دانلود فایل پاورپوینت مقیاس لیکرت Likert scales

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مقیاس لیکرت Likert scales توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مقیاس لیکرت Likert scales قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

Scale       مقیاس    

مجموعه ای از نشانه ها یا اعداد هستند که می توان آن را به آزمودنی یا رفتار او نسبت داد و نشاندهنده خصوصیات یا عملکردی هستند که قرار است اندازه گیری شود

سنجش جهت و شد ت نگرش افراد در یک یا چند بعد است.

اسلاید ۲ :

نگرش      Attitude  

    نگرش که از طریق آموزش های اجتماعی تحقق می یابد, ترکیبی از باورها,گرایش ها یا احساسات مساعد و نامساعدی است که به آمادگی و تمایل فرد برای نشان دادن واکنش به شیوه ای نسبتاً ثابت به اشیاء,اشخاص و رویدادهای خاص اطلاق می شود

اسلاید ۳ :

مقیاس های نگرش سنج

مجموعه ای ار اظهار نظرهای مثبت و منفی در مورد افراد ، موقعیتها،

    عقاید،رویدادهاو…  

 

نگرش : تمایل به ارزشیابی چیزی به شیوه ای خاص   (درجاتی از دید مثبت یا منفی ) می باشد

 

نگرش می تواند هر جنبه فیزیکی یا اجتماعی یا افراد یا رفتار یا موضوعات انتزاعی را در بر گیرد 

اسلاید ۴ :

Attitudeنگرش  

ابعاد نگرش:

شناختی:  همه افکار ،حقایق،دانشها، باورداشتها نسبت به موضوع

عاطفی:  عواطف،ارزشگذاری مثبت  یا منفی به موضوع

رفتاری:  امادگی فرد برای پاسخ دادن وگرایش او به انجام عمل در مورد موضوع

       با آموخته ها و تجارب قبلی وبرداشت ذهنی زمان حال از موضوع بستگی دارد

       ضرورت ارزشگذاری و قضاوت اخلاقی

عقاید: واکنشهای خاص به رویداد های خاص( آگاهانه)

اسلاید ۵ :

 • با فرض اینکه طبقه ها از نظر عرضی ارزش برابر دارند
 • اعلام موافقت یا مخالفت نمونه در یک طیف ۳ تا ۷ تائی

شماره گذاری ۱ تا ۵ و برعکس برای گرایش مخالف ومحاسبه نمره پاسخگو

اسلاید ۶ :

مقیاس لیکرت Likert scales

 • متداولترین روش مقیاس گذاری در جامعه شناسان و روانشناسان
 • نظر سنجی عقاید براساس پاسخهای متفاوت
 • معمولاً در یک مقیاس ۵ تائی از توافق تا عدم توافق
 • تعداد گزینه ها ۱۵ تا ۳۰ مورد
 • مساوی بودن تعداد گرایش مثبت و منفی
 • حذف موارد بی تفاوت ، بی رابطه و ابهام آور
 • مرتب کردن اتفاقی گزینه ها

اسلاید ۷ :

روش تهیه:

تعداد زیادی اظهار نظرهای مساعد و نا مساعداز نگرش به موضوع

اجرا در یک گروه مشابه نمونه

مشخص کردن ثبات درونی و انتخاب گزینه ها

جدا کردن  گزینه هایی که %۲۵ بالا(مثبت) و %۲۵ پایین (منفی) رااز هم  به طور معنی دار تفکیک کند.

اسلاید ۸ :

انواع پاسخ های لیکرت

 • کاملا موافق / کاملا مخالف
 • بسیار رضایت بخش / بسیار ناراضی
 • بسیار مناسب / بسیار نامناسب
 • بسیار خوب / بسیآر ضعیف
 • بسیار مطلوب / بسیار نامطلوب
 • بسیار حمایت گر / عدم حمایت مطلق
 • مسلما بلی / مسلما خیر

اسلاید ۹ :

Likert scale                             لیکرت مقیاس

مثال:

لطفآ عددی را از مقیاس زیر انتخاب کنید که نشان دهد چقدر با هر اظهار نظری موافق یا مخالف اید و آن را در جای خالی سمت چپ هر گزینه قرار دهید

۱کاملا موافق       ۲ موافق        ۳ بی نظر          ۴ مخالف         ۵ کاملا مخالف

 مرد نباید هیچگاه در ملاءعام فریاد بزند

تحصیلات عالی برای مردان مهم تر است تا زنان

زنان باید حقوق مساوی برای کار مساوی دریافت کنند

مردان نباید از نظارت زنی بر کارشان دلخور شوند

جای زن در خانه است

مردان باید در جامعه به زن کمک و از آنان حمایت کنند

اسلاید ۱۰ :

تفسیر نمرات

در ۵ نقطه ای:

۱+۵=   ۶ / ۲=۳           

در ۲۵ گزینه:

۵*۲۵=۱۲۵ +۲۵= ۱۵۰/ ۲=۷۵

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 13 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد