دانلود فایل پاورپوینت مقیاس لیکرت Likert scales

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مقیاس لیکرت Likert scales توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مقیاس لیکرت Likert scales قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مجموعه اي از نشانه ها يا اعداد هستند كه مي توان آن را به آزمودني يا رفتار او نسبت داد و نشاندهنده خصوصيات يا عملكردي هستند كه قرار است اندازه گيري شود

سنجش جهت و شد ت نگرش افراد در يك يا چند بعد است.

اسلاید 2 :

    نگرش که از طريق آموزش های اجتماعی تحقق می يابد, ترکيبی از باورها,گرايش ها يا احساسات مساعد و نامساعدی است که به آمادگی و تمايل فرد برای نشان دادن واکنش به شيوه ای نسبتاً ثابت به اشياء,اشخاص و رويدادهای خاص اطلاق می شود

اسلاید 3 :

☻مجموعه اي ار اظهار نظرهاي مثبت و منفي در مورد افراد ، موقعيتها،

    عقايد،رويدادهاو...  

☻نگرش : تمايل به ارزشيابي چيزي به شيوه اي خاص   (درجاتي از ديد مثبت يا منفي ) مي باشد

☻نگرش مي تواند هر جنبه فيزيکي يا اجتماعي يا افراد يا رفتار يا موضوعات انتزاعي را در بر گيرد 

اسلاید 4 :

ابعاد نگرش:

♣شناختي:  همه افكار ،حقايق،دانشها، باورداشتها نسبت به موضوع

♣عاطفي:  عواطف،ارزشگذاري مثبت  يا منفي به موضوع

♣رفتاري:  امادگي فرد براي پاسخ دادن وگرايش او به انجام عمل در مورد موضوع

♣       با آموخته ها و تجارب قبلي وبرداشت ذهني زمان حال از موضوع بستگي دارد

       ضرورت ارزشگذاري و قضاوت اخلاقي

عقايد: واكنشهاي خاص به رويداد هاي خاص( آگاهانه)

اسلاید 5 :

 • با فرض اينکه طبقه ها از نظر عرضي ارزش برابر دارند
 • اعلام موافقت يا مخالفت نمونه در يک طيف 3 تا 7 تائي

شماره گذاري 1 تا 5 و برعکس براي گرايش مخالف ومحاسبه نمره پاسخگو

اسلاید 6 :

 • متداولترين روش مقياس گذاري در جامعه شناسان و روانشناسان
 • نظر سنجي عقايد براساس پاسخهاي متفاوت
 • معمولاً در يک مقياس 5 تائي از توافق تا عدم توافق
 • تعداد گزينه ها 15 تا 30 مورد
 • مساوي بودن تعداد گرايش مثبت و منفي
 • حذف موارد بي تفاوت ، بي رابطه و ابهام آور
 • مرتب کردن اتفاقي گزينه ها

اسلاید 7 :

 • کاملا موافق / کاملا مخالف
 • بسيار رضايت بخش / بسيار ناراضي
 • بسيار مناسب / بسيار نامناسب
 • بسيار خوب / بسيآر ضعيف
 • بسيار مطلوب / بسيار نامطلوب
 • بسيار حمايت گر / عدم حمايت مطلق
 • مسلما بلي / مسلما خير

اسلاید 8 :

مثال:

لطفآ عددي را از مقياس زير انتخاب کنيد که نشان دهد چقدر با هر اظهار نظري موافق يا مخالف ايد و آن را در جاي خالي سمت چپ هر گزينه قرار دهيد

1کاملا موافق       2 موافق        3 بي نظر          4 مخالف         5 کاملا مخالف

 مرد نبايد هيچگاه در ملاءعام فرياد بزند

تحصيلات عالي براي مردان مهم تر است تا زنان

زنان بايد حقوق مساوي براي کار مساوي دريافت کنند

مردان نبايد از نظارت زني بر کارشان دلخور شوند

جاي زن در خانه است

مردان بايد در جامعه به زن کمک و از آنان حمايت کنند

اسلاید 9 :

♥در 5 نقطه اي:

♥1+5=   6 / 2=3           

♥در 25 گزينه:

♥5*25=125 +25= 150/ 2=75

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله اصول و معیارهای طراحی بناهای میان افزا در بافت های تاریخی ( در مقیاس تک بنا )

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
چکیده:در اثر دخالت هایی که در طول حدود یک قرن گذشته در شهرهای تاریخی ما صورت گرفته است ، تعامل نه چندان مطلوبی میـان بافت تاریخی و اجزای جدید میان افزا در آنها رخ داده است به عبارتی، اگرچه ساخت و سازهای جدید در بافت هـای تـاریخی، بـه لحاظ حفظ و تداوم حیات کالبدی ، اجتماعی واقتصادی بافت و نیز بـه منظـور بهبـود ...

دانلود مقاله مروری بر مقیاس پذیری در رایانش ابری

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
چکیده – رایانش ابری، مدل جدید مبتنی بر اینترنت میباشد که سرویسهای فناوری اطلاعات را به عنوان ابزار در اختیار کاربران قرار میدهد. دسترسی به منابع سخت افزاری و نرم افزاری در رایانش ابری بر مبنای تقاضای کاربر و بصورت کاملاً انعطافپذیرصورت میگیرد. مقیاس پذیری یکی از مهمترین خصوصیات و چالشهای پیش رو در محیط ابر می ...

دانلود مقاله استفاده از وب سرویس ها برای رفتن به سمت یکپارچگی سیستمهای فوق مقیاس وسیع

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
چکیده:اگرچه برای یکپارچهسازی سیستمها، تکنیکها و الگوهای مناسبی وجود دارد اما این فرآیندها، یکپارچهسازی سیستمهای ULS را به خاطر مقیاس سیستمهایی که قرار است یکپارچه گردند و تفاوتهای موجود در تیمها، اهداف و پایههای فناوری با شکست مواجه خواهد کرد. برای غلبه بر این چالش دو دسته رویکرد وجود دارد. برخی رویکردها از پ ...

دانلود مقاله راهبردهای مقابله مذهبی مثبت و منفی : تحلیل روان سنجی مقیاس مقابله مذهبی در بین دانشجویان ایرانی

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
مقدمهاز زمان انتشار کتاب پارگامنت((1997) (Pargament با عنوان روانشناسی دین و مقابله، موضـوع مقابلـه مذهبی بهطور چشمگیري کانون توجه محققان مختلف بوده است. مرور شواهد تجربی نشـان مـیدهـد که در طی سالهاي گذشته، مطالعات متعددي با محوریت مقابله مـذهبی در گـروههـاي سـنی مختلـف مانند کودکان (بینوري((Benore و همکاران ...

دانلود فایل پاورپوینت مقیاس لیکرت Likert scales

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : Scale       مقياس     مجموعه اي از نشانه ها يا اعداد هستند كه مي توان آن را به آزمودني يا رفتار او نسبت داد و نشاندهنده خصوصيات يا عملكردي هستند كه قرار است اندازه گيري شود سنجش جهت و شد ت نگرش افراد در يك يا چند بعد است. اسلاید 2 : نگرش      Attitude   ...

دانلود فایل پاورپوینت مقیاس لیکرت Likert scales

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : Scale       مقياس     مجموعه اي از نشانه ها يا اعداد هستند كه مي توان آن را به آزمودني يا رفتار او نسبت داد و نشاندهنده خصوصيات يا عملكردي هستند كه قرار است اندازه گيري شود سنجش جهت و شد ت نگرش افراد در يك يا چند بعد است. اسلاید 2 : نگرش      Attitude   ...

دانلود فایل پاورپوینت مقیاس لیکرت Likert scales

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : Scale       مقياس     مجموعه اي از نشانه ها يا اعداد هستند كه مي توان آن را به آزمودني يا رفتار او نسبت داد و نشاندهنده خصوصيات يا عملكردي هستند كه قرار است اندازه گيري شود سنجش جهت و شد ت نگرش افراد در يك يا چند بعد است. اسلاید 2 : نگرش      Attitude   ...

دانلود فایل پاورپوینت مقیاس های درجه بندی

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقیاس درجه بندی: یکی از فنون شناخت دانش آموز که متکی بر مشاهده می باشد مقیاس درجه بندی است. این روش بیشتر در مورد خصایصی که از طریق رفتارهای محسوس تشخیص آنها امکان پذیر است مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین مشاهده به واقعی نویسی و سرانجام به مقیاس درجه بند ...