بخشی از مقاله

بسکتبال


1- بسكتبال و تاريخه مختصر از آن مقدمه
2- شروع بازي بسكتبال
3- زمين بسكتبال
4- زمين و بازي حرفه اي
5- تخته پشت حلقه و ساعت


6- دريل كردن و اصول آن
7- حمله براي كسب امتياز
8- تظاهر به حمله و حمله كردن
9- پاس دادن


10- مهارتهاي شوت كردن
11- داخل كردن توپ داخل سبد
12- هوك شات
13- ريباند
14- دفاع
15- به جريان انداختن دوباره بازي
16- جاي بازيكن در زمين بسكتبال
17- ضدحمله


مقدمه
بازي بسكتبال بازي بسيار پر تحركي است و كسي كه قوانين آنرا به خوبي مي داند لذّت بيشتري از اين بازي خواهد برد.
مخترع اين بازي جيمز تيسميت آمريكائي است. اين بازي بيش از هر جايي در آمريكا متداول است.
آغاز اين بازي در سال1891 بوده است. اين بازي بين دو دسته پنج نفري انجام مي شود كه هر دسته داراي دو فورواد و يك سنتر, دوبك مي باشد و بر حسب احتياج هر يك از آنها مي توانند بين بازي پشت خود را تغيير دهد. دسته اي برنده است كه تعداد امتيازش بيشتر شود و توپهايي كه در تور حريف مي اندازد بيشتر باشد.شروع بازي بسكتبال
وقتي كه بازي بسكتبال را شروع مي كنيد مي توانيد لباس راحت وگشاد و كفش بسكتبال بپوشيد. اگر به اندازه كافي پيشرفت كرديد كه براي تيم بازي كنيد بايد لباس رسمي تيم كه شورت و پيراهن بدون آستين است, بپوشيد. مهمترين قسمت لباس شما كفش شماست. كفش شما بايد قوزك پاي شما را محافظت كند و كف كفش سُر نخورد. كفش همچنين بايد داراي كفي مخصوص براي جذب ضربه هاي وارد شده به پا در هنگام فرود آمدن بعد از پريدن به بالا كه در بازي بسيار اتّفاق مي افتد باشد. لوازم و تجهيزات بسكتبال شامل يك توپ و يك سبد با تخته هاي پشت آن است. توپ بازي گرد است, و موقعي كه از ارتفاع 8/1 متر به زمين انداخته مي شود بايد به اندازه 3/1 متر بالا بيايد.

 

زمين بسكتبال
يكي از دلايلي كه بازي بسكتبال در جهان عموميت پيدا كرده, سادگي بازي است براي بازي شما فقط احتياج به يك توپ, يك حلقه بسكتبال و يك زمين صاف و هموار داريد. شما ممكن است بازي بسكتبال را از مدرسه يا زمين بازي محلتان شروع كرده باشيد و شايد آرزو داريد كه در سالنهاي بسكتبال با كفپوش چوبي و حلقه بسكتبال شيشه اي در مقابل هزاران تماشاچي بازي كنيد. در هر صورت چه در بازيهاي محلي, يا در بازيهاي حرفه اي, بازي شامل كنترل توپ در زمين هموار است.


زمين و بازي حرفه اي
NBAبزرگترين مسابقات حرفه اي بسكتبال در دنيا مي باشد كه در سالنهاي بزرگ در نقاط مختلف آمريكا برگزار مي شود. سالن ورزشي در اين توير اركو ARCO نام دارد كه متعلق به تيم ساكرو منتو كينگز مي باشد و در كاليفرنيا قرار دارد. گنجايش اين سالن بيش از17000 تماشاچي مي باشد بين كينگز و ليكرز شهر لوس أنجلس است. ميز شمارش امتيازها و نيمكت ذخيره ها در سمت راست زمين وجود دارد.

 

تخته پشت حلقه و ساعت
تخته پشت حلقه 8/1 متر و طول, و 05/1 عرض دارد و قسمت پايين آن براي جلوگيري از صدمه ديدن بازيكنان بلند قد توسط مواد پلاستيكي نرم پوشاند شده. ساعت وقت نگهداري زمان تصاحب توپ را براي هر تيم قبل از كردن محاسبه مي كند. در بازيهاي N.B.A هرتيم پبس از تصاحب توپ 24 ثانيه وقت داردكه توپ را شوت كند و در بازيهاي FIFA اين زمان 30 ثانيه است. اين ساعت زمان را از 24 شروع كرده و به صفر مي رسد و وقتي كه شوت زده شدبه دليل اينكه هيچ تيمي صاحب توپ نيست ساعت چيزي را نشان نمي دهد. اگر تيم صاحب توپ نتواند در اين زمان توپ را شوت كند توپ را از دست مي دهد.

دريبل كردن


دريبل كردن يكي از مهارتهاي اوليه بازي بسكتبال است كه شما بايد آنرا بياموزيد. دريبل كردن اين اجازه را به شما مي دهد كه با زدن توپ هب زمين و بالا آمدن آن به نقاط ديگر زمين حركت كنيد. اگر مي خواهيد كه بازيكن خوبي باشيد لازم است كه ياد بگيريد چه موقع دريبل كنيد.


شما نبايد هر وقت كه توپ را دريافت مي كنيد دريبل كنيد چون اين كار موجب توقّف بازي موثر تيم خواهد شد. از دريبل كردن براي حركت توپ به بالاي زمين, اخط دفاع تاحمله, و با گرفتن در تقطه مناسب براي شوت زدن و فرار از مدافعين تيم مقابل و پيدا كردن جاي خالي و پاس دادن به يار هم تيم استفاده مي شود.
اصول دريبل كردن در هنگام دريبل كردن از انگشتان و مچ درست براي كنترل توپ استفاده كنيد. شما مي توانيد از يك دست براي دريبل كردن استفاده كنيد و ه وقت بخواهيد مجاز هستيد توپ ار به دست ديگر داده و دريبل كنيد. با استفاده از بازو, مچ و انگشتان توپ ار محكم به زمين بزنيد و ياد بگيريد كه چگونه ارتفاع و سرعت توپ را پس از برخورد با زمين كنترل كنيد. ( از زير زانوتا سينه) سعي كنيد بياموزيد كه در هنگام دريبل كردن حركت كنيد و ضمن حركت تغيير جهت داده و دستهايتان را عوض كنيد. اگر پس از دريبل كردن توقّف كنيد اجازه نداريد كه دوباره شروع به دريبل كردن كنيد مگر اينكه توسط بازيكن ديگري بازي شده باشد. اگر دوباره شروع به دريبل كردن كنيد خطا مي باشد و به آن بل دريبل گفته مي شود.

 


حمله براي كسب امتياز
شما موقعي مي توانيد ادعا كنيد كه در اداره كردن توپ مهارت پيدا كرده ايدكه بتوانيد با موفقيت بازيكن تيم مقابل را دريبل كنيد. در هنگام دريبل كردن شما اغلب توسط بازيكن تيم مدافع گرفته شده ايد و بايد بدانيد كه آنها در چه وضعيتي قرار دارند. بخاطر داشته باشيد كه دريبل مي كنيد تا از مدافعين گذشته و به سبد نزديك شويد. لازم است مهارت پيدا كنيد تا با هر دو دست بطور مساوي بتوانيد دريبل كندي. بعلاوه بايد قادر باشيد با قرار دادن بدنتان بين بازيكنان حريف و توپي كه به زمين زده ايد و در حال بالا آمدن است محافظت كنيد.

تظاهر به حمله و حمله كردن
وقتي كه توپ را در اختيار داريد و بازيكن تيم مقابل نزديك به شما است, ابتدا سعي در تظاهر به حمله و سپس حمله كنيد. تظاهر به حمله به اين صورت است كه وانمود كنيد كه مي خواهيد يك حركت انجام دهيد و وقتي كه بازيكن حريف گول خورد شما حركت ديگري را انجامي مي دهيد. براي مثال شما مي توانيد وانمود كنيد كه مي خواهيد شوت كنيد و سپس با دريبل كردن به سمت سبد برويد. حمله كردن يك دريبل تهاجمي به سمت سبد است.


پاس دادن
براي خوب بازي كردن بسكتبال بايد بياموزيد كه چطور پاس بدهيد يا چگونه پاس را دريافت كنيد وقتي كه تيم مالكيت توپ را دارد اهميّت داردكه تملك توپ را تا دادن يك پاس مطمئن حفظ كند. سريعترين راه براي رساندن توپ به بالاي زمين پاس دادن است, بنابراين اگرفرصت انتخاب داريد بجاي آنكه دريبل كنيد بهتر است پاس بدهيد. شما مي توانيد با ديدن حركت و وضعيت بازيكنان خودي و بازيكنان تيم مقابل و سنجيدن موقعيت بازي تصميم بگيريد كه آيا پاس دادن بهتر است يا دريبل كردن.

 

حركت كردن آزاد براي دريافت پاس
اگر توسط بازيكن حريف يارگيري شده ايد و مي خواهيد توپ را دريافت كنيد بايد خودتان را حداقل براي يك لحظه از دست حريف آزاد كنيد. براي اين منظور به طرف مدافع گام بردريد و سپس به سرعت بطرف بيرون تغيير جهت دهيد تا توپ را دريافت نمائيد. مسافت پاس دادن : ايده آل ترين مسافت براي پاس دادن موقعي است كه فاصله پاس دهنده ودريافت كننده آن بين 5/3 تا 5/4 متر از يكديگر باشند.

پاس بالاي سر اگر بازيكن تيم مقابل نزديك شما است و راه را بر شما بسته بهترين راه پاس دادن از بالاي سر است به خصوص اگر بازيكن تيم مقابل كوتاهتر از شما باشد.
1- درموقع شروع پاس توپ را بالاي سر ببريد (توپ بايد بالاتر از پيشاني و بالاي سر با هر دو دست نگهداشته شود). نگاهتان را به طرف هدف متمركز كنيد.
2- پاس را با قدرت و حركت تند مچ دست و انگشتان بدهيد تا توپ در مسيري مستقيم به بازيكن خودي برسد.

پاس از ناحيه سينه:
پاس دادن از ناحيه سينه پاسي دو دستي است و موقعي انجام مي گيرد كه مدافعي بين شما و دريافت كنند, پاس نباشد. با نگاه داشتن توپ با هر دو دست در ناحيه سينه و زير چانه پاس را شروع مي كنيد. به اين وضعيت تهديد سه گانه نيز مي گويند. چون در اين حالت شما مي توانيد يكي از اين سه كار را انجام دهيد توپ را شوت كنيد, دريبل كنيد, و يا پاس بدهيد.


1- توپ را با هر دو دست در حاليكه انگشتان شست در پشت و ديگر انگشتان شما در اطراف آن باشد نگهداريد و نگذاريد توپ با كف دست شما تماس پيدا كند.
2- با بازكردن سريع بازوها در جهت دريافت كننده پاس, توپ را براي او بفرستيد.
3- در حاليكه بازوان شما به حالت مستقيم قرار مي گيرد و حركت مچ دست به سمت جلو باشد توپ را پرتاب كنيد. در ابتداي تمرينات خود هنگام پاس دادن يك قدم نيز به جلو برداريد.

 

مهارت بيشتر در پاس دادن
يكي از نكات مهم در هنگام پاس دادن اين است كه قادر باشيد مسيرهايي بي خطر را براي پاس دادن تشخيص بدهيد. مسير پاس, راهي است كه مي توانيد توپ را بدون خطر از دست دادن, به بازيكن هم تيم خود برساند. بعلاوه لازم است كه ياد بگيريد چگونه توپ را بعد از انجام دادن دريبل, برداريد و آن را شوت كنيد يا آن را پاس دهيد و همچنين چگونه توپ را قانوني دريافت كنيد. قوانين بازي ممكن است به شما اجازه بدهد در حاليكه توپ را نگه داشته ايد, فقط يك گام برداريد و يا در هنگامي كه در حال حركت هستيد و پاس را دريافت مي كنيد بايد ياد بگيريد كه چگونه بايستيد. (توقّف كنيد.) دو راه براي توقّف كردن قانوني وجود دارد, يك توقّف پرشي و ديگري توقّف باگام بلند (شلنگ برداشتن).


مهارتهاي شوت كردن
در يك بازي بسكتبال تيم برنده است كه بيشترين امتياز را بدست بياورد و اين امر توسط شوت كردن توپ به سمت سبد و وارد شدن آن درون سبد حاصل مي شود. تمام بازيكنان تيم مي توانند توپ را وارد سبد كنند و امتياز كسب كنند. بنابراين مهارت پيدا كردن در شوت زدن حائز اهميت بسيار است. شوت كردن انواع گوناگون دارد و براي اينكه بازيكن امتياز آوري براي تيم خود باشيد لازم است كه تكنيكهاي مختلف شوت كردن را بياموزيد. نوع شوتي كه مي كنيد بستگي به موقعيت شما دارد. اگر در منطقه شوت كردن ايستاده ايد مي توانيد از شوت طراحي شده استفاده كنيد. اگر قادر هستيد كه دريبل كنيد و به سمت سبد برويد مي توانيد از شوت پريدن به هوا با يك پا در حين نزديك شدن به سبد معروف به لي آپ (Lay-up ) استفاده مي كنيد.

 

شوت لي آپ (Lay-up )
زماني از شوت لي آپ استفاده كنيد كه پاس را در حين حركت دريافت كرده باشيد يا وقتي كه به سمت سبد دريبل مي كنيد. اين تصوير به ترتيب حركت شوت لي آپ را نشان مي دهد. بازيكن در حاليكه با دست راست دريبل كرده است از سمت راست به سبد نزديك مي شود.


1- وقتي در منطقه اي هستيد كه مي توانيد شوت لي آپ بزنيد در حاليكه كه هردو پاي شما در هوا است با هر دو دست توپ را نگهداريد.
2- در حاليكه پاي چپ شما براي فرود آمدن جلو مي آيد به سمت سبد نگاه كنيد. بخاطر داشته باشيد كه با نگهداشتن توپ فقط مي توانيد گام برداريد.
3- پاي چپ شما پاي پريدن به سوي سبد مي باشد و با شروع حركت لي آپ توپ را از جلوي خود بالا بريد.


4- براي اينكه به ارتفاع بالاتري بپريد زانوي پاي راست را بالا بياوريد. توپ را در حاليكه دست شوت كننده پشت و كمي مايل به پايين باشد نگهداري و دست ديگر را براي حمايت از توپ در كنار آن قرار دهيد.


5- قبل از رها كردن توپ, تمام بدن شما بايد كشيده باشد و توپ در بالاترين ارتفاع ممكن باشد توپ را به مستطيل كوچك روي تخته در قسمت بالا و راست آن بزنيد. اگر توپ را درست به هدف زده باشيد توپ پس از برخورد به تخته بسكتبال به داخل سبد خواهد رفت.
6- به آرامي توپ را به بالا و به سمت هدف هدايت كنيد. اگر بازيكن مبتدي هستيد با زاويه 45 درجه به سمت تخته بسكتبال وجود دارد كه موجب مي شود بهتر و راحت تر بتوان توپ را به هدف روي تخته بسكتبال زد. با پيشرفت كردن در اين مرحله, سعي كنيد زواياي نزديك شدن به تخته بسكتبال را تغيير بدهيد.
شوت كردن بيشتر


شوت كردن شايد مهيج ترين لحظه بازي بسكتبال باشد. شما بايد هر وقت كه فرصت مناسبي پيدا كرديد شوت كنيد. اما بايد ياد بگيريد كه آن فرصت مناسب را تشخيص دهيد. بخاطر داشته باشيد كه عوامل موثر در يك شوت خوب شامل: در تعادل بودن, رو به سمت تخته بسكتبال بودن, توپ را تحت كنترل داشتن, و قادر به تمركز كردن روي سبد مي باشد. اعتماد به نفس در زمان شوت كردن نيز به كسب امتياز كمك خواهد كرد. اگر فكر كنيد كه توپ را داخل سبد خواهيد انداخت مطمئناً موفق خواهيد شد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید