بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

هدف : ريشه کني جهاني ويروس پوليوي وحشي

 

در کشورهايي که هنوز پوليوويروس وحشي را ريشه کن نکرده اند، اولويت اول: شناسايي موارد جديد ويروس وحشي

در کشورهايي که پوليوويروس وحشي را ريشه کن کرده اند :

   شناسايي ويروس وحشي وارداتي از ساير کشورها

   شناسايي پوليوويروسهاي مشتق از واکسن    ( accine Deri ed Polio irus : DP )

اسلاید 2 :

جهت ريشه کني پوليوويروس وحشي در سراسر جهان ، آزمايشگاههاي پوليو  

                بايد تحت شرايط خاص زير نظر WHO کار کنند:

دستورکارهاي استاندارد  WHO  توسط پرسنل دوره ديده انجام مي شود.

نتايج طبق استانداردهاي WHO  ارسال مي شوند.

هر سال ۳ مرحله تست مهارت براي پرسنل آزمايشگاه فرستاده مي شود. پرسنل بايد روي تعدادي نمونه مجهول که از طرف WHO  يا CDC فرستاده شده است کار کرده و نتايج را به مرکز مربوطه ارسال نمايند. حداقل امتياز  ۹۰٪  براي قبول شدن آزمايشگاه در اين امتحان لازم است.

آزمايشگاه هرسال يک بار توسط بازرس WHO بازديد شده و اعتبارنامه سال بعد آن صادر مي شود . آزمايشگاه بايد حداقل ٨٠٪  امتياز بازديد را کسب کند.

اسلاید 3 :

آزمايشگاه تشخيص کشوري فلج اطفال ايران هرسال حدود  ١٦٠٠- ١۳٠٠  نمونه مدفوع

از بيماران فلج شل حاد و موارد تماس آنها دريافت مي کند.

اسلاید 4 :

  • کاهش فرصت آزمايشگاه براي ارسال نتايج کشت سلولي از ٢٨ به ١۴ روز
  • کاهش فرصت آزمايشگاه براي ارسال نتايج ITD از ١۴  به  ٧  روز
  • استفاده از PCR به جاي تست نوتراليزاسيون براي تعيين سروتايپ (کاهش زمان لازم براي تعيين سروتايپ از ٥ به ١ روز)
  • راه اندازي روش Real-Time PCR براي تعيين تايپ ، سوش وغربالگري DP

اسلاید 5 :

آمادگی کشوری برای کشف موارد وارده ویروس وحشی پولیو و مقابله با آن

اسلاید 6 :

کشور ما به مدت 8سال عاری از پولیو مانده

    اما: 

   هیچ کشوری از ورود موارد بیماری مصون نیست و  در صورت ضعف در هر یک از زیر ساختها   احتمال ورود وچرخش مجدد ویروس وجود دارد .

اسلاید 7 :

برای آمادگی در مقابل ورود ویروس:

  • 1-کسب آمادگی برای کشف سریع موارد وارده
  • 2-آمادگی برای مقابله سریع و کامل در برابر گسترش بیماری ضروری است.

اسلاید 8 :

1- تعیین میزان خطر ورود بیماری

2- تقویت فعالیت های مراقبتی در مناطق و جمعیت های مرزی پر خطر

3- کسب اطمینان از ایمنی کافی در مناطق و جمعیت های پر خطر

اسلاید 9 :

1-تمام مناطق استان های سیستان و بلوچستان وهرمزگان وخراسان رضوی وخراسان جنوبی و جنوب استان کرمان

2-کلیه مهاجرینی که داخل یا خارج اردوگاه ها زندگی می کنند

3- کلیه مناطقی که پوشش نوبت سوم واکسن ک‍‍متراز 95٪  دارند

4-کلیه مناطق تحت پوشش تیم های سیار در کشور

5-مناطقی که طی 3 سال اخیر موردسازگار با پولیو داشته اند

6-مناطق دارای جمعیت های متحرک نظیر مهاجرین خارجی وعشایر

7-مناطق حاشیه شهر ها

8- مراقبت ضعیف فلج شل حاد-شاخص های عملکرد ضعیف-

اسلاید 10 :

تقویت فعالیت های مراقبتی در مناطق وجمعیت های مرزی پر خطر

تقویت فعالیت های مراقبتی در مناطق وجمعیت های مرزی پر خطر

در صورت ورود بیماری:

1-اصلاح و تقویت نظام مراقبت به ویژه در مناطق پر خطر

        (تاکید ویژه روی به هنگام بودن مراقبت)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید