دانلود فایل پاورپوینت گزارشگری مالی میان دوره ای

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت گزارشگری مالی میان دوره ای توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت گزارشگری مالی میان دوره ای قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هدف‌ این‌ استاندارد تعیین‌ حداقل‌ محتوای‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ و تعیین‌ اصول‌ شناخت‌ و اندازه‌گیری‌ قابل‌ اعمال‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌کامل یا فشرده میان دوره ای است .
گزارش مالی میان دوره ای به موقع وقابل اتکاء ،اطلاعات مفیدی در رابطه با توان کسب سود وایجاد جریانهای نقدی ،شرایط مالی ونقدینگی واحد تجاری برای سرمایه گذاران ،اعتبار دهندگان وسایر استفاده کنندگان فراهم می آورد.

اسلاید ۲ :

در این‌ استاندارد الزامات‌ خاصی‌ در رابطه‌ با اینکه‌ کدام‌ واحدهای‌ تجاری‌ ملزم‌ به‌ انتشار گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ هستند و همچنین‌ زمان‌ تهیه‌ و تناوب‌ این‌ گزارشها تعیین‌ نمی‌شود.
معمولاً مراجع‌ قانونی‌ آن‌ گروه‌ از واحدهای‌ تجاری‌ را که‌ اوراق‌ سهام‌ یا اوراق‌ مشارکت‌ آنها به‌ عموم‌ عرضه‌ می‌شودملزم‌ به‌ تهیه‌ و ارائه‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ می‌کنند. این‌ استاندارد برای‌ کلیه‌ واحدهای‌ تجاری‌ که‌ به‌ صورت‌ اختیاری‌ یا اجباری‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ منتشر می‌کنند، کاربرد دارد.

اسلاید ۳ :

دوره‌ میانی‌ دوره‌ مالی‌ گزارشگری‌ کوتاه‌تر از یک‌ سال‌ مالی‌ است‌ .

گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ گزارشی‌ برای‌ یک‌ دوره‌ میانی‌ است‌ که‌ شامل‌ مجموعه‌ کامل صورتهای مالی (طبق استاندارد حسابداری شماره ۱با عنوان نحوه ارائه صورتهای مالی )یا صورتهای مالی فشرده (طبق این استاندارد )است .

صورتهای‌ مالی‌ فشرده‌ حداقل‌ شامل‌ صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ و گزیده‌ای‌ از .یادداشتهای‌ توضیحی‌ مطابق‌ الزامات‌ این‌ استاندارد است‌

اسلاید ۴ :

مسئولیت‌ تهیه‌ و ارائه‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌ دوره‌ای‌ با هیأت‌مدیره‌ یا سایر ارکان‌ اداره‌کننده‌ واحد تجاری‌ است‌

اسلاید ۵ :

مشکلات موجود در تعیین عملکرد مالی دوره های زمانی کمتر از یکسال:

درآمد برخی‌ فعالیتهای‌ تجاری‌ در دوره‌های‌ میانی‌ به‌ دلیل‌ عوامل‌ فصلی‌نوسان‌ زیادی‌ دارد.
برخی از مخارج‌ ثابت‌ بااهمیت‌ که‌ در یک‌ دوره‌ میانی‌ واقع‌ می‌شود، ممکن‌ است‌ برای‌ سایر دوره‌های‌ میانی‌ نیز منافعی‌ دربر داشته‌ باشد.
مخارج‌ مربوط‌ به‌ فعالیتهای‌ یک‌ سال‌ کامل‌ به‌ طور مکرر در طول‌ سال‌ واقع‌ می‌شود.
بسیاری‌ از هزینه‌ها، در دوره‌ میانی‌ براورد می‌شود.

اسلاید ۶ :

روش منفصل
روش متصل

در این‌ استاندارد، اقلام‌ درآمد و هزینه‌ براساس‌ مبانی‌ مشابه‌ با مبانی‌ تهیه‌ (صورتهای‌ مالی‌ سالانه‌ اندازه‌گیری‌ و شناسایی‌ می‌شود (روش‌ منفصل‌

اسلاید ۷ :

در این دیدگاه هر دوره میانی بعنوان یک دوره مالی مستقل تلقی می شود.
عملکرد مالی هر دوره میانی باید اساسا مشابه با دوره مالی سالانه تعیین شود.
برای شناسایی درآمدها و هزینه ها و انجام برآوردها در پایان دوره میانی، از همان اصول قابل اعمال برای دوره های مالی سالانه استفاده می شود.
در این روش، درآمدها و هزینه ها ضمن رعایت مفهوم تطابق درآمد و هزینه در دوره مربوط شناسایی می شود.
در این دیدگاه توضیحات مجمل وکافی درباره هرگونه نوسان، از قبیل عملکرد فصلی یا مخارج مقطعی بسیار مهم در ابتدای سال در صورتهای مالی میاندوره ای ارائه می شود.
این شیوه به شناخت فعالیتهای تجاری توسط استفاده کنندگان و همچنین بهبود توان آنها برای ارزیابی عملکرد مالی و وضعیت مالی واحد تجاری کمک میکند.

اسلاید ۸ :

در این دیدگاه، هر دوره میانی بعنوان بخش لاینفک دوره مالی سالانه تلقی می شود.
شناسایی درآمدها و هزینه ها و انجام برآوردها در پایان دوره میانی، با توجه به پیش بینی عملکرد مالی برای مابقی دوره مالی سالانه، صورت می گیرد.
بنابراین‌ یک‌ قلم‌ هزینه‌ که‌ ممکن‌ است‌ مربوط‌ به‌ کل‌ دوره‌ مالی‌ سالانه‌ باشد، براساس‌ زمان‌ ،حجم‌ فروش‌ ،حجم‌ تولید یا مبانی‌ دیگر به‌ دوره‌های‌ میانی‌ تخصیص‌ داده‌ می‌شود.
موجب هموارسازی عملکرد مالی طی سال می شود.

اسلاید ۹ :

اهداف‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ همانند اهداف‌ گزارش‌ سالانه‌ است‌گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌غالباً مبنایی‌ اساسی‌ برای‌ اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ است‌ و این‌ امکان‌ را فراهم‌ می‌سازد که‌ چنین‌ تصمیماتی‌ براساس‌ اطلاعات‌ به‌ موقع‌تر اتخاذ شود.

هدف‌ اصلی‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ در واقع‌ به‌ روز کردن‌ اطلاعات‌ آخرین‌ مجموعه‌ کامل‌ صورتهای‌ مالی‌ سالانه‌ است‌ به‌ همین‌ دلیل‌ در گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ اساساً اطلاعات‌ درباره‌ فعالیتها، رویدادها و شرایط‌ جدید ارائه‌ می‌شود و اطلاعات‌ گزارش‌ قبلی‌ تکرار نمی‌گردد.

اسلاید ۱۰ :

۱: ترازنامه
۲: صورت سودوزیان
۳: صورت سودوزیان جامع
۴: صورت جریان وجوه نقد
۵: گزیده ای از یادداشتهای توضیحی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 29 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد