دانلود مقاله انقلاب اسلامی و انتفاضه فلسطین

word قابل ویرایش
26 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

انقلاب اسلامی و انتفاضه فلسطین

۱- انقلاب اسلامی و تآثیر آن بر جنبش آزادیخواهی مردم فلسطین
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در برابر قدرتمندترین رژیم خاورمیانه و بزرگترین متحد
آمریکا و رژیم صهیونیستی ، بارقه‌های امید را در میان مردم فلسطین زنده کرد.
رهنمودهای حضرت امام را حل (ره) ساختار مبارزه علیه رژیم صهیونیستی را دگرگون ساخت و انقلابی عظیم را در صحنه مبارزات پدید آورد و پرچم اسلام و مبارزات اعتقادی را به اهتزاز در آورد و همانگونه که ملت ایران را با احیای اسلام زنده کرد ، ملتهای فلسطین و لبنان و۰۰

را نیز متحول ساخت. امام با زدودن زنگارهای تحریف از چهره اسلام ناب خون تازه‌ای در رگهای به خواب رفته جهان اسلام به جریان انداخت و طومار تمام محاسبات و معادلات استکبار جهانی و صهیونیزم بین المللی را در هم پیچید و استراتژی‌های هژمونیک این غده سرطانی را با مشکل مواجه ساخت و فلسطینی‌های آواره و اسیر را در سرزمینهای اشغالی به حرکت در آورد.

وضعیت منطقه و سرزمین‌های اشغالی در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی
به وجود آمدن امید در دل مسلمانان بویژه فلسطینیان عزم آنها را در مبارزه جدی ساخت. در آن شرایط وضعیت سرزمینهای اشغالی به شرح ذیل بود :
۱- قرار داد کمپ دیوید و ضیافت سادات در به رسمیت شناختن اسرائیل و تعهد او با رژیم
صهونیستی مبنی بر تضمین امنیت مرزهای اسرائیل موجب شد تا وی از هر گونه مبارزه ضد اسرائیلی جلوگیری نماید و مساعی خود را در راه اضمحلال ملت فلسطین به کار بندد و آنها را متفرق نماید.

۲-حکومت ملک حسین در اردن با حمله به فلسطینی‌ها و کشتار بی‌رحمانه آنان در سپتامبر سیاه و بر چیدن پایگاههای آنها اسرائیل را به رسمیت شناخت.
۳-لبنان نیز به علت ساختار فرقه‌ای از اتخاذ یک موضع مشخص عاجز بوده و در مراحل مختلف مبارزات اعراب با رژیم صهیونیستی بصورت طیفی عمل نموده و گاهی سکوت و گاهی پشتیبانی و گاهی بر عکس عمل نموده است.

۴- سوریه هم پس از روی کار آمدن حافظ اسد ، در سال ۱۹۷۳ فرضیه مبارزه مسلحانه را با اسرائیل در معرض آزمون قرار داده و با عدم همراهی مصر و عدم همراهی و حمایت به موقع شوروی سابق مواجه گردید که نتیجه آن شکست تز مبارزه کلاسیک با اسرائیل و سر آغاز نوعی حرکت تبلیغاتی و سیاسی علیه رژیم صهیونیستی بود ، اما خود آنها به خوبی می‌دانستند که این نوع مقابله هیچگاه رژیم صهیونیستی را به تهدید قطعی مواجه نمی‌سازد.

۵- سازمان آزادیبخش فلسطین (صاف) نیز گرچه با انگیزه‌های انقلابی ، مبارزه با صهیونیست‌ها را آغاز کرد و در ابتدا هم درخشش‌هایی را کسب نمود اما به علت عدم وجود انگیزه‌های متعالی مبارزاتی و نیز وابستگی سران آن به دولتهای محافظه کار و مرتجع عرب از ادامه کار مبارزه عاجز مانده و با نزدیکی به مصر و اردن سعی در تقویت گرایشهای سازشکارانه نمود.
۶- رژیم‌های مرتجع عربی در شمال آفریقا و حواشی جنوب خلیج فارس اگر چه اسرائیل را به رسمیت نشناخته بودند اما در عمل ضمن هماهنگی کامل با روابط محافظه کارانه‌ای که با رژیم صهیونیستی در پیش گرفتند ، ثابت کردند که تمایل غالب آنها به سمت سازش با این رژیم است.

۷- با مسدود شدن امکان حضور و مبارزه فلسطین‌ها با اسرائیل در کشورهای مصر و اردن
فقط کشورهای لبنان و سوریه در جبهه مقاومت باقی ماندند ، بنابر این فلسطینی‌ها مجبود به هجرت به لبنان و ایجاد پایگاههای مبارزاتی در این کشور شدند و پس از انقلاب موج جدیدی حول اسلام آغاز گردید.
تآثیر انقلاب اسلامی بر مبارزات ضد صهیونیستی

پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش تعیین کننده‌ای در تغییر استراتژی‌های مبارزاتی جنبشهای جهان اسلام داشت. با ظهور انقلاب اسلامی در ایران ، فعلآ بی هویتی در صحنه مبارزات ضد صهیونیستی مرتفع گردید و با ظهور حرکت مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و سازمان جهاد اسلامی فلسطین و حزب الله لبنان و جایگزین شدن گرایش‌های اسلامی به جای تفکرات ناسیونالیستی صاف و بوجود آمدن تشکیلات فتح ، مبارزات ضد صهیونیستی حول محور اسلام در میان فلسطینی‌ها مستقر در سرزمینهای اشغالی مشکل تازه‌ای گرفت و جنب و جوش جدیدی در میان آوارگان فلسطینی پدیدار گشت و علیرغم متفرق شدن ملت فلسطین با مبنا قرار گرفتن اسلام ، هویت واحدی ظهور کرد و انسجام خاصی در میان ملت فلسطین پدیدار گشت.

نهضت‌های اسلامی در کشورهای عربی در مصر نضج گرفت و شور و شعف خاصی در تشکیلات اخوان المسلمین پدید آمد و رژیم‌های مرتجع و سازشکار سخت در موضع انفعال و ضعف قرار گرفتند. جنبش‌های اسلامی تحت نام انتفاضه ملت فلسطین در صحنه مبارزات ضد صهیونیستی ظهور کردند. لبنان به مرکز ثقل مبارزات ضد استکباری و ضد صهیونیستی تبدیل گردید بارقه‌های امید در میان فلسطینی‌های مستقر در سرزمینهای اشغالی پدیدار گشت. استراتژی آمریکا ، انگلیس و رژیم صهیونیستی برای نابود سازی هویت ملی ملت فلسطین با شکست مواجه

گردید و تحرکات آنان از جنگ ۱۹۶۷ به بعد در این رابطه نقش بر آب گردید. ایران بعنوان کانون مبارزه و شهادت طلبی بسیجیان الگوی رزمندگان قرار گرفت.
عوامل گسترش اسلام و تشکیل جنبش‌های اسلامی در فلسطین
۱- شکست اندیشه‌های مبتنی بر ناسیونالیسم عربی
۲- شکست تفکرات و ایدئولوژیهای سوسیالیستی و کمونیستی
۳- قطع امید از حکومت‌های عربی

۴- خیانت رهبران و حکومتهای عرب در مقاطع مختلف به آرمان فلسطین
۵- شکست ساف در طرح به اصطلاح صلح خاورمیانه
۶- تآثیر انقلاب اسلامی
۷- رشد گرایش به اسلام در دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی
۸- ظهور سازمانها و تشکلهای اسلامی در سرزمینهای اشغالی تظیر حماس و جهاد اسلامی
۹- دشمنی آشکار آمریکا ، انگلیس و رژیم صهیونیستی با اسلام و مسلمانان
۱۰- ریشه عمیق تفکرات اسلامی در میان ملت فلسطین و نقش تعیین کننده آن در ایجاد وحدت و هویت فلسطینی‌ها
۱۱-حماسه آفرینی رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی با اتکاء به باریتعالی با همه فشارهای بین المللی
۱۲-نقش رهایی بخش در رهایی ملتها از زیر یوغ استعمار و نظام سلطه

 

تفکرات و استراتژیهای جنبش‌های فعال در عرصه مبارزاتی فلسطین
در عرصه مبارزات ضد صهیونیستی ، سازمانها ، گروهها و جنبشهای مختلف اسلامی در اقص نقاط دنیا شکل گرفته است. در خود فلسطین اشغالی هم جنبش‌های متعددی وجود دارند که هر کدام به فراخور حال ایفای نقش می نمایند.
اما از میان آنها دو جنبش نقش اساسی و تعیین کننده‌ای در مبارزات ضد صهیونیستی دارد که به اختصار به تفکرات ، اندیشه‌ها و استراتژیهای آنها اشاره می‌شود :
الف) سازماندهی جهاد اسلامی

ب) تآثیر انقلاب اسلامی بر مقاومت اسلامی جنوب لبنان
الف) سازماندهی جهاد اسلامی :
این سازمان نتیجه بروز برخی گرایشها در درون تشکیلات اخوان المسلمین می‌باشد که در سال ۱۳۵۸ ه ش (۱۹۸۰) تآسیس گردید.
بنیانگذاران : شهید دکتر ابراهیم فتحی شقاقی – شیخ عبدالعزیز عودد.
ویژگی : این جنبش بشدت تحت افکار امام را حل و انقلاب اسلامی قرار داشته و توانست در سرزمینهای اشغالی جناح نظامی خود را فعال سازد و به عملیات علیه اشغالگران صهیونیست مبادرت ورزد.

سه شخصیت دیگر به نامهای حسن البنا ، سید قطب و شیخ عزالدین قسام از رهبران این جنبش هستند که حسن البنا و رهبر به عنوان مؤسس جریان اخوان المسلمین بوده است و سید قطب به دلیل توانمندیهای فکری و عقیدتی و توان وی در بارور ساختن مسائلی که مسلمانان با آن
روبرو هستند و شیخ عزالدین قسام نیز نماد اول در فلسفه جهادی برای جنبش جهاد اسلامی به شمار می‌رود.
انقلاب اسلامی در ایران منبع الهام در سطوح فکری و عملی این جنبش بوده است.
عملیات استشهادی یک روش اساسی و کاری این جنبش است که موفقیت‌های زیادی کسب کرده است.
دیدگاهها :

۱- مبارزه با رژیم صهیونیستی تنها از طریق اعتماد به الله و توکل به خدا امکانپذیر است.
۲- مبارزه مسلحانه در سایه اسلام تنها راه نجات.
۳- فلسطین سرزمینی اسلامی و متعلق به جهان اسلام است و هیچ کسی حق معامله ندارد.
۴- طرح صلح خاورمیانه یک جریان انحرافی است و به دلیل ناعادلانه بودن هیچ وقت به نتیجه نمی‌رسد.

۵- حل مسآله فلسطین تنها از طریق پایان دادن به حاکمیت و تسلط اشغالگران غاصب میسر است
۶- نظام سلطه جهانی به رهبری آمریکا دشمن اسلام و مسلمین است و کاری جز غارت منابع آنها ندارد.
۷- هویت فلسطین و ملت فلسطین ، اسلامی است و از طریق تمسک به قرآن می‌توان فلسطین را آزاد نمود.
۸- وحدت ملت فلسطین نقش تعیین کننده در پیروزی بر غاصبین دارد و در سایه تمسک به قرآن و اسلام میسر است.
ب) حرکت مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)

در جریان اولین انتقاضه مردم مسلمان فلسطین در سال ۱۹۸۷ حول محور اسلام و تفکرات اسلامی ، جنبش حماس اعلام موجودیت نمود و بدین ترتیب فصل نوینی را در مبارزات ضد صهیونیستی بوجود آورد. این جنبش در جریان انتقاضه اول از درون اخوان المسلمین بوجود آمد تا در مبارزات مردمی علیه صهیونیزم نقش مؤثری را ایفا نماید.
مشکلات اخوان المسلمین در انتقاضه یک تحول در موضع این تشکیلات نسبت به قضیه فلسطین بود. (انتقال انتقاضه از مرحله تبلیغ به مرحله اقدام و جهاد واقعی)
شیخ احمد یاسین رهبر معنوی حماس است که در تاریخ ۲/۵/۱۹۸۹ در یک گفتگو می‌گوید : « اگر سرزمین مسلمانان مورد تجاوز قرار گیرد جهاد بر هر مسلمانی در برابر اشغالگران واجب عینی است و انجام آن منوط به فراهم بودن امکانات می باشد.

شعار حماس : هدف الله ، رهبر رسول الله و قرآن قانون و جهاد روش آن و مردن در راه خدا عالیترین آرمان می‌باشد.
حاکمیت صهیونیزم هرگز۰۰ سرزمین ما اسلامی است و این هویت ماست ، اسلام راه بازگشت ، یهودیان از کشود خارج شوید اسلام راه حل است – کنفرانس بی المللی خیانت – مرده بادکمپ دیوید.

۱-سرزمین فلسطین موقوفه اسلامی برنسلهای مسلمانان تا روز قیامت است و چشم پوشی از تمام و یا قسمتی از آن درست نمی‌باشد. و این امر در دست هیچ کشور عربی و یا تمامی کشورهای عربی نیست.
حماس نقش مؤثر و بسزایی در انتقاضه اول و دوم فلسطین داشته است.
۲-حماس بر این باور است که نیروهای استعمارگر در غرب سرمایه داری با تمام توان از دشمن صهیونیستی حمایت می‌کنند و با اسلام مبارزه می کنند.
۳ قضیه فلسطین با سه محور ارتباط دارد :

۱- فلسطین
۲- عربی
۳- اسلامی
هر کدام دارای نقشی در مبارزه با صهیونیسم هستند و وظایفی دارند.
حماس در کنار سایر گروهها و سازمانهای اسلامی فلسطین پس از حادثه ۱۱ سپتامبر از سه جبهه تحت فشارهای سیاسی ، روانی و نظامی قرار گرفته است.
۱- فشارهای بین المللی (آمریکا و ۰۰۰)

۲- فشارهای صهیونیستی (رژیم اسرائیل)
۳- فشارهای داخلی (ازسوی تشکیلات خودگردان)
۲-تآثیر انقلاب اسلامی بر مقاومت اسلامی جنوب لبنان

علاوه بر تآثیر مستقیم انقلاب اسلامی ایران بر روند مبارزات ملت فلسطین ، تحولی عظیم در ملت لبنان بویژه شیعیان این کشود بوجود آمده و مبارزات ضد صهیونیستی آنها وارد مرحله جدیدی شد.
لبنان پس از مهاجرت مهاجران فلسطینی به آنجا به مرکز ثقل مبارزات ضد صهیونیستی تبدیل گردید و رژیم صهیونیستی که به همین دلیل بخشهایی از خاک جنوب لبنان را اشغال خود در

آورده بود ، پس از انقلاب اسلامی و گسترده‌تر شدن ابعاد مبارزات در جنوب لبنان در سال ۲-۱۹۸۱ در اشکال وسیعی به جنوب لبنان حمله کرد.
شکل‌گیری ، توان و نقش حزب الله در لبنان

به قول یکی از مسؤولین حزب الله این تشکیلات از ابتدا شاخه‌ای از حزب الدعوه عراق بود و فقط کارهای فرهنگی انجام می‌داد و بیشتر یک تشکل دانشجویی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حمله اسرائیل به لبنان و موضعگیری شدید امام را حل علیه تجاوز اسرائیل به لبنان به این نتیجه رسیدیم که بایستی با رژیم صهیونیستی بصورت مسلحانه مبارزه کنیم. و از این پس به نیروهای اسرائیلی حمله نمود تا توانست اسرائیل را وادار به عقب نشینی از لبنان نماید.
روابط حزب الله و جمهوری اسلامی

پیوند میان حزب الله و جمهوری اسلامی ایران ، پیوندی عمیق ، عاطفی ، استراتژیک و ناگسستنی است و این ماهیتی کاملآ ایدئولوژیک دارد و بر مبنای ارزشها و اعتقادات اسلامی و شیعی استوار است.
رهبران حزب الله در سایه پیروی از ولایت فقیه است و باید کاملآ مطیع رهبری و مقام ولایت فقیه بود.
مرجع حل اختلاعات داخلی احتمالی ما ولایت فقیه بوده و ولایت در قلب و جان ما جای دارد.
حزب الله در معادلات بین المللی

حزب الله بعنوان یکی از بزرگترین طرفهای درگیر رژیم صهیونیستی و سیاسیت‌های آمریکا در
خاورمیانه مطرح است و توانسته معادلات و موازنه‌های قدرت را در بسیاری از کشورهای عربی ، در
چارچوب مبارزه با رژیم صهیونیستی به عنوان اصلی‌ترین معیار تغییر داده و به عنوان یک الگوی کارساز ، موفق و مؤثر بود.
انتفاضه دوم فلسطین در بعد منطقه‌ای نتیجه پیروزی حزب الله در جنوب لبنان و اخراج اشغالگران صهیونیستی است. این حزب که سیاستهای خاورمیانه‌ای کاخ سفید را با مشکل مواجه ساخته است ، امروز به عنوان یکی از چالشگران عمده سیاستهای هژمونیک تلقی می‌شود به همین دلیل پس از ۱۱ سپتامبر آمریکا آن را به عنوان یکی از گروههای تروریستی معرفی نموده و حزب الله را تحت فشار قرار داده است.

۳- مذاکرات صلح خاورمیانه
در شروع مذاکرات سازش میان اعراب و رژیم صهیونیستی دو عامل نقش اساسی و کلیدی را ایفا نمودند.
۱- در بعد بین المللی :‌پس از فروپاشی بلوک شرق و تصمیم آمریکا برای باز سازی ساختار قدرت خود با کارکرد هژمونیک ، منطقه حساس و استراژتیک خاورمیانه همواره در مناسبات بین المللی از اولویت‌ ویژه‌ای بر خوردار بوده است ، واشنگتن حل مسائل خاورمیانه را در صدر اولویت‌های خود قرار داده است که ایجاد چتر امنیتی برای رژیم صهیونیستی و نابودی انتقاضه در مناطق اشغالی و عادی سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی منطقه ، مهم ترین مسآله منطقه محسوب می‌شود.

۲- در بعد منطقه‌ای : وقوع بحران خلیج فارس و تهاجم عراق به کویت که باعث شکاف میان کشورهای عربی و در نبیجه ضعف آنها گردید و همچنین پیروزی آمریکا در این صحنه که تضعیف
بیش از پیش اردوگاه سوسیالیزم در منطقه را به دنبال داشت ، که یک فرصت مناسب به آمریکا داد تا این کشود یکی از بحرانی‌ترین مناطق جهان را به نفع شریک استراتژیک خود یعنی رژیم صهیونیستی حل و فصل نماید. رژیم صهیونیستی با آگاهی بر ضعف اعراب و ساف و عاجز بودن آنها برای اخذ امتیازات خاص از طرح صلح آمریکا استقبال نمود.
اهداف فرایند مذاکرات سازش

۱- نابودی انتقاضه بعنوان معضل اساسی رژیم صهیونیستی
۲- جلوگیری از عملیات چریکی گروههای اسلامی در درون سازمانهای اشغالی
۳- کاهش هزینه نظامی رژیم صهیونیستی در راستای اجرای طرحهای اقتصادی و بلند مدت برای استحاله کشورهای منطقه
۴- توسعه اقتصادی اسرائیل از طریق دستیابی به بازار پر مصرف خاومیانه
۵- دست یابی اسرائیل به انرژی و نیروی کار ارزان منطقه
۶- رفع کمبود آب رژیم صهیونیستی

۷- منزوی ساختن کشورهای رادیکال اسلامی (عراق،لیبی،ایران) که برای اسرائیل تهدید محسوب می‌شوند.
۸- فراهم آوردن زمینه مساعد جهت عادی سازی روابط اعرای با رژیم تشکیلات حزب الله
۹- جلوگیری از افزایش قدرت و توان نهضت مقاومت اسلامی بویژه تشکیلات حزب الله
۱۰- تضمین امنیت مرزهای حکومت غاصب اسرائیل

۱۱- کسب اجماع نظر جهانی در راستای جلوگیری از هر گونه اقدام ضد اسرائیلی
۱۲- تحمیل شرایط ناعادلانه به طرفین فلسطین با استفاده از انواع فشارها و تفندها
۱۳- تحقق شعار همیشگی اسرائیل ، نیل تا فرات ، از طریق عادی ساز روابط با حکومتهای خاورمیانه
۱۴- رسمیت دادن به حضور فیزیکی اسرائیل در جهان اسلام و گسترش نفوذ و سلطه آن در عرصه سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی.
۱۵- نابودی هویت ملت فلسطین از طریق رسمیت دادن به هویت جعلی اسرائیل.
۱۶- مهار همه جانبه مبارزات اعتقادی از طریق به اصطلاح صلح.

۱۷- معرفی نظام سلطه‌گر و استکباری آمریکا به عنوان حافظ صلح و امنیت بین المللی.
کنفرانس مادرید
طرح صلح آمریکایی با شعار «زمین در برابر صلح» نقطه عطف تلاشهای به اصطلاح صلح جویانه «جرج بوش اول» رئیس جمهوری وقت آمریکا و وزیر خارجه‌اش جیمز پیکر بود. این طرح با برگزاری پر طمطراق و ظاهر بسیار شکوهمند کنفرانس مادرید آغاز شد.
این کنفرانس در سال ۱۹۹۱ میلادی با حضور رؤسای جمهوری و نخست وزیران دهها کشود اروپایی ،‌ آسیایی ، آمریکایی و آفریقایی به سردمداران رؤسای جمهوری آمریکا و شوروی سابق و نخست وزیر انگلیس با شرکت همه طرفهای درگیر با رژیم صهیونیستی از قبیل مصر ، سوریه ، لبنان ، ساف و سایر کشورهای عربی تشکیل گردید.
مذاکرات صلح کنفرانس مادرید پس از یازده دور به نتیجه قطعی و روشنی دست نیافت و به بن بست رسید اما شکسته شدن قبح مذاکره با اسرائیل و شناسایی آن به عنوان یک دولت قانونی
و مشروع به هر حال برای رژیم صهیونیستی یک پیروزی محسوب می‌شد.
کنفرانس اسلو (۱) و توافقنامه غزه – اریها
دور دوازدهم مذاکرات به واشنگتن انتقال یافت و با مدیریت کاخ سفید گفتگوهای دو جانبه و محرمانه و پنهان میان رژیم صهیونیستی و ساف که در سالهای قبل در اسلو جریان داشت ، سرانجام در سال ۱۹۹۳ میلادی ، رهبراین رژیم صهیونیستی و ساف توافقنامه به اصطلاح صلح غزه و اریها را در اسلو امضاء کردند.
کنفرانس اسلو (۲) و قرار داد طابا

در ادامه مذاکرات رژیم صهیونیستی و رهبر صاف (یاسر عرفات) ،‌ در سال ۱۹۹۵ میلادی قرار داد طابا به امضاء رسید که این قرار داد شامل مسائل امنیتی و جابجایی ارتش صهیونیستی و آزادی ۶۰۰۰ زندانی فلسطینی بود که اسرائیل به تعهد خود عمل نکرد و آن را به تعویق انداخت.
بر اساس قرار داد فوق که در واقع توسعه قرار داد ”اسلو-۱ ” است حاکمیت خود مختار حکومت خود گردان بر شهرهای جنین ، نابلس ، قلقیلیه ،‌رام الله و بخشی از شهر الخلیل اعمال گردید و ساف در مقابل متعهد شد بندهای مربوط به نابودی رژیم صهیونیستی را از منشور ملی فلسطین و از اساسنامه سازمان آزادیبخش فلسطین حذف نماید.
توافقنامه صلح مریلند (وای ریور -۱ )

این توافقنامه تابستان ۱۹۹۹ در شهر شرم الشیخ مصر با حضور آمریکا ، رژیم صهیونیستی و فلسطین به امضا رسید که در واقع برنامه زمانبندی درباره چگونگی اجرای قرار داد «مریلند» یا (وای ریور -۱) بود که اسرائیل به بهانه عدم اجرای تعهدات تشکیلات خود گردان به حالت تعلیق
در آورده بود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 26 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد