دانلود فایل پاورپوینت نکته های مهم ریاضی دوره راهنمایی

PowerPoint قابل ویرایش
73 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نکته های مهم ریاضی دوره راهنمایی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نکته های مهم ریاضی دوره راهنمایی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱- روش پیدا کردن دو عدد وقتی مجموع و تفاضل معلوم باشد 

 

۲- عدد کوچکتر=

عدد بزرگتر=

 ۳- مجموع مقسوم علیه های یک عدد

مثال

اسلاید ۲ :

   

۴- حاصل ضرب مقسوم علیه های یک عدد: 

مثال:        

۵ اگر مجموع دو عدد اول عددی فرد باشد حتماً یکی از آن دو عدد ۲ است.

 

۶- اگر تفاضل دو عدد اول عددی فرد باشد حتماً یکی از آن دو عدد ۲ است.

اسلاید ۳ :

۱۲- برای پیدا کردن حاصل عبارت زیر از فرمول              استفاده می کنیم. n آخرین پایه مخرج است.

                  

۱۳- برای پیدا کردن حاصل عبارت زیر از فرمول               استفاده می کنیم n آخرین پایه است.      

۱۴-برای بدست آوردن حاصل عبارت زیر به این ترتیب عمل می کنیم

۱= aو۴=bو۱۲۴=n می باشد

اسلاید ۴ :

۱۵- برای پیدا کردن زاویه بین دو عقربه ساعت . از فرمول

استفاده می کنیم.

 

۱۶- هرگاه داشته باشیم               (aیک عدد صحیح m رقمی است)و بخواهیم بدانیم این حاصل ضرب چند رقمی است.a را باbجمع می کنیم.

مثال

۱۷-حاصل عبارت زیر برابر است با:

   

۱۸- تعداد اعداد کوچکتر از Aکه  نسبت بهA اول باشنداز فرمول زیر استفاده می شود

اسلاید ۵ :

۱۹- اگر یک عدد مربع کامل باشد و بخواهیم به روش تجزیه جذر عدد را حساب کنیم کافی است پایه ها را نوشته و نماها را نصف کنیم.

۲۰-

۲۱-در تجزیۀ یک عدد به عاملهای اول، اگر نمای تمام عوامل زوج باشند آن عدد مربع کامل است.و اگر نمای تمام عوامل مضربی از ۳ باشد آن عدد مکعب کامل است.

اسلاید ۶ :

۲۲- برای پیدا کردن حاصل عبارتهای زیر از فرمول

 استفاده می کنیم (M آخرین توان وm ا ولین توان می باشد)                       

۲۳- اگر a عددی بزرگتر از واحد باشد آنگاه: 

۲۴- اگر a عددی مثبت و کوچکتر از واحد باشد آنگاه:

اسلاید ۷ :

۲۵-اگر             یا              باشد آنگاه: 

۲۶- اعداد منفی جذر حقیقی ندارند.

۲۷- اگر رضا کاری را در m ساعت و رضا و علی همان کار را در n ساعت

انجام دهند رضا به تنهایی در                     مدت ساعت همان کار را انجام می دهد.

۲۸- اگر رضاکاری را در m ساعت و علی همان کار را در n ساعت انجام

دهند دو نفر با هم کار را در                   ساعت انجام می دهند.

اسلاید ۸ :

۲۹- اگر رضا کاری را در m ساعت و علی در n ساعت و حسن در p ساعت

انجام دهند سه نفر با هم کار را در                                  ساعت انجام می دهند.

 

۳۰- اگر متحرکی یک مسیر را با سرعت ۱V برود و با سرعت ۲V برگردد، سرعت

متوسط متحرک از رابطۀ                           بدست می آید. 

 

۳۱- اگر v , x و t به ترتیب مسافت، سرعت و زمان باشند آنگاه:

          

   

اسلاید ۹ :

۳۲- اگر فروشنده ای دو تخفیف متوالی %m و %n برای کالایی در نظر بگیرد

برای اینکه بدانیم چند درصد بهای اولیۀ کالا را تخفیف داده است از رابطۀ  زیر  

استفاده می کنیم:

۳۳- تعداد زیر مجموعه های یک مجموعۀ n عضوی برابر است با

 

۳۴- تعداد زیر مجموعه های محض یک مجموعۀ n عضوی برابر است با

اسلاید ۱۰ :

۳۵- خواص تناسب:                                                                 

ترکیب نسبت در صورت:    

تفضیل نسبت در صورت:    

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 73 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد