دانلود مقاله اطلاعات ناتوانی

word قابل ویرایش
27 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

اطلاعات ناتوانی

ناتوانی های خواندن و یادگیری (Fs17) Fs17 اطلاعات ناتوانی > انتشارات > NZCHCR انتشارات مرکز ترویج بین المللی برای بچه های ناتوان .ناتوانی های خواندن و یادگیری روزنامه توضیح (توجیه) (FS17) .چاپ چهارم ۲۰۰۴٫ تقریبا حدود ۲۲ صفحه چاپ شده.تفسیر PDF فهرست:معرفی/نگاهی به یادگیری/ناتوانی ها/کمک به کودکتان/ یادگیری/نوجوانان با مشکلات خواندن یا یادگیری /منابع /سازمان

معرفی: مرکز ترویج بین المللی برای بچه های ناتوان (NICHCY) خوشحال است که اطلاعاتی برای شما درباره مشلکاتی که بچه ها ،جوانان ونوجوانان در یادیگری تجربه می کنند بخصوص در یادگیری خواندن فراهم کند. داشتن شکل درخواندن به هیچ وجه غیرعادی نیست.میلیون ها نفر در آمریکا مشکل خواندن دارند. بعضی ممکن است اصلا قادر به خواندن نباشند

در حالیکه دیگران مهارت خواندن را دارند اما ممکن است کند خواندن باشند.مفید است که بدانیم که مشکلات خواندن اغلب با مشکلات نوشتن،گوش دادن و یا صحبت کردن همراه است. هر کسی که در یک و یا در هممه این نواحی مشکل دارد باید بداند که کمک فراهم است.

دلایل بسیاری در اینکه چرا یک نفر ممکن است در پیشرفت مهارت خواندن مشکل داشته باشد وجود دارد. یکی از رایج ترین دلایل این است که شخص ناتوانی خواندن دارد. خوانش (خواندن) پرشی یکی از ناتوانی های خواندن است. انواع دیگری از ناتوانی های خواندن وجود دارد که می توانند باعث مشکلات یادگیری خواندن و یا به طور کلی یادگیری شوند. اینها د راین راهنما بعدا توصیف می شوند.هممه مشکلات خواندن توسط ناتوانی های خواندن باعث (به وجود نیامده اند) نشده اند. مهم است که تعیین کنیم چه چیزی باعث به وجود آمدن مشکل می شود

. بعضی از علت ها غیر از ناتوانی های یادگیری بینایی و یا شنوایی ضعیف است. اختلال احساسی یا کند ذهنی از دلایل دیگر هستند.کسی که مشکل خواندن دارد باید با متخصصان رشته خواندن صحبت کنند و ارزیابی کاهی دریافت کنند. با تست ها و تکنیک های دیگر ارزیابی ریشه مشکل خواندن می تواند تعیین شود. بعد از آن بایدعمل کرد تا به شخص به غلبه یا یادگری جبران برای مشکل خاص خود کمک کرد. این چاپ نشر نشریه با دو هدف اصلی در ذهن توسعه پیدا کرده است. اینها شامل

۱) توصیف بعضی از رایج ترین ناتوانی های یادگیری که می توانند باعث مشکلات خواندن شوند
۲) شما را به سازمان هایی که می توانند بر کمکی که شما نیاز دارید به شما کمک کنند متصل کنیم. پرونده:// A :/ ناتوانی ۲۰% اطلاعات ۲۰% خواندن ۲۰% و۲۰%یادگیری ۲۰% نتوانی ۲۰% تست این نشریه چاپ بدین ترتیب سازمان دهی شده:

۱)نگاهی به ناتوانی یادگیری در بچه ها و جوانان
۳) پیشنهادهایی برای والدین در اینکه چگونه به بچه های به سن مدرشان کمک کنند تا یاد بگیرند
۳)توجه به نوجوانان دارای مشکلات خواندن و یادگیری شامل گام های (اقداماتی) که نوجوانان می توانند بردارند تا بفهمند آیا آنها در واقع ناتوانی یادگیری دارند

۴) منابع سازمانی وکتاب برای:
۵) والدین بچه های به سن مدرسه با ناتوانی های یادگیری به نوجوانان دارای ناتوانی های یادگیری کار می کنند. ما امیدواریم که شما از مهارت ها وکمک هایی که به وسیله بسیاری سازمان های عالی که ما در این سند فهرست کرده ایم داده شده اند استفاده کنید. لطفا به NICHCY دوباره تماس برقرار کنید. نگاهی به ناتوانی یادگیری در بچه ها وجوانان توسط لاری B سیلور و MD تجدید چاپ شده از ناتوانی یادگیری کانون استان مونگومری INC در جری لند.

بچه ها ونوجوانان در مدرسه به دلایل مختلف ضعیف عمل می کنند. بعضی ها مشکلات احساسی یا خانوادگی دارند.برای دیگران منبع مشکل جامعه مدرسه یا هم سن وسالان است. وبعضی به سادگی زیر میانگین از لحاظ فکری هستند.

اما ۱۰تا۲۰ درصد مشکل عصبی دارند که نوعی است که ناتوانی یادگیری نامیده شده برطبق تعریفی که توسط دولت مرکزی استفاده شده این بچه ها حداقل هوش میانگین را دارند ( بعضی بیش از میانگین را دارند) ومشکلات آموزشی آنها با مشکلات احساسی شرایط فرهنگی یا اجتماعی ناتوانی دید شنوایی وحرکتی ابتدایی به وجود نیامده اند. به جای آن دلیل مشکلات یادگیری آنها به نظر می رسد که به این دلیل باشد که مغز آنها نسبت به دیگران خسته و بی تاب است.

حدود ۲۰ درصد بچه های ناتوانی یادگیری همچنین مشکل مربوط بی نظمی کمبود توجه (ADD) یا بی نظمی کمبود توجه بی قراری (فزون کاری) (ADHD) دارند. علایم آن شامل ناآرامی ، حواس پرتی و شتاب زدگی (تابع میان آنی است.

ADDیا ADHA باید جدا از ناتوانی یادگیری تخمین زده شوند ارزیابی شوند یا به آنها رفتار شود. ناتوانی های یادگیری شرایط مادام العمری هستند که ممکن است نیازمند درک خاص و کمک در سرتاسرمدرسه ابتدایی دربیرستان و بالاتر آن باشند.آنها همچننی ناتوانی های زندگی هستند که اثرات مهمی خارج از مدرسه که نه فقط درکار آموزشی اما همین طور دربازی بچه ها فعالیت روزانه وحتی دوستی هم مشکل می کند.

بنابراین کمک برای این بچه های بیش از تحصیل های خاص کلاس معنی می دهد. انواع ناتوانی های یادگیری در اواخر ۱۹۶۰ نمونه موجود ناتوانی های یادگیری به وجود آمد. این نمونه چهار مرحله پردازش اطلاعاتی را که یادگیری استفاده شد یعنی مشکارکت کمک به کارگیری ترکیب هماهنگی حافظه و بازده را از هم مجزا می کند. مشارکت به کارگیری روند ضبط اطلاعاتی در مغز است که از طریق حس دریافت می شوند. ترکیب هماهنگی روند تفسیر این اطلاعات است.حافظه ذخیره آن برای بازیابی باز پس گیری است بعدی است

. بازده محصول اطلاعات توسط فعالیت های حرکتی یا زبان حرف زدن به اوست می آید. ناتوانی های یادگیری می توانند توسط اثرات آنها در یکی یا بیشتر از این مراحل طبقه بندی شوند. هر بچه توانایی ها وضعف های فردی به هر مرحله را دارد. مشارکت input اولین نوع اصلی مشکل در مرحله مشارکت input ناتوانی درک بینایی است.بعضی از دانش آموزان در تشخیص موقعیت ومشکل آنچه که می بینند مشکل دارند. ممکن است بر عکس شوند یا چرخیده شوند.برای مثال حروف g,,q,p,b,d ممکن است با هم اشتباه گرفته شوند. بچه ممکن است همین طور در تشخیص یک مشکل خاص از حاشیه کنار آن مشکل داشته باشد.

مردم دارای این ناتوانی اغلب مشکلات خواندن دارند. آنها ممکن است از کلمات بپرند یک خط را دوبار بخواننند و یا خط ها را جا بیندازند. دانش آموزان دیگر درک عمق ضعیف یا قضاوت ساخت ضعیف دارند. آنها ممکن است به اشیا برخورد کنند. از صندلی ها بیفتد یا به نوشیدنی ها برخورد کنند. ناتوانی مهم دیگر مشارکت در درک شنوایی است.دانش آموزان ممکن است در فهمیدن مشکل داشته باشند زیرا آنها تفاوت های ظریف را در صداها تشخیص نمی دهند. آنها لغات و عبارتهایی که صدایشان شبیه هم است را باهم اشتباه می کنند.

برای مثال blue را با blow یا ball را با bell اشتباه می کنند. بعضی از بچه های برایشان مشکل است که یک مشکل شنوایی اززمینه اش حاشیه اش را انتخاب کنند. آنها ممکن است به صداهای والدین یا معلمان خود پاسخ ندهند وممکن است به نظر رسد که آنها گوش نمی کنند یا توجه نمی کنند عملکرد دیگران کند است و بنابراین نمی توانند با جریان گفتگو درون یا بیرون کلاس پیش روند. فرض کنید یک والدین ـپدر و مادر می گوید: دارد دیر می شود،

برو طبقه بالا صورتت را بشور پیژامه است را بپوش سپس برگرد وغذای حاضری است را بخور. یک بچه دارای این ناتوانی ممکن است فقط بخش اول را بشوند و در طبقه بالا بماند. ترکیب هماهنگی ناتوانی های ترکیبی هماهنگی چندین مشکل متناظر با سه مرحله توالی (ترتیب) حواس پرتی انتزاع و سازمان دهی دارد یک دانش آموزان دارای ناتوانی توالی ترتیب ممکن است

یک داستان را با شروع از وسط رفتن به ابتدای داستان وسپس خاتمه دادن به آن نقل کند. بچه ممکن است همچنین نظم حروف در لغات را بر عکس کند مثلا DOG به را می بیند و god می خواند. این گونه بچه ها اغلب ناتوانند تا از بخش های واحد ترتیب حفظ شده به درستی استفاده کنند .اگر از آنها بپرسیم که بعد از چهارشنبه چه روزی است

آنها مجبورند که از یکشنبه اول هفته بشمارند تا جواب دهند. در استفاده از یک یکشبنه آنها باید هر دفعه با Aشروع کنند. نوع دوم ترکیب هماهنگی شامل انتزاع است . دانش آموزان دارای این مشکل در استنتاج استنباط معنی مشکل دارند. آنها ممکن است یک داستان را بخوانند اما قادر باشند که نتیجه کلی از آن بگیرند. آنها ممکن است معنانی مختلف یک لغت که در روش های مکان های مختلف استفاده شده را باهم اشتباه کنند. برای آنها سخت است

که جک ها جناس ها بازی با کلمات یا اصطلاحات را بفهمند. یک بار که اطلاعات ضبط می شود مرتب می شوند و درک می شوند باید سازمان دهی شوند. به یک جریان دائم و مربوط به آنچه که قبلا آموخته شده ملحق شوند ترکیب شوند دانش آموزان دارای ناتوانی سازمان دهی برایشان سخت است که تکه های اطلاعات را به مفاهیم مربوط کنند. آنها ممکن است

یک سری واقعیت یاد بگیرند بدون اینکه قادر باشند تا به سوالات عمومی که نیازمند استفاده از این واقعیت هاست پاسخ دهند. زندگی آنها در کلاس یا بیرون از آن این بی سازمانی اختلال بی نظمی را منعکس می کند.

حافظه :
ناتوانی ها همچنین در مرحله سوم پردازش اطلاعات ح افظه هم رشد می کنند. حافظه کوتاه مدت اطلاعات را به طور خلاصه هنگامی که ما به آن توجه می کنیم یا بر آن تمرکز می کنیم نگه می دارند. برای مثال بیشتر ما می توانیم ۱۰ رقم یک شماره تلفن طولانی را تا شماره گرفتن حفظ کنیم اما اگر حواسمان پرت شود

آن را فراموش می کنیم. وقتی اطلاعات اغلب به اندازه کافی گزارش می شوند آنها به حافظ کوتاه مدت اثر می گذارند. دانش آموزان دارای این ناتوانی نیازمند تکرار بیشتری نسبت بهبه عادی برای نگهداری اطلاعات دارند. بازده محصول در مرحله چهارم بازده ناتوانی های حرکتی و زبان تکلم وجود دارد. ناتوانی های تکلم تقریبا همیشه شامل آنچه که نامیده شده تکلم نیازمند درخواستی بیش از تکلم خود به خود خودجوش می باشد.

تکلمم خود به خود خود جوش وقتی که ما صحبت را آغاز می کنیم موضوع را انتخاب می کنیم تفکراتمان را سازمان می دهیم و لغات مناسبی قبل از باز کردن دهان پیدا می کنیم اتفاق می افتد. تکلم محتاج نیازمند وقتی کسی دیگر شرایط را که در آن نیازمند ارتباط است فراهم می کند. اتفاق می افتد سوالی پرسیده شده و ما باید به طرو همزمان تفکراتمان را سازمان دهیم لغات مناسب را پیدا کنیم وپاسخ دهیم یک بچه با ناتوانی تکلم ممکن است

به طور طبیعی وقتی مکالمه گفتگو را شروع می کند صحبت کند اما با دودلی در موقعیت های نیازمند پاسخ میدهد مکث می کند می خواهد که سوال تکرار شود پاسخ اشتباه می دهد و یا لغات درست را نمی تواند پیدا کند. ناتوانی های حرکتی دو نوع هستند : هماهنگی ضعیف گروه های ماهعیچه ای وسیع که ناتوانی حرکتی غیرموجه آشکار نامیده شده و هماهنگی ضعیف گروه های ماهیچه ای کوچک که ناتوانی حرکتی ظریف نامیده شده .

ناتوانی های حرکتی آشکار بچه ها را دست و پاچلفتی ناشی می کند. آنها سکندری می خورند می افتد و به اشیا برخورد می کند آنها ممکن است در دویدن ،بالارفتن ،‌دوچرخه سواری کردن،دکمه پیراهن بستن یا بند کفش گره زدن مشکل داشتن باشند. رایج ترین نوع ناتوانی حرکتی ظریف مشکل داشتن در هماهنگی ماهیچه های برای نوشتن است. بچه های دارای این مشکل به کندی می نویسد و دست خط آنها اغلب قابل خواندن نیست. آنها ممکن است همچنین اشتباهات تلفظی spellگرامری ونقطه گذاری کنند.

شناسایی ناتوانی های یادگیری در بچه ها:
چندین اشاره زودهنگام به وجود ناتوانی یادگیری وجود دارد. در بچه های قبل از سن مدرسه ما با شکست مواجه می شویم تا از زبان در برقراری ارتباط قبل از سه سالگی استفاده کنیم ویا مهارت های حرکتی ناکافی (دکمه بستن، گره زدن، بالارفتن) را قبل از پنج سالگی تشخیص دهیم. در بچه های به سن مدرسه ما مشاهده می کنیم

آیا آنها در حال یادگیری مهارتهایی که مناسب پایه درسی شان هست هستند یا نه. مدارس و خانواده ها باید همیشه امکان ناتوانی یادگیری را قبل از برداشت اینکه بچه که در مدرسه ضعیف است تنبل است یا مشکل عواطفی دارد را در نظر بگیرند.

افراد دارای ناتونی آموزشی IDEA ACT قانون عمومی ۱۰۵-۱۷(P.L) که به طور رسمی به عنوان تحصیلات برای همه بچه های فلج P.L 44-142(EHA) شناخته شده اند نیازمند سیستم مدرسه عمومی هستند تا ارزیابی می کنند که چه بچه هایی در خطر ناتوانی یادگیری هستند.

ارزیابی های می توانند همین طور توسط متخصصان در تمرین خصوصی با شروع از دکترهای خانوادگی اجرا شوند. آشفتگی کمبود توجه ADD آشفتگی ناآرامی کمبود توجه ADHD ومشکلات دیگر باید همیشه به خوبی در نظر گرفته شوند وتوسط مختصصان لایق با مهارتهایی در این زمینه ها ارزیابی شوند. مهم است که تفاوت بین مشکلات اجتماعی خانوادگی و عواطف را که علت ها و آنهایی که عواقب مشکلات آموزشی هستند را مشخص کنیم

زیرا آنها نیازمند درمان های مختلفی هستند. تخمین ارزیابی روانشاسی ممکن است شامل ارزیابی روانشناسی عصبی یا روانشناسی پزشکی است. هوش بچه باید تعیین شود تا بفهمیم آیا بچه زیرا امکان استعداد عمل می کند و یا نه؟ تضادها در عملکرد بین بخش های مختلف IQ میزان هوش به شرح نیروی یادگیری ونقاط ضعف ها کمک خواهدکرد. تست های دیگر ممکن است برای ارزیابی تواناهایی درک، شناخت، حافظه و تکلم زبان استفاده می شود. مهارت های آموزشی جاری توسط تست های دستاوردی مورد قضاوت قرار می گیرند.

تست های موفقیت دستاوری و IQ به توضیح تفاوت بین توانایی حقیقی و ممکن استعدادی کمک می کند. همچنین تست های مشخصی خاصی وجود دارد که به پرده داشتن از ناتوانی های یادگیری کمک می کند.یک آسیب شناسی تکلم گویش درمانگر روان درمانگر حرفه ای یا متخصصان دیگر ممکن است اطلاعات بیشتری را به اندازه ای که والدین میتوانند عرضه کنند.

درمان ناتوانی های یادگیری در بچه ها:
تحصیلات خاص درمان انتخاب برای ناتوانی های یادگیری در مدرسه است. افرادارای تحصیلات ناتوانی ها ACT نیازمند این هستند که پرسنل مدرسه در ارتباط با والدین بچه برنامه تحصیلاتی انفرادی را برای هر دانش آموز دارای ناتوانی یادگیری که برای تحصیلات خاص مناسب هستند را توسعه دهند. این برنامه هر سال برای محاسبه هر مهارت مناسب

موجوددانش آموز وتوانایی ها وناتوانی هایی یادگیری اصلاح شده مرور شده .آموزش خاص که دانش آموزان دریافت می کنند بسته به نیازها و ظریف هایشان تغییر خواهد کرد .بعضی از بچه ها نیازمند خدمات خاص مربوط به خوبی هستند مانند: نت بردار یادداشت بردار برای دانش آموز دارای ناتوانی حرکت ظریف لغت پرداز پردازنده لغت ،‌کامپیوترهای دستی کیفی کتابهای ضبط شده در نوار یا زمان اضافی برای تست ها.

IDEA نیازمند مدارس برای فراهم این تحصیلات خاص وخدمات مربوط بدون هیچ هزینه ای برای خانواده هستند دلگرم کننده است که بدانیم تعداد زیادی تحقیقات انجام شده تا بفهمیم چگونه به دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری کمک کنیم تا درمدرسه وجای دیگر موفق شوند. برای دستیابی به اطلاعات جزئی بیشتر درباره اینکه چه نوع هایی از ملاحضلات برای این دانش آموزان امید بخش به نظر می رسند سازمان ها ومنابع چاپی که در پایان این راهنما فهرست شده اند

می توانند مفید باشند والدین باید همین طور تلاش کنند تا ریشه مشکلات بچه هایشان را بفهمند. مانند معلمان کلاس آنها باید تواناهایی بچه هایشان را در حال جبران یا نظیم نیازهای بچه شان بدون اینکه آنها را بدون نیاز در معرض عوامل طبیعی قرار دهند قراردهند بسازند. یک بچه ناتوانی حرکتی چشمی بینایی برای مثال ممکن است برایش سخت باشد

که یک ماشین ظرفشویی را حمل کن اما زباله را میتواند حل کند.همین بچه ممکن است در گرفتن و یا پرتاب توپ مشکل داشته باشد اما مشکلی در شنا کردن نداشته باشد. والدین باید قبلا درباره این موضوعات فکر کنندتا استرس بچه هایشان را کاهش دهند وشانس او را برای تجربه موقعیت دوست پیدا کردن و توسعه عزت نفس افزایش دهند. درمانی که تنها به کار مدرسه اثر می گذارند. موفق نخواهد شد. زیرا ناتوانی های یادگیری ناتوانی های زندگی هستند.

لازم است که ناتوانی یادگیری ومشکلات مربوط به هر چه سریعتر تشخیص دهیم. بدون تشخیص وکمک بچه های مکمن است به طور افزایشی هنگامی که به کرات شکست می خورندمایوس و ناراحت شوند. قبل از زمانی که آنها به دبیرستان می رسند آنها ممکن است مایوس شوند رها کنند از طرف دیگر بچه هایی که نیازهای خاص آنها به موقع تشخیص داده شده اند و به طور مناسب درمان شده اند میتوانند غلبه کند یا یاد بگیرند تا ناتوانی های خود را جبران کنند.

NICHKY از دکتر لاری سیلور وانجمن ناتوانی یادگیری استان مونتگوی Inc برای اجازه به تنظیم مقاله دکتر سیلور که در خبرنامه آنها ظاهر شده بود تشکر می کند. انجمن ناتوانی یادگیری استان مونتگو مری Inc .بخش محلی مری لند انجمن ناتونی یادگیری آمریکاست.کمک کردن به بچه برای
یادگیری:

اگر شما شک دارید که بچه شما مشکل یادگیری خواندن دارد یا به طور کلی مشکل یادگیری دارد کمک فراهم است. برای والدین دارای بچه های مدرسه ای اولین منبع کمک باید مدرسه عمومی که در منطقه شما خدمت می کند باید. با مدیر مدرسه فرزند خود تماس برقرار کنید نگرانیهایتان را بیان کنید و بخواهید تا فرزند شما ارزیابی شود تا متوجه شوید

آیا او ناتوانی دارد یا نه. اگر مدرسه فکر می کند فرزند شما ممکن است یک ناتوانی داشته باشد وممکن است است نیازمند تحصیلات خاص و خدمات مربوط باشد آن باید فرزند شما را قبل از فراهم کردن این خدمات برای فرزند شما ارزیابی کند. این ارزیابی هیچ هزینه ای برای شما ندارد. نتایج ارزیابی نشان خواهد داد که آیا فرزند شما درخواندن یا یادگیری مشکلی دارد یا خیر. اگر این چنین بد ریشه مشکل در کجاست به شما ممکن است گفته شود که فرزند شما مشکل خونندن دارد یا نوع دیگری از ناتوانی در یادگیری دارد. اگر ارزیابی نشان دهد

که فرزند شما ناتوانی یادگیری دارد و به خاطر این مشکل نیازمند تحصیلات خاص است مدرسه تووسط قانون مرکزی وکشوری موظف است تا تحصیلات خاصی را برای فرزند شما فراهم کند و نیز بدون هیچ هزینه‌ای برای شما و خانواده‌تان فرض کنید به هر حال،‌ که نتایج ارزیابی نشان می‌دهد که وی ناتوانی ندارد. در این مورد تعدادی دستورالعمل وجود دارد که شما می توانید انجام دهید. اگر شما فکر کنید که ارزیابی مدرسه فرزند شما برای مثال مناسب نبود

مثلاً فقط یک تست داده شده بود و یا ارزیابی به تنهایی بر اساس مشاهدات فرزند شما بوده- شما می‌توانید از سیستم مدرسه بخواهید تا برای آنچه که به عنوان ارزیابی تحصیلات مستقل شناخته شده(پول) پرداخت کنند.(IEE) معمولاً دستور العملهای برای دستیابی به IEE در هزینه مدرسه وجود دارد. از آموزشگاه یا مرکز اطلاعاتی و تعلیم و الدین منطقه خود(PTI) درباره روندی که شما نیازمند خواهید بود

تا از درخواستIEE پیروی کنید بخواهید (تماس اطلاعات برای PTI شما از NICHCY فراهم است). البتّه شما می‌توانید همیشه فرزند خود را به طور مستقل مورد ارزیابی قرار دهید و برای ارزیابی خودتان(هزینه) پرداخت کنید. اینکه آیا مدرسه برای IEE پرداخت می‌کند شمان نتایج است ارزیابی دوم باید در تعیین اینکه آیا فرزندتان دارد و نیازمند

تحصیلات خاص است مورد محاسبه قرار گیرد. اگر نتایج ارزیابی هنوز نشان می‌دهد که مشکلات فرزندتان در یادگیری خواندن بوسیله ناتوانی به وجود نیامده است، فرزندتان برای خدمات تحصیلات خاص درآموزشگاه عمومی مناسب نخواهد بود. به هر حال بیشتر مراکز آموزشی خدمات آماده ای را برای دانش آموزانی که مشکل خواندن دارند، دارد.

فرزندتان ممکن است در یک برنامه خواندن اصلاحی یا درمانی یا کار با معلم مخصوص اینکار تا مهارتهای او را بهبود بخشد، ثبت نام شود. شما ممکن است همچنین بخواهید تا با بعضی از سازمانهایی که سواد می‌آموزند تماس برقرار کنید. (سازمانها را ببینید) فرض کنید به هر حال، که نتایج ارزیابی نشان می‌دهد که فرزندتان دریادگیری ناتوان است

و برای دریافت خدمات آموزشی خاص مناسب است، شما و پرسنل مدرسه بعد از آن درباره نتایج ارزیابی با یکدیگر ملاقات داشته باشید و آنچه را که به عنوان برنامه آموزشی انفرادی (IEP) شناخته شده توسعه دهید. در میان چیزهای دیگر، IEP سطحی را که فرزندتان هم اکنون در حال انجام دادن است بخوبی شناسایی خدمات یا آموزشی‌های خاص وی که دریافت خواهد کرد تا نیازهای خاص خود را بروز دهد توصیف خواهد کرد.(اطلاعات بیشتر درباره تحصیلات خاص و روندIEP با تماس به NICHCY فراهم است). وسیله‌های کمکی هم چنین ممکن هستند

و می‌توانند به دانش آموز برای جبران ناتوانی یادگیری خود کمک کنند. وسیله‌های کمکی می‌توانند شامل:
۱-کتب درسی ثبت شده آماده برای بخش برای نابینایان و افراد دارای مشکل خواندن(توصیف منابع را ببنید.

۲-زمان زیاد و برای انجام تست‌‌ها
۳-تدریس خصوصی۴-هوش طبیعی فرزند خود احترام بگذارید و آن را به مبارزه بطلبید( در نظر بگیرید). او ممکن است در خواندن یا نوشتن مشکل داشته باشد اما این دین معنی نیست که با روش های دیگر هم یاد بگیرد.

بیشتر بچه ها دارای ناتوانی‌های یادگیری هوش میانگین یا بالاتر از آن دارند که می توانند با استفاده از روش های چند حسی به مبارزه طلبیده شوند و درگیر شوند. مزه- لمس، بینایی، شنوایی و حرکت راه های ارزشمند جمع کردن اطلاعات هستند. به یادداشته باشید که اشتباهات بزرگ بینید. شما می توانید به قبول دوستانه مشکلات( اشتباهات) خودتان که اشتباهات می توانند مفید باشند، سر مشق فرزندان خود باشید. آنها (اشتباهات) می توانند

به راه حل های جدید ما را هدایت کنند. آنها پایان دنیا نیستند. وقتی که فرزند شما می بیند که شما این رفتار را به اشتباهات- اشتباهات خود یا دیگران- دارید، او می تواند یاد بگیرد تا اشتباهات خود را در یک چراغ( نور) در نظر بگیرد( مانند اشتباهات دیگران در نظر بگیرد.) تشخیص دهید که ممکن است چیزهایی باشد که فرزند شما قادر به انجام آنها نیست

یا مشکل دائمی در انجام آنها دارد. به فرزند خود کمک کنید تا بفهمد که این بدان معنی نیست که او یک شکست خورده است. بعد از همه، هر کسی چیزی دارد که نمی تواند انجام دهد.) در چیزهایی که فرزند شما می تواند انجام دهد سرمایه‌گذاری کنید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 27 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد