دانلود مقاله اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد

word قابل ویرایش
21 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد

مقدمه:
تعلیم و تربیت آدمی کاری پرارج و در عین حال وقت گیر است و نتایج قطعی و نهایی آن نسبتاً دیر آشکار می‌شود و آدمیت انسان به چگونگی تربیتش بستگی دارد. موفقیت و به هدف رسیدن برای هر انسانی بهترین و مهمترین مسئله ای است که در زندگی وی حادث می شود و پیشرفت او نیز بستگی به تلاش و کوشش وی دارد. اگر در شرایط مناسب پرورش یابد به خیل نیکان می‌پیوندد و اگر تربیت وی مورد غفلت واقع شود چه بسا که از حد حیوان نیز فروتر رود.

مفهوم کلی آموزش و پرورش فراهم نمودن زمینه‌ها و عوامل مناسب و مساعد برای به فعالیت رساندن و شکوفا نمودن همه استعدادهای بالقوه انسان و حرکت تکاملی او بسوی هدف مطلوب بوسیله برنامه سنجیده و حساب شده است. و در این زمینه جنسیت افراد (دختر یا پسر بودن) هیچ تفاوتی ندارد. چرا که در پهنه خلقت خداوند زن و مرد را یکسان آفریده و هیچ‌کس بر هیچ‌کس برتر نیست مگر به تقوی از نظر استعداد نیز دختران و پسران در یک سطح خلق شده‌اند و تفاوت میان آنها از نظر پیشرفت‌های گوناگون علمی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … بر اساس تلاش و کوشش‌های هر دسته می‌باشد

.
بر این اساس دانستن آماری از توانایی‌ها و استعدادهای دختران و پسران و اینکه در هر جامعه‌ای گرایش دختران به چه دروس و یا علومی بیشتر و توانایی و استعداد آنها در چه زمینه‌ای بیشتر است و یا پسران بیشتر علاقه‌مند به چه کارها و تخصص‌هایی هستند می‌تواند کمک بسیار زیادی برای توسعه و رشد جامعه دارد و مدرسه و نظام آموزش و پرورش برای نیل به مقصد بزرگ یکی از وسایل به شمار می‌رود.

بیان مسئله و ضرورت تحقیق:
ما در کشوری به سر می‌بریم که برای نیل به استقلال و پیشرفت همه جانبه در زمینه‌های فردی و اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی به شخصیت‌های رشد یافته و دلهای بیدار و مغزهای اندیشمند و دستهای ماهر و توانا نیازمند است. و این جز از طریق دانستن آمارهای دقیق و در دست داشتن میزان علاقه دختران و پسران جوان به دروس و مطالعه و تحصیل می‌باشد. از این جهت بر آن شدیم که موضوع تحقیق خود را میزان علاقه دختران و پسران جوان به تحصیل انتخاب کرده و پروژه را با بیان فرض علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد مورد بررسی قرار دهیم.

روشهای اجرا: جمع‌آوری داده‌ها
به دلیل مشکلات فراوان پرسشنامه و مصاحبه معمولی‌ترین ابزاری هستند که در امر آمار و تحقیق می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. برای تهیه باید فهرست کلیه هدفهای پژوهشی که پرسشنامه به خاطر آنها اجرا می‌‌شود مهیا کرد و سپس برای هر هدف سئوالاتی تهیه و پرسشنامه تنظیم شود. که در این تحقیق حاضر برای اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد پرسشنامه‌ای با ۱۰ سئوال طرح شده است. این پرسشنامه بین ۲۵ دختر در سطح دبیرستان و ۲۵ پسر نیز در همین سطح توزیع شده‌است. پرسشنامه پسران در یکی از دبیرستان‌های نمونه‌ها بصورت تصادفی انتخاب و توزیع شد. پرسشنامه دختران نیز به همین طریق توزیع و سپس جمع‌آوری گردید.

تجزیه و تحلیل داده‌ها:
در این قسمت از دو بخش محاسبات و نمودارها. ابتدا جدول فراوانی برای هر یک از سئوالات پرسشنامه نمودار میله‌ای برای هر یک از سئوالات، نمودار چندبر فراوانی برای هر سئوال، تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری برای هر سئوال انجام شده است. (در نمودارها دختران مشکی و پسران آبی) رنگ نمودار.

ارزیابی مشکلات:
در انجام این تحقیق آماری متأسفانه با مشکلاتی رو به رو بودیم از جمله برای توزیع پرسشنامه‌ها در مدارس به ما اجازه انجام چنین کاری داده نمی‌شد لذا مجبور شدیم از خود دانش‌آموزان و بطور مخفی کمک گرفته، در نتیجه موفق به توضیح و تشریح مسئله برای دانش‌آموزان نبودیم. دوم اینکه متأسفانه به دلیل اینکه امر تحقیق در هر موردی در کشور ما هنوز تازه می‌باشد خیلی از دانش‌آموزان موضوع را جدی نگرفته و پاسخ‌های دقیق نمی‌دهند. در ضمن به دلایل محدودیت‌های مالی و … از تعداد کمی پرسشنامه (۵۰عدد) استفاده شده که نمونه کوچکی می‌باشد و برای جواب دقیق گرفتن نمی‌تواند کافی باشد.

-توصیف نمودارهای به دست آمده از سئوال یک:
الف) با توجه به نمودارها پسران علاقه بیشتری نسبت به کسب درآمد از طریق تحصیلات نسبت به دختران دارند.
ب) با توجه به نمودارها در حد بیشتری از پسران نسبت به دختران انگیزه تحصیل را علاقه می‌دانند.
ج) با توجه به نمودارها انگیزه دختران از تحصیل به میزان چشمگیری کسب موقعیت اجتماعی است و درصد کمتری از پسران به این امر توجه دارند.
نتیجه گیری: بطور کلی با مقایسه سه نمودار فوق درصد بیشتری از پسران انگیزه تحصیل را کسب درآمد و دختران کسب موقعیت اجتماعی می‌دانند.
ـ توصیف نمودارهای بدست آمده از سئوال دو:
الف‌) با توجه به نمودارها دختران بیشتر از پسرها تحصیل را ارزش محسوب می‌کنند.
ب) در نمودارهای این قسمت هم ارزش محسوب نشدن تحصیل بیشتر متعلق به پسران است.
نتیجه‌گیری:
بطور کلی با مقایسه ۳ نمودار فوق در هر دو گروه دختران و پسران تحصیل ارزش محسوب می‌‌شود فقط ا ین عقیده در میان دختران بیشتر است.

ـ توصیف نمودارهای بدست آمده از سئوال سه:
الف) با توجه به نمودارها درصد بیشتری از دختران معتقد به افزایش پیشرفت تحصیلی در میان خود هستند.
ب) با توجه به نمودارها پسران بیشتر از دختران با این نظریه مخالف هستند.
نتیجه‌گیری:
به طور کلی با مقایسه نمودارها هر دو گروه دختران و پسران با این نظر که دختران در سال‌های اخیر پیشرفت بیشتری در تحصیل داشته‌اند موافق هستند. ولی در این میان دختران بیشتر با این نظریه موافق هستند.
ـ توصیف نمودارهای بدست آمده از سئوال چهار:
الف‌) با توجه به نمودارها پسران بیشتر از دختران رفتن به دانشگاه را هدف محسوب می‌کنند.
ب) با توجه به نمودارها رفتن به دانشگاه برای دختران کمتر هدف محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری:

بطور کلی هر دو گروه دختران و پسران رفتن به دانشگاه را هدف خود می‌دانند ولی در این بین رفتن به دانشگاه برای پسران بیشتر از دختران هدف محسوب می‌شود.
ـ توصیف نمودارهای به دست آمده از سئوال پنج:
الف) از میان دو گروه شمارش شده ۸۸% دختران دارای معدل بین ۲۰-۱۷ هستند و ۱۲% پسران دارای این معدل می‌باشند.

ب) از میان دو گروه ۱۲% دختران دارای معدل بین ۱۷-۱۴ می‌باشند و ۳۶% پسران دارای این معدل هستند.
ج) از میان دو گروه ۴% پسران معدل کمتر از ۱۱ داشتند و هیچکدام از دختران شرکت‌کننده دارای این معدل نبودند.
ـ توصیف نمودارهای بدست آمده از سئوال شش:
الف) با توجه به نمودارها درصد بیشتری از پسران ادامه تحصیل را برای به دست آوردن شغل ضروری می‌دانستند.
ب) با توجه به نمودارها دختران کمتر از پسران ادامه تحصیل را برای یافتن شغل ضروری می‌دانستند.
نتیجه‌گیری:
با توجه به نمودارهای دو گروه پسران و دختران هر دو گروه ادامه تحصیل را برای یافتن شغل ضروری می‌دانند اما از این بین پسران بیشتر نسبت به این موضوع اعتقاد دارند.
ـ توصیف نمودارهای بدست آمده از سئوال هفت:
الف) با توجه به نمودارها دختران بیشتر از پسران تحصیل کردن را برای زنان ضروری می‌دانند.
ب) با توجه به نمودارها هر دو گروه تحصیل را برای مردان هم همانند زنان ضروری می‌دانند اما پسران بیشتر معتقد به اهمیت تحصیل مردان هستند.

نتیجه‌گیری:
با توجه به نمودارهای دو گروه دختران و پسران تقریباً لزوم تحصیلات مردان و زنان یکسان ارزیابی می‌شود و هر دو گروه متعقد به اهمیت تحصیل برای هر دو گروه می‌باشند.
ـ توصیف نمودارهای به دست آمده از سئوال هشت:
الف) با توجه به نمودارهای به دست آمده هر دو گروه دختران و پسران به یک اندازه کسب درآمد را مهم می‌دانستند.

ب) با توجه به نمودارهای به دست آمده هر دو گروه دختران و پسران به یک اندازه موقعیت اجتماعی را مهم می‌دانستند.
نتیجه‌گیری:
از مقایسه نمودارها هر دو گروه هر دو را با اهمیت می‌دانند فقط به میزان بسیار اندکی هر دو گروه موقعیت اجتماعی را مهم‌تر می‌دانستند.
ـ توصیف نمودارهای به دست آمده از سئوال نه:
الف) با توجه به نمودارها تعداد بیشتری از دختران به نسبت پسران حاضر هستند تنها یک سال برای قبولی در دانشگاه در کنکور شرکت کنند.
ب)با توجه به نمودارها به میزان اندکی پسران بیشتر از دختران حاضر هستند دو سال در کنکور دانشگاه شرکت کنند.
ج) با توجه به نمودارها هر دو گروه دختران و پسران به میزان مساوی حاضر هستند برای رفتن به دانشگاه سه سال در کنکور شرکت کنند.
ـ توصیف نموداریها به دست آمده از سئوال ده:
الف) با توجه به نمودارها در شبانه‌روز میزان دخترانی که ۲ ساعت به مطالعه کتاب‌های درسی می‌پردازند بیشتر از پسران است.

ب) با توجه به نمودارها در شبانه‌روز میزان دخترانی که ۳ ساعت به مطالعه کتاب‌های درسی می‌پردازند بیشتر از پسران است.
ج) با توجه به نمودارها در شبانه روز میزان پسرانی که ۴ ساعت به مطالعه درسی می‌پردازند بیشتر از دختران است.

د) با توجه به نمودارها در شبانه روز میزان پسرانی که ۴ ساعت به مطالعه درسی می‌پردازند بیشتر از دختران است.
نتیجه‌گیری:
اکثریت دختران شرکت‌کننده در حدود ۲ تا ۳ ساعت به مطالعه کتب درسی می‌پردازند و اکثریت پسران در حدود ۴ ساعت یا بیشتر در شبانه‌روز به این امر اختصاص می‌دهند.
جداول فراوانی و نمودارهای مربوط به سوال یک :
۱-انگیزه شما از تحصیل چیست ؟
الف) کسب درآمد ب) علاقه ج)کسب موقعیت اجتماعی
جدول فراوانی جوابهای پسران
فراوانی*مجذور میانگین مجذور میانگین میانگین فراوانی سوال یک
۷/۲ ۲۳/۰
۱۲ جواب الف
۸/۰ ۱/۰
۸ جواب ب
۲/۰ ۰۴/۰
۵ جواب ج
۲۵ جمع

جدول فراوانی جوابهای دختران
فراوانی*مجذور میانگین مجذور میانگین میانگین فراوانی سوال یک
۴۹/۰ ۰۷/۰ ۲۸/۰ ۷ جواب الف
۲/۰ ۰۴/۰ ۲/۰ ۵ جواب ب
۵۱/۳ ۲۷/۰ ۵۲/۰ ۱۳ جواب ج
۲۵ جمع

رسم نمودارهای چند برفراوانی:( هر نمودار مربوط به یک سوال می باشد)
 نمودار پسران
 نمودار دختران

جداول فراوانی مربوط به سوال ۲ :
۲- آیا تحصیل کردن ارزش محسوب می شود ؟ الف) بله ب) خیر
جدول فراوانی جوابهای پسران
فراوانی*مجذور میانگین مجذور میانگین میانگین فراوانی سوال دو
۰۳/۱۷ ۷۷/۰ ۸۸/۰ ۲۲ جواب الف
۰۴/۰ ۰۱/۰ ۱۲/۰ ۳ جواب ب
۲۵ جمع

جدول فراوانی جوابهای دختران
فراوانی*مجذور میانگین مجذور میانگین میانگین فراوانی سوال دو
۱۱/۲۲ ۹۲/۰ ۹۶/۰ ۲۴ جواب الف

۰۴/۰ ۱ جواب ب
۲۵ جمع

جدول فراوانی مربوط به سوال ۳:
۳- گفته می شود که دختران در سالهای اخیر پیشرفت بیشتری در تحصیل دارند آیا شما با این گفته موافقید ؟ الف) بله ب) خیر

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 21 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد