بخشی از مقاله

بررسي و تجزيه و تحليل بدن
مهمترين نكته در ايجاد ظاهري دلخواه اينست كه برايند چه معايبي داريد و چگونه مي‌خواهيد به نظر بياييد. (با نگاه كردن عكس بدون رتوش خود يكي نيم رخ و ديگري تمام رخ) جواب اين سؤآل را خواهيد داد و قتي بدانيد چه عيوبي داريد از بين بردن آنها راههاي بيشماري دارد.


بررسي بدن :
اول بايد بدانيد چه نوع هيكلي داريد، كوتاه يا بلند،‌چاق يا لاغر، متوسط در وزن و قد؟ آيا شانه هاي افتاده،‌شكم صاف يا برآمده، سر به حالت عمودي برروي گردن؟ و آيا كمر نرمال ؟ آيا چاقي شما متناسب با قد شماست؟ با اندازه گرفتن نقاط مختلف بدن نقص ها معلوم ميگردد.


بررسي صورت
موهاي سر را از روي صورت به پشت سر عقب زده در آينه نگاه كنيد. بهترين نوع صورت بيضي شكل است. حالا ببينيد صورت شما بيضي، گرد، مثلثي ، مستطيل يا مربع است با انتخاب مدل يقه صحيح در لباس ميتوان شكل صورت را مطابق دلخواه عوض كرد.


بررسي رنگ ها :
ببينيد چه رنگي بهتر به پوست و رنگ چشم و موي شما مي آيد. با گذاشتن رنگهاي مختلف پارچه روي شانه در نور طبيعي مي توانيد ببينيد چه رنگي پوست شما را شفاف تر و رنگ چشم را درخشنده تر مي كند.
از ابتدايي ترين فرم شروع مي كنيم (لباس عصر)
1- خانمي قد كوتاه جوان صورت گرد – گردن كوتاه – پوست تيره و سبزرنگ
2- خانمي قد كوتاه جوان صورت دراز مستطيلي شكل – گردن بلند پوست سبزه پريده – بالاتنة كوتاه (لباس عصر)
3- خانمي قد كوتاه جوان بالاتنه درشت و پهن پاهاي باركي و پوست گندمي پريده صورت بيضي باريك – گردن كوتاه
4- خانمي جوان پوست سبز مايل به زرد صورت چهارگوش گردن كوتاه پايين تنه درشت باسن
5- پوست جوان سفيد پرده – صورت مثلثي قاعده بالا – گردن بلند – قدبلند – بسيار لاغر و استخواني لباس عصر
6- جوان پوست سبز پريده صورت مستطيل گردن كوتاه دستهاي بلند بسيار لاغر و استخواني قد كوتاه
7- خانم جوان پوست سبز تيره مايل به زرد صورت مثلثي قاعده پايين گردن كوتاه سينه هاي بسيار درشت چاق و تپل قد بلند (لباس عصر)
8- خانم مسن پوست سفيد پريده صورت گرد گردن كوتاه باسن برجسته رو به عقب بسيار لاغر و استخواني قد كوتاه
9- خانم مسن پوست گندمي مايل به زرد صورت مثلثي قاعده پايين گردن كوتاه سينه هاي بسيار درشت قد كوتاه باسن درشت
10- خانم مسن پوست سفيد گلگون صورت مستطيل گردن كوتاه باسن و شكم بسيار بزرگ پشت


خطوط روي بدن
بدن خط و برش لباس روي مستطيل خيلي مؤثر است در نظر گرفتن نوع آنها قبل از انتخاب مدل لباس خيلي مهم است. همانطور كه مي دانيم خط گردن، كمر، آستين، پاي دامن، هيكل رامشخص مي كنند پس سهم مهمي در خوب يا بد نشان داده هيكل دارند.


بررسي خطوط
بايد دانست كه خطوط روي انسان اثر رواني و عملي دارد با وجوديكه فقط دو نوع خط راست و وجود دارد ولي از آنها بي نهايت خط بوجود مي آيد.

خطوط مستقيم
خطوط مستقيم عبارتند از عمودي، مايل ، افقي، كه هر كدام اثر مختلف روي بيننده دارد. خطوط عمودي دال بر دوستي و استواري است و حال آنكه خطوط افقي دلالت بر آرامش و ملايمت مي كند. اثر خطوط مايل بين دو اثر دو خط ديگر است.


خطوط منحني
از خط گرد تا خط راست هستند و اثر كلامً متفاوتي با خطوط راست دارند و به تجربه ثابت شده كه زيباتر هستند و زيباترين خط منحني خطي است كه مسير مايل دارد.


خطوط اصلي
وقتي چندين خط در مدل باشد چشم مهمترين آنها را دنبال مي كند. بخاطر اين عكس العمل ديد است كه مي شود با طرح مناسب براي لباس چشم را متوجه نقاط خوب بدن نمود. مثلاً با توجه كردن چشم به صورت ما هيكل زياد به نظر نمي آيد.


مدل :
مشكل است قبول كنيم كه چشم هميشه حقيقت را نمي بيند و خطا مي كند. بالنتيجه از خطاهاي چشم ‌خود استفاده كرد. بايد بخاطر داشت كه خطوطي كه نگاه را در يك مسير عمودي حركت مي دهند بلندتر و خطوطي كه نگاه را در مسير افقي حركت مي دهند قد را كوتاهتر مي كنند.
خطوط و طرح پارچه كافي براي يك نتيجه رضايتبخش روي لباس نيست رنگها هم اثر مهمي روي طرح لباس دارند‌هزاران رنگ مختلف وجود دارد ولي تمام آنها از سه رنگ اصلي به نام قرمز، زرد و آبي بوجود مي آيند بنام رنگهاي اصلي يا اوليه معروفند. وقتي دو رنگ اوليه به يك اندازه با هم مخلوط شوند رنگهاي ثانويه دسته دوم بنام نارنجي ، سبز و بنفش بدست مي آيند. از اين نوع مخلوط كردن رنگها ميتوان صدها رنگ مختلف بدست آورد.


دامنه رنگها :
رنگها ميتوانند حس گرما يا سرما بدهند. قد را بلندتر يا كوتاهتر ، رنگ صورت را درخشنده تر يا بي رنگ كنند. رنگ قرمز و نارنجي از رنگهاي گرم و آبي، بنفش از رنگهاي سرد هستند. رنگهاي تيره و سياه كه نور را در خود جذب مي كنند اثر گرمي بيشتري دارند در صورتيكه سفيد و رنگهاي روشن كه نور را منعكس مي كنند اثر سردي مي دهند. بنابراين با دانستن اين نكات ميتوان براي فصول مختلف رنگهاي مناسب انتخاب كرد. اثر رنگها روي اندام همانطور كه مي دانيد مختلف است. تمام رنگهايي كه در آن قرمز و زرد مي باشند رنگهاي (ادوانس) يا پيشرفته خوانده شده بنابراين شيئي را جلوتر نشان داده اندام را بزرگتر مي كند. از طرف ديگر رنگهايي كه شامل آبي باشد شيئي را دورتر نشان مي دهند. در نتيجه كوچكتر مي كنند. ولي تيرگي و روشني نوع رنگ هم بستگي دارد. مثلاً دليل نيست هر نوع قرمز اندام را بزرگ كند. مثلاً قرمز تيره و خاكستري مخلوط داشته باشند ممكن است اصلاً روي اندام اثر بزرگي نداشته باشد. يك راه ساده امتحان ايسنت كه پاي خود را در يك كفش سفيد و سياه و يا ورني مشكي و جير امتحان كنيد و اثر بزرگي و كوچكي را متجه شويد.


اثر رنگها در پوست صورت
رنگ پوست، موها و چشم آنقدر متفاوتند كه به آساني نمي توان يك قانون دقيق و انتخاب رنگ كه براي هر كس مناسب باشد داد. شايد بهترين راه همانطور كه قبلا هم گفته شد اين باشد كه رنگها در مقابل صورت در نور طبيعي قرار داده و نتيجه مطلوب گرفت و ديد كه چه رنگي مناسب با پوست صورت،‌رنگ مو و چشم مي باشند. در انتخاب رنگ پارچه اول رنگ پوست در نظر گرفته ميشود. رنگ پوست از تعدادي زرد و قرمز تشكيل شده است. با علم به ايكه رنگها با هم هماهنگي هم با تكرار تأكيد مي شوند بنابراين از بكاربردن رنگهايي نامناسب مثلاً سبز اگر پوست گلگون و سرخ مي باشد و يا بنفش اگر پوست زرد و پريده است اجتناب كنيد. همچنين اگر پوست زرد و پريده داريد نبايد رنگ زرد را انتخاب كنيد. رنگ قرمز اگر پوست شما قرمزي دارد يعني خيلي صورتي است. كساني كه ته چهره روشن دارند رنگهاي تيره كه تركيب با خاكستري دارد برايشان مناسب است و كساني كه چهره زرد دارند برايشات مناسب نيست. رنگ سفيد و مشكي هم روي پوست صورت اثر مخصوصي دارند. مشكي چون نور را جذب مي كنند رنگ را از صورت مي گيرد. در نتيجه پريده نشان مي دهد براي همين است كه معمولا يك يقه با ‌روشن روي لباس تيره دوخته ميشود كه تا اندازه اي اين اثر را خنثي مي كند.


با وجوديكه رنگ تيره روي اشخاص سفيد پوست اثر دراماتيك دارد ولي روي رنگ پريده اثر جذب ندارد. همچنين تعداد زيادي رنگ روشن هم همان اثر را خواهند داشت. رنگ سبز و سبز – آبي رنگ صورتي گونه را تأكيد مي كند. اگر ته رنگ صورت تيره باشد آبي – سبز مناسب است و رنگهايي كه خاكستري دارند بهتر از رنگهاي درخشان چه روشن و چه تيره هستند. همچنين براي تأكيد رنگ مو بايد در نظر داشت كه رنگهاي روشن موهاي سياه و خرمايي راتيره و رنگهاي تيره زردي موهاي بلوند را تأكيد مي كنند. گاهي شخصي مي خواهد زيبايي چشمها بيشتر تأكيد شود با پوشيدن يك رنگ هماهنگ نتيجه مطلوب را مي‌گيرد.


اثر رنگها در اندام :
هر چند كه رنگ پارچه مطابق با چهره انتخاب ميشود ولي اثر آن روي اندام نبايد فراموش شود مي دانيم كه چطور رنگهاي تيره و مخلوط با خاكستري اندام را كوچكتر نشان مي دهد در صورتي كه رنگهاي روشن و درخشان و رنگهاي پيشرفته اندام را بزرگتر مي كند. رنگ مشكي اگر چه اندام را كوچكتر نشان مي دهد ولي خطوط خارجي اندام را محدود مي كند. بنابراين اگر شما مي خواهيد نقائص يك قسمت از بدن را بپوشانيد مثلاً باسن خيلي بزرگ رنگ مشكي از رنگهاي تيره كه مخلوط خاكستري داشته باشد استفاده كنيد. اگر كه اندام بلند و مناسب داريد از هر رنگ مي توانيد استفاده كنيد و چندين رنگ در يك لباس بپوشيد. شخصي كه بلند و چاق است بايد در انتخاب رنگها دقت بيشتري كند. اثر رنگهايي كه اندام را چاق تر نشان مي دهد خودداري كند. در عوض رنگهاي تيره كه خاكستري دارند و خطوط خارجي اندام را محدود نمي كنند، استفاده كند. افراد با قد كوتاه و هيكل مناسب بايد لباسي كه از يك رنگ تشكيل مي شود بپوشند. مدلهايي كه از دو رنگ يا بيشتر است مناسب نيست. مثل بلور سفيد و دامن مشكي
شخصي چاق و كوتاه هم بايد يك رنگ لباس بپوشد و از رنگهاي تيره استفاده كنند و از رنگهاي روشن اجتناب شود.


اثر طرح پارچه
همانطور كه خطوط اثر مهمي در خوب نشان دادن هيكل دارند. طرح پارچه هم سهم مهمي در لباس دارد. البته طرح كردن براي پارچه هاي ساده خيلي آسانتر است ولي از آنجائيكه بعضي از پارچه هاي طرح دار راه راه يا بته دار زيبايي بيشتري به اندام و صورت ميدهند بهتر است بيشتر دربارة آنها بدانيم.


تدابير پارچه هاي راه راه :
پارچه هاي راه راه بخاطر اينكه طرحهاي متنوع از قبيل راه پهن و باريك و برگهاي مختلف مي باشند براي اندامهاي گوناگون مورد استفاده قرار مي گيرد معمولاً پارچه هاي راه راه كه راه عمودي داشته باشند اندام را بلندتر و باريكتر مي كنند. ولي اين قانون استثناء هم دارد. چون بعضي از راههاي عمودي ممكن است اندام را پهن تر نشان دهد. و همچنين راه راههاي افقي اندام را پهن تر و كوتاهتر نشان ميدهد. ولي راه راههاي افقي باريك در مقايسه با راه راههاي افقي پهن اندام را باريكتر نشان ميدهند در واقع اين حالات بستگي به عكس العمل چشم نسبت به عرض راه راه و فاصله آنها دارد.


تدابير پارچه هاي بته دار :
پارچه هاي نقش دار مثل پارچه هاي راه راه ميتوانند زيبايي خاصي به طرح لباس بدهند. ولي بايد دانست كه اين پارچه اندام را بزرگتر از پارچه هاي ساده در همان رنگ نشان ميدهند. معمولاً پارچه هاي با طرح و نقش متوسط و رنگهاي نزديك به هم نتيجه مطلوب تر مي دهند. رنگهاي روشن و تند و نقش هاي بزرگ روي پارچه اندام را بزرگتر نشان ميدهند. در صورتيكه رنگهاي تيره و شفاف اندام را كوچكتر مي كنند. نقش و بته هاي روي پارچه كه حالت افقي دارند چاق تر و آنها كه حالت عمودي دارند لاغرتر مي كنند. حاشيه پاي دامن توجه را به پاها ‌جلب مي كند.حاشيه ها معمولاً اندام را پهن تر مي كنند. تنها حاشيه عمودي كه در وسط لباس قرار مي گيرد اگر باريك باشد اندام را باريكتر نشان ميدهد.


اثر نوع پارچه :
نوع پارچه هم مثل خطوط مدل اثرات مختلف روي اندام دارند. شخص ممكن است غالباً مدلي با برشهاي مناسب با اندام خود انتخاب كند ولي اثر اين طرح را با انتخاب غلط پارچه خراب نمايد. چون پارچه اگر آهاردار يا فرم، ‌زياد يا كم مي گيرند نور يا منعكس كننده ، روشن يا تيره باشند اثر مختلف روي مدل لباس و اندام دارند.


انعكاس نور
پارچه هاي براق كه مقدار زيادي از نور را منعكس مي كنند اندام را بزرگتر نشان ميدهند. در صورتيكه پارچه هاي مات اندام را كوچكتر نشان ميدهند. اثر اين انعكاس درست مثل اينست كه شيئي در روشنايي باشد نزديكت و بهتر به چشم مي آيد يا شيئي كه در نور خيلي كم باشد دورتر و كوچكتر بنابراين شخصي با اندام چاق پارچه هاي با راه باريك كه او را لاغرتر نشان دهد ولي از نوع ساتن براق باشد او را چاقتر خواهد كرد. بعضي از پارچه ها مثل مخمل هم نور را جذب مي كنند هم منعكس. همچنين پارچه هايي كه پرز زياد وظاهر خشن نداشته باشند زيادر در بزرگي اندام اثر ندارند ولي پارچه هاي خيلي ضخيم يا پرز زياد برجسته اندام را بزرگتر و پارچه هاي صاف و نرم تر اگر براق نباشند اندام را لاغتر نشان ميدهند.


پارچه هاي آهاردار و بي آهار :
پارچه هاي آهار دار خطوط خارجي اندام را نشان نمي دهند چون روي بدن افت ندارند. بنابراين هر چند كه ممكن است بعضي از نقائصي را بپوشانند ولي اندام را بزرگتر مي كنند. پارچه هاي بي آهار و افت دار مثل كرب اگر راسته دوخته شود به بدن تماس دارد و لاغر نشان ميدهد و دراپه اگر دوخته شود زيبايي خاصي دارد.


پارچه هاي بدن نما :
اين نوع پارچه از قبيل حرير و نايلون و غيره معمولا به فرم افتاده و دراپه دوخته مي شوند و خطوط اندام را كاملاً نشان مي دهند بنابراين عاقلانه نيست اشخاصي كه نمي خواهند قسمتي از اندامشان جلب نظر كند يا اشخاصي كه خيلي لاغير يا خيلي چاق هستند آن را بپوشند.
چه لباسي براي چه اندامي مناسب است:


اندام بلند و مناسب
اگر اندام بلند و مناسب داريد در انتخاب مدل و رنگ آزاد بوده فقط بايد سعي كنيد مدلي انتخاب نكنيد كه قد شما را بلندتر نشان دهد. خطوط مايل و منحني مناسب ترين خطوط اند. رنگهاي روشن و تند اگر بصورتتان مي آيد انتخاب كنيد. از پارچه هاي زياد كلفت و پرزدار كه ممكن است هيكل مناسب شما را تحت تأثير قرار دهد اجتناب كنيد.


بلند، خيلي باريك
اگر قد بلند و اندام خيلي لاغر و باريك داريد لباسهايي بپوشيد كه شما را چاقتر نشان دهد. مثلاً از دامنهاي كلوش و پيلي دار و امثال يقه هاي بزرگ و آستين گشاد استفاده كنيد. طرحي انتخاب كنيد كه اندام شما را افقي تقسيم كرده كوتاهتر نشان دهد. كتهاي تا روي باسن ، بلوزهاي چين دار و زيل دار خيلي مناسبتر . از نظر رنگ همانطور كه مي دانيد رنگهاي روشن و همچنين اسفتاده از مدلهايي كه روي باسن چند رنگ مي باشند قدر را كوتاهتر نشان مي دهند. از پارچه هاي خيلي ضخيم و پرزدار و خيلي نازك اجتناب شود.


بلند و چاق :
انتخاب مدل براي اين افراد تقريباً مشكل است. چون اگر از خطوط عمودي براي لاغر نشان دادن استفاده كنند قد را بلندتر مي كند و اگر از خطوط افقي استفاده شود چاقتر نشان داده خواهند شد.
بنابراين بهترين خطوط براي اين اندامها مايل مي باشد.يعني اين خطوط رل هر دو خط را تقريباً بازي مي كند. رلهاي ساده مناسب مي باشند. پارچه هاي لطيف كه كمي افت داشته باشند مناسب بوده و رنگهاي مخلوط با خاكستري يا رنگهاي با غلظت متوسط بهتر از رنگهاي خيلي روشن ياخيلي تيره مي باشند. از پارچه هاي بته دار بزرگ و براق و آهاردار خودداري شود.


كوتاه و مناسب :
معمولاً افراد كوتاه قد مي خواهند بلندتر جلوه كنند بنابراين از خياط عمودي، برشهاي پرنس و تركهاي باريك و از اين قبيل بايد اسفتاده كنند. وقتي از دو پيش يا كت و دامن استفاده ميشود اين افراد بايد دقت كنند كه كت كوتاه باشد يا حتي تا جلو كمر بيايد در اينصورت قد دامن بيشتر نشان داده شده قدبلندتر بنظر مي آيد. لباس بهتر است از يك رنگ باشند مثلاً بلوز و دامن از يك رنگ اگر از كمربند استفاده ميشود بهتر است رنگ خود لباس يا از همان پارچه باشد و سعي شود از خط كمر بالاتر بسته شود. از پارچه هاي بدون پرز و بته دار كوچك استفاده شود.


كوتاه و چاق
در اينجا هر خطوط عمودي باز بهترين برشها هستند نه فقط خطوط كاملاً عمودي در تمام لباس بلكه خطوط مايل باهماهنگي خطوط عمودي بسيار مناسب مي باشند. مدلهاي پرسي ، تركهاي باريك و بهتر است از كت و دامن كمتر استفاده شود چون قد را كوتاه تر مي كند. لباس و مانتور يا پالتو مناسبتر است. رنگهايي كه كمي خاكستري مخلوط دارند خطوط خارجي اندام را كمتر نشان ميدهند. پارچه هاي بدون پرز كه طرح مشخص نداشته باشد بهتر است رنگهاي زنده و روشن مناسب نيستند همچنين از پارچه هاي براق و آهاردار بايد اجتناب شود.


باسن بزرگ خارج از اندازه :
اين افراد بايد از پوشيدن دامنهاي راسته و تنگ خودداري كنند. دامنهاي راسته روي بدن و باسن آزاد باشد بهتر است. با انتخاب يقه جالب و يا طراحي در بالاتنه ميشود توجه را از قسمت باسن سلب كرد. از پوشيدن كت و بلوز روي دامن كه روي باسن قطع ميشوند و توجه را به اين قسمت مي برند خودداري كنيد. از رنگهاي مختلف در اين قسمت استفاده نكنيد به هر حال اگر كمر و سينه مناسب داريد ميتوانيد از دامن تيره رنگ و بلوز روشن استفاده كنيد وتوجه داشته باشيد كه مدل بالا تنه هيچ وقت ساده نباشد.


سينه كوچك :
براي سينه كوچك بهتر است از بالا تنه مدل دار از قبيل چين جلو سينه،‌يقه هاي جالب،‌بالاتنه كوتاه كه از روي سينه چين بخورد استفاده كرد.


كمر خيلي باريك
اگر كمر خيلي باريك داريد ميشود به جاي ساسون در محل كمر خورد دارد يا چين داشته باشد و ياحالت دراپه باشد. از بلوزهاي روي دامن هم ميشود استفاده كرد.


سينه افتاده و بزرگ
مدل بالاتنه اگر زياد تنگ دور كمر چسبان نباشد بهتر است حتي كمي هم چين داشته باشد از يقه هاي بلند يا خيلي باز خودداري شود. از رنگهاي روشن و پارچه هاي براق اجتناب شود.


شانه خميده و كوچك
توجه را از اين قسمت بايد به طرف يقه يا دامن بيشتر برد بستگي به اينكه كدام قسمت مناسبتر است. بالاتنه راسته يا چين دار و بلوز روي دامن مناسب است. استفاده از اپل
بالاتنه و بالاتنه بلند :
‌بالا تنه را بلندتر يا كوتاهتر نشان دهيد. يعني طوري كه توجه در قسمت كمر نباشد و اين كوتاهي يا بلندي را نشان دهيد. اگر بالاتنه كوتاه است از كمر روي لباس و دامن خيلي تنگ يا خيلي گشاد خودداري شود. براي بالاتنه بلند كه بالاي ناحيه كمر بسته شود و دامن خيلي كوتاه پوشيده شود چون بلندي بالاتنه را بيشتر نشان ميدهد.
شانه هاي خميده – شانه هاي باريك
لباس از بالاتنه اي كه حالت بلوز داشته باشد، خطر سرشانه عقب تر بوده و اپل در جاي مناسب باشد اين عيب را كمتر نشان ميدهد،‌از يقه هاي زاويه دار بيشتر استفاده شود تا منحني براي شانه باركي از مدل رگلان ولي خود اجتناب شود. البته اگر از اپل استفاده شده.

گردن كوتاه – گردن بلند
براي گردن كوتاه يقه نبايد از حد گردن بالاتر رود. مدلهاي بدون يقه ،‌باز، يا بصورت ‌گردن را بلندتر مي كند.
براي گردن بلند از يقه هاي بزرگ و بالا ايستاده ميشود استفاده كرد.
شكم بزرگ :
پيلي در طرفين لباس يا دامن درحاليكه جلوكاملاً راسته باشد كت تا روي باسن و خطوط عمودي تا سينه.


خواص روحي رنگها :
رنگها از لحاظ رواني اهميت فوق العاده دارند. حتي روانشناسان توانسته اند بعضي از مريضي‌ها را از رنگها معالجه كنند. در چرخ رنگ رواني در حقيقت سه رنگ اصلي است زيرا هيچ دورنگي نيست كه در ديد ما مخلوط شود و رنگهاي (زرد – قرمز – آبي) را بوجود آورد. روانشناسان ثابت كرده اند اگرمدت طولاني به يكي از رنگهاي چرخ رواني نگاه كنيك و بعد چشم خود را ببنديم در چشم ما رنگ متضاد آن رنگ بوجود مي آيد. رنگها ميتوانند احساس سردي يا گرمي بدهند،‌ قد را بلندتر يا كوتاهتر ، اندام را چاقتر يا لاغرتر كنند. شخص از سه رنگ اصلي (قرمز – زرد – آبي ) و سه رنگ فرعي (سبز – بنفش – نارنجي) زودتر احساس خستگي مي كند، ولي از رنگهاي دوم زرد مايل به سبز، سبز مايل به آبي و غيره ديرتر احساس خستگي مي كند. رنگها هر چه سفيد بيشتر داشته باشند يعني ارزش رنگ آنها زيادتر شود بنظر سردتر مي آيد. رنگاهي گرم عكس اين حالت را دارند پس براي اندامهاي چاق زياد مناسب نيستند. رنگهايي كه از خانواده آبي و سبز هستند در شخص ايجاد آرامش مي كنند و هر چه اين رنگها تيره تر شوند و آبي آنها بيشتر و ارزش نها كم گردد در شخص ايجاد دلتنگي مي كنند. رنگهاي گرم و يا گروهي كه اطراف نارنجي هستند در شخص احساس خوشي و راحتي بوجود مي آورند و هر چه قرمز آنها بيشتر شود مهيج تر مي شوند. رنگهاي با ارزش رنگي زياد اندام را چاق تر و رنگهاي با ارزش رنگي كم اندام را لاغرتر مي كند.


شدت رنگ :
شدت رنگ يعني قدرت و ضعف رنگ ،‌يا بعبارت ديگر خالصي رنگ به حد اشباع مثل زرد تند و زرد ملايم بايد بدانيم كه رنگها در كمال شدتشان خيلي موثر هستند واين خاصيت يك نوع درخشندگي جالبي بوجود مي آورد. بشرطي كه به مقدار مناسب استفاده شود. رنگهايي كه شدت رنگ آنها زياد است اندام را بزرگتر و آنهايي كه شدت رنگيشان كم است اندام را كوچكتر مي كنند. براي اينكه شدت رنگي را تغيير دهيم آنرا با رنگ متضادش مخلوط مي كنيم. رنگ متضاد هر رنگ در دايره رنگها درست مقابل آن قرار دارد. با مخلوط كردن رنگهاي متضاد بطور مساوي رنگ خنثي بوجود مي آيد. اين رنگ خنثي از رنگ خاكستري كه از مخلوط سفيد و سياه بدست مي آيد گرمتر و مؤثرتر است.


روانشناسي رنگ
طراح بايد در نظر داشته باشد نهايت تلاش او در انتخاب طرح پارچه و طراحي لباس و تزئينات به تنهايي نمي تواند كار او را تكميل كند. اگر انتخاب رنگ پارچه و يا تلفيق رنگهاي نامناسب تمام زحمات او را نقش بر آب خواهد كرد. شناخت رنگ و روانشناسي رنگ بر روي چهره و اندام ميتوان بهترين نتيجه مطلوب را گرفت و متناسب با موقعيتي كه شخص مورد نظر مي خواهد از لباس استفاده كند انتخاب رنگ نمود. رنگها روي چهره و اندام افراد را پير و پژمرده و يا جوان و شاداب مي كنند و يا چاق و يا لاغر نشان ميدهد. به اين دليل به حساسيت موضوع بيشتر پي مي بريم. و از اين فن مي توان به نحو مطلوب در طراحي لباس صحنة تأتر استفاده كرد. گريم و يا نور صحنه به تنهايي براي هدف طراح كافي نيست.


رنگ در طبيعت به سه رنگ خالص زرد و آبي و قرمز مي باشد و از تركيب آنها سه رنگ فرعي نارنجي، بنفش و سبز مي باشد.
هر رنگي را براي هر كسي انتخاب مي كنيم ولي با تغييراتي در رنگ متناسب با رنگ پوست آن شخص بهترين روش براي شناخت اينكه چه رنگي به چه كسي مي آيد، پارچه و يا رنگ مورد نظر را روي شانة شخص قرار داده و در نور طبيعي انعكاس آن را روي صورت مي بينيم و متوجه مي شويم چه تعداد رنگ و چگونه به شخص مورد نظر مي آيد.

رنگ زرد
كه بالاترين شدت رنگي را دارد و داراي تابش شديد مي باشد. با پوست برنزه و سبزه تيره تركيب دلچسب و جذابي بوجود مي آورد. البته پوست را تيره تر مي كند. اما رنگ ليمويي كه تركيب با رنگ سفيد مي باشد به افراد سبزه تيره بهتر مي آيد و پوستشان را روشنتر مي‌كند. براي افراد گندمي گلگون و گندمي مناسب است همچنين پوست سفيد اما براي افراد رنگ پريده و پوستهاي زرد رنگ مناسب نيست و بايد اين افراد در صورت لزوم از ليمويي روشن استفاده كنند.


رنگ آبي :
رنگ آرامش مي باشد. براي پوست سبزه مناسب نيست براي پوستهاي سفيد ، گندمي و گندمي گلگون مناسب است. رنگ آبي و سورمه اي براي افرادي كه پوستشان ته مايه زرد دارد مناسب نيست زيرا رگ چهره را مي گيرد اين افراد ميتوانند از آبي روشن استفاده كنند.


رنگ قرمز :
رنگ گرما و حرارت و شعف و شادي مي باشد. اين رنگ به پوست سفيد،‌گندمي و سبزه روشن و گندمي مايه زرد مناسب است افرادي كه ته مايه پوستشان قرمز و گلگون مي‌باشد ميتوانند از قرمز تركيب با سفيد و يا قرمز تركيب با سياه استفاده كنند كه رنگ صورتي و زرشكي مي باشد.

رنگ نارنجي:
رنگ گرما رنگ شادي البته نه به حد قرمز مي باشد. به پوستهاي سفيد و گندمي گلگون مي‌آيد. افراد با پوستهاي گندمي مايه زرد و سبزه نبايد از رنگ مطلق نارنجي استفاده كند بلكه مي توانند از رنگ كه تركيب نارنجي با سفيد مي باشد ميتوانند استفاده كنند.


رنگ بنفش :
رنگ سرد و رنگ سنگيني است از لحاظ تأثير در روحيه. رنگ بنفش براي پوستهاي سفيد و گندمي گلگون مناسب است. به پوستهاي سبزه تيره نمي آيد كه مي توانند از بنفش تركيب با سفيد كه بنفش روشن مي باشد استفاده كنند. پوستهاي گندمي مايه زرد از بنفش نبايد استفاده كنند بلكه مي توانند از بنفشي كه تركيب قرمز آن بيشتر مي باشد استفاده كنند. بنفش قرمز رنگ به پوستهاي گلگون نمي آيد بلكه از رنگ اصلي بنفش استفاده كنند زيرا بنفش رنگ چهره را مي گيرد.


رنگ سبز :
رنگ آرامش روح و روان رنگ ايمان، رنگ شعف روحي اين رنگ به پوستهاي سفيد، گندمي گلگون، گندمي پريده و مايه زرد مي آيد. اما پوستهاي سبز تيره نبايد از رنگ اصلي سبز استفاده كنند بلكه از سبزه تركيب با سفيد كه سبز روشن مي باشد ميتوانند استفاده كنند.


رنگ آبي فيروزه اي :
اين رنگ تلفيق رنگ آبي كه زرد آن بيشتر است همواره با تركيب سفيد مي باشد. رنگ شادي است نسبت به آبي اصلي. به پوستهاي گندمي گلگون ، سفيد مي آيد. به پوستهاي سبزه تيره نمي آيد زيرا پوست را تيره تر نشان ميدهد. به افراد گندمي با مايه زرد نيز نمي‌آيد.
رنگ سبز آبي : اين رنگ نيز رنگ بسيار شادي است و رنگي است كه به همة افراد مي‌آيد.


رنگ مغز پسته اي :
رنگ شادي است به علت شدت تركيب زرد، براي پوستهاي سبزه تيره ، پوستهاي گندمي مايه زرد مناسب نيست.


رنگ آبي نفتي:
‌رنگ كدري است به پوستهاي گلگون و سفيد و گندمي نمي آيد. براي پوستهاي سبزه تيره و مايه زرد مناسب نيست.
رنگ آبي لاجوردي :
رنگ شادي است و معمولاً براي همه گونه پوست مناسب است به پوستهاي گلگون بهتر مي‌آيد.
رنگ آجري: رنگي متين و شاد است. براي افراد مسن مناسبتر است.
رنگ زرد اكر (خردلي) : اين رنگ حدوداً به همه رنگ پوست مي آيد.
رنگ صورتي : انواع رنگهايي كه با تركيب زياد سفيد مي باشند به همة پوستها مي آيد.
رنگ زرشكي: اين رنگ براي پوستهاي سبزه تيره و گندمي با مايه زرد مناسب نيست.
براي پوستهاي گلگون مناسب است.
رنگ سرخابي : رنگ بسيار شديد و چشمگير باشد و گرم به همة پوستها مي آيد. به پوستهاي گلگون و پوستهاي سبزه تيره نمي آيد. اين افراد مي توانند از تركيب سرخابي با سفيد يا مشكي استفاده كنند.
رنگ قهوه اي :‌رنگ سنگين و متيني است براي افراد مسن بهتر است ولي كلاً اشخاص را مسن تر ميكند. ولي تركيب قرمز آن اگر بيشتر باشد كه رنگ شكلاتي است به همه پوستها مي‌آيد.
رنگ سفيد :
رنگ پاكي، ايمان و آرامش است. براي همة پوستها مناسب است.
رنگ كرم:‌اين رنگ فقط به سفيدپوستان و پوستهاي گلگون مي آيد زيرا رنگ پوست را مي گيرد. به پوستهاي سبزه تيره و گندمي مات زرد نمي آيد.
رنگ شيري : به همة پوستها مي آيد.
رنگ مشكي : رنگي است كه تمام رنگ چهره را مي گيرد و به اين علت پوست را پريده نشان مي دهد. به پوستهاي گلگون بسيار مي آيد رنگي است بسيار سنگين و افسرده
هر رنگي كه با مشكي تركيب شود شفافيت خود را از دست مي دهد و هر رنگي كه با سفيد تركيب شود شفافيت پيدا مي كند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید