بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نگاه کردن به بدن نامحرم، چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است. نگاه کردن به صورت و دست‏ها اگر به قصد لذت باشد حرام است، ولی اگر بدون قصد لذت باشد، مانعی ندارد.

اسلاید 2 :


 نیّت

اگر انسان فکر گناه و نیّت آن را داشته باشد، بر او گناه نوشته نشود. اگر آن را انجام داد، گناه ثبت شود.

اگر نیت کار نیکی را داشت، هر چند آن را انجام ندهد، برای او ثواب نوشته میشود.

(
البته پیشگیری بهتر از درمان است. عاقل باید به منظور پیشگیری از گناه از فکر آن دوری اجتناب کند)

اسلاید 3 :

قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکى لهم ان اللّه خبیر بما یصنعون(نور 30 )


به مومنان بگو: چشم هاى خود رااز نگاه به نامحرمان، باز دارند و عفاف خود را حفظ کنند. این براى آنان پاکیزه تر است. خداونداز آنچه انجام مى دهند آگاه است.وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ویبدین زینتهن الا ما ظهر منهاولیضربن بخمرهن على جیوبهن ولایبدین زینتهن الا لبعولتهن(نور 31 )


به زنان با ایمان بگوچشم هاى خود را از نگاه (هوس آلود) فرو گیرند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود راجز آن مقدار که نمایان است، آشکار ننمایند و اطراف روسرى هاى خود را برسینه خود افکنند تا گردن و سینه با آن پوشانده شود وزینت خود را آشکار نسازند، مگر براى شوهرانشان....

اسلاید 4 :

الف: پیامد روانى

نوعى بیمارى یا عادت مذموم

کاهش آرامش روانى و افزایش التهاب و اضطراب

بیمار شدن عقل

تنوع طلبى

 

ب : پیامدهاى خانوادگى و اجتماعى

بدنامى طرفین

مقایسه هاى هوس آلود

نگرانى دائمى

از هم پاشیدگى خانواده

زایش گناه

اسلاید 5 :

نوعى بیمارى یا عادت مذموم:

شخص نَظَر باز، با مشاهده و نگاه ارضا نمى شود و به همین جهت گاه مبتلا به خود ارضائى مى شود این گونه افراد کنج کاوى شدیدى نسبت به دیدن جنس مخالف دارند و این امر گاهى باعث مى شود ساعت ها به نظاره گرى بپردازند تا شاید به کام دل برسند .

کاهش آرامش روانى و افزایش التهاب و اضطراب :

اگر نتواند از نگاه خود دارى کند. شدیداً انحراف اذهان و آشفتگى فکر و دل  را در پى دارد.نگاه هم براى مردان مشکل ساز است و هم براى دختران و زنان، چرا که برخى زنان و دختران نیز تلاش مى کنند که زمینه جذب و توجه و نگاه کردن دیگران را به خود جلب کنند.

بیمار شدن عقل :

انسان در سایه پیروى از آموزه هاى نورانى اسلام، به تکامل مى رسد و عقلش رشد مى کند و در صورت سرپیچى از دستورهاى الهى و دست یازیدن به کردار خلاف شرع همچون چشم چرانى از رحمت الهى دور مى شود با خاموش شدن نور الهى در خانه دل، عقل و روح انسان دچار نوعى بیمارى مى گردد

تنوع طلبى:

انسانى که پیش از ازدواج چشم چرانى را تجربه کرده بعد ازدواج هم هر روز به دنبال دیدن مناظرجدید از صحنه هاى حرام است و تنوع طلبى و دیدن صحنه هاى حرام روان او را بیمار مى سازد و چه بسا زندگى موجود را به سردى کشانده گرفتار دام هاى فساد خواهد ساخت.

اسلاید 6 :

بدنامى طرفین :

بسیارى  از دوستى ها و ارتباط هاى نامشروع که از نگاه آغاز شده ولى تداوم آن و تسلّط طبیعى شهوت آن را به ناکجا آباد کشانیده، سبب بدبختى و بدنامى طرفین میگردد و حتى افشا شدن برخى از این روابط بعد از ازدواج، کانون گرم خانوادگى را متلاشى مینماید.

مقایسه هاى هوس آلود :

در جامعه اى که نگاه به نامحرم رائج شود به دنبال آن جلوه گرى ها و فرهنگ برهنگى و بدحجابى حاکم مى شود، و در پى آن زن و مرد به هر سوى و هر کس که بخواهند نگاه مى کنند. اینجاست که همواره در زندگى حالت مقایسه بوجود مى آید و این مقایسه ها هوس را دامن مى زند و خانواده را در معرض نابودى قرار مى دهد

 

نگرانى دائمى :

جوانانى که از طریق نگاههاى هوس آلود بهم رسیده و ازدواج و پیوند زندگیشان بر اساس این بنیان سست بنا شده است همیشه این نگرانى را دارند که نکند همسرش دوباره صید نگاه دیگرى شود و زندگى او از هم بپاشد، و همین نگرانى همیشگى در عدم آرامش روحى و روانى او دائمی است.

 

زایش گناه:

نقطه آغاز بسیارى از گناهان نگاه است، وقتى نگاه رفت، به دنبال آن دل مى رود، دل رفت به دنبال آن دین مىرود، بسیارند کسانى که گرفتار دام زنا و یا خودکشى و یا دیگر کشى شده اند ولى آغاز آن با یک نگاه بوده است.

 

اسلاید 7 :

1- كوچك نشمردن هیچ گناهى هرچند به نظر صغیره باشد.


2- عزم جدى و آهنین بر ترك معصیت و مراقبت جدى و دائمى نسبت به تمام افعال خود.


3- شرط نمودن با خدا مبنى بر ترك معصیت و هم‏چنین از او استعانت جستن.


4- هر گاه فكر گناه و وسوسه آن به ذهن آمد بلافاصله آن را از لوح ذهن خارج كردن و توجه خود رابه خدا و امور شریفه مشغول داشتن. جدیت و موفقیت در این امر پیروزى بزرگى است و در واقع دفع دشمن از همان خاكریزاول است.

5- مطالعه و تفكر پیرامون عواقب سوء و وخیم گناه. در این رابطه مطالعه كتب پیرامون معاد بسیار نافع و لازم است.

6- خود را همواره در محضر حق تعالى دانستن و او را به یقین در همه حال مراقب و بیناى به افعال خود نگریستن   .

اسلاید 8 :

 
7- توجه به چهره كریه و زشت واقعى سیئات.
براى ترك معاصى لازم است در بسیارى از موارد انسان از مكروهات و چه بسا از برخى مباحات نیز چشم پوشد تااو را به انجام زشتى‏ها نزدیك نسازند.

8- در حد ممكن دورى جستن از مكان ها و شرایطى كه آدمى را به گناه ترغیب مى‏نماید.


9- تقویت اراده.

10- محاسبه نفس همه روزه و در صورت رخداد خطا خود را محاكمه و توبیخ نمودن و بلافاصله استغفار كردن.

11- مطالعه پیرامون زندگى پارسایان و زاهدان و مطالعه كتب اخلاقى و ... .

 
12-  هنگام صحبت كردن با نامحرم خیره به صورت آنها نگاه نكنید چنانچه قرآن می فرماید: «قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم؛ به مؤمنان بگو چشمان خود را فرو بندند» همین دستورالعمل را برای زنان نیز دارد «قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن».

13- جملات مربوط به گناه و پیامدهای گناه را جلوی خود نصب كنید و هر از چند گاهی آن جملات را تغییر دهید و جملات جدیدتر با الفاظ دیگری را جایگزین كنید و سعی كنید این جملات را هر روز چند بار بخوانید.

اسلاید 9 :

.1دوری کردن از اختلاطهای غیرضروری‌.

  1. معاشرت و رفاقت با صالحان و دوری کردن از رفاقت با نااهلان و شرکت نکردن در جلسات خصوصی که احتمال فساد در آن است‌.
  2. اشتغال به فعالیت‌های ورزشی و علمی‌.
  3. باور قلبی بر این‌که این عمل‌، گناه و عذاب آور است‌.
  4. تمرین و ممارست‌ِ دوری کردن از نگاه به نامحرم تا حدّ عادت‌.
  5. توجه بیش‌تر به عبادت‌، مخصوصاً نماز، تلاوت قرآن‌، دعا و نیایش‌، توسل به امامان معصوم‌: و تفکر و اندیشه‌ .

اسلاید 10 :

نگاه به عکس : نگاه کردن به هر عکسی به قصد لذت حرام است خواه عکس مرد باشد یا زن، محرم باشد یا نامحرم،عکس انسان باشد یا غیر آن .

 

نگاه به فیلم: فیلمی که بطور مستقیم پخش می شود حکم انسان زنده را دارد و اگر به طور غیر مستقیم پخش می شود حکم عکس را دارد.

 

نگاه کردن به میت : حکم نگاه کردن به میت همان حکم انسان زنده است .

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید