دانلود فایل پاورپوینت نکته های مهم ریاضی دوره راهنمایی

PowerPoint قابل ویرایش
73 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نکته های مهم ریاضی دوره راهنمایی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نکته های مهم ریاضی دوره راهنمایی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱- روش پیدا کردن دو عدد وقتی مجموع و تفاضل معلوم باشد 

 

۲- عدد کوچکتر=

عدد بزرگتر=

 ۳- مجموع مقسوم علیه های یک عدد

مثال

اسلاید ۲ :

   

۴- حاصل ضرب مقسوم علیه های یک عدد: 

مثال:        

۵ اگر مجموع دو عدد اول عددی فرد باشد حتماً یکی از آن دو عدد ۲ است.

 

۶- اگر تفاضل دو عدد اول عددی فرد باشد حتماً یکی از آن دو عدد ۲ است.

اسلاید ۳ :

۱۲- برای پیدا کردن حاصل عبارت زیر از فرمول              استفاده می کنیم. n آخرین پایه مخرج است.

                  

۱۳- برای پیدا کردن حاصل عبارت زیر از فرمول               استفاده می کنیم n آخرین پایه است.      

۱۴-برای بدست آوردن حاصل عبارت زیر به این ترتیب عمل می کنیم

۱= aو۴=bو۱۲۴=n می باشد

اسلاید ۴ :

۱۵- برای پیدا کردن زاویه بین دو عقربه ساعت . از فرمول

استفاده می کنیم.

 

۱۶- هرگاه داشته باشیم               (aیک عدد صحیح m رقمی است)و بخواهیم بدانیم این حاصل ضرب چند رقمی است.a را باbجمع می کنیم.

مثال

۱۷-حاصل عبارت زیر برابر است با:

   

۱۸- تعداد اعداد کوچکتر از Aکه  نسبت بهA اول باشنداز فرمول زیر استفاده می شود

اسلاید ۵ :

۱۹- اگر یک عدد مربع کامل باشد و بخواهیم به روش تجزیه جذر عدد را حساب کنیم کافی است پایه ها را نوشته و نماها را نصف کنیم.

۲۰-

۲۱-در تجزیۀ یک عدد به عاملهای اول، اگر نمای تمام عوامل زوج باشند آن عدد مربع کامل است.و اگر نمای تمام عوامل مضربی از ۳ باشد آن عدد مکعب کامل است.

اسلاید ۶ :

۲۲- برای پیدا کردن حاصل عبارتهای زیر از فرمول

 استفاده می کنیم (M آخرین توان وm ا ولین توان می باشد)                       

۲۳- اگر a عددی بزرگتر از واحد باشد آنگاه: 

۲۴- اگر a عددی مثبت و کوچکتر از واحد باشد آنگاه:

اسلاید ۷ :

۲۵-اگر             یا              باشد آنگاه: 

۲۶- اعداد منفی جذر حقیقی ندارند.

۲۷- اگر رضا کاری را در m ساعت و رضا و علی همان کار را در n ساعت

انجام دهند رضا به تنهایی در                     مدت ساعت همان کار را انجام می دهد.

۲۸- اگر رضاکاری را در m ساعت و علی همان کار را در n ساعت انجام

دهند دو نفر با هم کار را در                   ساعت انجام می دهند.

اسلاید ۸ :

۲۹- اگر رضا کاری را در m ساعت و علی در n ساعت و حسن در p ساعت

انجام دهند سه نفر با هم کار را در                                  ساعت انجام می دهند.

 

۳۰- اگر متحرکی یک مسیر را با سرعت ۱V برود و با سرعت ۲V برگردد، سرعت

متوسط متحرک از رابطۀ                           بدست می آید. 

 

۳۱- اگر v , x و t به ترتیب مسافت، سرعت و زمان باشند آنگاه:

          

   

اسلاید ۹ :

۳۲- اگر فروشنده ای دو تخفیف متوالی %m و %n برای کالایی در نظر بگیرد

برای اینکه بدانیم چند درصد بهای اولیۀ کالا را تخفیف داده است از رابطۀ  زیر  

استفاده می کنیم:

۳۳- تعداد زیر مجموعه های یک مجموعۀ n عضوی برابر است با

 

۳۴- تعداد زیر مجموعه های محض یک مجموعۀ n عضوی برابر است با

اسلاید ۱۰ :

۳۵- خواص تناسب:                                                                 

ترکیب نسبت در صورت:    

تفضیل نسبت در صورت:    

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 73 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد