دانلود مقاله بانکداری بین المللی

word قابل ویرایش
57 صفحه
23700 تومان

بانكداري بين المللي


بايگاني ها شامل عناويني از حوادث سالهاي 1997 و قبل از آن مي باشد كه كتاب سال كولير چاپ شده است وهمچنين حوادثي از 1998 و بعد از آن كه در نشريه سال انكارتكا چاپ شده است.چون آنها مدت كوتاهي بعد از اتفاق افتادند چاپ شدند اطلاعات واقعي آن زمان را منعكس مي كنند.مرجع هاي مختلف اشاره به عناوين بايگاني همان سال دارد.
بانكداري بين المللي :1950


بانكداري بين المللي در سال 1950 اساسا تحت تاثير جنگ سرد يا همان كشمكش هاي مستمر آزاد ديپلماتهاي بين المللي بين اقتصادي ملي كمونيستي وديگر ملتهاي جهان و ديگر گرمي كه بين ايالت متحده وكره شمالي كمونيستي بود.علاوه بر اين فعاليت ها ،مكانهاي زيادي از آشوب ها كمونيستي جهاني چه توسعه هاي زمان صلح وچه تداركات ارتش وهمچنين كمك هاي خارجي بشر دوستانه معطوف به سرمايه گذاري هاي اقتصادي بين المللي شد.


بانك بين المللي در سال 1950 براي نوسازي وتوسعه وام هاي بسياري را اختصاص داد و بررسي هاي را براي نشان دادن رشد عمليات وپيشرفت اهداف با تدابير محدود اتخاذ نمود، قوانين اقتصاد جهاني و رواج بررسي هاي مهم بازار آزاد قطعا بر بورس وفعاليت هاي سرمايه بين المللي تاثير گذاشته است. اين عملياات بطورموثر از طريق آژانس هاي معاملاتي براي پرداخت هاي بانكهاي بين المللي انجام مي پذيرد. اين آژاونس هاي ايالات متحده شامل بانك صادرات و واردات براي دارايي تعدادي از كشورهاي ضدكمونيستي جهان از طريق تعهدات و وام ها مي باشد.سرمايه گذاري هاي خصوصي در فعاليت هاي بين المللي بطور قابل ملاحظه اي توسط سياست جهاني محدود شده اند ،اما عدم تعادل صادرات و واردات دلار تجارت خيلي از ملتها را مختل كرده و ايالت متحده در سال 1950 عمدتا محدود شد.


(كميته) مجلس مشورتي ملي:
اين مجلس در سال 1945 توسط برترين و ود ايجاد و توسط كنگره ايالت متحده بعنوان نماينده فدرال براي نظارت ونظم و ترتيب فعاليت هاي بانك داري بين المللي ملت ها طراحي شد كه در سال 1950 شامل منصب هاي زير مي باشند: وزير خزانه.جان اسنيدي وچيزمن وزيركشور، دن اچستون-وزير بازرگاني ،چارلز ساوهر-براي سيستم خزانه فدرال ، توماس مكاب-بانك صادرات وواردات، هربرت گستون-اجراي عمليات اقتصادي،پول هوفمن،كسي كه در سال 1950 استعفا داد و بجاي اوديبلوام فوستر جانشين و موفق شد.


وزير مجلس ديليون كلندنيگ وبطور تناوبي اعضا ليست بالا اين مسئوليت را بعهده گرفتند كه شامل مجسني، مارنين، ويلارد، تورپ،توماس سي،بليزدل، سيزمپراك، هاترون اري و دبيلوام فوستر وكسان ديگري كه در اين مجلس شركت دارند. شامل مدير اجرايي سرمايه بين المللي ايالت متحده وبانك نوسازي وپيشرفت مي باشد. نمايندگان مجلس هم منصب هاي فدرال ايالت متده وبانك نوسازي و پيشرفت مي باشد. نمايندگان مجلس هم منصب هاي فدرال هستند، قانون گذارني كه هيچ پيش بيني براي نمايندگي رهبران چرخه مالي خصوصي و يا صنعت اتخاذ نكردند.


قوانين دقيقي كه مجلس ترتيب داد و توصيه كرد شامل تدابير مالي وعملياتي سپرده هاي بين المللي بانك نوسازي و پيشرفت، بانك صادرات و واردات و همه آژانس هاي فدرال مي باشد تا جائيكه آنها مربوط به ايالت متحده بودند. اين فعاليت ها در سال 1950 مستقيما به وامها و تبادلات خارجي مربوط بود كه اشاره به چهاربرنامه ومعامله داشت،اعضاي مجلس مشورتي داراي نظرياتي بودندكه ضرورتا بر روي تشكيلات اجرايي در دولت وآژانس هاي فدرالي كه ارائه مي كنند تاثير مي گذارند. اين مجلس همچنين مستقيما از طريق قوانين مشورت

با رئيس جمهور آمريكا در مورد مشكلات اصلي كه مربوط به بانك و سرمايه است تبادل نظر كرده و تدابير كلي مستقيمي را توصيه مي كند كه مي تواند سبب پيشي جستن نمايندگان ايلات متحده در اين سازمان ها شود.


عمليات مجلس شامل گزارش هاي مهم وغيرمهم نيمه ساليانه به رئيس جمهور ايالت متحده مي باشد.اين گزارش نشان ميدهد كه سرمايه گذاريهاي خصوصي در طول سال 1945 در حدود 000/000/700/14 دلار مي باشد كه كل سرمايه دولت فدرال در حدود 000/000/100/2 دلار مي باشد.مقايسه اطلاعات سال 1950 در مورد سرمايه هاي خصوصي 000/000/300/19 دلار و سرمايه هاي دولت فدرال 000/000/500/13 مي باشد. گزارشات فعاليت هاي مالي خارجي در سال 1950 نشان ميداد كه مجلس در مورد طرح اجراي عمليات اقتصادي توافق داشته  كه تقريبا 000/000/000/3 دلار براي سال 1050 در نظر گرفته شده است. مجلس همچنين توصيه كرد كه پولهايي كه بعنوان وام تا سالهاي

1950 بودند بعنوان اصول نهايي تعيين اجراي  در نظر گرفته شوند،كمك هاي اقتصادي خارجي شامل 000/000/700/2 دلاربراي بهبود اروپا توسط رئيس جمهور در پنجم ژوئن امضا شد. ديگر فعاليت هاي مجلس شامل توجه به كاربرد وواگذاري سپرده هاي اروپايي است چنين واگذاريها وپرداختهاي كه مرور شدند ملتهاي زيادي را تحت نظر داشتند تا سال 1950 كه مجموع اين پرداختها مقدار 000/000/800/4 دلار تخمين زده شده معاون اقتصاد آسيا از طريق مجلس كمك هاي اقتصادي خود را شامل كشورهاي چين،ژاپن، كره كرده كه بطور مستقيم توسط بخش سياسي ايالت در سال 1950 زير نظر گرفته شد.


مجلس همچنين رابطه اي بسته به فعاليت هاي بانك صادرات وواردات داشت وعمليات بانكي مربوط به گسترش بستانكاران جديد را تسهيل كرد. بعد از كنفرانس و تصويب توافق نامه توسط مجلس بانك در سال 1950 وام دادن به افغانستان را افزايش داد و همچنين به كشورهاي بولويا، چيل،اكادور،اندونزي،سودان،يوگسلاوي ديگر وكشورها افزايش داد.مجلس به همراه كميسيون رئيس جمهور طرحي در مورد تجارت مالي خارجي وبرنامه هاي  و همچنين هزينه هاي آن ارائه داد وتصويب كرد كه بيش از 000/000/35 دلار تا سال 1950 هزينه داشت. همچنين براساس اين طرح مجلس ،كمك هاي خارجي در حدود 000/500/27 دلار بود كه توسط تشكيلات ايالت متحده براي ماموريت هاي ملتهاي متحد مانند پناهندگان سياسي افزايش يافت.


در رابطه با طرح پاك سازي كالاهاي اقتصادي بين المللي كه توسط سازمان كشاورزي و تغذيه ملتهاي متحده پيشنهاد شده بود مجلس با شركت ايالت متحده در اين طرح مخالفت كرد همانطور كه با فروش پولهاي تبديل ناپذير اضافي ايالت متحده مخالفت كرده مجلس به نظارت وواگذاري اختيارات اضافي در زمان جنگ تا سال 1950 ادامه داد كه توسط تشكيلات مختلف دولت مربوطه كنترل مي شد.


طرحها پيشنهاد موافقت مجلس با آنها در جهت كاربرد فعاليت هاي اجرايي بانك وسپرده هاي بين المللي است.عمليات سپرده گذاري كه شامل ،ارزش،تبادل و تخمين ومعاملات پول رايج توسط مدير اجرايي ايالت متحده وسپس توسط مجلس موافقت شد مدير اجرايي ايالت متحده بانك بين المللي طرحها و موافقت نامه هايي را از مجلس براي افزايش وام ها توسط بانك دريافت كرده فعاليت هاي 1950 مجلس به رئيس جمهور ايالت متحده گزارش شد وتوسط او به كنگره گزارش شد بيستم جولاي و 31 اه مي وي 25 جولاي

بانك نوسازي وتوسعه بين المللي:
در 30 جون 1950 گزارش شد ك بانك نوسازي وتوسعه بين المللي داراي اعضاي 47 كشور است بعلاوه پوند كه اعضاي 47 كشور در 15 مارچ 1950 به عضويت درآمدند. 48 كشور 83485 ذخيره كالا را ارائه دادند كه در حدود 100000 دلار ارزش داشتند. پرداخت محاسبات كشور پولند و خريد كالا توسط بانك پولند 1250 بوده كه كاملا در 14 سپتامبر 1950 از طريق كاربرد شبكه بانكي درآمد و ذخيره عايدات مشخص وموثر واقع شد پذيرش پاكستان بعنوان عضوي در تاريخ 11 جولاي 1950 صورت گرفت كه عضوي از همان 48 نفر است.
تصويب بانك مركزي 8448500000 دلار خرج داشت در 20 آگوست 1950.اين محاسبه از 125000000 كسر شد هنگامي پولند خريد كالاهايش را تكميل كرد دوره پذيرش كشورهاي ليبريا و هيتي تا سپاتمبر طول كشيد.


بقيه داوطلبان شامل سيلون كه در 31 جولاي 1950 تصديق شد واندونزي، سودان و سوئد كه در طول سال بي تكليف بودند.سيلون، توافق نامه را در 29 اگوست 1950 امضا كرد و كه اشتراك سهم او 15000000 دلار بود.اين معاملات سبب افزايش عضوها تا 48 تا شد نظم و ترتيب بانك در سال 1950 بسته به محدوده عملياتي رئيس بانك مدير اجرايي،كميته (مجلس) مشورتي وافسران عملياتي بود،محدوده عملكرد رئيس بانك شامل عملكرد خودش وملتهاي عضو بود. مديران اجرايي شامل منصب ها و گروههاي انتخابي كشورهاي عضو و نماينده انتخابي بود.در 15 سپتامبر 1950،مديران اجرايي شامل منصب هاي:مكچسني از ايالت متحده ارنست داتون از ايالت كينگرام-چانگ ازچين-هوپنات از فرانسه-نهروازهند-مديران انتخاب شده :مالر از پرو-اميلي ترو از كلمبو-توماس بزين از بلغار-لوتيس راسمينسكي از كانادا- بين از نيدرلند-مكفارلند از استراليا-كازاستنواز ايتاليا- وانارن از تركيه.


در 14 سپتامبر 1950 ،اعضا كشورها دوباره جمع شدند. توماس بسين و راسمينسكي و بين و برسياني انتخاب شدند و مديران اجرايي جديد عبارت بودند از منوئل ديز از پاناما- چيريبوگا از اكودور-يعقوب شاه از پاكستان- ملويل از استراليا-و سلك از تركيه، چكوسلواكي از راي دادن امتناع ورزيد وجزء اين محدوده نبود. مديران جديد اداره را در اول نوامبر 1950 تحويل گرفتند. استعفاهاي مديران اجرايي در سال 1950 اتفاق افتاد كه شامل دنالد گلدون از كانادا و باراناسكي از پولند بود.
اعضا كميته(مجلس) مشورتي در سال 1950 عمليات محدودي را اجرا كردند.ماموريت آنها انجام مطالعاتي در مورد گزارشاتي از عملكردهاي مديران اجرايي در طي سال 1950 كه توسط رئيس مجلس تصويب شده بودند مي باشد.


افسران عملياتي اصلي بانك در اول آگوست 1950 عبارتند از: بلك رئيس جمهور-رابرت ال،محافظ لئون ،رئيس كميته-ايونگ،خزانه دار-لئونارد،مدير اقتصاد-سومر-مارتون ،منشي نورمن توكر، رئيس بازار پاركر ،رئيس اجرايي-آيرز،رئيس ارتباطات عمومي-دنروت معاون رئيس جمهور-مارتين جانشين توكر در اكتبر 1950 وتوكر شد رئيس صنعتي.در ماه آگوست ونيمگليا بعنوان نماينده بازار اروپا منصوب شد و در ماه نوامبر هارولد موفق به دريافت پوست آيرز شد.


تعيري اصلي در عمليات بانكي در سال 1950 وقتي اتفاق افتاد كه پرسنل اداره وظيفه ماموريت كمكي پذيرفتند.همه كارمندان بانك در تاريخ اول آگوست 1950 شامل 410 نفر بودند كه 29 نفر از آنها عضو كشورهاي عضو بودند. تدابير عمليات اصلي بانك توسط توافق همگاني اعضاء قابل اجرا است وبرطبق آن توافق ها مستقيما وامها براي پروژه هاي خاص توسعه ونوسازي بكار مي روند. سرمايه گذاريها بايد براي تضمين اينكه وسايل مربوط به اقتصاد فراهم شوند اختصاص داده شوند.سرمايه گذاريها بايد براي تضمين اينكه وسايل مربوط به اقتصاد فراهم شوند اختصاص داده شوند. و هر وسيله خريداري شده باعث وقفه درعمليات تبادل خارجي نمي شود در هر نمونه از سرمايه گذاريها نياز به گزارشها واطلاعات خاصي از كشور

مربوطه است علاوه بر آن تكنيك هاي خاص آن بانك بايد پشتيباني محسوب شود.اين گزارشات براساس بررسي ها و اطلاعات خاص است.هزينه ها در قبلا اين وامها شامل ميزان علاقه كه 4 درصد است به اضافه هزينه سرويس كه يك درصد مي باشد. در 15 آگوست 1950 محاسبه شد كه هزينه صريح يك سرويس 4/3 از يك درصد مي باشد.وامها ممكنه بسته به عمليات اقتصادي و بازرگاني وكشورها افزايش داشته باشد آنهم زمانيكه كشور مربوطه ضمانت نامه خاصي در اين مورد ارائه دهند بانك بايد با كشور مربوطه ارتباط مستمر داشته باشد و بررسي هايي از پروژه در طي دوره وام انجام دهد.


در سالهاي 1950 مشكلات تكنيكي و طراحي قبل و بد ازوام وجود داشت كه مي بايست به آن توجه و اهميت زياد قائل شد.
مجموع وام هاي بانكي گزارش شده در 30 جون 1950 تقريبا 816445000 دلار مي باشد و مقدار خرج هاي اصلي و پرداختها حدودا در آن تاريخ 614162160 دلار مي باشد.
در 18 اكتبر 1950 ،توافق نامه اي را با دولت مكزيكو براي افزايش بستانكاري تا سقف 1000000 دلار امضا شد براي بانكهاي خصوصي مكزيكو براي افزايش مشاغل خصوصي.
در 19 اكتبر وامي مشابه 900000 دلار به بانك توسعه صنعت تركيه براي كمك به توسعه صنعت خصوصي واگذار شد اين وام ضمانتي توسط دولت تركيه محسوب مي شد در 30 اكتبر 1950 سه وام ديگر كه مجموع آن 25400000 دلار بود به تايلند براي اهداف نوسازي ريل راه آهن و توسعه بانكوك وايجاد آبياري و پروژه هاي آبزي و آبخيزي . هر يك از وام هاي ذكر شده بالا دامنه اي از تدابير را تشكيل مي دهد وتمايل به سمت برنامه هاي  را نشان مي دهد.


عمليات وام بانكي در سال 1950 توسط اعضا كشورها بتصويب شد كه براين اساس كاربردهاي پولهاي رايج براي اين عمليات تصويب شد.چنين عملياتي توسط كلمبيا و فينلند در ماه جولاي و يوگسلاي در آگوست و ايسلند ونروژ در ماه سپتامبر تصويب شد. اين توافق نامه ها 18 درصد از اشتراكها و توافق هاي اصلي را كه هر كشور براي پرداخت به آن نياز دارد تامين مي كرد، كه ممكن بود به صورت پول رايج باشد خيلي از اعضا مجلس چنين توافقي را تا سال 1950 تصويب كردند.

سپرده هاي پولي بين المللي:
اعضاي سپرده پولي بين المللي در سال 1950 به دو علت محدوديت ودزدي دارايي دودل بودند. اطلاعات گزارش شده توسط اين سازمان در اول سپتامبر 1950 نشان مي داد كه اعضا 49 نفر هستند. پيشنهادات ديگري توسط مامور دولت بنام پوليش ارائه شد.كمبيل گات مدير اين سازمان پذيرفت كه فعلا از پذيرش ارائه صرف نظر مي كند در 14 مي 1950 ولي اين تصميم با انتقادهاي ارائه شده توسط پولند مصادف شد. در 11 جولاي 1950 پاكستان عضو اين سازمان مجلس شد وقتيكه مامور سازمان بنام  اصفهاني، توافق نامه لازم را امضا كرد
سهام اعضا مجلس 10000000 دلار بود. بقيه پيشنهادهاي مشابه در 29 آگوست 1950 توسط سيلون چارگ امضا شد وسهام پيشنهادي او15000000 دلار بود.


حدود سرمايه وسپرده اساي بانك اعضا 49 نفره در 15 سپتامبر 1950 توسط سيلون چارگ امضا شد وسهام پيشنهادي او 1500000 دلار بود.
حدود سرمايه وسپرده راسا بانك اعضا 49 نفره در 15 سپتامبر 1950 گزارش شد. هر عضو توسط يك منصب بانك و يك جانشين تصويب مي شد.مديران اجرايي كه براي تعيين سپردهاي در اين زمان انتخاب شدند بنامهاي زير گزارش شدند: جورج بولتن از ايالت كينگ دام-بيوتان از چين-لورجنتي از فرانسه جوشي از هند-فرانك سونار از ايالت متحده مديران انتخاب شده :آسكولي از ونزوئلا بين از نپدرلند-چارلي از ايتاليا-احمد زكي از مصر-ارنست سليور از بلگوئيم (بلگراد) سوچارد از چكسلواكي.


در 13 سپتامبر 1950 جلسه اي كشورها تشكيل شد ومنصب هاي جديد انتخاب شد عبارت بودند از: بين،چارلي، پاراناگوا،راسمينسكي، احمد زكي ،ارنست سيلور، مديران جديد انتخاب شده؛ مارتينز اوستوس از مكزيكو، ملويل از استراليا-نناد پوپوويك از يوگسلاوي اينها مديران پيشنهادي اول نوامبر 1950 بودند.


افسران متعهد با مسئوليت اجراي عمليات سرمايه گذاري با نامهاي زير در اكتبر 1950 گزارش شدند.گات مدير اجرايي و چيرمن و دپوتي مدير اداره سازمان و برنستن مدير تحقيقات كامپن هات رئيس مجلس فرانك كو منشي مجلس-فردمن تبادل عمليات-گري خزانه دار-لوتلينگر از آمريكا لاتين و جنوب شرقي و تشكيلات شرقي-مالادي معاون مدير از اروپا و آمريكاي شمالي و ديويد ويلز مدير ارتباطات عمومي.


هر عضوداراي سهامي بود كه قبلا مورد تاثير اعضا بود و اين سهام بر حسب دلار محاسبه مي شد.پرداخت سهام مي بايست با طلا وبخشي يا پول رايج صورت مي گرفت. اعضا اصلي سازمان هم مجبور بودند كه پرداخت طلا را كه نزديك به 25 درصد از سام اعضا بد به 10 درصد از طلا وبقيه ايش را با دلار آرمريكا پرداخت كنند. ارزش بهاي قسط هاي پرداختي پول اعضا سازمان نامعلوم بود.تعيين قسط توسط رئيس بانك و ديگر اعضايي كه قبلا انتخاب شدن تعيين شد وممكن بود كه اعضا سهام مربوطه شان را با ديگران به تبادل بپردازند. خريداري سهام در هر دوره دوازده ماهه 25 درصد افزايش مي يافت و مجموع سهام خريداري شده از 100 درصد افزايش نمي يافت علاوه بر آن سهام طلا در بين اعضا تبادل مي شده.


معاملات سپرده گذاري شامل فروش سهام رايج در 1950 گزارش شد. اين اطلاعات شامل معاملات برلين در تبادل فرانك آن كشور كه حدودا 12100000 دلار بودبه دلار آمريكا وطلا كه حدودا 8500000دلار مي شد. ليره مصر در حدود 7700000 دلارايالت متحده وطلاي 800000 دلاري بود. دلار اتيوپي در حدود 3000000 دلار آمريكا تخمين زده شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 57 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد بانکداری اسلامی

word قابل ویرایش
32 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بانکداری اسلامیتعریف بانک بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می پردازد همچنا ...

دانلود مقاله بانکداری بین المللی

word قابل ویرایش
56 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بانكداري بين الملليبايگاني ها شامل عناويني از حوادث سالهاي 1997 و قبل از آن مي باشد كه كتاب سال كولير چاپ شده است وهمچنين حوادثي از 1998 و بعد از آن كه در نشريه سال انكارتكا چاپ شده است.چون آنها مدت كوتاهي بعد از اتفاق افتادند چاپ شدند اطلاعات واقعي آن زمان را منعكس مي كنند.مرجع هاي مختلف اشاره به عناوين بايگ ...

مقاله در مورد اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام

word قابل ویرایش
26 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته حقوق
اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلامچكيدهاين مقاله سه موضوع اصلي را كه در اسناد بين¬المللي حقوق بشر مطرح گرديده مورد بررسي قرار داده است و آنها را از ديدگاه اسلام مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهد. موضوع‌هاي مذكور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسي‌ها و ويژگيهاي آنها مي‌باشد. تكيه من محدود به دو سند ...

مقاله در مورد جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

word قابل ویرایش
34 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته حقوق
جمهوري اسلامي ايران و حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشرچكيدهدولت جمهوري اسلامي ايران از 25 معاهده بين المللي در زمينه حقوق بشر، ده معاهده را تصويب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از ميان معاهداتي كه ايران تصويب كرده است، دو معاهده با اعلام \\"شرط\\" و بقيه بدون قيد وشرط و به طور مطلق پ ...

مقاله در مورد میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

word قابل ویرایش
21 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژاديدولتهاي عضو اين ميثاق:- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبني بر شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر براي همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد مي دانند که با پيوستن به سازمان ملل جهت دستيابي و تحقق بخشيدن به اهداف آن و احترام و رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در سطح جه ...

مقاله در مورد حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

word قابل ویرایش
36 صفحه
18700 تومان
حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه ايچكيده :يكي از عوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر است . اين مفاهيم و معيارها كه در اسناد بين المللي و منطقه اي شناسايي شده و مورد حمايت قرار گرفته اند ،به ويژه بر قوانين و مقررات ملي مربوط به آيين دادرسي كيفري تاثير آشكار داشت ...

تحقیق در مورد روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

word قابل ویرایش
29 صفحه
18700 تومان
روشهاي حمل كالا در تجارت بين المللير تجارت بين الملي دادوستد كالا طبق عرف و عادلت انجام مي پذيرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشكلات در معاملات بين المللي است. اين مشكلات در جنبه هاي مختلف اجراي قرار داد مي تواند ظاهر شود، طرفين قرارداد از عرف و عادت كشورهاي يكديگر اطلاعي ندارندو پس از انعقاد قرارد ...

مقاله در مورد انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته حقوق
انگاره های بين المللی شدن حقوق کيفری بازرگانیچکيده:- «حقوق کيفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوين حقوق کيفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگيخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولويت تدوين کنوانسيون های چندجانبه بين المللی قرار گرفته است. وجه تمايز اين شاخه از حقوق با «حقوق کيفری ...