دانلود فایل پاورپوینت نقطه گذاری در زبان فارسی

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نقطه گذاری در زبان فارسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نقطه گذاری در زبان فارسی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقصود از نقطه گذاری سجاوندی،به کار بردن علامت هاونشانه هایی است که خواندن ودرنتیجه فهم درست مطالب راآسان وبه رفع پاره ای از ابهام ها کمک می کند.
این علامت ها درزبان فارسی سابقه ی چندانی ندارد ودراین یکی دو قرن اخیر به پیروی ازنوشته های مغرب زمین درزبان فارسی معمول شده است.در استفاده از این علائم ونشانه ها از افراط وتفریط باید پرهیز کردوبا توجه به ساختمان وجمله بندی زبان فارسی آنهارابه کار گرفت.

اسلاید 2 :

1- نقطه ( . ): نقطه علامت وقف وسکوت بزرگ در خواندن رانشان می دهدونشانه ی تمام شدن جمله است .موارد استفاده از نقطه به قرار زیر است:الف) درپایان جمله های خبری یا انشایی مانند:
- سعدی از شاعران بزرگ ایران است .
ب) پس از حرفی که به شکل علائم اختصاری به کار رود. مانند:
- سال 345ق . م
 - پست وتلگراف وتلفن P.T.T    

اسلاید 3 :

الف) میان عبارت هایاجمله های غیرمستقلی که در مجموع یک جمله کامل راتشکیل می دهد.مانند:
- آن جا که آدمی است ، هستی است وآن جا که هستی است ، زندگی است.
- هر که آن کندکه نباید ، آن بیند که نشاید
ب) آن جاکه کلمه یا عبارتی به عنوان توضیح،عطف بیان یابدل درضمن جمله یاعبارتی دیگر آورده شود.مانند:
- شاهکارسعدی ، گلستان ، درنثر مسجع کم نظیراست.
ج)آن جا که درموردچندکلمه اِسنادواحدی داده می شود.مانند:
- مثنوی معنوی ، شاهنامه ، گلستان ودیوان حافظ ازمهمترین متون فارسی هستند.
د) بین دوکلمه که احتمال می رود خواننده آن هاراباکسره ی اضافه بخواند.مانند:
- انسان عاقل به چشم ، طمع درمال مردم نمی کند.
ﮬ ) برای جداکردن اجزای مختلف نشانی اشخاص یامراجع ومأخذ یک نوشته.مانند:
-محمد غزالی، کیمیای سعادت، تصحیح حسین خدیو جم،انتشارات علمی فرهنگی،جلد1،ص2

اسلاید 4 :

3- نقطه-ویرگول ( ؛ ): علامت وقف یادرنگی است بیشترازویرگول وکمتر از نقطه ،که درموارد زیر به کار می رود.الف) برای جدا کردن عبارت های مختلف یک جمله طولانی که ظاهراًمستقل ولیکن درمعنی بایکدیگر مربوط می باشند.مانند:
- مشک آن است که ببوید ؛ نه آن که عطاربگوید.
ب) در جمله های توضیحی به جای کلمه هایی از نوع مثلاً با یعنی. مانند:
- عمل هرفردی در گرو نیت اوست ؛ اِنّمَا الاعمالُ باالنیّات.
ج) هنگام برشمردن وتفکیک اجزای مختلف وابسته به یک حکم کلی . مانند:
- آثار مولانا عبارتند از: مثنوی معنوی ؛ کلیات شمس یادیوان شمس ؛ فیه مافیه و...

اسلاید 5 :

4- دونقطه ( : ) : موارد استفاده از این علامت به شرح زیر است:الف) پیش از نقل قول.مانند:
- پیامبراکرم(ص)می فرمایند : طلب علم بر هرمسلمانی واجب است.
ب) قبل ازتفصیل حکمی که به اجمال به آن اشاره شده است.مانند:
-  در آن سال تحولی بزرگ در کشور روی داد : سلطنت سقوط کردوانقلاب پیروز شد.
ج) هنگام بر شمردن اجرای یک چیز.مانند:
- ماههای فصل بهار عبارتنداز : فروردین،اردیبهشت،خرداد
 د) هنگام معنی کردن کلمه ها.مانند:
- خیره : بیهوده،گستاخ        زمره : گروه،جماعت

اسلاید 6 :

5- گیومه یا علامت نقل قول ( « » ): مورد کاربرد این علامت عبارتند از:الف)این علامت برای نشان دادن ابتدا وانتهای قول مستقیم کسی غیر از نویسنده است ..مانند:
- سعدی می گوید : « همه کس راعقل خود به کمال نمایدوفرزندبه جمال.»
نکته) هرگاه نقلی رادرضمن نقل قولی دیگربیاورند آنرادر میان نقل قول مفرد می آورند.مثال:
- گفت : « نشنیده ای که پیغمبراکرم فرموده است : ’ طلب العلم فریضه علی کل مسلم ‘.»
ب) برای تأکیدکردن روی کلمه یااصطلاحی ویژه به کارمی رود.مانند:
- کتاب «امثال الحکم» نوشته ی علامه «دهخدا»می باشد.

اسلاید 7 :

الف) درپایان جمله های پرسشی مستقیم .مانند:
- کتاب مفاتیح الجنان ازچه کسی است؟
ب) برای نشان دادن شک وتردیدویاریشخند واستهزاﺀاین علامت راداخل پرانتز می گذارند .مانند:
- تاریخ وفات سنایی غزنوی را 525 (؟) نوشته اند.
ج) بعد از هرکلمه یاعبارتی که جای جمله استفهامی مستقیم رابگیرد.مانند:
- کدام رامی پسندی ؟ جنگ؟  یا  صلح ؟ 

اسلاید 8 :

7- علامت تعجب ( ! ) : این علامت درپایان جمله های  تعجبی وجمله هایی که مبین یکی ازحالات شدید نفسانی وعاطفی مثل : تأکید،تحسین،تحقیر،تنفر،ترحم،استهزاﺀ،حسرت،آرزو،دعا،درد،ندا و...به کار می رود.مانند : - عجب آدم زرنگی است !
- دریغ است که ایران ویران شود !
- ای دوست !

اسلاید 9 :

- مجنون ولیلی (یکی ازمثنوی های هفت اورنگ جامی)به تقلیدازلیلی مجنون نظامی سروده شده است.
نکته: از به کاربردن پرانتزهای متوالی جزدرفرمول های ریاضی باید خودداری کرد.

 

اسلاید 10 :

الف) نوشتن الحاق های احتمالی درتصحیح متون کهن ازطرف مصحح. مانند:
- عبودیت همه آفریده ها[را] سبب زمان است.(التصفیه،ص125)
ب ) در نمایشنامه هادستور های اجرایی در قلاب گذاشته می شود.مانند:
- حسن با [ قیافه ای عصبانی ]:من حاضرم جانم را بر سر این کار بگذارم.[دستتش را روی سینه اش می گذاردوآهی می کشد.]

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 19 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله میزان تاثیر شبکه های فارسی زبان ماهواره بر جوانان

word قابل ویرایش
113 صفحه
34700 تومان
میزان تاثیر شبکه های فارسی زبان ماهواره بر جوانانفصل اول1-1)بيان مسئله 1-2)اهميت موضوع 1-3) اهداف تحقيق1-4) فرضيات تحقيق1 – 1) بيان مسئله امروزه ماهواره وسيله ايست كه كم كم جاي خود را در اكثر خانواده ها پيدا كرده و در بسياري از خانواده ها از اين وسيله استفاده مي شود از جمله فعالترين و پربيننده ترين بخشهاي ماه ...

دانلود پاورپوینت دستور زبان فارسی - علائم سجاوندی یا نقطه گذاری . ppt

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :   مقصود از نقطه گذاری سجاوندی،به کار بردن علامت هاونشانه هایی است که خواندن ودرنتیجه فهم درست مطالب راآسان وبه رفع پاره ای از ابهام ها کمک می کند. این علامت ها درزبان فارسی سابقه ی چندانی ندارد ودراین یکی دو قرن اخیر به پیروی ازنوشته های مغرب زمین درزبان فارسی معمول شده است.در استفاده از ای ...

کابرد نشانه نقل قول در نگارش زبان فارسی

- در برخی موارد برای روشن شدن بیشتر مطلب، ارائه توضیحی ضرورت پیدا می کند. توضیح مزبور که تقریباً تکمیل کننده جمله است، در داخل قلاب نوشته می شود، مانند: در روز دوشنبه، امیر مسعود غزنوی به ان قصر آمد که برابر میدان داشت سیر - به طور معمول در هنگام تنظیم فیلم نامه یا نمایشنامه دستورهای اجرایی را بین دوقلاب قرا ...

استثنائات استفاده از نشانه گذاری ها در زبان فارسی

. باید توجه داشت که بین ارکان جمله نباید هیچیک از این نشانه ها را به کار برد. مطلب معترضه را، نسبت به نزدیکی و دوری آن با متن جمله، میتوان بین دو درنگ - و هر چه دورتر باشد - به ترتیب بین دو خط جدایی، دوکمان با دو قلاب قرارداد که بعداً به تفصیلی بیان خواهد شد. هیچیک از این نشانه ها نباید به طور مکرر در یکجا به ...

دانلود فایل پاورپوینت برچسب گذاری اجزای کلام زبان فارسی

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ›ساختواژه فارسي و كلمات وندها مانند نشانه جمع، ضمایر ملکی، کسره اضافه و ... کتابــهــایـــم ›ساختواژه افعال ›ابهام در ساختواژه مردی: نکره ، شناسه دوم شخص ›تشخيص كران كلمات «کتابها»، «کتاب ها»، «کتاب‌ها» اسلاید 2 : ›اولين كار براي برچسب گذاري زبان فار ...

دانلود فایل پاورپوینت دستور زبان فارسی

PowerPoint قابل ویرایش
231 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : هر زبانی  قواعد  مخصوصی را دارد که به آن قواعد در زبانهای مختلف نامی نهاده اند و در زبان فارسی به آن دستور زبان  یا به اختصار دستور گویند. برای سخن گفتن یا نوشتن نیازی به آموختن قواعد و نظام زبان  نیست امّا دستور زبان کمک می کند تا بهتر بگوییم یا بنویسم و جم ...

دانلود فایل پاورپوینت علائم نشانه گذاری در زبان فارسی

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : منظور از "نشانه گذاری"، رعایت قواعد سجاوندی و به کار بردن علامت ها و نشانه هایی است که خواندن و در نتیجه فهم درست مطالب را آسان و به رفع پاره ای ابهام ها که از عدم انعکاس دقیق و روشن عناصر و دلالات گفتاری در نوشته پدید می آید کمک کند. اکثر این علامت ها و نشانه ها، در زبان فارسی سابقۀ استعمال چ ...

مقاله ارائه روشی جهت برچسب گذاری اجزای واژگانی کلام در زبان فارسی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارائه روشي جهت برچسب گذاري اجزاي واژگاني کلام در زبان فارسي چکيده يکي از کارهاي اساسي در پردازش زبان طبيعي ، برچسب گذاري اجزاي واژگاني کلام است . کار برچسب گذار، نشانه گذاري هر لغت در متن با مناسب ترين دسته نحوي است . در سيستم هاي برچسب گذار، برچسب گذاري کلمات ناشناخته و رفع ابهام از برچسب ها حائز اهميت ا ...