دانلود مقاله اجزای تجارت الکترونیکی و مدلهای مختلف آن

word قابل ویرایش
47 صفحه
8700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

منابع و مآخذ:
کتاب تجارت الکترونیکی، تالیف مهندس محسن شجاعی، مهندس احمد ملکی زاده
www.Ayandehnegar.org
www.Iritn.com

فهرست مطالب
عنوان صفحه
اجزای تجارت الکترونیکی ۱
مدلهای مختلف تجارت الکترونیکی ۷
مدل B2B یا تجارت شرکت با شرکت (تاجر با تاجر) ۱۰
مدل B2C یا تجارت شرکت با مصرف کننده (تاجر با مصرف کننده) ۲۳
مقایسه مدل B2B با مدل B2C 28
مدل C2C یا تجارت مصرف کننده با مصرف کننده (مشتری با مشتری) ۲۸
منابع و مآخذ ۳۱

اجزای تجارت الکترونیکی و مدلهای مختلف آن
۱-۱ اجزای تجارت الکترونیکی
اجزای اصلی تجارت الکترونیکی که وجوه تمایز آن با تجارت سنتی هستند عبارت از:
الف . سیستم ارتباطی۱
سیستم ارتباطی به منزله یک کانال تبادل اطلاعات عمل می کند که فروشندگان را به خریداران متصل می کند.
ب . سخت افزار۲
سخت افزار از نظر فیزیکی امکان اجرای نرم افزار را فراهم آورده و آنرا با سیستم ارتباطی پیوند می دهد.
ج.نرم افزار۳
نرم افزار شامل دستورات و عملکرد های لازم مرتبط با تجارت الکترونیکی است . ازجمله این دستورات می توان به موارد زیر اشاره نمود :
• ایجاد و نمای کاتالوگ و ویترینی از کالاها و خدمات دروب سایت
• ایجاد سیستم پرداخت الکترونیکی و انجام پروسه پرداخت
• تضمین امنیت مورد نظر درمعامله (با توجه به پروتوکلهای مشخص و موجود درسیستمهای ارتباطی )
• جمع آوری کلیه اطلاعات و موارد مربوط به تجارت الکترونیکی
• ایجاد زمینه های لازم برای انجام معامله و نقل و انتقال درخواستها و سایر اسناد تجاری

۱-۱-۲ سیستم ارتباطی
سیستم ارتباطی وظیفه انتقال اطلاعات را بین مشتری و فروشنده بر عهده دارد . برخلاف معاملات انجام شده درتجارت سنتی که از یک زبان شفاهی و محاوره ای استفاده می کند ، سیستم ارتباطی درتجارت الکترونیکی از یک زبان دیجیتالی واحد بهره می گیرد شکل (۱-۲).
شکل ۱-۲ سیستم ارتباطی وظیفه انتقال اطلاعات را برعهده دارد.
سیستم ارتباطی پهنای باند مورد نیاز برای دسترسی کاربران به شبکه جهانی وب ویا سایتهای خصوصی و همچنین امنیت مورد نیاز درمورد این که سایت مورد نظر یک سایت جهانی است یا یک سایت داخلی است و یا این که محدود بین چند شرکت است را فراهم می کند شکل (۲-۲).

شکل ۲-۲ سیستم ارتباطی پل ارتباط دهنده سایتهای اینترنتی است.
درحقیقت وب شامل یک شبکه جهانی از سیستمهای هوشمند است که توسط سیستم ارتباطی به یکدیگر متصل شده اند . حتی سیستمها و دستگاههای بی سیم نیز که نسل جدید و پیشرفته سیستم های هوشمند هستند ، از طریق فناوری سیستم ارتباطی به اینترنت و شبکه های خصوصی متصل می گردند شکل(۳-۲).
شکل ۳-۲ سیستم ارتباطی بی سیم.

۲-۱-۲ سخت افزار
لزوم وجود سخت افزار درتجارت الکترونیکی بسیار واضح است . دستگاهها و تجهیزاتی که کاربران برای اتصال به اینترنت و سایتهای تجارت الکتریکی از آنها سود می برند ، نظیر کامپیوترها یا گوشیهای موبایل و … از سخت افزارهای ضروری درتجارت الکترونیکی هستند که بدون بکارگیری آنها ، امکان اتصال به وب وجود ندارد شکل(۴-۲).
شکل ۴-۲-سخت افزار در تجارت الکترونیکی.
کامپیوترهای سرور، تجهیزات نگهداری اطلاعات و ذخیره سازی آنها و تجهیزات کمکی مربوط به شبکه ، زیر ساختهای پنهان تجارت الکترونیکی راتشکیل می دهند که درظاهر دیده نمی شود شکل(۵-۲).

شکل ۵-۲ سخت افزارو کامپیوترهای سرور درتجارت الکترونیکی
۳-۱-۲ نرم افزار
نرم افزار به مانند روح پنهان تجارت الکترونیکی است .انواع مختلفی از نرم افزارها درتجارت الکترونیکی نقس اساسی دارند که شامل سیستمهای عامل۱ ، مرورگرها۲، مدیریت بانکها۳، انجام معاملات۴ و … می باشند که البته درک چگونگی عملکرد پیچیده این نرم افزارها درکنار هم به راحتی میسرنیست . شکل(۶-۲).

شکل۶-۲ نرم افزاردرتجارت الکترونیکی.
خوشبختانه ، متخصصین فن مثل نرم افزارنویسان ، معماران سیستمهای کامپیوتری و مشاوران بر این امر واقف هستند که چگونه نرم افزارهای مختلف رابرای کار هماهنگ درتجارت الکترونیکی سازگار نمایند .شکل(۷-۲)

شکل ۷-۲ اجزاء نرم افزاری درتجارت الکترونیکی.
استفاده کنندگان ازتجارت الکترونیکی اگر به بهبود عملکرد و کارایی تجارت الکترونیکی توجه دارند، بایستی ارتباط با متخصصان نرم افزار راحفظ نمایند. به هر حال نرم افزارها و دو جزء دیگر تجارت الکترونیکی یعنی سیستم ارتباطی و سخت افزار به این منظور به وجود آمده اند تا سازمانهای استفاده کننده ازتجارت الکترونیکی بتوانند استراتژی و تاکتیکهای تجاری خود را مشخص نمایند شکل(۸-۲).

شکل۸-۲ نرم افزار یکی از نقشهای اصلی تجارت الکترونیکی را برعهده دارد.
۲-۲ مدلهای مختلف تجارت الکترونیکی
درتجارت الکترونیکی مدلهای مختلفی از معاملات تجاری وجود دارد که این مدلها برمبنای شخصیت دو طرف معامله تعریف شده اند . بر این مبنا ۹ مدل مختلف تجارت الکترونیکی به ترتیب زیروجود دارد:

ا.مدلB2B یا مدل تجارت شرکتها با شرکتها (Business to Business):دراین مدل فروشنده و خریدار هردو شخصیت حقوقی هستند. یعنی شرکت با شرکت یا تاجر با تاجر.
۲٫مدلB2C یا مدل تجارت شرکتها با مصرف کنندگان (Business to Consumer): دراین مدل فروشنده شرکت یا تاجر است و خریدار ، مصرف کننده کالا یا خدمات میباشد.
۳٫مدل C2C یا مدل تجارت مصرف کننده (Consumer to Consumer): دراین مدل دو طرف معامله یعنی هم فروشنده و هم خریدار هر دو مصرف کننده هستند .
۴٫مدل G2G یا مدل تجارت دولتها با دولتها (Goverment to Goverment): دراین مدل ، تجارت بین دولتها به عنوان فروشنده و خریدار صورت می گیرد.
۵٫مدل G2B یا مدل تجارت دولتها با شرکتها(Government to Businees): دراین مدل فروشنده دولت و خریدار شرکتها هستند مثل مواقعی که اطلاعات مورد نیاز درباره مناقصه ها و مزایده ها و قوانین و مقررات از دولت به شرکتها فروخته می شود.
۶٫مدلG2C یا مدل تجارت دولتها با مصرف کنندگان (افرا) (Government to Consumer):
در این مدل فروشنده ، دولت و خریدار اشخاص حقیقی یا مصرف کنندگان هستند مثل تعامل دولت با مشتری مراکز دولتی و ارباب رجوع.
۷٫مدل B2G یا مدل تجارت مصرف کننده با دولتها(Consumer to Goverment): دراین مدل فروشنده اشخاص حقیقی یا مصرف کننده وخریدار دولت است مثل پرداخت مالیات به دولت و انتقال شکایات و نارضایتیها از سیستم های دولتی ازمردم به دولت.
۸٫مدل C2G یا مدل تجارت مصرف کننده با دولت ها (consumer to Goverment): دراین مدل فروشنده اشخاص حقیقی با مصرف کنند و خریدار دولت است مثل پرداخت مالیات به دولت و انتقال شکایات و نارضایتیها ازسیستم های دولتی از مردم به دولت.
۹٫مدل C2B یامدل تجارت مصرف کنندگان با شرکتها (Consumer to Business): دراین مدل فروشنده مصرف کننده و خریدار شرکتها یا تجار هستند تماس مشتری با شرکتها برای درخواست اطلاعات درمورد قیمت و کیفیت کالاها و خدمات.

به طور کلی فرآیند تجارت الکترونیکی را می توان با مدل زیر که به مدل Clark معروف است نشان داد. البته این مدل بیشتر نشان دهنده عملیات G2C,G2B,B2C,B2B است و امروز به عنوان یک مدل مرجع مخصوصاً درتجارت الکترونیک B2C به کارمی رود.(شکل ۹-۲)
ارتباط مستطیل شماره ۱ با دو مستطیل دیگر ، B2C را نشان می دهد . ارتباط داخلی مستطیلهای ۲و ۳ نشانگر عملیات B2B است . B2C و G2B نیز یک نظارت کلی است که برتمام این قسمتها وجود دارد.O

شکل ۹-۲ مدل کلارک درتجارت الکترونیکی
ازمیان ۹ مدل ذکر شده بالا ، ۳ مدل اول که از گستردگی بشتری برخوردار بوده و حجم بالایی از معاملات انجام گرفته درحیطه تجارت الکترونیکی را به خود اختصاص می دهند درادامه مورد بحث قرارمیگیرند:

۳-۲ مدل B2B یا تجارت شرکت با شرکت (تاجر با تاجر)
مبادلات B2B درلغت به هرگونه خرید و فروش و شراکت ، مبادلات پایانی و یا نوع معاملات صورت گرفته بین دو شرکت تجاری اطلاق می شود . پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۰۴ درآمد حاصله از این روش تجاری به ۱/۵ میلیارد دلار برسد که با تکیه به برخی از برآوردهای انجام شده ، امکان افزایش این مبلغ نیز وجود دارد . عرصه تجاری B2B سریعترین رشد را درمیان شاخه های مختلف تجارت الکترونیکی داشته است . هنگامی که لازم باشد تجارت الکترونیکی درخرید و فروشهای عمده مانند درخواست سفارش یک شرکت از تولید کنندگان ، دریافت پیش فاکتور خرید و نیز پرداخت صورت هزینه به آنها به کاربرده شود B2B استفاده می گردد. به عنوان مثال اگر تولید کننده یک ماده اولیه بخواهد تولیدات خود را به یک کارخانه دار بفروشد ، هر دو طرف باید از مدل B2B استفاده نمایند .

علی رغم این که این نوع تجارت الکترونیکی سالهاست که با استفاده از EDI انجام میگیرد ولی درواقع از ۵ یا ۶ سال پیش به شکل امروزی خود تبدیل شده است . ازجمله سایتهای مدل B2B می توان به سایت کشرکت Cisco اشاره نمود که درشکل (۱۰-۲) نشان داده شده است:

شکل ۱۰-۲ سایت شرکت Cisco و مدل B2B
سایت WWW.Trade Access.com نیز یکی از سایتهای تجارت B2B است که سعی در ایجاد نوعی رابطه میان تجار و همچنین سهولت در انجام معاملات دارد . این سایت تمامی اسناد و ملزومات موردنیاز برای یک قرار داد همکاری رافراهم کرده و آنها را برروی وب منتشر می سازد .

یکی ازمدلهای فرعی تجارت الکترونیکی که از مدل B2B به وجود آمده است . مدل I2I یا مدل Industry to Industry (صنعت با صنعت) می باشد که درسایت www.itoi.com عرضه شده است . هدف ازطراحی این سایت ایجاد نوعی تجارت داخلی ما بین صنایع مختلف است . دراین مدل سرویسهایی در زمینه صنایع شیمیایی ، انرژی ، سازه ها و مسائلی از این دست عرضه می گردد. بازدیدکنندگان این سایت قادر هستند به روشهای قدیمی درحراجها شرکت کرده ، به خرید پرداخته و به انجام مبادلات مختلف بپردازند در یک مبادله ، مشتری یک درخواست برای تاجر می فرستد و سپس هر دو طرف سعی می کنند تا برسریک قیمت مناسب به توافق برسند. (شکل ۱۱-۲).

شکل ۱۱-۲ سایت شرکت Itoi و مدل تجارت I2I.
نوعی دیگر از مبادلات B2B را می توانید درسایت www.ework.com بیابید . دراین سایت می توان به راحتی پژوه های کوتاه مدت تجاری را به اتمام رساند.ework سرتاسر بانک اطلاعاتی خود را برای یافتن بهترینها درزمینه مورد نظر شما جستجو می کند و بدین وسیله قادر خواهید بود به راحتی تمام پروژه های تجاری خود را به اتمام برسانید . انواع دیگر مبادلات B2B درسایتهای www.cynomix.com و www.biz2biz.com عرضه شده است.*
به طور کلی مدل B2B شامل معاملاتی می شود که درآنها:
الف. قیمتها بسیار بالاتر ازمدل B2B است .
ب.مورد معامله معمولاً مواد خام ، قطعات ، خدمات و کالاهای ساخته شده ای است که دریافت کننده با استفاده از آنها می تواند خود به تجارت بپردازد .
به این ترتیب درمدل تجارت الکترونیکی B2B اعتماد و امنیت تجارت نسبت به مدل B2B بسیار اساسی تر بوده و ازاهمیت بالاتری برخوردار است .

۱-۳-۲ خصوصیات مدل B2B
درسایتهای B2B نیاز است که ویترینی برای عرضه کالاها وجود داشته باشد از این جهت اغلب این سایتها، کالاها و خدمات خود را ازطریق کاتالوگهای تصویری عرضه می کنند که دراین کاتالوگها، جزئیات ارزشمندی درخصوص کالا ها به مشتری ارائه می گردد. از آن جا که دراین نوع تجارت، خریداران نسبت به تحویل و قابلیت درسترسی توجه ویژه ای دارند، سایتهای B2B اغلب اطلاعات مربوط به اسناد تجاری را ارائه و درخصوص حمل کالا و کرایه آن نیز انتخابهای مختلفی را عرضه می کنند .

سایتهای B2B بایستی زمینه مذاکرات لازم مربوط به قراردادهای فیمابین را نیز فراهم کنند و همچنین امکان رایزنی درمورد قیمتها، تأیید سفارش و پیگیری آن و تحویل کالا درزمان موعود از اهمیت ویژه ای در این سایتها برخوردارند . علاوه بر اینها ، اغلب تجارت مدل B2B دربرگیرنده طرف سومی نیز درمعامله است . که این طرف سوم معمولاً شامل مؤسسات مالی (زمینه اسنادمالی و اعتباری فیمابین )، انبارها و گمرک و سایر خدمات واسطه ای است. طرف سوم ممکن است خدمات خود را مسقیماً برروی سایت B2B برای تأمین کننده (فروشنده) و خریدار عرضه کند .

درنهایت اغلب سایتهای B2B دربالاترین سطح امنیت فعالیت می کنند . در این سایتها با توجه به اهمیت اطلاعات و زمانهای تحویل و همین طور حجم بالای پرداختها ،امنیت معامله دربالاترین حد قرار دارد . درحقیقت بسیاری ازسایتهای B2B روالهای قانونی انجام کار (مثل قراردادهای اولیه یا تخصیص اعتبارات لازم) را به منظور اطمینان از درستی کار و امنیت معامله پوشش می دهند.
با توجه به اهمیت مدل B2B درتجارت الکترونیکی، برای استاندارد کردن آن، چندین مدل پیشنهاد شده است که یکی از معروفترین آنها «مدل لایه بندی شده» نام دارد که شمای کلی آن درشکل(۱۲-۲) نشان داده شده است:

شکل ۱۲-۲ مدل معماری لایه بندی شده تجارت الکترونیکی B2B.
دراین مدل اولین ومهمترین قدم در ردو بدل کردن اطلاعات درتجارت الکترونیکی B2B این است که پیامها به صورت امن و مطمئن به مقصد برسد . برای دستیابی به این هدف یک روش لایه بندی اتخاذ شده است که درآن لایه بندی ازسطوح پایین شروع شده و به بالا می رود . شکل بالا این حالت را تاحدودی نشان داده است ولی به دلیل عدم جدایی کامل لایه ها ازیکدیگر درروابط بینابین، هیچ شکلی نمی تواند وضعیت را به طور کامل نشان دهد. به عنوان مثال لایه Registry Service دربعضی سیستمها درزیر لایه Application قرار دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 47 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد