دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای بر حوزه های دانش مدیریت پروژه

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای بر حوزه های دانش مدیریت پروژه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای بر حوزه های دانش مدیریت پروژه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید 1 :

مقدمه

 • برای بیش از 25 سال ، راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه ، ابزاری راهنما برای حرفه مدیریت پروژه و مرجعی اساسی و استاندارد در کتابخانه هر مدیر پروژه ای بوده است
 • راهنمای PMBOK حاوی راهکارهای اساسی برای تمام مدیران پروژه برای دستیابی به استانداردهای بالا برای پروژه است
 • امروزه این سند به عنوان استانداردی جهانی برای حرفه مدیریت پروژه و یکی از بهترین و چند بعدی ترین منابع در دسترس، برای این حرفه است

اسلاید 2 :

پروژه چیست؟

یک تلاش موقتی است برای ایجاد یک محصول، خدمت یا نتیجه یکتا انجام می شود.

 • موقتی یعنی یک پایان و یک شروع دارد.

اسلاید 3 :

مدیریت پروژه چیست؟

کاربرد دانش، مهارت، ابزار ها و تکنیک های مرتبط با فعالیت های پروژه در راستای تامین الزامات پروژه است.

مدیریت پروژه در 5 گروه فرآیندی انجام می شود:

 • آغازین
 • برنامه ریزی
 • اجرا
 • نظارت و کنترل
 • خاتمه

اسلاید 4 :

دفتر مدیریت پروژه

 • دفتر مدیریت پروژه PMO یک واحد سازمانی است. مسئولیت های یک PMO می تواند دامنه ای شامل تدارک پشتیبانی وظایف مدیریت پروژه تا مسئولیت واقعی مدیریت مستقیم یک پروژه را دربرگیرد. پروژه های یک PMO ممکن است به یکدیگر مرتبط نباشند.

اسلاید 5 :

نقش دفتر مدیریت پروژه(PMO)

 • خدمات پشتیبانی اداری از قبیل سیاست ها، روش شناسی و الگو ها
 • آموزش، مشاوره و مربی گری مدیران پروژه
 • پشتیبانی پروژه، راهنمایی و آموزش چگونگی مدیریت پروژه ها و استفاده از ابزارها
 • تنظیم منابع کارمندی پروژه
 • ارتباطات مرکزی بین مدیران پروژه، حامیان و دیگر ذی نفعان

اسلاید 6 :

نقش مدیر پروژه

فردی است که توسط سازمان اجرایی جهت دستیابی به اهداف پروژه منصوب می شود

 • خصوصیات مدیر پروژه: دانش – عملکرد – رفتار شخصی– طرز برخورد، اثر بخشی شخصی، خصوصیات اصلی شخصیتی و رهبری

اسلاید 7 :

فازهای پروژه

 • تقسیمات درون یک پروژه هستند که کنترل اضافی برای مدیریت اثربخش را فراهم می کند.
 • ساختار فازی اجازه می دهد تا پروژه ها به زیر مجموعه های منطقی در راستای سادگی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه تقسیم گردند.

اسلاید 8 :

فرآیندهای پروژه

فرآیند مجموعه ای از اقدامات مرتبط با هم و فعالیت هایی است که برای رسیدن به محصول یا نتیجه یا خدمت از پیش مشخص انجام می شوند.

برای موفقیت پروژه، تیم پروژه باید:

 • فرآیندهای مناسب را انتخاب کند
 • از یک رویکرد تعریف شده که بتواند برای تامین الزامات موثر باشد، استفاده کند
 • از الزاماتی که نیازها و انتظارات ذی نفعان را تامین می کند پیروی کند
 • محدودیت های مربوط به محدوده، هزینه، زمان، منابع و ریسک را متوازن کند

اسلاید 9 :

فرآیندها در 5 گروه فرآیندی تقسیم بندی می شوند

 • آغازین: تعریف یک پروژه ، یا فاز جدید با کسب مجوز شروع، انجام می شود
 • برنامه ریزی: برای تثبیت محدوده پروژه، پالایش اهداف و تعریف مسیر اقدامات لازم جهت دستیابی به اهداف
 • اجرا: برای تکمیل کار تعریف شده در برنامه مدیریت پروژه جهت تامین مشخصات پروژه
 • نظارت و کنترل: برای پیگیری، بازنگری و تنظیم پیشرفت و عملکرد پروژه مورد نیاز می باشد.
 • خاتمه: برای نهایی کردن تمامی فعالیت های کل گروه های فرآیندی تا رسما پروژه خاتمه یابد

اسلاید 10 :

حوزه دانش
گروه های فرآیندی مدیریت پروژه
گروه فرآیندی آغازین
گروه فرآیندی برنامه ریزی
گروه فرآیندی اجرا
گروه فرآیندی نظارت و کنترل
گروه فرآیندی خاتمه
1. مدیریت یکپارچگی پروژه
4-1. توسعه منشور پروژه
4-2. توسعه برنامه مدیریت پروژه
4-3. هدایت و مدیریت اجرای پروژه
4-4. نظارت و کنترل کار پروژه
4-5. انجام کنترل تغییر یکپارچه
4-6. خاتمه پروژه یا فاز
2. مدیریت محدوده پروژه
5-1. جمع آوری الزامات
5-2. تعریف محدوده
5-3. ایجاد WBS
5-4. ممیزی محدوده
5-5. کنترل محدوده
3. مدیریت زمان پروژه
6-1. تعریف فعالیت ها
6-2. ترتیب فعالیت ها
6-3. برآورد منابع فعالیت ها
6-4. برآورد مدت زمان فعالیت ها
6-5. توسعه زمانبندی
6-6. کنترل زمانبندی
4. مدیریت هزینه پروژه
7-1. برآورد هزینه ها
7-2. تعیین بودجه
7-3. کنترل هزینه ها
5. مدیریت کیفیت پروژه
8-1. برنامه ریزی کیفیت
8-2. تضمین کیفیت
8-3. کنترل کیفیت
6. مدیریت منابع انسانی پروژه
9-1. توسعه برنامه منابع انسانی
9-2. تشکیل تیم پروژه
9-3. توسعه تیم پروژه
9-4. مدیریت تیم پروژه
7. مدیریت ارتباطات پروژه
10-1. شناسایی ذی نفعان
10-2. برنامه ریزی ارتباطات
10-3. توزیع اطلاعات
10-4. مدیریت انتظارات ذی نفعان
10-5. گزارش عملکرد
8. مدیریت ریسک پروژه
11-1. برنامه ریزی مدیریت ریسک
11-2. شناسایی ریسک ها
11-3. انجام تحلیل کیفی ریسک
11-4. انجام تحلیل کمی ریسک
11-5. برنامه ریزی پاسخ های ریسک
11-6. نظارت و کنترل ریسک ها
9. مدیریت تدارکات پروژه
12-1. برنامه ریزی تدارکات
12-2. هدایت تدارکات
12-3. اداره تدارکات
12-4. خاتمه تدارکات

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 23 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت پروژه

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مدیریت پروژه نرم افزاری هنر متوازن ساختن اهداف رقابتی ، مدیریت ریسک و غلبه بر محدودیت ها برای تحویل موفقیت آمیز محصولی است که هم نیاز مشتریان و هم نیاز کاربران را برآورده کند . اسلاید 2 : اهداف دیسیپلین مدیریت پروژه عبارتند از : فراهم کردن یک چارچوب برای ...

مقاله توسعه و بکارگیری مدلهای مدیریت پورتفولیوی پروژه جهت افزایش فضای سبز ، زیباسازی و بهبود مبلمان شهری در شهرداریها ( مطالعه موردی : شهرداری بانه )

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
توسعه و بکارگیری مدلهای مدیریت پورتفولیوی پروژه جهت افزایش فضای سبز، زیباسازی و بهبود مبلمان شهری در شهرداریها (مطالعه موردی: شهرداری بانه)   چکیده با محدودیت روزافزون منابع در مقایسه با حجم نیازها و توقعات بشری، اختصاص بهینه منابع موجود به پروژه های منتخب در سازمانهای پروژه محور و از جمله در شهرداریها ا ...

مقاله ارائه مدل تلفیقی مدیریت دانش و ریسک در پروژه های صنایع نفت و گاز با بکار گیری رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره AHP - ELECTERE

word قابل ویرایش
26 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ارائه مدل تلفیقی مدیریت دانش و ریسک در پروژه هاي صنایع نفت و گاز با بکار گیري رویکرد تصمیم گیري چندمعیاره AHP-ELECTERE چكيده مدیریت دانش، فرایند سیستماتیک و نظام مند کشف، انتخاب، سازماندهی، تلخیص و ارائه اطلاعات است و به گونه اي اجرا می گ ...

مقاله مدیریتِ ریسک در پروژه های ساخت و ساز : - روشِی مبتنی بر دانش

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مديريتِ ريسک در پروژه هاي ساخت و ساز: -روشِي مبتني بر دانش - چکيده : يکي از نقشهاي عمده ي انجام شده توسط يک مدير پروژه ، مديريت ريسک يک پروژه است . اين وظيفه ناکارآمد خواهد بود, اگر مديريت ريسکِ پروژه از آغاز پروژه انجام نشده باشد. که اين روشي جهت مديريت ريسک موثر و کارآمد به عنوان يک روش مناسب و منظم که ...

مقاله مدیریت دانش مشتری با تلفیقی از CRM و KM

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مدیریت دانش مشتری با تلفیقی از CRM و KM واژگان کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، مدیریت دانش (KM)، مدیریت دانش مشتری (CKM) چکیده : سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) همچون بسیاری از فناوری های جدید، به سازمان ها کمک می کند تا روابطشان را با مشتریان به صورت بسیار مؤثرتری اداره کنند. با قدرت گرفتن رقابت، ...

مقاله نقش مدیریت دانش و مستندسازی پروژه ها در مدیریت موفق کارهای عمرانی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش مدیریت دانش و مستندسازی پروژه ها در مدیریت موفق کارهای عمرانی چکیده کلیه آموزه های تولید شده حین فرآیندهای کاری که دانستن آن به وسیله دیگران برای سازمان ایجاد ارزش افزوده نماید، دانش نام دارد. با این تعریف و تعمیم دادن آن در پروژه های عمرانی می توان به این نتیجه رسید که ما به عنوان مدیران پروژه در کار ...

مقاله چالشهای مدیریت دانش پروژه

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چالشهای مدیریت دانش پروژه خلاصه در اغلب سازمانهای پروژه محور، ویژگی موقتی بودن پروژهها باعث ضعف حافظه، فراموشی تجارب ارزشمند و درسهای آموخته شده از پروژهها می شود . در نتیجه مدیریت دانش ، اعم از صریح یا ضمنی ، یک پیش شرط لازم برای موفقیت پروژه در محیط جهانی پویا و در حال تغییر امروز است. اما ماهیت موقتی ب ...

مقاله درک بهتر مفاهیم حوزه مدیریت دانش از طریق ساختن آنتولوژی با رویکرد منطق فازی

word قابل ویرایش
28 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
درک بهتر مفاهیم حوزه مدیریت دانش از طریق ساختن آنتولوژی با رویکرد منطق فازی چکیده بازنمایی و مفهومی سازی دانش موجود در حوزه ای خاص در قالبی شکلی و رسمی که توسط ماشین قابلپردازش بوده و به شناخت بهتر و دقیق تر مفاهیم آن حوزه و روابط بین آنها کمک نماید، از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از راه های بازنمایی و م ...