whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت سازمان تامین اجتماعی در یک نگاه

PowerPoint قابل ویرایش
64 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سازمان تامین اجتماعی در یک نگاه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سازمان تامین اجتماعی در یک نگاه قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

  • زندگی در دنیای امروز با گذشته بسیار متفاوت است .نظام های اقتصادی مرتبا در حال تغییراست ونمی توان به آینده آن مطمئن بوددر کنار ثروت برای گروهی فقر عمومی در جهان روبه گسترش است بیمه وتامین اجتماعی حاصل تکامل تدریجی اندیشه بشردر طول تاریخ واگاهی اوبه حقوق خوداست .تمرکز ثروت که منجر به فقر سایر انسانهاشود ،شدیدا مذموم است وهمه انسانهانسبت به وضع معیشتی دیگران مسئول هستند.در اسلام نیز تدابیری دراین راستا اندیشیده شده است واحکام اجباری واختیاری برای تامین معاش دیگران وضع گردیده است که بخش اجباری شامل (خمس.زکات .فطریه )واختیاری (صدقه .هبه .نذر.و…) می باشد.

اسلاید ۲ :

  • ائمه ما یکی از دلایل پذیرش حکومت از طرف خودرابرقراری قسط وعدل اعلام نموده اندزیرا خداوند از دانایا ن پیمان گرفته است که در برابرسیری ظالم وگرسنگی مظلوم سکوت نکنندبنابراین از نظر اسلام تامین اجتماعی به مفهوم توزیع مجددوعادلانه ثروت در جامعه به منظور جلوگیری از ثروت اندوزی ورفع نیازهمه افراد جامعه است.کشور مااز معدود کشورهای است که بیمه وتامین رفاه نسبی برای همه ملت از آغاز مد نظر بوده که این امردر لوح های گلین به جا ی مانده اززمان کوروش وتخصیص مبلغی حقوق برای خانواده کارگران بیمار واز کارافتاده ومتوفی مشاهده شده است .وپس از آن در اولین بار اداره طرق وشوارع جهت تامین معاش خانواده کارگران حادثه دیده در حین کار رامطرح کرد.ومبلغی از حقوق افراد برای حوادث کسر گردید تااینکه به مرورسازمان بیمه های اجتماعی نزج گرفت .

اسلاید ۳ :

  • انسان به کمک فطرت وخردی که خداوند به اوعطا کرده در طول تاریخ به بسیاری از حقیقت هاپی برده است ودر کنارپیشرفت علمی به پیشرفت های اجتماعی هم رسید ه است .نگرش ورویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران به موضوع تامین اجتماعی برگرفته از نوع نگاه دین مبین اسلام به این مقوله است واین در اصل بیست ونهم قانون اساسی تعریف وتبیین شده است .

اسلاید ۴ :

اصل ۲۹قانون اساسی

  • (( (برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ،بیکاری،پیری،از کارافتادگی ،بی سرپرستی،در راه ماندگی،حوادث وسوانح ونیاز به خدمات بهداشتی ودر مانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه وغیره حقی است همگانی.دولت مکلف است طبق قوانین از محل در آمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل از مشارکت مردم ،خدمات وحمایت های مالی فوق رابرای یکایک افراد کشورتامین کند))) .

اسلاید ۵ :

  • ,وجود بیش از سی هزار الواح گلی که در سال ۱۳۱۲ ، هنگام خاک برداری از تخت جمشید کشف گردیده قابل توجه می باشد . این الواح که در واقع اسناد مالی و حسابداری خزانه دولتی بوده و در یک بایگانی نگهداری می شده حاکی از وجود پاره ای حمایتهای  اجتماعی و از جمله حمایت از معلولان و از کار افتادگان ناشی از کارمی باشد .

اسلاید ۶ :

ساز مان تامین اجتماعی

اهمیت وجایگاه آن :

در نظامهای اجتماعی واقتصادی معاصر بیش از پیش نمایان است وباگسترش پدیده کار وکارگری که قشر جدیدی از نیروهای مولد رااز اواخر قرن نوزدهم به وجود آورد لزوم توجه به آینده وسرنوشت کارگران این قشر زحمتکش قوت گرفت وبه تدریج سیستمهای حمایتی مختلف پدید آمدند،که حاصل آن نظامهای تامین اجتماعی قدرتمند فعلی است که به عنوان پشتوانه نیروهای مولد عمل می کنندونقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می نمایند.

اسلاید ۷ :

  • قانون تامین اجتماعی هم اکنون درکلیه ممالک مختلف جهان جزو قوانین مهم وموثربه شمار می رود در ایران اولین باردر سال ۱۳۴۵به صورت مدون پا گرفت هر چند تاکنون دچار تغییراتی شده است .

اسلاید ۸ :

  • بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند

.۱خانواده در جوامع سنتی دارای کارکرد های مختلفی بوده از قبیل ۱-تولید۲-مصرف۳-حراست۴-امنیت وبه طور کلی از هرکس به اندازه توانش  وبه اندازه نیازش و هرعضوی بر اساس جنس ونیاز عهده داروظایفی بود که اگر فردی دچار مشکل می شد از طرف سایراعضاء مورد حمایت قرارمی گرفت در صورت مشکل برای کل خانواده  به عنوان هسته سلول از طرف فامیل واقوام     وخویشاوندان ،ساکنان محله وحتی اعضاءوگروه به نوعی مورد حمایت قرارمی گرفت.

اسلاید ۹ :

  • در عصر صنعت از تعدادخویش فرمایان کاسته وبه تعدادنیروی کارافزوده شد .ودوطبقه جدیدکارفرمایان (آنتروپوزها)وکارکار گران (پرولتاریا )پدید آمدند واز جانب دیگر لیبرالیسم اقتصادی حاکم بر کشور های اروپائی پس از انقلاب کبیر فرانسه سال ۱۷۸۹اصل عدم دخالت دولت در امور اقتصادی را مطرح کرد وکم کم فاصله طبقاتی وعدم امنیت اجتماعی باعث تشویش افکار گروه جدیدجامعه (کارگران)گردید  وبرخی از اندشمندان را به فکرواداشت .    اما صنعتی شدن جامعه این وظایف را برعهده نهادهای مدنی واجتماعی گذاشت جریان صنعتی شدن موجب تهدید ابعاد خانواده وکاهش نفوذ آن گردید.روابط چهره به چهره در گروههای کوچک کم ترشد ه و بین صاحبان سرمایه و  ابزار تولید و نیروی کار فاصله ایجاد شد وبتدریج از ایجاد نهادهای اجتماعی و تامین امنیت اجتماعی  صحبت به میان آمد.

اسلاید ۱۰ :

  • پس از اعزام دانشجویان علوم فنون در عصر امیر کبیر به اروپا وورود صنعت به کشور وایجاد کار گاههای صنعتی در ایران کم کم زمز مه های تشکیل نهادهای اجتماعی وبیمه ای در کشور شکل گرفت .
  • برای اولین بار انحصار فعالیتهای بیمه ای در سراسر کشور به شخصی به نام لازارپولیاکوف واگذارشد در همین دوره نمایندگی فاولرویورکشایربرای باربری وحوادث وحمل ونقل شروع بکارکرد.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 64 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد