دانلود فایل پاورپوینت وجدان کاری

PowerPoint قابل ویرایش
37 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت وجدان کاری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت وجدان کاری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید 1 :

در این تحقیق ما ابتدا با استفاده از مقالات متعددی که در پایان به آنها اشاره خواهیم کرد به توضیح وجدان کاری با سرفصل های :

تعریف وجدان کاری ،

رابطه وجدان کاری و انضباط اجتماعی ،

رابطه بین وجدان ، بهره وری و توسعه پایدار ،

وجدان کاری و مفاهیم مشابه ،

راه کارهای عملی تقویت وجدان کاری در نظام اداری و اجرائی ،

اخلاق کار در غرب و

اخلاق کار در ایران

می پردازیم . و در نهایت با نتیجه مصاحبه ای از تعدادی از کارمندان اداره بهداشت و درمان چناران بحث را خاتمه می دهیم .

امید است که این تحقیق مورد توجه و عنایت استاد محترم جناب آقای دکتر عنایتی قرار گیرد .

اسلاید 2 :

وجدان کاری :

مفاهیم متفاوتی در ابعاد روان شناختی وجدان مطرح شده است . برخی وجدان را به معنای آگاهی از اندیشه پنهانی انسانی دانسته اند . گروهی وجدان را دریافت ، درک ، توجه به درجاتی ازکنترل اندیشه یا مشاهده و تشخیص مربوط به خود فرد را مطرح کرده اند . دسته ای وجدان را مشابه از درون آگاه شدن و عامل ابراز قوه قضاوت کردن بیان نموده اند و برخی وجدان را به معنای مالکیت تمامی قوای ذهنی می دانند . استعدادی که به تشخیص نیک و بد می پردازد و برای امور ارزش قائل است و نیک و بد را از هم متمایز می سازد و برای ما نوعی الزام ایجاد می کند . یعنی تکلیف را به ما نشان می دهد وجدان نام دارد .

وجدان بایستگی ها را از نبایستگی ها و شایستگی ها را از ناشایستگی ها تفکیک می کند وجدان قاضی امین است وجدان راهنمایی مطمئن و نظاره گری امین است و در نظاره خود هیچ بازیگری ندارد . وجدان خلوتگاهی است که در آنجا انسان با خود به گفتگو می پردازد و در حقیقت وجدان قطب نمای بشر است . در صورتی که انرژی های مربوط به وجدان به سوی کار متمرکز و معطوف شود وجدان کاری نام می گیرد . وجدان کاری هر یک از افراد با توجه به مولفه ها و عوامل گوناگون بالا شکل می گیرد و با توجه به پدیده جمع افزایی ( سینرژی) رنگ خاصی پیدا می کند و به اشکال شخصیتی منحصر به فرد تحول می یابد . از نظر تعریف ، وجدان کاری عبارت است از حس اخلاقی که کار خوب و تمام را از کار ناپسند وناقص تمیز داده به انجام آن گرایش داشته و از انجام این پرهیز می کند .

اسلاید 3 :

به عبارت بهتر وجدان کاری ، یک مربی درونی است که نقش خود را از لحظه شروع کار تا پایان آن با انجام وظایف زیر ایفا می کند :

1) آگاهانه کار خوب را تشخیص داده ، آن را معرفی می کند .

2) قصد انجام آن کار را پاکیزه می سازد .

3) فرد را به انجام آن بر می انگیزد .

4) برای انجام درست آن با خود پیمان می بندد .

5) بر کار نظارت داشته ، با مراقبت آن را کنترل می کند .

6) با بازرسی کار انجام شده ، نقش حسابرسی خبره را ایفا می کند .

7) در این صحنه قدرتمندانه به قضاوت و داوری نشسته ، قاطعانه حکم نهایی را صادر می کند .

8) در صورت مشاهده اشتباه خود را ملامت و در صورت تخلف شدید خود را تنبیه کرده و در صورت درستی کار به خودش پاداش می دهد .

هرچند وجدان کاری یک عامل درونی و خود کنترلی و به عنوان ناظری دائمی در تمامی مراحل فعالیت فرد در جامعه محسوب می گردد و مستقیماً بر کیفیت و کمیت کار تأثیر می گذارد ولی بدون انضباط اجتماعی به نتیجه نخواهد رسید . انضباط اجتماعی به نتیجه نخواهد رسید . انضباط اجتماعی به مشابه بستری است که این امکان را فراهم می سازد تا قابلیت ها و استعدادهای افراد در جامعه پرورش و رشد یابند تا اثر بخشی بیشتری در این زمینه بدست آید . بنابراین می توان گفت وجدان کاری و انضباط اجتماعی اثرات متقابل بر یکدیگر دارند .

اسلاید 4 :

وجدان کاری و انضباط اجتماعی :

وجدان کاری به عنوان اصول و قوانین اخلاقی درون زایی است که رفتار با کار صحیح را تقویت کرده وشناخت درست وظیفه و احساس صحیح مسئولیت نسبت به انجام تکالیف و انجام دقیق وظیفه را به انسان می دهد . وجدان کار یک عامل درونی و خود کنترلی و به عنوان ناظری دائمی در تمامی مراحل فعالیت فرد در جامعه محسوب می شود که مستقیماً بر کیفیت و کمیت کار تأثیر می گذارد .

انضباط اجتماعی مجموعه الگوی رفتاری فرد در جامعه است . به عبارت دیگر انضباط اجتماعی یعنی احترام به ارزشهای اجتماعی و احترام به حقوق دیگران و مسئولیت پذیری در روابط اجتماعی .

انضباط اجتماعی یک عامل بیرونی و به مثابه بستری است که این امکان را فراهم در جامعه پروش و رشد یابند تا اثربخشی بیشتری در این زمینه بدست آید . وجدان کاری و انضباط اجتماعی دو عامل مهم با اثرات متقابل بر یکدیگر محسوب می شوند .

اولی با اعمال کنترل از درون و دومی با اعمال کنترل از بیرون بر هر یک از افراد جامعه ، زیربنای مستحکمی را به وجود می آورند تا نتیجه کار نیروی انسانی دارای کمیت و کیفیت برتر شود . وجدان کاری را نمی توان جدای از نظم و انضباط اجتماعی در نظر گرفت . زیرا انجام صحیح وظیفه و بهسازی مداوم آن خود موجب ایجاد نظم و انضباط اجتماعی می گردد و از سوی دیگر رعایت وجدان کاری مستلزم وجود محیطی منظم و منضبط خواهد بود .

 

اسلاید 5 :

وجدان کاری حاصل احساس و تعهد درونی فرد در قبال وظایفی است که پذیرفته است . در سازمانها وجدان کاری یکی از عوامل موثر بر کارایی و افزایش بهره وری سازمانی است .

حاکمیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی در افراد موجب می شود تا ضمن تقویت علاقمندی و احساس مسئولیت بیشتر در رده های پایین ، اقدامات عملی مطلوبتری در سطوح بالای سازمان جهت ایجاد ساختاری مناسب و رفع موانع و کمبودهای موجود به عمل آید و در نهایت باعث می شوند تا دستیابی به اهداف جامعه در نهایت سهولت و سلامت و درستی مسیر شده و کیفیت کار نیز به بالاترین حد خود برسد .

به طور کلی می توان گفت ، وجدان کاری و انظباط اجتماعی در جامعه دارای نه تنها موجبات افزایش کارایی و بهره وری را فراهم می آورد ، بلکه زمینه های هر گونه فساد و آسیب هایی که نظام اداری را تهدید می کند از بین خواهد برد و نیز با رشد و تقویت وجدان کاری است که زمینه های جلب همکاری و همفکری در میان افراد مجموعه فراهم می گردد.

اسلاید 6 :

وجدان کاری و توسعه پایدار :

برای موفقیت توسعه پایدار لازم است مردمی که توسعه برای آنهاست در این فراگیرد دخالت داده شوند لازمه مشارکت مردم وجود دو اصل وجدان کاری و انضباط اجتماعی در تک تک جامعه می باشد . زیرا زمانی که فرد دارای وجدان کاری باشد در هر کار اول نفع جامعه را در نظر گرفته و پس از آن نفع خود را مد نظر قرار می دهد . اگر مردم از کم کاری و کار نکردن احساس گناه و عذاب کنند و اگر باور داشته باشند که منفعت و رفاه آنان در منفعت و رفاه جمع است آنگاه تحقق توسعه پایدار در کشور امکان پذیر خواهد بود .

مطالعات متعددی همبستگی مثبت قابل توجهی را بین فرهنگ وجدان کاری و بهره وری نشان داده است  . منابع نیروی انسانی را باید یک سرمایه ملی تلقی کرد که قابل مقایسه با منابع دیگر نیست . بهره وری قبل از آنکه مفهومی صرفاً فنی محسوب گردد، مقوله ای فرهنگی – اجتماعی است که در مشارکت فرد با جامعه و محیط پیرامون او قابل بررسی و ارزیابی است  . مرکز بهره وری ژاپن بهره وری را یک باور می داند .

پیشرفت و توسعه هر کشوری منوط به کارآیی و بهره وری سازمان های آن کشور است و کارایی و بهره وری هر سازمان بستگی به اعضاء و اجزاء متشکل دهنده آن سازمان دارد . در این میان اعضاء که همان نیروی انسانی سازمان می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است . توسعه پایدار در گرو ایمان به کار ، مسئولیت پذیری و انضباط افراد هر جامعه است .

اسلاید 7 :

مشارکت مردم یعنی دخالت داشتن آنها در تمامی زمینه های توسعه که مستلزم وجود علاقه و اعتماد مردم به نظام می باشد .

برآیند هر یک از افراد جامعه که با توجه به درصد وجدان کاری آنها است موجب توسعه آن جامعه می شود . در صوتر وجود وجدان کار ، انسان از منافع خود گذشته و منفعت جامعه را در نظر می گیرد .

اسلاید 8 :

بهره وری :

واژه بهره وری در طول عمر خود معانی متفاوتی داشته و هنوز با ابهام خاصی روبروست . بطورکلی بهره وری ارتباط بین خروجی کالا و خدمات با ورودیهایی نظیر زمین ، نیروی کار و سرمایه است که برای تولید آن کالا و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد . بهره وری در بیشتر موارد بامفاهیم تولید ، کارآیی و اثربخشی به اشتباه بکار برده می شود . بهره وری به مفهوم تولید نیست و افزایش تولید لزوماً به افزایش بهره وری منجر نمی شود . تولید ، میزان بازده ناشی از عملیات و فعالیت های فیزیکی ساختن کالا و ارائه خدمات است . در حالی که بهره وری به استفاده همراه با کارآیی منابع برای تولید کالا و خدمات مربوط می شود . کارآیی به انجام درستکارها دلالت می کند و با کاهش هزینه ها همراه است . در واقع کارایی نسبت بازده مورد انتظار یا نسبت مقدار کاری که انجام می شود به مقدار کار یکه باید انجام شود ، می باشد .

اثربخشی نیز به انجام کارهای درست دلالت دارد و عبارت از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده است . اثربخشی میزان دست یابی به اهداف و نتایج مورد نظر را نشان می دهد . در واقع اثر بخشی با عملکرد و فراهم آمدن رضایت انسان از تلاشهای انجام شده و کارآیی با بهره برداری صحیح از منابع مرتبط است . از طرفی بهره وری به مفهوم صرف کارایی یا اثر بخشی نسبت بهره وری به معنی حاصل جمع کارایی و اثربخشی است (اثربخشی + کارایی = بهره وری )

اسلاید 9 :

بهره وری در درجه اول یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است بهبود بخشد . با این نگرش بهره وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می تواند کارها و وظایف خود را هر روز از پیش به انجام رساند . در دیگاه سنتی بهره وری به مفهوم کار ارزانتر و سریعتر است . اما در دیدگاه جدید بهره وری بدین معنی است که کار در مرحله اول باید عالی انجام شود . که در این صورت نتیجه اش هزینه کمتر ، تولید بیشتر ، بالارفتن احساس غرور کارکنان و وفاداری مشتریان است .

بهره وری بر خلاف تصور بسیاری ،صرفاً یک معیار اقتصادی و مالی نیست . بهره وری در عمق معنای خویش نگرشی برای عقلایی کردن فعالیت هاست . بهره وری الزاماً به معنای کار بیشتر نبوده بلکه جلوگیری از کارهای بیهوده است . بهره وری با کم مصرف کردن مترادف نیست و به مفهوم بجا و درست مصرف کردن است . بهره وری استفاده صحیح از عمر برای زندگی بهتر و متعالی تر است . بهره وری به معنای جلوگیری از کارهای مورد علاقه نیست .

بهره وری بهره برداری مناسب از مواهب طبیعی است . بهره وری صرفاً تولید بیشتر نیست بلکه هماهنگ کردن کیفیت و هزینه در رقابت است .

اسلاید 10 :

عوامل موثر بر بهره وری :

بطور کلی بهره وری تحت تأثیر چهار عامل ارزشها و طرز تفکر اجتماعی ، سازمانها و تشکیلات موجود ، میزان سرمایه گذاری انسانی و غیرانسانی و نیروهای بیرونی است . اگر پذیرفته شود که ارزشهای فرهنگی در یک جامعه بر روابط و فعالیتهای افراد و سازمانها حاکم است می توان ادعا کرد که ارزشها و طرز تفکر اجتماعی در میزان و چگونگی تحولات بهره وری تأثیر عمیق دارد . سازمانها و نظام حاکم بر آنها در صورتی که در معرض رقابت قرار گیرند ، بطور طبیعی بهره وری در سطح ملی افزاش خواهد یافت و چنانچه نظام رقابتی بتدریج به سوی انحصاری قدم بر دارد ،نرخ بهره وری تقلیل خواهد یافت و تشخیص منابع غیر عقلایی خواهد شد .

اگر محور کلیدی موثر بر بهره وری را نیروی انسانی بدانیم ، عوامل موثر بر بهره وری که ناشی از وجدان کاری ، فرهنگ کار و انضباط اجتماعی که نیازمند بخشی مفصل است . لیکن موضوع کار که در عین حال هسته تولید و اکسیر توسعه در یک جامعه محسوب می شود : مهمترین عاملی است که چنانچه مطلبو آن تبدیل به اعتیاد در بین افراد اعم از جوان و پیر شود می تواند در بهسازی زیربناهای عادی زندگی نوع افراد جامعه موثر واقع شود بدین ترتیب موجب افزایش قدرت خرید و رفاه در جامعه شود . طبیعی است مهمترین معضل جوامع تازه توسعه یافته عدم توجه به اهمیت موضوع فوق است و لذا در این جوامع جوهر و کار به عنوان ابزار متحرک و بهره وری کار به عنوان اکسیر توسعه پایدار اغلب ناشناخته باقی مانده است . این در حالی است که این گونه جوامع با فقر و تبعات شدید آن روبرو هستند .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 37 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله تعهد و وجدان کاری در مدیریت اسلامی

word قابل ویرایش
97 صفحه
34700 تومان
منابع :1- علي اكبر فرهنگي، نگرش فلسفي اجتماعي بر كار و مسايل آن، مجله دانش مديريت، شماره 12، 13702- محمد جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، چاپ پنجم، كتابخانة گنج دانش، تهران، 1370.3- بيروآلن، فرهنگ علوم اجتماعي- ت- دكتر باقر ساروخاني- انتشارات كيهان، تهران 1366.4- مسعود حاجي زاده، ميهندي، آشنايي با جامعه شناسي ...

دانلود مقاله وجدان کاری در نهج البلاغه

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان
وجدان كاري در نهج البلاغه يك احساس عمومي درباره وجداناي وجدان، اي شگفت‌انگيزترين آشناي روح انساني، ما ديگر به جستجوي كلمه‌اي كه بعنوان يك كالبد شايسته روح ترا دربرگيرد تلاش بيهوده نخواهيم كرد، مگر مي‌توان اقيانوس پرتلاطم و بي‌ساحل را كه هيچ كرانه و ژرفايش پيدا نيست در يك پيمانه كوچك جاي داد؟اي خورشيد روح‌افزا ...

مقاله در مورد مددکاری اجتماعی

word قابل ویرایش
190 صفحه
44700 تومان
مددکاری اجتماعیمقدمه: مددكاري اجتماعي رشته است پيچيده كه تخصص هايي گوناگون را در بر مي گيرد و بر تعهدات والاي اخلاقي و انساني استوار است اهميت اين ريشه در ايران به خصوص پس از جنگ تحميلي كه ضايعات رواني و جسماني ظالمانه اي بر ما وارد كرد بيش از پيش آشكار شده است بنابراين با نگاهي به فلسفه علوم در مي يابيم مبان ...

مقاله در مورد بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی

word قابل ویرایش
28 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي تطبيقي قوانين و مقررات ناظر بر فرآيند كاريابي و مشاوره شغليچكيده: از جمله وظايف و تعهدات حكومت، اهتمام به اشتغال و رفع موانع آن در كشور مي‌باشد، بر اين اساس دولتها موظف به ايجاد مراكز خدمات اشتغال (PES) و اعمال فرآيند كاريابي شده‌اند. راهنمائي و مشاوره شغلي براي جويندگان كار، كارآفرينان و كارفرمايان (بع ...

دانلود مقاله ماشینکاری با جت آب

word قابل ویرایش
41 صفحه
21700 تومان
ماشينكاري با جت آبماشين كاري با جت آب (water get machining – whm)از آب براي برش استفاده مي شود. آب با فشار زياد در حدود 4000-2000 بار در يك مسير پيوسته وارد منطقه ماشينكاري مي شود كه در اينجا عمل براده برداري توسط كار مكانيكي است زيرا آب بطور مكانيكي بيرون مي آيد. آب به عنوان ابزار برش استفاده مي گردد. آب بعن ...

دانلود مقاله جوشکاری ترمیت

word قابل ویرایش
56 صفحه
23700 تومان
جوشكاري ترميتجوشكاري ترميت به مجموعه فرآيندهايي گفته مي شود كه در آن جوش ازفلز مذابي كه توسط يك كنش شيميايي بشدت گرمازا بوجود آمده است ، تشكيل مي شود. اين نوع جوشكاري بيشتر شبيه به ريخته گري بوده و دور دو قطعه اي كه بايد به هم جوش داده شوند يك قالب قرار دارد كه فلز مذاب ناشي از اين واكنش شيميايي به اين قالب ه ...

مقاله در مورد وجدان کاری

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش وجدان کاری در نیل به اهداف سازمان ینقش وجدان کاری در نیل به اهداف سازمانیمقدمه چندی است اصطلاح وجدان کاری به فرهنگ اداری کشور راه یافته و مورد توجه مدیران ارشد قرار گرفته است. اما تا به حال گام‌های اساسی در جهت شناسایی و اعمال حاکمیت وجدان کاری در جامعه برداشته نشده است. وجدان کاری را می‌توان رضایت قلبی و ...

مقاله بررسی راهکارهای تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و رابطه آن با بهره وری در نفت

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
عنوان مقاله: بررسی راهکارهای تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و رابطه آن با بهره وری در نفت چکیده یکی از دغدغه های مدیران سازمان ها در سطوح خرد و کلان در بخش های تولیـدی و خـدماتی، مقولـه بهـره وری و شناسـایی عوامل مؤثر بر آن است. بهره وری نیروی کار، جدی ترین چالشی است که مدیریت آینده با آن روبرو خواهد شد ...