بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • کم خونی های تغذیه ایی را تعریف کنید.
 • اپیدمیولوژی کم خونی های تغذیه ایی در جهان وایران را توضیح دهید.
 • جذب ونقش آهن، منابع غذایی و مقدار توصیه شده روزانه آن را بیان کنید.
 • مقدار توصیه شده روزانه و منابع غذایی فولات و B12 را توضیح دهید.
 • علل و عوارض کم خونی های تغذیه ایی را شرح دهید.
 • استراتژی های پیشگیری از کمبود آهن را بیان کنید.

اسلاید 2 :

 • کم خونی هایی که در آن محتوای هموگلوبین خون کمتر از حد طبیعی است که ناشی از کمبود یک یا چند ماده مغذی مانند آهن، فولات، B12، ویتامین A و C، پروتئین، مس و B2می باشد.

اسلاید 3 :

 • بعد از 6 ماهگی پیشرفت کمبود آهن
  کودکان قبل از سنین مدرسه
  نوجوانان

  زنان در سنین باروری
  سالمندان

اسلاید 4 :

 • زنان

شرایط فیزیولوژی

 • بارداری
 • نوجوانان دختر

اسلاید 5 :

 • عفونت ها (شیستوزومیا، کرم قلابدار)
 • بیماری ها

اسلاید 6 :

 • دریافت کم آهن
  زیست دسترسی کم آهن غذایی
  کمبود مواد مغذی خون ساز دیگر

عوامل اقتصادی اجتماعی

 • افراد با وضعیت اقتصادی اجتماعی پائین

اسلاید 7 :

 • زنان باردار
 • کودکان فبل از سنین مدرسه
 • پری ترم یا LBW
 • زنان دیگر
 • سالمندان
 • کودکان سنین مدرسه
 • مردان

اسلاید 8 :

 • زنان

  سیکل ماهانه
  انتقال به جنین
  بارداری های با فاصله کم
  استفاده از
  IUD

اسلاید 9 :

 • کودکان

  6ماه اول زندگی:
  LBW
  عدم مصرف شیر مادر

  6 ماهگی تا 3 سالگی:
           رشد سریع
           غذاهای کمکی
          عفونتها

            PEM  

اسلاید 10 :

بالاتر از 3 سال:
        رشد
        عفونت ها

 • نوجوانان
  رشد
  سیکل ماهانه
          بارداری
 • سالمندان
  دریافت ناکافی
  اثر بیماری و داروها
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید