بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

حمایت و راهنمایی سرمایه گذاران

نظارت بر عملکرد واحدهای جلب مشارکت

تدوین پیش نویس دستورالعمل اجرایی

فرهنگ سازی، توسعه پژوهش های کاربردی، توسعه منابع انسانی و انتشار اطلاعات کاربردی

اسلاید 2 :

1- سرمایه گذاران

    2- مردم ( سرمایه گذاران بالقوه )

3- شرکتهای برق منطقه ای و شرکتهای توزیع

4- واحدهای جلب مشارکت

4- شرکتهای مشاوره ای ، تامین کنندگان مولدها ، پیمانکاران نصب

5- واحدهای مختلف شرکت توانیر

     - معاونت هماهنگی توزیع

     - معاونت برنامه ریزی

      - معاونت منابع انسانی   

     - معاونت مالی و پشتیبانی

6- دفتر خصوصی سازی وزارت نیرو

7- بانکها

8- سازمان بهره وری انرژی ایران

اسلاید 3 :

(1تدوین برنامه آموزش بلند مدت

(2تدوین برنامه آموزش کوتاه مدت

(3تهیه کتاب راهنما

اسلاید 4 :

لزوم شناسایی ذینفعان در زمینه توسعه تولید پراکنده

آنالیز  ذینفعان به همراه تبیین نیازها و انتظارات و اولویت بندی آنها و نتایج مورد انتظار از فرآیند آموزش

آنالیز شغل و تعیین سطح دانش، مهارت و توانایی مورد انتظار

آنالیز شاغل و تعیین سطح دانش، مهارت و توانایی بالفعل و نیاز سنجی آموزشی

برنامه ریزی و تهیه بسته های آموزشی

شناسایی و توانمندسازی مراکز آموزش دهنده جهت اجرای برنامه

 

اسلاید 5 :

تعیین عناوین و تدوین مباحث قابل طرح در سمینارهای یک روزه شامل سه محور فنی، مالی و قراردادها

تهیه برنامه برگزاری سمینارهای یک روزه در شرکتهای برق منطقه ای و شرکتهای توزیع با اولویت بندی روی درخواست های واصله

تهیه بروشورهای راهنمایی سرمایه گذار در سه قالب: بروشور راهنمای مسائل قراردادی، بروشور راهنمای مسائل فنی، بروشور مسائل مالی

اسلاید 6 :

گردآوری متون مرتبط با بحث  DG  و CHP

ارائه یک مدل برای ارزیابی فنی و اقتصادی

تدوین بانک اطلاعات تامین کنندگان و تکنولوژی های مختلف موجود در کشور

معرفی منابع، مراجع اطلاعاتی، سایت های مرتبط

اسلاید 7 :

انجام مطالعات توسعه تولید پراکنده DG با امکان استفاده به صورتCHPدر صنایع بالای یک مگاوات

انجام مطالعات توسعه تولید پراکنده با تکیه بر استفاده از توربین های انبساطی در صنایع سیمان

اسلاید 8 :

بررسی فرآیندهای مختلف صنعتی و انتخاب صنایع پتانسیل دار

شناسایی انواع تکنولوژیهای رایج برای بکارگیری در سیستم های DG

بررسی مکانیزم های مالی موجود در وزارت نیرو

اسلاید 9 :

ارزیابی فنی و اقتصادی تکنولوژیهای DG قابل استفاده در صنایع ایران      

انتخاب و معرفی تکنولوژیهای مورد استفاده در سیستم های تولید پراکنده

اولویت بندی صنایع برای اجرای طرحهای تولید پراکنده در کشور به لحاظ فنی و اقتصادی

انجام محاسبات مربوط به تعیین ظرفیت های توانی آزاد شده و تلفات کاهش یافته در شبکه برق کشور در صورت اجرای طرح های تولید پراکنده در صنایع اولویت دار 

انجام محاسبات مربوط به تعیین ظرفیت منابع مالی آزاد شده در شبکه برق کشور

انجام محاسبات مربوط به تعیین تأثیر سیستم های تولید پراکنده بر مشخصات فنی و عملکردی شبکه

برآورد میزان تأثیر سیستم های تولید پراکنده بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای  CO2و NOx و SOx

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید