بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

 ملاحظات هزينه درآمد مراكز رشد واحدهاي فناور

دكتر جليل خاوندكار

دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

اسلاید 2 :

... طرح موضوع

پاسخ به    علاقه داران

 

دولت

مردم

مردم محلي

رسانه ها

همراهان

سرمايه گذاران

ناظران

اسلاید 3 :

داده گرايي             ستانده گرايي

                         بودجه جاري          بودجه عمراني

اسلاید 4 :

... طرح موضوع

نحوه پاسخ

رويكرد مالي- اقتصادي: رفتار عقلايي در هزينه، هزينه درآمد

رويكرداجتماعي: اندازه گيري پاسخ هاي اجتماعي مراكز

رويكرد سياسي، فرهنگي، انساني و ...

اسلاید 5 :

مباني نظري

 

اقتصاد (خرد، كلان)

مديريت ( علمي، انساني، مشاركتي و ...)

امور مالي( سرمايه، سود و ...)

حسابداري( دولتي، شركت ها و ...)

علوم اجتماعي( توسعه، آموزش، ارتباطات و ...)

اسلاید 6 :

مباحث جديد

¨مديريت سرمايه فكري

¨حسابداري آينده

¨مديريت فناوري

¨اقتصاد مديريت

¨

اسلاید 7 :

حسابداري

 

حسابداري سنتي

تكميل فرم هاي هزينه درآمد

مساله: تاكيد بر درآمد

اسلاید 8 :

اقتصاد مديريت

  كاربرد نظريه اقتصاد و روش شناسي براي مسائل تصميم‌گيري كه موسسات خصوصي و عمومي با آن مواجهند.

¨

اسلاید 9 :

...اقتصاد مديريت

 خرد: روابط تقاضا و هزينه ، قيمت گذاري و مقدار توليد

كلان: گسترش يا واگذاري توليد، تسهيلات توزيع، توسعه و بازاريابي

         كالاهاي جديد، توسعه موسسات جديد، بررسي صرفه جويي ها

         يا زيان هاي ناشي از مقياس

اسلاید 10 :

...اقتصاد مديريت

محدوديت هاي صريح و ضمني

صريح: محدوديت منابع، بودجه

ضمني: قانوني، محيطي، رفتاري

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید