدیریت زمان پروژه
۶-۱٫ تعریف فعالیت ها
۶-۲٫ ترتیب فعالیت ها
۶-۳٫ برآورد منابع فعالیت ها
۶-۴٫ برآورد مدت زمان فعالیت ها
۶-۵٫ توسعه زمانبندی
۶-۶٫ کنترل زمانبندی
۴٫ مدیریت هزینه پروژه
۷-۱٫ برآورد هزینه ها
۷-۲٫ تعیین بودجه
۷-۳٫ کنترل هزینه ها
۵٫ مدیریت کیفیت پروژه
۸-۱٫ برنامه ریزی کیفیت
۸-۲٫ تضمین کیفیت
۸-۳٫ کنترل کیفیت
۶٫ مدیریت منابع انسانی پروژه
۹-۱٫ توسعه برنامه منابع انسانی
۹-۲٫ تشکیل تیم پروژه
۹-۳٫ توسعه تیم پروژه
۹-۴٫ مدیریت تیم پروژه
۷٫ مدیریت ارتباطات پروژه
۱۰-۱٫ شناسایی ذی نفعان
۱۰-۲٫ برنامه ریزی ارتباطات
۱۰-۳٫ توزیع اطلاعات
۱۰-۴٫ مدیریت انتظارات ذی نفعان
۱۰-۵٫ گزارش عملکرد
۸٫ مدیریت ریسک پروژه
۱۱-۱٫ برنامه ریزی مدیریت ریسک
۱۱-۲٫ شناسایی ریسک ها
۱۱-۳٫ انجام تحلیل کیفی ریسک
۱۱-۴٫ انجام تحلیل کمی ریسک
۱۱-۵٫ برنامه ریزی پاسخ های ریسک
۱۱-۶٫ نظارت و کنترل ریسک ها
۹٫ مدیریت تدارکات پروژه
۱۲-۱٫ برنامه ریزی تدارکات
۱۲-۲٫ هدایت تدارکات
۱۲-۳٫ اداره تدارکات
۱۲-۴٫ خاتمه تدارکات

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 23 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد