دانلود پاورپوینت ناکارآمدی احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتی جمهوری اسلامی ایران

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ناکارآمدی احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتی جمهوری اسلامی ایران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ناکارآمدی احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتی جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید 1 :

مقدمه :

بعد از پذیرش قطعنامه 598 و خاتمه جنگ 8 ساله عراق با ایران و فعال شدن نیروهای سیاسی در عرصه سیاسی و اجتماعی , جناح بندی درون نظام سیاسی نیز وضوح بیشتری پیداکرد و آشکار گردید و درچهارچوب آن احزاب و گروه هایی  به فعالیتهای سیاسی با هدف کسب قدرت پرداختند.اوج فعالیتهای حزبی انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 76 و 80 و انتخابات 78 بود.با این حال هنوز ابهاماتی در خصوص تاثیر گذاری احزاب بر عوامل قدرتی در ایران وجود . در این مختصر پس از بررسی اجمالی تاریخچه احزاب و گروه های سیاسی در ایران به این مساله پرداخته میشود که آییا اصولا این گروه ها اثری بر عوامل قدرت در این کشور دارند یا نقش آنان نمادین و ظاهری است .

اسلاید 2 :

هدف ارائه مطالب :

در این چکیده سعی گردید ه بررسی شود نقش احزاب و گروه های سیاسی تا چه حد در تعیین و جابجایی عوامل با نفوذ تاثیر گذار بوده و آیا همانطور که در بالا اشاره شد آیا این گروهها در ایران وظایف خود را بخوبی انجام می دهند یا اینکه خود آنها آلت دست کانون ها و عوامل قدرتمند نظام دولتی ایران هستند و همچنین علل و موانع این گروه ها در راه کسب اهداف و خواسته هایشان چیست ؟لذا ذیلا ضمن تعریف مساله به واکاوی نقش احزاب درشرائط حال حاضر ایران می پردازیم .

اسلاید 3 :

تاریخچه احزاب سیاسی در ایران :

پیدایش احزاب پس از پیروزی جنبش مشروطه

سرکوب فعالیتهای حزبی در دوره رضاخانی

فضای باز سیاسی در شهریئر 1320 همزمان با بقدرت رسیدن محمدرضا پهلوی

سرکوب احزاب در سال 1327 در پی ترور ناموفق شاه

اوج گیری فعالیت احزاب در زمان مصدق ( 1330 تا 1332 )

حذف جریانات سیاسی از کودتای 28 مرداد 1332 تا زمان  بقدرت رسیدن کندی (1339 )

فضای باز موقت سیاسی از 1339 تا 1342

سرکوبی جریانات سیاسی  پس از 15 خرداد 1342

شکل گیری احزاب صوری وابسته به سلطنت و از طرفی گروههای مسلح و سازمانهی چریکی

از 1357 تا1360( جریان چپ , جریان لیبرال و ملی گرا  , جریان مذهبی )

از خرداد 1360 تا 1376

از سال 76 تا 1384

از سال 1384 تاکنون

 

اسلاید 4 :

تعریف مساله :

مساله اصلی :

ناکارآمدی احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتی ایران

احزاب سیاسی در ایران نقشی در تعیین عوامل قدرتمند در داخل نظام دولتی ایران ندارند یا نقش بسیار ضعیف و ناکارآمدی را ایفا می نمایند.

مسائل فرعی :

عدم کارآمدی احزاب در روند سیاست گذاری

عدم کارآمدی احزاب در پرورش نخبگان سیاسی

عدم کارآمدی احزاب ومیزان تاثیر پذیری زیاد آنان از نخبگان سیاسی

میزان تغییر اوضاع اجتماعی , سیاسی و ... پس از انتخابات

تنش های و اختلافات داخلی احزاب قبل و پس از انتخابات

 

اسلاید 5 :

پیامد های  وجود مساله :

حادثه 18 تیر سال 87  در خوابگاه کوی دانشگاه تهران و عدم توانایی احزاب اصلاح طلب در کنترل جریان و نتیجه گیری مؤثر از آن

حادثه ترور سعید حجاریان و عدم نتیجه گیری در خصوص محاکمه  ضارب و عوامل حادثه

ماجرای آقا زاده ها و عدم نتیجه از افشاگریهای جسته و گریخته و لوث شدن ماجرا

درگیریهای سیاسی بی مورد و بی اثر در شورای شهر تهران با وجود تبلیغات فراوان جهت احیای این امر مهم قانون اساسی

شانتاژهای سیاسی و استعفاهای دسته جمعی نمایندگان مجلس ششم در پایان دوره نمایندگی

مسکوت ماندن اصلاح قانون مطبوعات بعلت موضع گیریهای تعصبی و نابجای احزاب اصلاح طلب و عدم تحقق شعارهای انتخاباتی آنان

افزایش نارضایتی مردم بخاطر حل نشدن مشکلات جامعه  و عدم تحقق شعارهای انتخاباتی و نمایش کاهش اعتماد به احزاب  از طریق شرکت کمتر در انتخابات مجلس هفتم

حل نشدن معضلات بزرگ کشور  و ناهماهنگی امورات کشوری و در نتیجه عدم اجرا و یا اجرای ناکارآمد طرحهای بزرگ ملی و کشوری مانند طرح ملی نیشکر و یا مساله ترافیک تهران

تعطیلی گسترده روزنامه های وابسته به احزاب اصلاح طلب و عدم تحقق اجرای رسالت رسانه ای آنها

اسلاید 6 :

دلایل وجود مساله :

ضعیف بودن جامعه نسبت به دولت و حضور پررنگ دولت در تمامی عرصه ها

عدم استفاده از فرصتهای محدود بدست آمده در جهت نهادینه کردن دموکراسی و تثبیت نهادهای آن

مبارزات بیهوده و کشمکش های داخلی بجای مشکلات اصلی جامعه

شخصی بودن قدرت سیاسی و خصوصیات برجسته کادر رهبری سیاسی

محدودیتهایی که از نظر حقوقی برای تشکیل و فعالیت احزاب پس از تصویب قانون احزاب و فعالیت آنها در شهریور 1360 بوجود آمد .

شکل گیری تفکری که همه پدیده ها را از دید حق و باطل می نگریست

 

اسلاید 7 :

علل دیگر مساله :

.1استبداد و ساختار مطلقه قدرت

.2فقدان امنیت و وجود احساس نا امنی

.3حضور مداوم ایلات و عشایر در عرصه های سیاسی

.4فقدان تحولات بنیادین در فرماسیون اجتماعی و تقابل میان سنت و تجدد

.5بدبینی و ناآگاهی عمومی نسبت به جایگاه احزاب

.6ضعف جامعه مدنی و نبود یا کمی تجربه مشارکتهای سیاسی

.7وجود احزاب دستوری و وابسته به دولت

.8وابستگی احزاب به بیگانگان و ایدئولوژی های الحادی

.9تاثیرات جنگ جهانی دوم و جنگ تحمیلی عراق بر تحرک و رکود احزاب

.10عدم آگاهی از کارویژه های احزاب

اسلاید 8 :

مبانی تئوریک تحقیق :

حزب چیست ؟

سازمانی سیاسی که برای همسو کردن منافع گروه های اجتماعی و سمت و سو دادن به آنها مبارزه و تلاش می کنند.

تفاوت میان حزب و گروه های منفعت و صنفی ( مثل اتحادیه های کارگری ) :

احزاب برای گرفتن قدرت دولتی و سیاسی مبارزه می کنند ولی گروه های مذکور به عنوان نهاد نمی خواهند مستقیما قدرت سیاسی را بر عهده گیرند.

وظایف احزاب :

.1فعالیت در جهت تحقق آرمانهایی مانند رهایی انسان , تحقق آزادی و عدالت

.2زمینه سازی برای مشارکت گسترده مردم از طریق ابزارهای سیاسی

.3تلاش برای بدست آوردن قدرت دولتی

.4ارائه برنامه های جانشین و فعالیت به عنوان اپوزوسیون در صورت عدم دستیابی به قدرت دولتی

اسلاید 9 :

ویژگی های حزب :

از طریق انتخابات و مبارزات مسالمت پارلمانی قدرت سیاسی بدست می آورند

دارای سلسله مراتبی هستند که حافظ انسجام و هماهنگی حزب باشد

دارای جهان بینی ,ایدئولوژی,شعار,فلسفه سیاسی ,جهت گیری طبقاتی ,استراتژی و تاکتیک مبارزه باشد

تلاش در جهت بدست گیری مستقیم قدرت سیاسی یا شراکت در آن یا کسب اهداف مادی و معنوی در پرتو آن

لاپالومبارا و واینر ( تعریف حزب )

دارای سازمان های پایدار و مرکزی و رهبری کننده است , یعنی تشکیلات حزب با مردن رهبران و بنیادگذاران از هم نپاشد.

دارای سازمانهای محلی پایدار هستند که با سازمان مرکزی حزب پیوند همیشگی و گونه گون دارند.

رهبری مرکزی و محلی حزب باید مصمم در بدست آوردن قدرت سیاسی در پهنه کشور باشند و تنها به اعمال نفوذ بر قدرت سیاسی حاکم بسنده نکنند

از پشتیبانی توده مردم برخوردار باشد.

اسلاید 10 :

کارویژه های احزاب سیاسی :

شکل دادن به افکار عمومی

معرفی کاندیداها ( نامزدهای انتخاباتی )

سیاست گذاری

افزایش آگاهی مردم

تجمیع و انعکاس مشالبات مشروع و قانونی مردم به نظام

نظارت بر قدرت سیاسی و کنترل آن

ایجاد محیطی مسالمت آمیز جهت حل و فصل اختلافات

آموزش سیاسی

مبارزه سیاسی بصورت مسالمت آمیز و عدم مبارزه قهر آمیز

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی جایگاه راهبردی لبنان در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در جنوب غرب آسیا

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
چکیدهتدوین الگوی راهبردی بر مبنای ترسیم و تشریح محیط امنیتی در سطوح منطقه ای در روند تحول و افزایش قدرت و رفع تهدیدات منطقه ای با تحلیل مناسب از امنیت ملی میسر می باشد.با توجه به راهبرد منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در جهت پیشبرد اهداف منطقه ای در غرب و جنوب غرب آسیا، کشور لبنان به لحاظ موقعیت خاص ژئوپلیتیک و ...

دانلود مقاله جایگاه حقوقی و سیاسی حکم حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته حقوق
چکیده :پذیرش و نهادینه سازی اصل مشروع و مترقی ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آثار زیادی را در پی داشته است. شأنیت ولایی یافتن و مشروعیت حکومت، ناشیشدن همه مسؤولیتهای نظام از ناحیه ولایت فقیه، تشخیص مصالح نظام و صدور احکامثانوی متناسب با مصالح، تفوّق و نظارت رهبری نسبت به سایر قوا، داشتن اختیار ...

دانلود مقاله نگرشی تحلیلی بر فرزند کشی درحقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته حقوق
چکیدهبا شنیدن واژه فرزندکشیمعمولاًقتل کودک به وسیله ی پدر به ذهن متبادر می شود. قتل فرزندان توسط پدران کهغالباً هم با خشونت و سنگدلی همراه است وجدان عمومی را آزرده و احساسات افراد جامعه را جریحهدار مینماید. اما همچنان که رابطه ابوت از بدو تولد یا حتی قبل از آن تا زمان مرگ بین ابوین و فرزند برقرار است لذا فرزن ...

دانلود مقاله دیپلماسی و تحکیم قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در هندسه قدرت نظام جهانی

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدهدیپلماسی مهمترین شاخصه سیاست خارجی کشورهاست که در طول تاریخ ظهور دولتها، تحولات گوناگونی در شکل، محتوا و ساختار آن پدید آمده است. با ظهور و گسترش رسانهها و شکسته شدن اسطوره جغرافیا، تحول مفهومی شگرفی در شکل و معنای دیپلماسی پدیدار شده است. امروزه فرایند جهانیشدن وجوه گوناگونی دارد که بر تمامی جنبههای زند ...

دانلود مقاله تحلیلی جامعه شناختی بر رابطه جنبش دانشجویی با گروه ها وجریان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

word قابل ویرایش
18 صفحه
21700 تومان
چکیدهتحقیق حاضر که با بهره گیری از روش تحلیلی – توصیفی به رشته تحریر درآمده است تلاش دارد نشان دهد که به لحاظ تاریخی و نیز کارکردی، جنبش دانشجویی در ایران، چه قبل از انقلاب اسلامی و چه پس از آن، از آسیبهای فراوانی همچون وابستگی به جریانات و گروه های سیاسی رنج برده است؛ اینکه چرا جنبش دانشجویی در این سال های د ...

دانلود مقاله مؤلفههای دینی و ملی قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران

word قابل ویرایش
24 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه93 زمستان / هشتم و شصت شماره هفدهم/ سالبا وجود کاربرد فراوان دانش واژه قدرت در حوزه های مختلف علوم سیاسـی، بـه تعبیـر رابرت دال، هنوز توافقی درباره مفهوم آن به وجود نیامده است(عالم، 1380، ص.(89 دلیل این امر شاید بیشتر از این جهت باشد که به گفته جـوزف نـای، قـدرت از جملـه مفـاهیم بدیهیای است که تجربه آن ا ...

دانلود فایل پاورپوینت ناکارآمدی احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتی جمهوری اسلامی ایران

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : مقدمه : بعد از پذیرش قطعنامه 598 و خاتمه جنگ 8 ساله عراق با ایران و فعال شدن نیروهای سیاسی در عرصه سیاسی و اجتماعی , جناح بندی درون نظام سیاسی نیز وضوح بیشتری پیداکرد و آشکار گردید و درچهارچوب آن احزاب و گروه هایی  به فعالیتهای سیاسی با هدف کسب قدرت پرداختند.اوج فعالیتهای حزبی انتخابات ریاست ...

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بنزین در استانهای ایران

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بنزین در استانهای ایران   خلاصه بنزین از میان منابع مختلف تأمین انرژی در بخش حملونقل ایران جایگاه نخست را داراست و مطالعه عوامل مؤثر بر تقاضا بنزین موضوع مهمی است. تحقیق حاضر به تعیین عوامل مؤثر در میزان تقاضا ...