دانلود مقاله استقرار نظام ۵S در دانشکده فنی و مهندسی

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

استقرار نظام ۵S در دانشکده فنی و مهندسی

مقدمه :
نظم و ترتیب اصل اول رسیدن به هر هدفی و تسهیل در پروسه رسیدن به هدف است . در این مقاله مطالبی ذکر شده است که ما را در جهت ساختن محیطی منظم و کارآمد در دانشکده فنی سوق می دهد .

تهیهء مکانی با قابلیت های زیر جهت اسقرار متمرکز گروه ( اعم از ریاست ، معاونان ، اتاق ملاقات اساتید ، اتاق بایگانی ، …)
که فضایی لازم (این لازم به منزله کافی بودن نیست ) عبارتند از :
اتاق ریاست : که فضایی پیشنهادی ۱۸-۲۴ متر مربع می باشد .
که می بایست پشت در اتاق ساعت حضور در گروه بررسی کارها جهت اطلاع دانشجویان و مراجعان.
اتاق معاونان : با در نظر گرفتن دو معاون ، و اختصاص میز کار و فایل های مربوطه ، و همچنین فضایی کافی برای حضور مراجعین ، فضای پیشنهادی ۲۴ متر مربع می باشد.
اتاق ملاقات اساتید : با در نظر گرفتن این موضوع که در هر ساعت آموزش، ۴کلاس دائرباشد، پس بعد اتمام کلاس ۴ استاد به اتاق مراجه می کنند و احتمالا ً ۴ استاد هم آماده حضور درکلاس می باشند (با در نظر گرفتن ۱۵ دقیقه زمان حد فاصل بین دو کلاس ، امکان حضور هم زمان این دو گروه با مد نظر قرار دادن ۵ دقیقه زمان که ممکن است استاد در کلاس باشد)

و اجتماع دانشجویان در این مکان جهت ملاقات اساتید، فضای پیشنهادی ۴۸ متر مربع می باشد .
اتاق بایگانی : این اتاق که رول مهمی در روند تسریع کارها را دارد .
که این اتاق به شکل یک فایل بزرگ می باشد .که نظم در این فایل حرف اول و اخر را می زند .
اتاق مذکور جهت بایگانی مدارک دانشجویان و فارغ التحصیل ها می باشدبا در نظر گرفتن فقط مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته ( فقط بک گرایش )مدارک دانشجویان ( در حال تحصیل ) از سال جاری لغایت هفت سال ما قبل ، در یک فایل و سایر مدارک که مربوط به فارغ التحصیلان می باشد در فایلی جدا ود در این اتاق .

کلاس ها :
کلاس های درس می بایست دارای نور گیری کامل مطابق استانداردهای ساختمانهای آموزشی باشد . تعبیهء سیستم تهویه مطبوع مناسب.
در نظر گرفتن ۴۰صندلی در دو ردیف ۲۰ تای، که این صندلی ها می بایست با پیچ به زمین اتصال موقت ، ثابت شود.
فاصلهء بین صندلی ۱و۲ می بایست ۸۰ سانتیمتر باشد .

فاصلهء بین صندلی ۱و۳ نیز ۸۰ سانتیمتر باشد .
فاصله ء دو ردیف (۱و۴) ۱۲۰سانتیمتر باشد
فاصلهء اولین ردیف تا برد کلاس ۱۵۰ سانتیمترمی باشد
فاصلهء آخرین ردیف تا روشنایی کلاس ۱ متر باشد

فاصلهء آخرین صندلی کنار دیوار ها نیز دارای فاصلهء ۸۰ سانتیمتر می باشد.
با محا سبا ت : ۴/۸متر عرض کلاس و ۱/۶ متر طول آن می باشد.که مساحت مناست عبارتند از ۶٫۱*۸٫۴=۵۱٫۲۴
اختصاص مکانی جهت سایت کامپیوتر که شامل سایت اینترنت و سایت آزاد می باشد .

ساعات آموزش
با تقسیم هر روز به چهارقسمت به صورت زیر
۱۰٫۴۵-۷٫۴۵ ۱-۱۱ ۴٫۵-۱٫۵ ۶٫۴۵-۴٫۴۵
ساعت اول روز ساعت دوم روز

ساعت های اول روز بعلاوهء بخش اول ساعت دوم روز(۴٫۵-۱٫۵)جهت کلاس های سه واحدی می باشد و قسمت دوم ساعت دوم (۴٫۴۵-۶٫۴۵)جهت درس دو واحدی می باشد
*طبق آیین نامه درس سه واحدی تئوری می بایست در طول ترم به مدت ۵۱ ساعت آموزش داده شود و برای دروس دو واحدی ۳۴ ساعت و برای آزمایشگاه (۱واحدی)۳۴ ساعت و تنها درس ۴ واحدی (دینامیک )۶۸ ساعت می باشد .

ساعات فوق
۱۲٫۵-۸ ۴٫۵-۱٫۵ ۶٫۴۵-۴٫۴۵
مربوط به پنچ روز اول هفته می باشد برنامه ء روز پنچشنبه عبارتند از

ساعت اول که ۴٫۵ ساعت است جهت تدریس دروس ۴ واحدی بعلاوهء
۱۰-۸ ۱۰٫۵-۱۰ ۱۲٫۵-۱۰٫۵

ساعت های دوم جهت آزمایشگاه و درس تک واحدی ( وصایا، تنظیم خانواده، قرآن ) مناسب می باشد .
ساعات اول روز که از نظر کیفیت و کمیت دارای بازدهی بهتر می باشد ، مناسب برای اختصاص یافتن این ساعت به دروس اصلی ( استاتیک ، دینامیک ، سیالات ، انتقال حرارت ، کنترل ،طراحی و…… )
پس مساحت احتمالی ۵۲ متر مربع می باشد .

نصب برد و ویترین :
تهیه این گونه برد ها کمک شایانی در مراجعهء کمتر مراجعان به دفتر گروه را می کند.
برد پشت در اتاق ریست دانشکده که ساعات حضور وی در آن قید شده .
برد نصب شده در پشت در اتاق اساتید تمام وقت که دارای اتاق ویژه می باشند . که ساعات حضور در دانشکده قید شده .
و علاوه بر آن در بردی دیگر نمرات آزمون های مربوط به آن استاد قید شود .
و برای اساتید غیر رسمی برد نمرات در گروه مکانیک نصب شود .
تهیه ء یک ویترین جهت به نمایش گذاشتن کتاب های تالیف و ترجمه شده توسط اساتید دانشکده .
و همچنین تهیهء بردی که مقالات علمی که توسط اساتید ویا دانشجو یان نوشته و چاپ شده .
بردی در کنار درب ورودی که جهت نصب ابلاغات و مکتوبات به دانشجویان .

بردی جهت نصب بخشنامه هاو آیین نامه ها ی انظباطی و آموزشی جدید که لازم است این آیین نامه ها و بخشنامه ها می بایست به مدت ۵ هفته در برد مربوطه نصب شود .
و در ترم آینده این آیین نامه ها و بخشنامه ها و بند و تبصره های جدید به جزوه آیین نامه ای که هر ترم به هنگام ثبت نام به دانشجویان داده می شود اضافه گردد ، تا دانشجویان در جریان این امور قرار گیرند.

* تایین ساعا ت مقرر برای ملاقات نمایندگان دانشجویی با ریاست دانشکده .که حتی المکان این ملاقات هر دو هفته یک بار باشد .لازم است قبل این نشست نمایندگان جلسه ء با هم، جهت هم سو کردن بحث و تبادل نظرو استفاده ء بهینه از زمان در جلسه ء اصلی با ریاست گروه ،
* در صورت عدم حضور قطعی یکی از اساتید در طول هفته می بایست این عدم حضور با گروه هماهنگ شده (در صورت غیره مترقبه بودن ) و گروه نیز موظف است که خبر را به صورت نصب آگهی در پشت اتاق استاد و هم چنین برد ورودی ، تا دانشجویان در جریان امور باشند .

* پیش ثبت نام دروس اختیاری که در آن دانشجو نام دروسی که علاقه مند به اخذ آن در ترم آینده می باشد ذکر شود و گروه نیز در صورت به حد نصاب رسیدن لازم کلاس مذکور را تشکیل دهد
* در پایان هر ترم گروه موظف است برگه های نظرسنجی وپیشنهادات را تهیه کرده و در اختیار دانشجویان قرار دهد که در آن مواردی که روند کیفی و کمی کل تشکیلات اعم از کارمندان ، اساتید ، معاونان و….. را مورد نظر سنجی قرار دهد. وپیشنهادات لازم جهت بهبود روند در آن توسط دانشجویان ثبت شود.و گروه این نظرات را جمع بندی کرده و به مراجع ذی ربط ارجع شود تا ترتیب اثر داده شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 14 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد