دانلود مقاله بانکداری بین المللی

word قابل ویرایش
56 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

بانکداری بین المللی

بایگانی ها شامل عناوینی از حوادث سالهای ۱۹۹۷ و قبل از آن می باشد که کتاب سال کولیر چاپ شده است وهمچنین حوادثی از ۱۹۹۸ و بعد از آن که در نشریه سال انکارتکا چاپ شده است.چون آنها مدت کوتاهی بعد از اتفاق افتادند چاپ شدند اطلاعات واقعی آن زمان را منعکس می کنند.مرجع های مختلف اشاره به عناوین بایگانی همان سال دارد.

بانکداری بین المللی :۱۹۵۰
بانکداری بین المللی در سال ۱۹۵۰ اساسا تحت تاثیر جنگ سرد یا همان کشمکش های مستمر آزاد دیپلماتهای بین المللی بین اقتصادی ملی کمونیستی ودیگر ملتهای جهان و دیگر گرمی که بین ایالت متحده وکره شمالی کمونیستی بود.علاوه بر این فعالیت ها ،مکانهای زیادی از آشوب ها کمونیستی جهانی چه توسعه های زمان صلح وچه تدارکات ارتش وهمچنین کمک های خارجی بشر دوستانه معطوف به سرمایه گذاری های اقتصادی بین المللی شد.

بانک بین المللی در سال ۱۹۵۰ برای نوسازی وتوسعه وام های بسیاری را اختصاص داد و بررسی های را برای نشان دادن رشد عملیات وپیشرفت اهداف با تدابیر محدود اتخاذ نمود، قوانین اقتصاد جهانی و رواج بررسی های مهم بازار آزاد قطعا بر بورس وفعالیت های سرمایه بین المللی تاثیر گذاشته است. این عملیاات بطورموثر از طریق آژانس های معاملاتی برای پرداخت های بانکهای بین المللی انجام می پذیرد. این آژاونس های ایالات متحده شامل بانک صادرات و واردات برای دارایی تعدادی از کشورهای ضدکمونیستی جهان از طریق تعهدات و وام ها می باشد.سرمایه گذاری های خصوصی در فعالیت های بین المللی بطور قابل ملاحظه ای توسط سیاست جهانی محدود شده اند ،اما عدم تعادل صادرات و واردات دلار تجارت خیلی از ملت

ها را مختل کرده و ایالت متحده در سال ۱۹۵۰ عمدتا محدود شد.

(کمیته) مجلس مشورتی ملی:
این مجلس در سال ۱۹۴۵ توسط برترین و ود ایجاد و توسط کنگره ایالت متحده بعنوان نماینده فدرال برای نظارت ونظم و ترتیب فعالیت های بانک داری بین المللی ملت ها طراحی شد که در سال ۱۹۵۰ شامل منصب های زیر می باشند: وزیر خزانه .جان اسنیدی وچیزمن وزیرکشور، دن اچستون-وزیر بازرگانی ،چارلز ساوهر-برای سیستم خزانه فدرال ، توماس مکاب-بانک صادرات وواردات، هربرت گستون-اجرای عملیات اقتصادی،پول هوفمن،کسی که در سال ۱۹۵۰ استعفا داد و بجای اودیبلوام فوستر جانشین و موفق شد.
وزیر مجلس دیلیون کلندنیگ وبطور تناوبی اعضا لیست بالا این مسئولیت را بعهده گرفتند که شامل مجسنی، مارنین، ویلارد، تورپ،توماس سی،بلیزدل، سیزمپراک، هاترون اری و دبیلوام فوستر وکسان دیگری که در این مجلس شرکت دارند. شامل مدیر اجرایی سرمایه بین المللی ایالت متحده وبانک نوسازی وپیشرفت می باشد. نمایندگان مجلس هم منصب های فدرال ایالت متده وبانک نوسازی و پیشرفت می باشد. نمایندگان مجلس هم منصب های فدرال هستند، قانون گذارنی که هیچ پیش بینی برای نمایندگی رهبران چرخه مالی خصوصی و یا صنعت اتخاذ نکردند.
قوانین دقیقی که مجلس ترتیب داد و توصیه کرد شامل تدابیر مالی وعملیاتی سپرده های بین المللی بانک نوسازی و پیشرفت، بانک صادرات و واردات و همه آژانس های فدرال می باشد تا جائیکه آنها مربوط به ایالت متحده بودند. این فعالیت ها در سال ۱۹۵۰ مستقیما به وامها و تبادلات خارجی مربوط بود که اشاره به چهاربرنامه ومعامله داشت،اعضای مجلس مشورتی دارای نظریاتی بودندکه ضرورتا بر روی تشکیلات اجرایی در دولت وآژانس های فدرالی که ارائه می کنند تاثیر می

گذارند. این مجلس همچنین مستقیما از طریق قوانین مشورتی با رئیس جمهور آمریکا در مورد مشکلات اصلی که مربوط به بانک و سرمایه است تبادل نظر کرده و تدابیر کلی مستقیمی را توصیه می کند که می تواند سبب پیشی جستن نمایندگان ایلات متحده در این سازمان ها شود.

عملیات مجلس شامل گزارش های مهم وغیرمهم نیمه سالیانه به رئیس جمهور ایالت متحده می باشد.این گزارش نشان میدهد که سرمایه گذاریهای خصوصی در طول سال ۱۹۴۵ در حدود ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۱۴ دلار می باشد که کل سرمایه دولت فدرال در حدود ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۲ دلار می باشد.مقایسه اطلاعات سال ۱۹۵۰ در مورد سرمایه های خصوصی ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱۹ دلار و

سرمایه های دولت فدرال ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۳ می باشد. گزارشات فعالیت های مالی خارجی در سال ۱۹۵۰ نشان میداد که مجلس در مورد طرح اجرای عملیات اقتصادی توافق داشته (E.C.A) که تقریبا ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ دلار برای سال ۱۰۵۰ در نظر گرفته شده است. مجلس همچنین توصیه کرد که پولهایی که بعنوان وام تا سالهای ۱۹۵۰ بودند بعنوان اصول نهایی تعیین اجرای E.C.A در نظر گرفته شوند،کمک های اقتصادی خارجی شامل ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۲ دلاربرای بهبود اروپا توسط رئیس جمهور در پنجم ژوئن امضا شد. دیگر فعالیت های مجلس شامل توجه به کاربرد وواگذاری سپرده های اروپایی است چنین واگذاریها وپرداختهای که مرور شدند ملتهای زیادی را تحت نظر داشتند تا سال ۱۹۵۰ که مجموع این پرداختها مقدار ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۴ دلار تخمین زده شده معاون اقتصاد آسیا از طریق مجلس کمک های اقتصادی خود را شامل کشورهای چین،ژاپن، کره کرده که بطور مستقیم توسط بخش سیاسی ایالت در سال ۱۹۵۰ زیر نظر گرفته شد.
مجلس همچنین رابطه ای بسته به فعالیت های بانک صادرات وواردات داشت وعملیات بانکی مربوط به گسترش بستانکاران جدید را تسهیل کرد. بعد از کنفرانس و تصویب توافق نامه توسط مجلس بانک در سال ۱۹۵۰ وام دادن به افغانستان را افزایش داد و همچنین به کشورهای بولویا، چیل،اکادور،اندونزی،سودان،یوگسلاوی دیگر وکشورها افزایش داد.مجلس به همراه کمیسیون رئیس جمهور طرحی در مورد تجارت مالی خارجی وبرنامه های IV و همچنین هزینه های آن ارائه داد وتصویب کرد که بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ دلار تا سال ۱۹۵۰ هزینه داشت. همچنین براساس این طرح مجلس ،کمک های خارجی در حدود ۰۰۰/۵۰۰/۲۷ دلار بود که توسط تشکیلات ایالت متحده برای ماموریت های ملتهای متحد مانند پناهندگان سیاسی افزایش یافت.
در رابطه با طرح پاک سازی کالاهای اقتصادی بین المللی که توسط سازمان کشاورزی و تغذیه ملتهای متحده پیشنهاد شده بود مجلس با شرکت ایالت متحده در این طرح مخالفت کرد همانط

اختیارات اضافی در زمان جنگ تا سال ۱۹۵۰ ادامه داد که توسط تشکیلات مختلف دولت مربوطه کنترل می شد.
طرحها پیشنهاد موافقت مجلس با آنها در جهت کاربرد فعالیت های اجرایی بانک وسپرده های بین المللی است.عملیات سپرده گذاری که شامل ،ارزش،تبادل و تخمین ومعاملات پول رایج توسط مدیر اجرایی ایالت متحده وسپس توسط مجلس موافقت شد مدیر اجرایی ایالت متحده بانک بین المللی طرحها و موافقت نامه هایی را از مجلس برای افزایش وام ها توسط بانک دریافت کرده فعالیت های ۱۹۵۰ مجلس به رئیس جمهور ایالت متحده گزارش شد وتوسط او به کنگره گزارش شد بیستم جولای و ۳۱ اه می وی ۲۵ جولای

 

بانک نوسازی وتوسعه بین المللی:
در ۳۰ جون ۱۹۵۰ گزارش شد ک بانک نوسازی وتوسعه بین المللی دارای اعضای ۴۷ کشور است بعلاوه پوند که اعضای ۴۷ کشور در ۱۵ مارچ ۱۹۵۰ به عضویت درآمدند. ۴۸ کشور ۸۳۴۸۵ ذخیره کالا را ارائه دادند که در حدود ۱۰۰۰۰۰ دلار ارزش داشتند. پرداخت محاسبات کشور پولند و خرید کالا توسط بانک پولند ۱۲۵۰ بوده که کاملا در ۱۴ سپتامبر ۱۹۵۰ از طریق کاربرد شبکه بانکی درآمد و ذخیره عایدات مشخص وموثر واقع شد پذیرش پاکستان بعنوان عضوی در تاریخ ۱۱ جولای ۱۹۵۰ صورت گرفت که عضوی از همان ۴۸ نفر است.
تصویب بانک مرکزی ۸۴۴۸۵۰۰۰۰۰ دلار خرج داشت در ۲۰ آگوست ۱۹۵۰٫این محاسبه از ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ کسر شد هنگامی پولند خرید کالاهایش را تکمیل کرد دوره پذیرش کشورهای لیبریا و هیتی تا سپاتمبر طول کشید.

بقیه داوطلبان شامل سیلون که در ۳۱ جولای ۱۹۵۰ تصدیق شد واندونزی، سودان و سوئد که در طول سال بی تکلیف بودند.سیلون، توافق نامه را در ۲۹ اگوست ۱۹۵۰ امضا کرد و که اشتراک سهم او ۱۵۰۰۰۰۰۰ دلار بود.این معاملات سبب افزایش عضوها تا ۴۸ تا شد نظم و ترتیب بانک در سال ۱۹۵۰ بسته به محدوده عملیاتی رئیس بانک مدیر اجرایی،کمیته (مجلس) مشورتی وافسران عملیاتی بود،محدوده عملکرد رئیس بانک شامل عملکرد خودش وملتهای عضو بود

. مدیران اجرایی شامل منصب ها و گروههای انتخابی کشورهای عضو و نماینده انتخابی بود.در ۱۵ سپتامبر ۱۹۵۰،مدیران اجرایی شامل منصب های:مکچسنی از ایالت متحده –ارنست داتون از ایالت کینگرام-چانگ ازچین-هوپنات از فرانسه-نهروازهند-مدیران انتخاب شده :مالر از پرو-امیلی ترو از کلمبو-توماس بزین از بلغار-لوتیس راسمینسکی از کانادا- بین از نیدرلند-مکفارلند از استرالیا-کازاستنواز ایتالیا- وانارن از ترکیه.

در ۱۴ سپتامبر ۱۹۵۰ ،اعضا کشورها دوباره جمع شدند. توماس بسین و راسمینسکی و بین و برسیانی انتخاب شدند و مدیران اجرایی جدید عبارت بودند از منوئل دیز از پاناما- چیریبوگا از اکودور-یعقوب شاه از پاکستان- ملویل از استرالیا-و سلک از ترکیه، چکوسلواکی از رای دادن امتناع ورزید وجزء این محدوده نبود. مدیران جدید اداره را در اول نوامبر ۱۹۵۰ تحویل گرفتند. استعفاهای مدیران اجرایی در سال ۱۹۵۰ اتفاق افتاد که شامل دنالد گلدون از کانادا و باراناسکی از پولند بود.
اعضا کمیته(مجلس) مشورتی در سال ۱۹۵۰ عملیات محدودی را اجرا کردند.ماموریت آنها انجام مطالعاتی در مورد گزارشاتی از عملکردهای مدیران اجرایی در طی سال ۱۹۵۰ که توسط رئیس مجلس تصویب شده بودند می باشد.

افسران عملیاتی اصلی بانک در اول آگوست ۱۹۵۰ عبارتند از: بلک رئیس جمهور-رابرت ال،محافظ –لئون ،رئیس کمیته-ایونگ،خزانه دار-لئونارد،مدیر اقتصاد-سومر-مارتون ،منشی –نورمن توکر، رئیس بازار –پارکر ،رئیس اجرایی-آیرز،رئیس ارتباطات عمومی-دنروت معاون رئیس جمهور-مارتین جانشین توکر در اکتبر ۱۹۵۰ وتوکر شد رئیس صنعتی.در ماه آگوست ونیمگلیا بعنوان نماینده بازار اروپا منصوب شد و در ماه نوامبر هارولد موفق به دریافت پوست آیرز شد.

تعیری اصلی در عملیات بانکی در سال ۱۹۵۰ وقتی اتفاق افتاد که پرسنل اداره وظیفه ماموریت کمکی پذیرفتند.همه کارمندان بانک در تاریخ اول آگوست ۱۹۵۰ شامل ۴۱۰ نفر بودند که ۲۹ نفر از آنها عضو کشورهای عضو بودند. تدابیر عملیات اصلی بانک توسط توافق همگانی اعضاء قابل اجرا است وبرطبق آن توافق ها مستقیما وامها برای پروژه های خاص توسعه ونوسازی بکار می روند. سرمایه گذاریها باید برای تضمین اینکه وسایل مربوط به اقتصاد فراهم شوند اختصاص داده شوند.سرمایه گذاریها باید برای تضمین اینکه وسایل مربوط به اقتصاد فراهم شوند اختصاص داده شوند. و هر وسیله خریداری شده باعث وقفه درعملیات تبادل خارجی نمی شود در هر نمونه از سرمایه گذاریها نیاز به گزارشها واطلاعات خاصی از کشور مربوطه است علاوه بر آن تکنیک های

خاص آن بانک باید پشتیبانی محسوب شود.این گزارشات براساس بررسی ها و اطلاعات خاص است.هزینه ها در قبلا این وامها شامل میزان علاقه که ۴ درصد است به اضافه هزینه سرویس که یک درصد می باشد. در ۱۵ آگوست ۱۹۵۰ محاسبه شد که هزینه صریح یک سرویس ۴/۳ از یک درصد می باشد.وامها ممکنه بسته به عملیات اقتصادی و بازرگانی وکشورها افزایش داشته باشد آنهم زمانیکه کشور مربوطه ضمانت نامه خاصی در این مورد ارائه دهند بانک باید با کشور مربوطه

ارتباط مستمر داشته باشد و بررسی هایی از پروژه در طی دوره وام انجام دهد.
در سالهای ۱۹۵۰ مشکلات تکنیکی و طراحی قبل و بد ازوام وجود داشت که می بایست به آن توجه و اهمیت زیاد قائل شد.
مجموع وام های بانکی گزارش شده در ۳۰ جون ۱۹۵۰ تقریبا ۸۱۶۴۴۵۰۰۰ دلار می باشد و مقدار خرج های اصلی و پرداختها حدودا در آن تاریخ ۶۱۴۱۶۲۱۶۰ دلار می باشد.
در ۱۸ اکتبر ۱۹۵۰ ،توافق نامه ای را با دولت مکزیکو برای افزایش بستانکاری تا سقف ۱۰۰۰۰۰۰ دلار امضا شد برای بانکهای خصوصی مکزیکو برای افزایش مشاغل خصوصی.
در ۱۹ اکتبر وامی مشابه ۹۰۰۰۰۰ دلار به بانک توسعه صنعت ترکیه برای کمک به توسعه صنعت خصوصی واگذار شد این وام ضمانتی توسط دولت ترکیه محسوب می شد در ۳۰ اکتبر ۱۹۵۰ سه وام دیگر که مجموع آن ۲۵۴۰۰۰۰۰ دلار بود به تایلند برای اهداف نوسازی ریل راه آهن و توسعه بانکوک وایجاد آبیاری و پروژه های آبزی و آبخیزی . هر یک از وام های ذکر شده بالا دامنه ای از تدابیر را تشکیل می دهد وتمایل به سمت برنامه های IV را نشان می دهد.

عملیات وام بانکی در سال ۱۹۵۰ توسط اعضا کشورها بتصویب شد که براین اساس کاربردهای پولهای رایج برای این عملیات تصویب شد.چنین عملیاتی توسط کلمبیا و فینلند در ماه جولای و یوگسلای در آگوست و ایسلند ونروژ در ماه سپتامبر تصویب شد. این توافق نامه ها ۱۸ درصد از اشتراکها و توافق های اصلی را که هر کشور برای پرداخت به آن نیاز دارد تامین می کرد، که ممکن بود به صورت پول رایج باشد خیلی از اعضا مجلس چنین توافقی را تا سال ۱۹۵۰ تصویب کردند.

سپرده های پولی بین المللی:
اعضای سپرده پولی بین المللی در سال ۱۹۵۰ به دو علت محدودیت ودزدی دارایی دودل بودند. اطلاعات گزارش شده توسط این سازمان در اول سپتامبر ۱۹۵۰ نشان می داد که اعضا ۴۹ نفر هستند. پیشنهادات دیگری توسط مامور دولت بنام پولیش ارائه شد.کمبیل گات مدیر این سازمان پذیرفت که فعلا از پذیرش ارائه صرف نظر می کند در ۱۴ می ۱۹۵۰ ولی این تصمیم با انتقادهای ارائه شده توسط پولند مصادف شد. در ۱۱ جولای ۱۹۵۰ پاکستان عضو این سازمان مجلس شد وقتیکه مامور سازمان بنام H اصفهانی، توافق نامه لازم را امضا کرد

سهام اعضا مجلس ۱۰۰۰۰۰۰۰ دلار بود. بقیه پیشنهادهای مشابه در ۲۹ آگوست ۱۹۵۰ توسط سیلون چارگ امضا شد وسهام پیشنهادی او۱۵۰۰۰۰۰۰ دلار بود.
حدود سرمایه وسپرده اسای بانک اعضا ۴۹ نفره در ۱۵ سپتامبر ۱۹۵۰ توسط سیلون چارگ امضا شد وسهام پیشنهادی او ۱۵۰۰۰۰۰ دلار بود.
حدود سرمایه وسپرده راسا بانک اعضا ۴۹ نفره در ۱۵ سپتامبر ۱۹۵۰ گزارش شد. هر عضو توسط یک منصب بانک و یک جانشین تصویب می شد.مدیران اجرایی که برای تعیین سپردهای در این زمان انتخاب شدند بنامهای زیر گزارش شدند: جورج بولتن از ایالت کینگ دام-بیوتان از چین-لورجنتی از فرانسه جوشی از هند-فرانک سونار از ایالت متحده –مدیران انتخاب شده :آسکولی از ونزوئلا –بین از نپدرلند-چارلی از ایتالیا-احمد زکی از مصر-ارنست سلیور از بلگوئیم (بلگراد) سوچارد از چکسلواکی.

در ۱۳ سپتامبر ۱۹۵۰ جلسه ای کشورها تشکیل شد ومنصب های جدید انتخاب شد عبارت بودند از: بین،چارلی، پاراناگوا،راسمینسکی، احمد زکی ،ارنست سیلور، مدیران جدید انتخاب شده؛ مارتینز اوستوس از مکزیکو، ملویل از استرالیا-نناد پوپوویک از یوگسلاوی اینها مدیران پیشنهادی اول نوامبر ۱۹۵۰ بودند.

افسران متعهد با مسئولیت اجرای عملیات سرمایه گذاری با نامهای زیر در اکتبر ۱۹۵۰ گزارش شدند.گات مدیر اجرایی و چیرمن و دپوتی مدیر اداره سازمان و برنستن مدیر تحقیقات کامپن هات رئیس مجلس –فرانک کو منشی مجلس-فردمن تبادل عملیات-گری خزانه دار-لوتلینگر از آمریکا لاتین و جنوب شرقی و تشکیلات شرقی-مالادی معاون مدیر از اروپا و آمریکای شمالی و دیوید ویلز مدیر ارتباطات عمومی.
هر عضودارای سهامی بود که قبلا مورد تاثیر اعضا بود و این سهام بر حسب دلار محاسبه می شد.پرداخت سهام می بایست با طلا وبخشی یا پول رایج صورت می گرفت. اعضا اصلی سازمان هم مجبور بودند که پرداخت طلا را که نزدیک به ۲۵ درصد از سام اعضا بد به ۱۰ درصد از طلا وبقیه ایش را با دلار آرمریکا پرداخت کنند. ارزش بهای قسط های پرداختی پول اعضا سازمان نامعلوم بود.تعیین قسط توسط رئیس بانک و دیگر اعضایی که قبلا انتخاب شدن تعیین شد وممکن بود که اعضا سهام مربوطه شان را با دیگران به تبادل بپردازند. خریداری سهام در هر دوره دوازده ماهه ۲۵ درصد افزایش می یافت و مجموع سهام خریداری شده از ۱۰۰ درصد افزایش نمی یافت علاوه بر آن سهام طلا در بین اعضا تبادل می شده.

معاملات سپرده گذاری شامل فروش سهام رایج در ۱۹۵۰ گزارش شد. این اطلاعات شامل معاملات برلین در تبادل فرانک آن کشور که حدودا ۱۲۱۰۰۰۰۰ دلار بودبه دلار آمریکا وطلا که حدودا ۸۵۰۰۰۰۰دلار می شد. لیره مصر در حدود ۷۷۰۰۰۰۰ دلارایالت متحده وطلای ۸۰۰۰۰۰ دلاری بود. دلار اتیوپی در حدود ۳۰۰۰۰۰۰ دلار آمریکا تخمین زده شد.

مجموع تبادلات سرمایه های طلا وپول آمریکا در اول ماه می ۱۹۴۷ و ۳۰ سپتامبر ۱۹۵۰ که ارزش این معاملات در طی جنگ مشخص شد.ارزش پولی این سهام ارسال ۱۹۵۰ توسط کرونا، بولوین و دلار کانادا تصویب شد در ۲۰ماه می ۱۹۵۰ ارزش بهای سهام کرونا که در حدود ۷۰۵۴/۱۰ تا ۱۴۰۳۶/۶ سنت بود کاهش یافت و ۲۴ آپریل بولویا ارزش سهامش از ۳۸۰۹/۲ به ۶۶۶۶ را کاهش یافت و در ۳۰ سپتامبر دلار کانادا با تصویب سازمان به ۹۰۹۰/۹۰ سنت ایالت متحده انتقال بافت واین از نظر بازار آزاد ارزشی محسوب شد.کانادا سریعا با تبدیل سهامش به سنت به نوسان ۹۳و۶/۹۵ وفروش آن سهام منجر شده رئیس کانادا اخطار کرد که ارزش اصلی طلا در حدود ۰۰/۳۵ هرانس در ایالت متحده می باشد.
پذیرش تعیین ارزش طلا و تصویب آن توسط ایالت متحده وسازمان سرمایه گذاری،مشکل جدی را در آن سالها ایجاد کرد. یکی از این مشکلات در ماه می ۱۹۵۰ ظاهر شد آنهم زمانیکه مدیر تامین بودجه آفریقای جنوبی اطلاع داد که ذخیره دولتش به فروش می رسد و به طلا در بازار آزاد تبدیل می شود البته به قیمت خوبی که سازمان بودجه قبلا آنرا تصویب کرده است.بقیه مشکلات رشد نارضایتی عملیات پولی بین المللی را نشان میدهد که در جلساتی در ماه جولای صورت گرفت

عنوان شدند.
مدارک معتبر این نارضایتی در ۱۹۵۰ ارائه شد که مربوط به پولهای رایج لازم برای اداره کردن اقتصاد وتسط بازار آزاد توسط قوانین اقتصادی بود. البته تبادل در کسی (اطلاعات) در کنفرانسی بین آفریقای جنوبی سازمان سرمایه گذاری در مورد واردات و مقادیر پول رایج صورت گرفت در نوامبر ۱۹۵۰ توافق نامه ای از طرف ایران مبنی بر ارزش گذاری یکسان بر پول صورت گرفت تورم که ممکن بود یک تدبیر مصلحتی باشد تاثیری بر کشورها نگذاشت ولی بر کشورهای که اقتصاد آزاد داشتند تاثیرش در طی سال مشخص شد. در یک جلسه سالیانه بین سازمان سرمایه گذاری ها و بانک پاریس کامبیل گات به صورت کشورها اخطار کرد که مواظب تورم وتدابیر مربوط به آن باشند و نیاز است که وامهای خود را کاهش دهند.

 

بانک صادرات وواردات واشینگتن:
این بانک در سال ۱۹۳۴ تاسیس شد که بعنوان شرکت و آژانسی مستقیم از دولت ایالت متحده زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کرد. بعنوان شرکت و صنفی برای کمک به تامین بودجه صادرات وواردات وانجام هر نوع عملیات بانیک بجز ثبت صادرات و یا پخش پول رایج تصویب شد موجودی اصلی آن ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰دلار بودکه توسط خزانه داری خریداری شده بود و پنج رئیس برای نظارت بر نتایج منصوب شدند.

آنها قوانین مربوط به عملیات بانکی را تنظیم کردند با پیشنهادی از مجلس مشورتی که اعضایش جز این راسای بانک محسوب می شده منشی خزانه برای کاربرد تسهیلات مشورتی که اعضایش جز این راسای بانک محسوب می شده منشی خزانه برای کاربرد تسهیلات برای تامین بودجه نیازهای بانک انتخاب شده واین مقررات اعضا راموظف به پرداخت قسط های وام به خزانه ایالت متحده می کند. چنین وامهایی ضامن ۳۵۰۰۰۰۰۰ دلاری را در بر می گرفت .بانک برای کنفرانس نیاز به گزارش سالیانه از عملکردش در هر شرایطی داشت ضامن های سپرده شده در بانک نگهداری می شدند.پیشنهادهای ارائه شده بعدی جان تازه ای به قوانین بانکداری داد ومحاسبات بانکی توسط این قوانین جدید بطور جداگانه هم در بانک صادرات و واردات انجام می شد.

حدود عملکرد مدیران بانک در ۳۰ جون ۱۹۵۰ مشخص شد که در زیر آمده است.گاسمن رئیس بانک –اری معاون رئیس –ومنشی بانک اچستون ،کلارنس واستنباف بود و این مدیریت زمانی را برای اختصاص دادن به مالیاتها ویا تقسیمات خاص در نظر نگرفت. البته تدابیری برای انتقال سپرده ها به خزانه اتخاذ شد. از این تاریخ به بعد بودکه همه شبکه های بانکی اطلاعات مربوط به دارایی ها را برای احتمالات آینده در اختیار داشتند. درشش ماه پایای سال ۱۹۵۰ افزایش سهام در حدود دلار ۴۲۱و۴۵۷ برای کارهای اجرایی و برای دیگر بخش ها ۳۸۴۰۰۰/۶ دلار بود.
واردات گزارش شده توسط بانکها در شش ماه سال ۱۹۵۰ در حدود ۳۱۰۰۰۰۰ دلار بود.
در نیمه اول سال ۱۹۵۰ وام های جدیدی تصویب شد که درحدود ۰۹۳۰۰۰/۲۷۷ بود. این تصویبها برای پستانکاران مختلف و اهداف صنعتی مانند کشورهای آرژانتین، برزیل،کلمبیا و اکادور، مصر اندونزی، مکزیکو،یوگسلاوی و ژاپن بود. دیگر سرمایه های قبلی تصویب شدند اما به نیمه اول سال ۱۹۵۰تخصیص داده شدند که در حدود ۳۲۴۰۵۰۰۰ دلار بود. جمع وامهای پایدار تا ۳۰ جون ۱۹۵۰ تقریبا ۲۷۸۶۳۸۹۸۸۲۳ دلار بود.
عملیات بانکی صادرات واردات ومحاسبات آنها توسط سازمان کمک جهانی ومدیر عملیاتی اقتصادی تصویب شد. که در ۳۰ جون مقدار آن ۱۰۴۵۵۷۰۰۰۰ دلار بود که مقدار ۸۱۴۹۹۰۰۰ دلار در آن زمان خرج شده ومجموع بودجه تصوبیی بیش از ۲۲۸۲۶۶۰۰ دلار است.
عملیات وام در این بانک فدرال از ۱۲ فدرال از ۱۲ فبریه ۱۹۳۴ آغاز و تا ۳۰ جون ۱۹۵۰ در همه جهان بطور عملی توسعه یافت وبرای اهداف زیادی استفاده شد مجموع بستانکاریهای تصویب شده به آمریکای لاتین ۱۳۴۶۹۴۳۰۰۰ دلار می باشد. این سرمایه ها در خزانه ایالت متحده برای تهیه وسایل،امکانات، صنعت، انجمن ها ،دریانوردی، سرویس ها و دیگر بخش های مهم استفاده می شوند فعالیتهای بانک گزارش شده در جون ۱۹۵۰ مربوط به وامهایی بودند که شامل کشورهای زیر است:

برزیل ۲۱۵۰۰۰۰۰۰ دلار برای استحکام دستگاه- چیل در ۲۲ آگوست ۱۸۰۰۰۰ دلار برای وسایل وماشین های جاده وگروهی از بانک ها ۱۳ نوامبر ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ دلار که توسط دولتهایشان تضمین شدند.

بانک پرداختهای بین المللی:
بیستمین گزارش سالانه بانک برای پرداختهای بین المللی در ۱۲ جون ارائه شده و جلسات سالانه در سوئد در مورد بهبود اقتصاد اروپا و بحرانهای موجود در جهان می باشد.
وهمچنین تاکید بر روی ارزشهای تعیین شده در بازار آزاد می باشد. بانک در سال ۱۹۴۵ توسط بانک بین المللی نوسازی وتوسعه و همچنین بانک سپرده های پولی بین المللی در کنفرانس بوتن

تاکید شده وگزارش سالیانه جلسات توسط رئیس آبدین پیشنهاد شد.بهبود اقتصادی و مالی اروپا همچنان مدنظر بود و مطالعاتی برای تشکیل اهداف اصلی در گزارشات آمده است.سازمان عملیات اقتصادی اروپا، پرداختهای بانکهای اروپا را ارائه داد وعملیات اجرایی اقتصادی ایالات متحده بانک را برای پرداخت های بین المللی بعنوان آژانسی ونماینده ای در عملیات استفاده کرد و آن را برای دریافت تجربیات گرانبها برای بهبود اقتصاد و دارایی اروپا آماده نمود. بانک حقیقتی را گزارش کرد که کشورهای اروپایی دانستن آنرا ضروری میدانستند ونیاز بود که بر روی آن بیشتر کار می کنند و محدودیت ها راکاهش دادند و آزادی عمل را در در عملکرد معاملات مهم افزایش دادند. این گزارش همچنین تاکید کرد که کل ذخیره ومالیاتی باید افزایش یابد وهزینه های دولت می بایست کاهش یابد اگر تورم بر کل عملکرد تاثیر گذاشته است.
ضرورت دارد که این سیستم به تعادلی در اقتصاد آزاد در درازمدت دستیابی یابد عوامل مربوط به ارتباط قیمت کالاهای اقتصادی،تنزل قیمت پول رایج و مقادیر تبادلات خارجی وطلای ذخیره شده بستگی دارد.
رشد ذخیره طلا و افزایش تبادل طلا برای پولها رایج کشورها عامل مستحکمی در عملیات بانکی محسوب می شد. در مورد پول و بستانکاری و مقادیر آنها گزارش بانک تاکید بر ارزش افزایش تعادل مورد نیاز بین پول و تاثیر مثبت آن داشت که نتیجه اش افزایش مقادیر و تثبیت طرحهای مورد علاقه می باشد. توجه قابل ملاحظه ای به پرداختها و تعادل بدهیها و طلب بود و همچنین به اقتصاد آزاد که سبب افزایش قدرت خریداری می شد توجه زیاد شد. در نتیجه گزارش نشان داد که بانک دلایل مجاز را برای بازگشت به سیستم و تعادل اقتصادرا در هنگام وقوع فاجعه های سخت را نمی بیند. توسط بانک کنترلهای فیزیکی مناسب اتخاذ می شود و تلاش برای بازگشت به بازار آزاد دراصل راه نجات اقتصاد محسوب می شود.
گزارش همچنین نشان می داد که تدابیر زیادی در طول دوره ۱۹۵۰ برای فعالیتهای بانکی انجام شد پرداخت های بین المللی بانک علی رغم تئوریهای ۱۹۴۵ که تا سال ۱۹۵۰ ادامه داشت بعنوان مرکز مالی برای کشورهای اروپایی و دیگر آژانس میباشد.وگزارش شد که اطلاعات بانکداری در بخش

های سوئوس مربوط به فرانک طلای رایج در سوئیس بود گزارشات بانک نشان داد که در جولای ۱۹۵۰ ارزش طلا ۳۹۱۰۶۱۰۰۰ فرانک طلای سوئیس بود که در مقایسه با ۱۸۲۸۲۸۰۰۰ دلار جولای ۱۹۴۹ می باشد.
مقدار گنجینه بانک در حدود ۲۷۰۰۰۰۰ فرانک طلای سوئیس که بیش از ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ در سال ۱۹۴۹ گزارش شده است زمانیکه صورت حسابهای غیرقابل شمارش عددی در حدود ۱۵۰۰۰۰۰ فرانک فرانک طلای سوئیس را نشان می دهد که در مقایسه با جولای ۱۹۴۹ ۲۰۸۰۰۰۰۰ دلار می باشد.
این افزایش کلی در فعالیت شغلی توسط یک سری از تعهدات، وام ها و عوامل دیگر توازن پیدا کرد وسبب افزایش بدهی فدرال U.S شد و این عملیات توسط درخواست سپرده هایی که مقدار آنها از ۱۳۳۰۰۰۰۰ دلار فرانک طلای سوئیس در جولای ۱۹۴۹ تا ۲۵۵۰۰۰۰۰ دلار در سال ۱۹۵۰ افزایش

یافته بود بیشتر مشخص می شود.سپرده های کوتاه مدت برای بانکهای مرکزی اروپایی عملیات دو سال طول می کشید وسپرده های طولانی مدت مقادیرش متفاوت از ۲۲۸۰۰۰۰۰ دلار فرانک طلای سوئیس در سال ۱۹۴۹ تا ۲۵۹۰۰۰۰۰۰۰دلار در سال ۱۹۵۰ می باشد.

بانکهای مرکزی خارجی:
بانکداری بین المللی همچنانکه مشاهده کردید از طریق فعالیت های بانک بین المللی توسعه و نوسازی، سپردههای پولی بین المللی و بانک صادرات و واردات واشینگتن وبانکهای مرکزی در کشورهای مختلف اطلاعات خاصی مربوط به سرمایه گذاریها و دارایی های کشور تا سال ۱۹۵۰ تهیه کرده است.
فعالیت های بانک در مورد پرداختهای بین المللی اساسا مربوط به عملیات بانکداری بانکهای مرکزی اروپایی و آژانس های بانکی می باشد.
بانکهای مرکزی در همه کشورها بطور خصوصی عمل میکند و یا ضرورت پیدا می کردند که از جهت های اقتصادی پیروی کنند و بیشتر تحت تاثیر وظایفی که به آنها محل می شد قرار داشتند. خصوصیت هر بانک مرکزی باعث انجام تدابیر خاص مربوط به آن ساختار می شد. تا سال ۱۹۳۰ ایدئولوژیهای مختلف ومفاهیم جدید مربوط به پول وبستانکاری بطور قابل ملاحظه ای بر ترویج وتوسعه بانکداری تاثیر داشت.

کشورهایی که در پشت پرده آهنی بودند کشورهای وابسته به سوسیالیست وبقیه بانکهایشان ملی شدند.
بانک صنعتی جدید در ترکیه درابتدا خصوصی بود بعدها تحت تاثیر بانک مرکزی قرار گرفت. بانک مرکزی سیلون توسط جان اکستر اداره می شد کسی ک از ایالات متحده وام گرفته بود.بانک تازه تاسیس چکوسلواکی تحت تاثیر قوانین دیکتاتوری بود.قوانین جدید موجود در عراق بانکداری این کشور را تحت کنترل دراورد که گام نخستی به ستم سوسیالیستی محسوب می شود. بانک جدید در کشور کوبا توسط دولت اداره می شد. از دو بانک جدید تاسیس شده در هاندراس، یکی بانک

خصوصی را کنترل می کند. تاخیر تبدیل بانک کشور مصر به بانک دولت مرکزی ممکنه عکس العملهایی ایجاد شده والبته مفاهیم اشتباهی در مورد کنترل بانکهای مرکزی دولت استرالیا ونیوزلند وجود داشته در تغییرات قانونی بانکداری البته عقاید بسته ای وجود داشت که بعدها توسط نورمن رئیس بانک انگلستان در نیمه دوم قرن نوزدهم از عملیات دفاع شد،دوره ای که تحولات خاص بانکداری محسوب میشود. انتخاب ناحیه در بعضی از بانکهای مرکزی خارجی اطلاعات مربوط به فعالیت ها را که ممکنه برای بررسی عقاید مختلف در مورد ساختار مالی بخش های گوناگون در جهان ۱۹۵۰ بکار برود. چنین اطلاعاتی ضرورتا توسط عناصر قابل مقایسه محدود می شود. در

سال ۱۹۵۰ اطلاعات قابل ملاحظه ای در مورد تنزل ارزش پول و اتفاقات مربوط به تاثیر آن در سالهای ۱۹۴۹ و ۱۹۵۰بکار برود.
چنین اطلاعاتی ضرورتا توسط عناصر قابل مقایسه محدود می شود. در سال ۱۹۵۰ اطلاعات قابل ملاحظه ای در مورد تنزل ارزش پول واتفاقات مربوط به تاثیر آن در سالهای ۱۹۴۹ و ۱۹۵۰ وجود دارد.
ارزش طلا افزایش بافت و به ۳۵ دلار رانس رسید و این واقعیت به بازار تاثیر گذاشت ولی به دیگر بخش ها تاثیری نداشت. تاثیرات بازار آزاد بر اطلاعات گزارش شده توسط بانکهای مرکزی متفاوت تاثیر گذاشت و همچنین بر گزارشات جهانی قابل ملاحظه در مورد افزایش ذخیره طلا در خیلی از کشورها تاثیر داشت:

تولید و نگهداری طلا:
طلا بعنوان یک بخش قابل ملاحظه در علمیات اصلی بین المللی است اگر چنین عواملی باعث نزول پول رایج شود،تجارت نامتعادل می شود و بی ثباتی در سرمایه گذاریهای خاریج توجه جدی را می طلبد.و قدرت طلا و استحکام آن سبب می شود هر کشوری به تولید آن بپردازد.

در اواخر ۱۹۴۹ ،کل طلای جمع آوری شده شامل اتحادیه سوویت در حدود ۳۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰دلار تخمین زده شد که بعدها به ۳۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار افزایش یافت.طلای سیستم ذخیره سازی فدرال در ایالت متحده تا آخر سال ۱۹۴۷ در حدود ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰دلار می باشد که مقدار تولید ایالت سوویت در حدود ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار سالانه می باشد. تخمین مجموع طلای ذخیره شده بر اساس این اطلاعات ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار تا آخر ۱۹۵۰ برآورده شده است
مجموع تولیدات جهانی طلا، خارج از روسیه، توسط سپرده پولی بین المللی به مقدار سالیانه در حدود ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار تا سال ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ می باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 56 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد