بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 

 • کم خونی های تغذیه ایی را تعریف کنید.
 • اپیدمیولوژی کم خونی های تغذیه ایی در جهان وایران را توضیح دهید.
 • جذب ونقش آهن، منابع غذایی و مقدار توصیه شده روزانه آن را بیان کنید.
 • مقدار توصیه شده روزانه و منابع غذایی فولات و B12 را توضیح دهید.
 • علل و عوارض کم خونی های تغذیه ایی را شرح دهید.
 • استراتژی های پیشگیری از کمبود آهن را بیان کنید.

اسلاید 2 :

 • کم خونی هایی که در آن محتوای هموگلوبین خون کمتر از حد طبیعی است که ناشی از کمبود یک یا چند ماده مغذی مانند آهن، فولات، B12، ویتامین A و C، پروتئین، مس و B2می باشد.

 

اسلاید 3 :

اپیدمیولوژی کمبود آهن
سن

 • بعد از 6 ماهگی پیشرفت کمبود آهن
  کودکان قبل از سنین مدرسه
  نوجوانان

  زنان در سنین باروری
  سالمندان

 

اسلاید 4 :

 • دریافت کم آهن
  زیست دسترسی کم آهن غذایی
  کمبود مواد مغذی خون ساز دیگر

عوامل اقتصادی اجتماعی

 • افراد با وضعیت اقتصادی اجتماعی پائین

اسلاید 5 :

 • زنان باردار
 • کودکان فبل از سنین مدرسه
 • پری ترم یا LBW
 • زنان دیگر
 • سالمندان
 • کودکان سنین مدرسه
 • مردان

اسلاید 6 :

گروه های در معرض خطر و علل کمبود

 • زنان

  سیکل ماهانه
  انتقال به جنین
  بارداری های با فاصله کم
  استفاده از
  IUD

اسلاید 7 :

بالاتر از 3 سال:
        رشد
        عفونت ها

 • نوجوانان
  رشد
  سیکل ماهانه
          بارداری
 • سالمندان
  دریافت ناکافی
  اثر بیماری و داروها

اسلاید 8 :

 • کمبود آهن شایع ترین اختلال تغذیه ایی در دنیا
 • 5-4 بیلیون نفر در دنیا (80-66%) کمبود آهن
 • 2 بیلیون نفر (بیش از 30%) کم خون که به طور عمده ناشی از کمبود آهن است

اسلاید 9 :

 • جنوب آفریقا کمترین شیوع کم خونی در زیر نواحی دنیای در حال توسعه به علت استفاده از ظروف آهنی در پخت و پز

اسلاید 10 :

 • با تشکیل وزیکول
 • تنها 10-5% آهن غذایی
 • جذب تا25%

آهن غیرهم

 • انتقال تسهیل یافته
 • بیشترآهن غذایی
 • جذب 10-2%
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید