بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • واسط های نرم افزاری بخش کتابخانه
 • واحد امانت و تحویل :
  واسط این واحد به جداول زیر بصورت کامل دسترسی خواهد داشت.
  Trusteeship
 • واحد صدور کارت : 
  واسط این واحد به جداول زیر بصورت کامل دسترسی خواهد داشت از طرفی  با استفاده از شماره دانشجویی به اطلاعات کامل دانشجو در بانک اطلاعاتی آموزش دسترسی خواهد داشت.
  StudentMembers
  NonStudentMembers

اسلاید 2 :

 • واحد ثبت نام :
  واسط این واحد به جداول زیر بصورت کامل دسترسی خواهد داشت از طرفی  با استفاده از شماره دانشجویی به اطلاعات کامل دانشجو در بانک اطلاعاتی آموزش دسترسی خواهد داشت.
  StudentMembers
  NonStudentMembers
 • واحد امور دانشجویی :
  واسط این واحد به جداول زیر بصورت کامل دسترسی خواهد داشت.
  StudentMembers
  NonStudentMembers
  Trusteeship
  Bill

اسلاید 3 :

 • واحد پشتیبانی،تهیه و ترمیم کتاب :
  واسط این واحد به جداول زیر بصورت کامل دسترسی خواهد داشت.
  Books
  PurchaseBook
 • واحد طبقه بندی کتاب :
  واسط این واحد به جداول زیر بصورت کامل دسترسی خواهد داشت.
  Books
  ShelfAddress

اسلاید 4 :

 • واحد امور و ارتباطات مالی :
  واسط این واحد به جداول  زیر به صورت Read only دسترسی دارد.
  StudentMembers
  NonStudentMembers
  Sales
  PurchaseBook
  PurchaseEBook
  Order
  Bill
 • واحد کامپیوتر :
  واسط این بخش به همه جداول جهت نگهداری ،پشتیبان گیری و ناظر دسترسی دارد و در واقع سرور واحد کتابخانه می باشد.

اسلاید 5 :

 • نرم افزار گزارش گیری از کتاب ها :
  واسط این نرم افزار به جداول  زیر به صورت Read only دسترسی دارد.
  Books
  EBooks
  Rating
 • نرم افزار گزارش گیری از اطلاعات شخصی :
  واسط این نرم افزار به جداول  زیر به صورت Read only دسترسی دارد.
  StudentMembers
  NonStudentMembers
  Trusteeship

اسلاید 6 :

 • نرم افزار هوشمند ارائه کتاب پیشنهادی :
  واسط این نرم افزار به جداول  زیر به صورت Read only دسترسی دارد.
  Books
  EBooks
  Rating
 • واحد عملیاتیE-book :
  واسط این نرم افزار به جداول  زیر دسترسی کامل دارد.
  EBooks
  PurchaseEBook
  Order
  Sales

اسلاید 7 :

 • نرم افزار ارائه ی کتاب:
  این نرم افزار با توجه به اطلاعات موجود در Database به بهترین شکل ممکن ،لیستی از کتاب های پیشنهادی را ارائه می کند که این اطلاعات به صورت  زیر می باشد:
  ۱-عنوان کتاب
  ۲-زبان انتخابی 
  ۳-سطح کتاب 
  ۴-شماره ویرایش کتاب
  ۵-سابقۀ مولف یا مترجم
  ۶-فیلد RateNumberکه اشاره به تعداد دفعات استفاده از کتاب دارد.
  ۷-مراجعه به جدولRatingکه شامل نظرات مستقیم اعضا می باشد.
  کاربر از طریق این نرم افزار می تواند کلیدهای فوق را فعال یا غیر فعال نماید.

اسلاید 8 :

 • سایت اینترنتی :
  سایت کتابخانه علاوه بر معرفی کتابخانه و فعالیت های آن بیشتر جنّبۀ اطلاعاتی خواهد داشت که در آن کاربران ،قادر خواهند بود:
  ۱-کلمۀ عبور و نام کاربری و آدرس E-mailرا تغییر دهند.
  ۲-از لیست تحویل و امانات خود گزارش گیری کنند.
  ۳-وضعیت شارژ دوره ای خود را بررسی نمایند.
  ۴-از لیست کتاب ها و E-book های موجود،گزارش گیری کنند.
  ۵-بعد از مشاهدۀ لیست E-bookها می توانند نسبت به سفارش آن اقدام نمایند.
  ۶-در قسمت Rating سایت می توانند بر روی کتاب ها و E-book ها ،Rateمورد نظر خود را اعمال کنند.

اسلاید 9 :

 • ارتباط با واحد های دیگر
 • در این بخش ما فرض نموده ایم با امکان شبکه داخلیدانشگاه ، امکان تبادل اطلاعات با سرعت بالا امکان پذیر می باشد. تمامی ارتباطات بصورت PaperLessبوده ،مگر اینکه بنا به نوع کار نیاز به مراجعه ی حضوری ویا ارسال شیی فیزیکی مانند کتاب باشد.

اسلاید 10 :

 • ارتباط با واحد حسابداری
 • ارتباط با این واحد به صورت های مستقیم و غیر مستقیم میباشد.
  ارتباط مستقیم :
  1-اطلاعات قبض های دریافتی از دانشجویان یا افراد غیر دانشجو به علت واریز حق عضویت یا فروش E-BOOK از طریق شبکه داخلی به واحد حسابداری ارسال شده وحسابداری پس از بررسی  آنها پاسخی مبنی بر تایید آنها ارسال میدارد.
  2-نوع دیگر این گونه از ارتباط به صورت درخواستی که بر اساس آن دانشجو به علت تخلف ، صدمه و یا گم کردن کتاب جریمه شده و این رکورد برای پیگیری نهایی در صورت عدم رسیدگی دانشجو،به واحد حسابداری ارسال میشود.
  3-نوع دیگر این گونه از ارتباط به صورت درخواست اعتبار جهت خرید کتاب یا تهیه ی E-BOOK میباشد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید