دانلود فایل پاورپوینت ناکارآمدی احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتی جمهوری اسلامی ایران

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ناکارآمدی احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتی جمهوری اسلامی ایران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ناکارآمدی احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتی جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

مقدمه :

بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و خاتمه جنگ ۸ ساله عراق با ایران و فعال شدن نیروهای سیاسی در عرصه سیاسی و اجتماعی , جناح بندی درون نظام سیاسی نیز وضوح بیشتری پیداکرد و آشکار گردید و درچهارچوب آن احزاب و گروه هایی  به فعالیتهای سیاسی با هدف کسب قدرت پرداختند.اوج فعالیتهای حزبی انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۷۶ و ۸۰ و انتخابات ۷۸ بود.با این حال هنوز ابهاماتی در خصوص تاثیر گذاری احزاب بر عوامل قدرتی در ایران وجود . در این مختصر پس از بررسی اجمالی تاریخچه احزاب و گروه های سیاسی در ایران به این مساله پرداخته میشود که آییا اصولا این گروه ها اثری بر عوامل قدرت در این کشور دارند یا نقش آنان نمادین و ظاهری است .

اسلاید ۲ :

هدف ارائه مطالب :

در این چکیده سعی گردید ه بررسی شود نقش احزاب و گروه های سیاسی تا چه حد در تعیین و جابجایی عوامل با نفوذ تاثیر گذار بوده و آیا همانطور که در بالا اشاره شد آیا این گروهها در ایران وظایف خود را بخوبی انجام می دهند یا اینکه خود آنها آلت دست کانون ها و عوامل قدرتمند نظام دولتی ایران هستند و همچنین علل و موانع این گروه ها در راه کسب اهداف و خواسته هایشان چیست ؟لذا ذیلا ضمن تعریف مساله به واکاوی نقش احزاب درشرائط حال حاضر ایران می پردازیم .

اسلاید ۳ :

تاریخچه احزاب سیاسی در ایران :

پیدایش احزاب پس از پیروزی جنبش مشروطه

سرکوب فعالیتهای حزبی در دوره رضاخانی

فضای باز سیاسی در شهریئر ۱۳۲۰ همزمان با بقدرت رسیدن محمدرضا پهلوی

سرکوب احزاب در سال ۱۳۲۷ در پی ترور ناموفق شاه

اوج گیری فعالیت احزاب در زمان مصدق ( ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ )

حذف جریانات سیاسی از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا زمان  بقدرت رسیدن کندی (۱۳۳۹ )

فضای باز موقت سیاسی از ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲

سرکوبی جریانات سیاسی  پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲

شکل گیری احزاب صوری وابسته به سلطنت و از طرفی گروههای مسلح و سازمانهی چریکی

از ۱۳۵۷ تا۱۳۶۰( جریان چپ , جریان لیبرال و ملی گرا  , جریان مذهبی )

از خرداد ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶

از سال ۷۶ تا ۱۳۸۴

از سال ۱۳۸۴ تاکنون

 

اسلاید ۴ :

تعریف مساله :

مساله اصلی :

ناکارآمدی احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتی ایران

احزاب سیاسی در ایران نقشی در تعیین عوامل قدرتمند در داخل نظام دولتی ایران ندارند یا نقش بسیار ضعیف و ناکارآمدی را ایفا می نمایند.

مسائل فرعی :

عدم کارآمدی احزاب در روند سیاست گذاری

عدم کارآمدی احزاب در پرورش نخبگان سیاسی

عدم کارآمدی احزاب ومیزان تاثیر پذیری زیاد آنان از نخبگان سیاسی

میزان تغییر اوضاع اجتماعی , سیاسی و … پس از انتخابات

تنش های و اختلافات داخلی احزاب قبل و پس از انتخابات

 

اسلاید ۵ :

پیامد های  وجود مساله :

حادثه ۱۸ تیر سال ۸۷  در خوابگاه کوی دانشگاه تهران و عدم توانایی احزاب اصلاح طلب در کنترل جریان و نتیجه گیری مؤثر از آن

حادثه ترور سعید حجاریان و عدم نتیجه گیری در خصوص محاکمه  ضارب و عوامل حادثه

ماجرای آقا زاده ها و عدم نتیجه از افشاگریهای جسته و گریخته و لوث شدن ماجرا

درگیریهای سیاسی بی مورد و بی اثر در شورای شهر تهران با وجود تبلیغات فراوان جهت احیای این امر مهم قانون اساسی

شانتاژهای سیاسی و استعفاهای دسته جمعی نمایندگان مجلس ششم در پایان دوره نمایندگی

مسکوت ماندن اصلاح قانون مطبوعات بعلت موضع گیریهای تعصبی و نابجای احزاب اصلاح طلب و عدم تحقق شعارهای انتخاباتی آنان

افزایش نارضایتی مردم بخاطر حل نشدن مشکلات جامعه  و عدم تحقق شعارهای انتخاباتی و نمایش کاهش اعتماد به احزاب  از طریق شرکت کمتر در انتخابات مجلس هفتم

حل نشدن معضلات بزرگ کشور  و ناهماهنگی امورات کشوری و در نتیجه عدم اجرا و یا اجرای ناکارآمد طرحهای بزرگ ملی و کشوری مانند طرح ملی نیشکر و یا مساله ترافیک تهران

تعطیلی گسترده روزنامه های وابسته به احزاب اصلاح طلب و عدم تحقق اجرای رسالت رسانه ای آنها

اسلاید ۶ :

دلایل وجود مساله :

ضعیف بودن جامعه نسبت به دولت و حضور پررنگ دولت در تمامی عرصه ها

عدم استفاده از فرصتهای محدود بدست آمده در جهت نهادینه کردن دموکراسی و تثبیت نهادهای آن

مبارزات بیهوده و کشمکش های داخلی بجای مشکلات اصلی جامعه

شخصی بودن قدرت سیاسی و خصوصیات برجسته کادر رهبری سیاسی

محدودیتهایی که از نظر حقوقی برای تشکیل و فعالیت احزاب پس از تصویب قانون احزاب و فعالیت آنها در شهریور ۱۳۶۰ بوجود آمد .

شکل گیری تفکری که همه پدیده ها را از دید حق و باطل می نگریست

 

اسلاید ۷ :

علل دیگر مساله :

.۱استبداد و ساختار مطلقه قدرت

.۲فقدان امنیت و وجود احساس نا امنی

.۳حضور مداوم ایلات و عشایر در عرصه های سیاسی

.۴فقدان تحولات بنیادین در فرماسیون اجتماعی و تقابل میان سنت و تجدد

.۵بدبینی و ناآگاهی عمومی نسبت به جایگاه احزاب

.۶ضعف جامعه مدنی و نبود یا کمی تجربه مشارکتهای سیاسی

.۷وجود احزاب دستوری و وابسته به دولت

.۸وابستگی احزاب به بیگانگان و ایدئولوژی های الحادی

.۹تاثیرات جنگ جهانی دوم و جنگ تحمیلی عراق بر تحرک و رکود احزاب

.۱۰عدم آگاهی از کارویژه های احزاب

اسلاید ۸ :

مبانی تئوریک تحقیق :

حزب چیست ؟

سازمانی سیاسی که برای همسو کردن منافع گروه های اجتماعی و سمت و سو دادن به آنها مبارزه و تلاش می کنند.

تفاوت میان حزب و گروه های منفعت و صنفی ( مثل اتحادیه های کارگری ) :

احزاب برای گرفتن قدرت دولتی و سیاسی مبارزه می کنند ولی گروه های مذکور به عنوان نهاد نمی خواهند مستقیما قدرت سیاسی را بر عهده گیرند.

وظایف احزاب :

.۱فعالیت در جهت تحقق آرمانهایی مانند رهایی انسان , تحقق آزادی و عدالت

.۲زمینه سازی برای مشارکت گسترده مردم از طریق ابزارهای سیاسی

.۳تلاش برای بدست آوردن قدرت دولتی

.۴ارائه برنامه های جانشین و فعالیت به عنوان اپوزوسیون در صورت عدم دستیابی به قدرت دولتی

اسلاید ۹ :

ویژگی های حزب :

از طریق انتخابات و مبارزات مسالمت پارلمانی قدرت سیاسی بدست می آورند

دارای سلسله مراتبی هستند که حافظ انسجام و هماهنگی حزب باشد

دارای جهان بینی ,ایدئولوژی,شعار,فلسفه سیاسی ,جهت گیری طبقاتی ,استراتژی و تاکتیک مبارزه باشد

تلاش در جهت بدست گیری مستقیم قدرت سیاسی یا شراکت در آن یا کسب اهداف مادی و معنوی در پرتو آن

لاپالومبارا و واینر ( تعریف حزب )

دارای سازمان های پایدار و مرکزی و رهبری کننده است , یعنی تشکیلات حزب با مردن رهبران و بنیادگذاران از هم نپاشد.

دارای سازمانهای محلی پایدار هستند که با سازمان مرکزی حزب پیوند همیشگی و گونه گون دارند.

رهبری مرکزی و محلی حزب باید مصمم در بدست آوردن قدرت سیاسی در پهنه کشور باشند و تنها به اعمال نفوذ بر قدرت سیاسی حاکم بسنده نکنند

از پشتیبانی توده مردم برخوردار باشد.

اسلاید ۱۰ :

کارویژه های احزاب سیاسی :

شکل دادن به افکار عمومی

معرفی کاندیداها ( نامزدهای انتخاباتی )

سیاست گذاری

افزایش آگاهی مردم

تجمیع و انعکاس مشالبات مشروع و قانونی مردم به نظام

نظارت بر قدرت سیاسی و کنترل آن

ایجاد محیطی مسالمت آمیز جهت حل و فصل اختلافات

آموزش سیاسی

مبارزه سیاسی بصورت مسالمت آمیز و عدم مبارزه قهر آمیز

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 13 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد