بخشی از مقاله

تعریف فن‌آوری اطلاعات
شاید یکی از مشکلات در این جا تعریف فن آوری اطلاعات باشد. هر کس با نگرش متفاوت تعریف متفاوتی از فن‌آوری اطلاعات ارائه می کند. بهترین روش برای تعریف چنین موضوع گسترده‌ای ارائه مفاهیم و ایده‌های مرتبط با آن است. توضیح مطالب و بسترهایی که به فن‌آوری اطلاعات مربوط می شود نیز می‌توان به شناخت فن آوری اطلاعات کمک بکند. نتیجه این به گونه‌ای باید درباره فن‌آوری اطلاعات سخن گفت که به شناخت آن کمک می‌کند.
تعریف فن آوری اطلاعات به دلیل ماهیت تغییر پذیری آن بایستی همراه با یک نگرش دینامیک باشد تا استاتیک فن آوری اطلاعات بیشتر یک استراتژی ، اندیشه، فکر و ابزار در حوزه انسانها همراه با نوآوری است. تعریف فن آوری اطلاعات را می‌توان به یکی از این جنبه‌های مهم مرتبط است.


فن آوری اطلاعات فرصتها و امکاناتی از طریق فن‌آوری اطلاعات ایجاد شده آن را به یک استراتژی شبیه کرده است تا یک فرمول و نسخه عملی، استراتژی جدید برای دسترسی متفاوت به آنچه آرمان یک سازمان تعریف می‌کند. بدون فن آوری اطلاعات نیز می‌توان به آرمانهای ترسیم شده در یک سازمان رسید. اما آنچه با فن‌آوری اطلاعات انجام می‌گیرد بسیار متفاوت از چیزی است که در ذهن جای می‌گیرد. فن‌آوری اطلاعات یک شناخت هیجان‌انگیز از محیط اطراف را در ذهنها ایجاد نموده و هر کس را در هر سطح و ایده به سوی خود جلب می‌کند. افراد بشر به فن آوری اطلاعات برای رشد خود و فراگیری علم و دسترسی به ابزار راحت‌‌تر و در دسترس‌‌تر در ارتباط فکر می‌کنند. سازمانها به این پدیده‌ برای دسترسی به بازار، بزرگتر، ارائه خدمات بیشتر و بهتر، جمع‌آوری و نگاه دقیقتر و زنده به نظریه‌ها و سلیقه‌ها انجام راحت‌تر کارها، ارزان‌تر کردن هزینه خدمات و عملیات ، کنترل دقیقتر و دسترسی به سریعتر به منابع داخل و بیرون سازمان و ارتباطات سریعتر و ارزان‌تر نگاه می‌کنند. حال آنچه در تعریف فن آوری اطلاعات به چشم می‌خورد که در سایر فن‌آوری‌ها تا این حد سازمان و خدمات ارتباطات است. شناخت هر چه دقیقتر و کاملتر از فن‌آور اطلاعات برای مدیران و کارشناسان سازمانها، آنان را در تنظیم و طراحی یک استراتژی عملی‌تر با نگرش فن‌آوری اطلاعات کمک شایانی می کند.

فن‌آوری اطلاعات یک سری مفاهیم و فکر است
صرف نظر از بعد استراتژیک در فن‌آوری اطلاعات و ابزار و اسباب کار از سوی دیگر فن‌آوری اطلاعات شبیه یک فکر و اندیشه برای انجام بهینه و موثرتر کارهاست. از آنجا که فن‌آوری اطلاعات تنها در قالب بسته نرم افزاری یا سخت‌افزاری و یا ترکیب آنها قابل تعریف و کاربری نیست، لزوم ایجاد فکر و اندیشه قوی و جامع برای ترکیب ابزارهای برای اجراهای اهداف و عملیات و ارتباطات نیز یکی دیگر از ابعاد گسترده و شگفت‌انگیز فن‌آوری اطلاعات است و با این تعبیر ابزار و اسباب نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در فن‌آوری اطلاعات بیشتر شبیه مواد خامی می‌مانند که مطابق نیاز با هم ترکیب شده و کار خاصی را انجام می‌دهند.


در سازمانها بایستی یک استراتژی برای استفاده از فن‌آوری اطلاعات وجود داشته باشد و پس از آن فکر و اندیشه جهت ترکیب و به کار گیری ابزار فن‌آوری اطلاعات به کار گرفته شود. در انتها به مرحله اجرایی و استفاده از فن‌آوری اطلاعات رسید. با این توضیحات ابزار مشابه در سازمانهای حتی مشابه می تواند کاربرد متفاوتی داشته باشد.

فن‌آوری اطلاعات یک سری ابزار است.
به هر آن چه موجب جمع‌آوری، گردش، پردازش و انتقال اطلاعات و پیامها بدون محدودیتهای مکانی و زمانی باشد فن‌آوری اطلاعات گفته می‌شود. برخی این تعریف از فن‌آوری اطلاعات را صنعت فن‌آوری اطلاعات و پیامها بدون محدویت‌های مکانی و زمانی باشد فن‌آوری اطلاعات گفته می‌شود. برهی این تعریف فن‌آوری اطلاعات را صنعت فن‌آوری اطلاعات می‌گویند. رایانه‌ها، شبکه‌های رایانه‌ای، نرم‌افزارهای کاربردی و تخصصی یا عمومی ، تجهیزات مخابراتی و ارتباطات، تجهیزات چند رسانه و فراگیر، ارتباطات بدون سیم و امثال اینها همه در حوزه صنعت فن‌آوری اطلاعات جای می‌گیرند. با این تعابیر می‌توان حدس زد که تقریبا تمامی افراد به نوعی از فن‌آوری اطلاعات استفاده می کنند. سازمانها نیز استفاده از فن‌آوری اطلاعات را سالها تجربه کرده‌اند، اما از آنچه تاکنون در سازمانها مطرح بوده طبق تعاریف جدید از فن‌آوری اطلاعات، نمی توانست کاربرد موثر و شایست این پدیده عظیم بشری را پاسخگو باشد. شاید موفق ترین سازمانها در استفاده از سخت‌افزار و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و ارتباطات، بدون ترسیم استراتژی و اندیشه استفاده از فن‌آوری اطلاعات، کمترین بهره را از آن برده‌اند.
طبیعی است که ترکیب استراتژی، فکر و اندیشه، تجهیزات و ابزار، همگی می‌توانند بر اساس یک طرح اجرایی کامل و گویا، مزایا و فرصتهای جدید و قابل توجهی را برای سازمانها ایجاد کنند.


فن‌آوری اطلاعات نوآوری است
چنانچه حلقه های مفاهیم و گامهای فن‌آوری اطلاعات را منهای نوآوری به کار گیرند، به طور یقین پس از مدتی کوتاه با شکست رو به رو شده و از صحنه مقایسه یا رقابت خارج می شوند. برای زنده و پویا نگه داشتن کاربرد فن‌آوری اطلاعات، نواوری، شاه کلید توسعه و تحول آن محسوب می شود در نتیجه موجب رشد سازمانها و بشر می‌گردد.
نوآوری نقش بسزایی در رشد و شکوفایی فن‌آوری اطلاعات تا این تاریخ داشته است. قطعا این نقش در آینده هم باقی خواهند ماند. نوآوری موجب ابداع کارها و انتظارات جدید فن‌آوری اطلاعات می‌گردد. نوآوری بیشتر در حوزه‌ کارگزاران که طراحی ، پیاده‌سازی، مسئولیت فکر و اندیشه در فن‌آوری اطلاعات را به عهده دارند، کاربرد داشته و مورد توجه قرار می‌گیرد، گرچه کاربران هم با نوآوری و اندیشه‌های نو می‌توانند در این حرکت عظیم و پویا به سوی رشد و پیشرفت موثر واقع شوند.

فن‌آوری اطلاعات همراه با انسان است.
انسانها دارای دو نقش طراحی و پروژه‌های فن‌آوری اطلاعات و جذب و به کارگیری روشها و ابزار جدید برای انجام کارها دارند. مهارت، دانش و تجربه هر کدام در جای خود تاثیر تعیین کننده در موفقیت استفاده از فن‌آوری اطلاعات دارد. نقش کاربران بیش از کارگزاران است و تاثیر بیشتری در موفقیت یا عدم موفقیت دارند. این حوزه تحت عنوان مدیریت منابع انسانی و تغییر، یا آموزش یا مدیریت تغییر و امثال اینها در موفقیت کاربردهای فن‌آوری اطلاعات مورد نظر صاحبان فن نقش داشته و به عنوان یکی از مهمترین جنبه‌ها در پیاده سازی فن‌آوری‌های اطلاعات مطرح و راه‌حلهایی برای آن پیشنهاد می‌شود.


دکتر داود زارعیان
ICT چیست؟
برای مطالعه آسان‌تر می‌توان مقوله (2) ICT را به دو عبارت فن‌آوری اطلاعات (3) (IT) و فن‌آوری ارتباطات( ICT) تفکیک و بررسی کرد.


فن‌آوری اطلاعات : دانش و فن‌آوری مطالعه و استفاده از دستگاه‌ها و نرم‌افزارهای رایانه‌ای، دستیابی، بازیافت، ذخیره سازی، سازمان‌دهی و پردازش اطلاعات است که صنعت رایانه و تجهیزات جنبی آن مثل اسکنر و چاپگر و نیز دستگاه‌های دیجیتال مخابراتی، شبکه‌های رایانه‌ای مخابراتی ، پایگاه‌های اطلاعاتی و برنامه‌های چند رسانه‌ای (4) را در بر می‌گیرد.
در واقع، فن‌آوری اطلاعات مجموعه‌ای است از دانش‌های فیزیک، الکترونیک، برق، ریاضی، آمار و صنایع.
فن‌آوری ارتباطات: مجموعه دانش و فن‌آوری‌های مربوط به دستگا‌ه‌های مخابراتی (اعم از مراکز تلفن سوئیچینگ، شبکه‌ها و محیطهای انتقال و مودم) انواع دستگاه‌های مسیر‌یابی و انمتقال صدا، تصویر و داده است.


از آن جا که وجود ICT به دلیل تأثیر‌های سرنوشت ساز آن در تمامی شئون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بین‌المللی، لازمه توسعه ملی کشورها و از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر زمان است، افزون بر کشورها، بسیاری از نهادهای بین‌المللی نیز در جهت توسعه و تعمیم آن‌ها ICT به طور جدی اهتمام می‌ورزند و چنین توجهی جزو برنا‌مه‌های مدون شده است.


اهداف راهبردی نهادها در زمینه تحقق برای انجام تجارت الکترونیک و پیوستن سریعتر
1- توسعه شبکه های اطلاعاتی از طریق نوآوری در خدمات کاربردها و فن آوری
2- توسعه منابع انسانی و همکاری با متخصصان IT بخش های اقتصادی و اجتماعی
3- افزایش بهره بردای از ICT توسط بخش های دولتی خصوصی وعمومی در جهت دسترسی شهروندان به این خدمات
4- انجام اصلاحات ساختاری در محورهای عمرانی اقتصادی و اجتماعی
5- مدیریت اقتصاد کلان ( با توجه به فن آوری های جدید اطلاعاتی)

الف) توسعه استانداردهای کلیدی
معمولا در سطح جهانی نهادها برای تجهیزات مخابراتی استانداردهایی را تعیین می کنند و کارشناسان مخابراتی کشورها با توجه به شرایط کشور و ملحوظ داشتن استانداردهای جهانی شناخته شده برای هر دستگاه مخابراتی استانداردی را طراحی و عرضه می دارند و کارخانه های و واحدهای تولیدی ملزم به رعایت استانداردهای تعیین شده از سوی نهاد مصرف کننده اند. در ایران موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مسئولیت تعیین استانداردهای ملی مخابرات را بر عهده مرکز تحقیقات مخابرات ایران گذشته است. هر دو سال یک بار صلاحیت مرکز یاد شده بررسی و این ماموریت تمدید می شود. اجرای طرح استانداردهای ملی مخابرات که از طرح های ملی مرکز تحقیقات مخابرات ایران است از سال 1374 آغاز شده و رسالت آن حمایت از جامعه مخابراتی کشور از طریق تدوین استانداردهای مخابراتی مورد نیاز و آموزش و پژوهش در زمینه مذکور است تا راه صدور محصولات و خدمات مهندسی مخابرات کشور به بازارهای منطقه ای و بین المللی باز شود. بر اساس این طرح تدوین استانداردها در چهار مرحله و در قالب چهار کمیسیون صورت می گیرد. کمیسیون اولیه کمیسیون فنی کمیسیون نهایی و کمیسیون ملی.


نمایندگان و کارشناسان سازمان های ذیربط در جلسات تدوین استانداردها شرکت می کنند این سازمان ها عبارتند از : مصرف کننده ها ( واحدهای مختلف طراحی، نگهداری و بهره برداری شرکت مخابرات ایران و سایر مصرف کنندگان) موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تولید کنندگان تجهیزات مخابراتی دانشگاه ها مراکز تحقیقاتی ذیربط ( به ویژه مرکز تحقیقات مخابرات ایران) سازمان برنامه و بودجه وزرات صنایع و وزارت دفاع بعضی استانداردهایی که تا پایان آذر ماه سال 1378 تدوین و به تصویب کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک رسیده است عبارتند از:


- آرایش فرکانس کانال های رادیویی برای سیستم های رله رادیویی با ظرفیت کم و متوسط آنالوگ و دیجیتال در بانک 3 گیگا هرتز.
- مشخصات فنی پایانه های VSAT
- سرعت بیت ها در سلسه مراتب دیجیتال
- مشخصات فیزیکی و الکتریکی واسطه های دیجیتال سلسله مراتبی
- مدولاسیون کد بندی پالاس PCM فرکانس های صوتی
- مشخصات اصلی تجهیزات مالتی پلکس PCM مرتبه اول برای فرکانس های صورتی


- الگوهای تشعشعی مرجع برای آنت های رله رادیویی دید مستقیم به منظور استفاده در مطالعات مربوط به هماهنگی و برآورد تداخل در محدوده فرکانسی از یک تا چهل گیگاهرتز.
- معماری ها و ویژگی های کارکردی سیستم های رله رادیویی برای شبکه های SDH
- نیازهای اساسی و معیارهای کارآیی برای سیستم های متحرک نوع سلولی مورد استفاده به صورت سیستم های ثابت
- الگوهای تشعشع مرجع ایستگاه زمینی ماهواره ای برای استفاده در هماهنگی و برآورد تداخل رادیویی در محدوده فرکانسی دو الی سی گیگاهرتز.
- مدیریت سلسه مراتب دیجیتال همزمان SDH


- مجموعه های پروتکل مربوط به واسطه Q برای مدیریت سیستم های انتقال
- کابل های نوری
- سیستم علامت گذاری شماره یک مشترک دیجیتال لایه پیوند داده واسط کاربر – شبکه جنبه های کلی از سری: سیستم علامت گذاری شماره یک مشترک دیجیتال.
- واسطه کاربر – شبکه ISDN مشخصات لایه پیوند داده از سری: سیستم علامت گذاری شماره یک مشترک دیجیتال (DSSI).
- مخابرات داده از طریق شبکه تلفنی سطوح توان برای انتقال داده روی خطوط تلفنی
- مخابرات داده از طریق شبکه تلفنی مودم دو جهتی با نرخ علامت گذاری داده تا 144000 بیت بر پانیه برای استفاده بر روی شبکه تلفنی سوئیچ عمومی مدارهای تلفنی استیجاری دو سیمه نقطه به نقطه
- خدمات مخابرات سیار دریایی از طریق ماهرواه

ب) توسعه کاربردها و خدمات تجارت و دیگر خدمات الکترونیکی
با رشد و تکامل فن آوری روز افزون مخاربرات در بخش ها و ابعاد مختلف منافع ناشی از کاربرد خدمات الکترونیکی ارزش افزوده به طور روز افزون از نظر کمی و کیفی رو به ارتقا است. دیدگاه مخابرات در مجموع بیش از هر نهاد دیگری بر گسترش کمی و کیفی و کاربرد خدمات الکترونی در کشورهاست.
گفتنی است که در سومین کنفرانس توسعه مخابرات برای یک دوره مطالعاتی چهار ساله (از 2003 تا 2007) طرح ( راهبردی) استراتژیک، در راستای توسعه مخابرات مبتنی بر حقوق تمامی مردم در زمینه ارتباطات، دسترسی به زیر ساخت و خدمات ICT و در برگیرنده نکاتی بود که در قالب قطعنامه ها ذکر شد.
طرح عملیاتی کنفرانس استانبول شامل پنج برنامه بود که می بایست از سوی اتحادیه بین المللی مخابرات و دفتر توسعه مخابرات اجرا شود:
- برنامه اول: اصلاح مقررات در جهت توسعه ICT ملی و دسترسی عام به آن


- برنامه دوم: برنامه توسعه شبکه مخابرات و فن آوری های آن در کشورهای در حال توسعه شامل فن آوری تلفن همراه، طیف فرکانس، پروتکل اینترنت و چند رسانه ای
- برنامه سوم: راهبرد و خدمات الکترونی و کاربردهای آن
- برنامه چهارم: مسائل اقتصادی و دارایی کشورهای در حال توسعه
- برنامه پنجم: ظرفیت سازی نیروی انسانی

پ- توسعه مهارتهای ICT
در زمینه توسعه مهارت های ICT چنین فعالیتهایی درحد توان انجام شود:
1- تشکیل سمینارها و سمپوزیم های تخصصی در زمینه مسائل حقوقی و قانونی تجارت الکترونی
2- سرپرستی پروژه های مربوط به کاربرد ارتباطات و فن آوری ارتباطات در کشورهای جهان سوم
3- برگزاری کنفرانس های جهانی و منطقه ای در مورد توسعه مخابرات به ویژه خدمات ارزش افزوده
4- برگزاری نشست های تخصصی در جهت تدوین استاندارد های تجارت الکترونی
5- آموزش ادارات دولتی و موسسه های بخش خصوصی در زمینه مسائل مرتبط با ICT
6- برگزاری کارگاه های آموزش تجارت الکترونی برای افراد حرفه ای

ت-توسعه اینترنت و کاربردهای آن
با توجه به گسترش اینترنت و بزرگ راه‌های اطلاعاتی در سال اخیر، توصیه‌های ITU تقریبا برای تمامی لایه های اینترنت به کار می رود. برای مثال صنعت مخابرات به وضوح زیر ساخت عمده و اساسی اینترنت و سایر شبکه های مبتنی بر پروتکل اینترنت را فراهم می کند. قسمت عمده این ساختار بر پایه توصیه نامه های ITU تنظیم شده است.
لذا بدون وجود این توصیه نامه های به خصوص سری مربوط به مودم ها و فن آوری های DSL نمی توانست امکان داشته باشد به عنوان مثال پس از توصیه نامه های دیگر توافق شد. از مواردی که در این توصیه نامه ها آمده است توانایی نگهداری مودم به صورت On-hold می باشد ( وقتی که شبکه نشان می دهد که یک ارتباط ورودی منتظر است) امکاناتی از این نوع مودم ها فواید شاخصی را به همراه بهبود دسترسی به خدمات فعال برای کاربران فراهم می کنند و به آن ها امکان بهره برداری از تسهیلات پاسخ گویی صوتی همراه با internetbrowsing را می دهد.


با توجه به گفته های پیر آندرپروست سرپرست گروه مطالعاتی ITU-T16 که مسئول چند رسانه ای است خصوصیات جدید و مهم V.92 استفاده کاربران اینترنتی را از خدمات جدید اینترنت از طریق کاهش زمان برقراری ارتباط و فراهم نمود دسترسی مناسب بهبود خواهد بخشید.


طبق نظر جان ماگیل، سرپرست گروه کاری ITU-T16/1 در ارتباط با ویژگی های مودم در حالی که این روزها پیش ترین توجه به فن آوری های DSL است ولی مودم طیف صوتی برای سال های متمامدی فن آوری دسترسی عمده در سطح جهانی باقی خواهد ماند و توصیه نامه های مهم و جدید کاربران جهت استفاده بهتر از این فن آوری کمک خواهند نمود. واضح است که ردش اینترنت و سایر شبکه های ارتباطی اطلاعاتی به جای این که خطری برای ITU باشند فرصت های جدید ارائه می کنند تا ITU در زمینه های اصلی مربوط به خود برتری یابد، نتیجه نهایی آن گسترش سریع فعالیت استاندارد سازی ITU در ارتباط با IP است.


2) سازمان جهانی تجارت (9) (WTO)
تعهدات این سازمان در ارتباط با تجارت الکترونیکی، زیر به عنوان GATs و در راستای آزادی کامل تجارت و خدمات مخابراتی ارزش افزوده است که دسترسی اصلی تجارت الکترونیکی را محقق می‌سازد، از دیگر فعالیت‌های مهم این سازمان می‌توان به اقدامات زیر اشاره کرد:
- حفاظت از داده‌های شخصی و خصوصی
- موضوعات مالی، پرداخت الکترونیکی و انتقال کالا
- ایجاد تسهیلات تجاری و دسترسی به بازار
- حمایت از مالکیت معنوی
- توسعه مهارت‌ها
سازمان جهانی تجارت در راستای ایجاد قوانین پایه‌ای برای بازار دیجیتال، به منظور تسهیل امور تجاری و دسترسی به بازار در چارچوب فعالیت‌های جاری و در جهت توسعه زیر ساختارهای اطلاعات برای تجارت الکترونیکی جهانی اشاره شد که اعضای WTO خواستار منع مالیات‌بندی بر حمل و نقل کالاهای الکترونیکی هستد.
WTO از سپتامبر 1998 اجرای یک برنامه کاری مسائل تجاری در زمینه تجارت الکترونیکی را آغاز کرد. این برنامه مسائلی چند را در بر می‌گرفت.
- تجارت خدمات و کالاها حفاظت از حقوق مالکیت معنوی
- مذاکراتی پیرامون فاز دم ITA در ژوئیه 1997


- مذاکراتی پیرامون آزادسازی ادارات شامل خدمات
برنامه دیگر کاری WTO برای آزمایش و تهیه گزارش از مسائل مالکیت معنوی در ارتباط با تجارت الکترونیکی شامل مسائل چندی است که عبارتند از:
- حفاظت و اجرای کپی و قوانین مربوط به آن
- حفاظت و اجرای علایم تجاری
- فن‌آوری های جدید و دستیابی به آنها
فعالیتهای WTO برای به حداکثر رساندن منافع، به شرح زیر است:


اجرای مطالعات خاص تجارت الکترونیکی و نقش WTO که اهمیت اقتصادی تجارت الکترونیکی را مورد توجه قرار می‌دهد و روش‌هایی را در مورد موافقت نامه‌های WTO روی تجارت الکترونیکی طرح‌ریزی می‌کند.
گفتنی است که کارهای تحلیلی مطالعاتی در WTO باید روی داده‌های تجاری و قابلیت تعویض دولتی در کشورهای در حال توسعه فراهم می‌کند.
از اهداف دیگر WTO اجرای برنامه‌ کاری در جهت ارائه روش‌های افزایش همکاری کشورهای در حال توسعه و SME های آن از طریق توسعه دستیابی آنها به فن‌آوری و زیر ساختار اطلاعاتی است و نهایتا مشارکت جهانی را گسترش می‌دهد.


باتشکیل کنفرانس بزرگ گروه A، در کشورهای صنعتی جهان 8 کشور و برگزاری نخستین جلسه غیر رسمی پیرامون مسائل اقتصادی در سال 1975 و سپس افزودن مسائل سیاسی، برجسته‌ترین فعالیت گروه A در زمینه ICT در اجلاس سال 2000 در اکیناوای ژاپن صورت گرفت و WTO از جمله سازمانهایی است با این گروه ارتباط دارند که مجموعا تدوین کنندگان سیاست‌های کلان را تشکیل می‌دهند و در نهایت این که سازمان تجارت جهانی یکی از اجزای اصلی اقتصاد جهان را بخش مخابراتی می داند و تجارت در مخابرات را به دو بخش بین‌المللی تقسیم کرده است:
1- فروش تجهیزات و وسایل مخابراتی و
2- فروش خدمات مخابراتی
بانم جهانی (11)
بانک از ائتلاف سه موسسه بین‌المللی در اول ژوئیه 1944 میلادی با عضویت 44 کشور تشکیل شد. در حال حاضر، تعداد اعضای این بانک به 183 کشور رسیده است. بانک جهانی به طور سنتی سرمایه ساخت تاسیساتی نظیر جاده راه‌آهن، بندر و نیروگاه را فراهم می‌آورد و در سال‌های اخیر بخش‌ ارتباطات دور و به ویژه کاربرد ICT در توسعه کشورها را بخشی از برنامه‌های خود ساخته است. ارائه مشاوره سیاسی به منظور تنظیم قوانین مالیاتی مناسب برای تجارت الکترونیکی، تامین هزینه آموزش همگانی در زمینه استفاده از اینترنت، قانون‌گذاری بر بخش های مخابراتی برای توسعه بازارها کمک به کشورهای در حال توسعه توسعه مهارت‌ها و تشویق شرکای خصوصی به ایجاد و گشایش مراکز خدمات اطلاعاتی و از جمله برنامه‌های بانک جهانی در زمینه کاربرد ICT است.
بانک جهانی با اعتقاد به این اصل که ICT نقش مهمی در توسعه و رشد اطلاعات و فن‌آوری ارتباطات در کشورهای در حال توسعه ایفاد می‌کند، کمک به سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولتی سازمان‌ها و نهادهایی که در این بخش فعالند را اصلی ترین وظیفه خود می داند. رئوس کلی برنامه‌های بانک جهانی در زمینه ICT به شرح زیر است:
1- ایجاد تسهیلات تجاری و امکان دسترسی به بازار با انتشار بهترین فعالیت‌ها و آموزش‌های مرتبط با آزادسازی بازارها و توسعه زیر ساختارهای شبکه‌ای و اتحاد جهانی.
2- ایجاد امکان دسترسی به و استفاده از زیر ساختار اطلاعات ، انجام اقدام‌ها در جهت توسعه بخش‌ها شامل:
الف: تامین هزینه توسعه زیرساختار ارتباطی و اطلاعاتی.
ب: تامین هزینه اصلاح قوانین.
پ: انتشار اطلاعات و تجربیات، شرکت در جلسات بین‌المللی و همکاری با سازمانهای بین‌المللی نظیر WTO و ITO.
3- توسعه مهارت‌ها از طریق تامین هزینه‌اموزش همگانی، در زمینه استفاده از اینترنت و اقدامات قانون‌گذاری بر بخش‌های مخابراتی برای توسعه بازارها و.
4- کمک به کشورها در طراحی و اجرای قوانین مربوط به آزادسازی بازارهای مخابراتی و بیان فواید زیر ساختارهای اطلاعات در توسعه.
بانک جهانی علاوه بر مشارکت در زیر ساختارها و اصلاح قوانین با توجه به توسعه ICT در سال‌های اخیر توسعه استفاده از فن‌آوری‌های نوین ارتباطی، مشخصا در این زمینه نیز اقدامات خاصی به این شرح کرده است:


1- شناخت تاثیرهای اجتماعی و اقتصادی تجارت الکترونیکی.
2- بررسی تاثیرهای تجارت الکترونیکی بر شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق برگزاری سمینارهای متعدد در خصوص کاربردهای عملی تجارت الکترونیکی دراقتصاد نوین.
3- تشویق شرکای خصوصی به ایجاد گشایش مراکز خدمات اطلاعات.
4- حمایت از مالکیت معنوی از طریق برگزاری سمینارای مختلف.
5- مالیت‌بندی: در این زمینه بانک جهانی با انجام مشاوره سیاسی برای تنظیم قوانین مالیاتی مناسب در موارد مربوط به تجارت الکترونیکی کشورهای در حال توسعه را یاری می‌دهد. و
6- تامین هزینه‌هی آموزش همگانی در زمینه استفاده از اینترنت

.

5) جامعه مخابراتی آسیا واقیانوس آرام (13)
جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوس آرام در سال 1979 میلادی شکل گرفت و در حال حاضر دارای 31 کشور عضو 40 انجمن و 40 عضو وابسته است. این جامعه یکی از برنامه‌های توسعه شبکه‌های مخابراتی منطقه ای اصلی این سازمان هستند که در سالهای اخیر در زمینه ICT هم اهداف زیر را دنبال می کند.
الف: کاربرد ICT در مناطق روستایی:


ب: توسعه فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در کشورهای عضو.
پ: توسعه توسعه تجارت الکترونیکی.
در سمیناری که با عنوان فرصت‌های دیجیتال برای همه از 29 ژوییه تا اول اوت 2002 ( 7-10 مرداد 1381 در تایلند با حضور 96 تن از نمایندگان کشورهای عضو Apt و نمایندگان سازمان‌های جهانی برگزار شد. آخرین تصمیم های این جامعه در زمینه ICT به شرح زیر به کشورهای عضو اعلام شد:
- توسعه دسترسی به همگان به ICT.


- کاربردهای ICT در روستاها .
- کاربردهای ICT در تولید درآمد.
- لزوم توجه جدی دولت‌ها به توسعه ICT و تلاش و عزم و اراده جدی برای کاهش شکاف دیجیتال درراستای فقر زدایی.
- لزوم توسعه کاربردهای ICT در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی.
- توسعه پزشکی و آموزش از راه دور در جوامع توسعه منابع انسانی برای بهره‌گیری از ICT.
- تهیه اطلاعات بومی و محلی در سایت‌های اطلاعاتی.


- ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی ملی در سایت‌های اطلاعاتی.
- ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی در مدارس و توسعه آنها.
- ضرورت همکاری وزارتخانه‌ها برای توسعه ICT در جوامع دور افتاده و روستاها.
که با عضویت در این جامعه با استفاده از ICT می‌توان تسهیلات پیوستن به WTO را ایجاد کرد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید