بخشی از مقاله


نام، نخستین گام برای شناسایی افراد به شمار می آید و امکان تشخیص و مقایسه را به وجود می آورد. نام یک واژه

ﻭ ویژگی مشخص برای تشخیص یک فرد یا پدیده از فرد یا پدیده های دیگر است وگزینش آن یکی از نخستین فعالیت های فکری و فرهنگی بشر و لازمه زندگی اجتماعی بوده است. بر همین اساس است که یکی از تاکیدات اسلام در خصوص خانواده و وظایف والدین در خصوص فرزندان انتخاب نام نیکو برای آنهاست.

با توجه به اهمیت نام و نامگذاری در جوامع انسانی و تاثیراتی که کیفیت نام می تواند بر اوضاع فرد داشته باشد والدین در انتخاب نام فرزندان خود دقت و حساسیت زیادی به خرج می دهند. شکل گیری نامها از علل و پدیده های گوناگونی نشات می گیرند. ازجمله این علل می توان به مفاهیم ارزشمند، پدیده های طبیعی، جانوران ارزشمند

ﻭ دوست داشتنی جوامع، حوادث، ویژگیهای رفتاری یا ظاهری افراد و امثالهم اشاره نمود. در این راستا و بر مبنای گرایشات و نیازهای جامعه ایرانی به انتخاب نامهای جدید و زیبا و بر اساس پتانسیلهای زبان لری در این مقاله برخی نامهای پیشنهادی که از ترکیب واژه ها و مفاهیم زبان لری ساخته شده اند ارائه گردیده اند.

واژگان کلیدی : نامگذاری، نامهای لری، جامعه ایرانی

مقدمه نام یک واژه و ویژگی مشخص برای تشخیص یک فرد یا پدیده از فرد یا پدیده های دیگر است وگزینش آن یکی

از نخستین فعالیت های فکری و فرهنگی بشر و لازمه زندگی اجتماعی بوده است.

نام، نخستین گام برای شناسایی افراد به شمار می آید و امکان تشخیص و مقایسه را به وجود می آورد؛ به گفته جامعه شناسان نام اشخاص می تواند بر جهت گیری رفتاری و اجتماعی آنها تاثیر می گذارد به طوری که موجب رشد اجتماعی یا سرخوردگی افراد می شود و نام گذاری های نامتعارف، نامانوس و عجیب مشکلات زیادی را به وجود می آورد و حتی موجب گوشه گیری و انزوای افراد خواهد شد. بنابراین والدین باید برای فرزندان خود نامی نیکو انتخاب کنند، چون این امر در روابط اجتماعی آن ها موثر است و حتی یکی از عوامل موفقیت افراد به شمار می رود. نام فرد می تواند بیان کننده وضعیت اجتماعی و اقتصادی و ارزشی وی باشد.

نامگذاری و اعتقادات مذهبی یکی از تاکیدات اسلام در خصوص خانواده و وظایف والدین در خصوص فرزندان انتخاب نام نیکو برای آنهاست.

در برخی روایات همان طور که برای واجبات سفارش شده، درفمورد نامگذاری صحیح فرزندان نیز توصیههای فراوانی شده است. امیرمؤمنان،فعلی(ع) میفرماید:حقّ» فرزند بر پدر،سه چیز است: اول، نام نیکو برای اوفبرگزیند. دوم، او را به آداب نیک ادب نماید. سوم، به او قرآن بیاموزد. حضرت امام رضا(ع) میفرماید:او»لین نیکی پدر به فرزند خود این است که اوفرا به اسم خوبی نامگذاری کند. پس مراقب باشید اسم خوبی برای فرزند خودف برگزینید) .« وژدانی:(138 پیامبر اکرم(ص) فرموده اند: » اولین بخشش و عنایت شما به فرزندانتان، انتخاب نام نیکوست.« اصول کافی، ج 6؛ وسائل الشیعه، ج 15، ص .115

بر اساس همین تاکیدات و علاقه ایرانیان به خاندان نبوت است که بیشترین انتخاب نام ایرانیان برای فرزندان اسامی ائمه اطهار(ع) است. بر اساس فراوانی 10 نام اول ثبت شده در پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال طی 92 سال برای پسران به ترتیب عبارت است از محمد، علی، حسین، مهدی، حسن،رضا، محمدرضا، علیرضا، احمد و عباس و برای دختران نیز به ترتیب فاطمه، زهرا، مریم، معصومه، زینب، سکینه، رقیه، خدیجه و لیلا و سمیه است.(سایت رسمی سازمان ثبت احوال)


تأثیرات و کارکردهای نام گذاری در گذشته بنا به تحلیل روحی و جسمی فرد، نام او را در شرایط بخصوصی و در سنّی نامعلوم و احیانا سال ها پس از

تولد به گزین می کردند و این گزینش بنا به یکی از پیشینه هایی بود که باعث نام گذاری فرد می شد، در حالی که امروزه، نامگذاری فرد در بدو تولد و گاهی قبل از تولد کودک از سوی والدین او صورت می گیرد، به همین دلیل اغلب این نامگذاری ها به روحیات و شرایط جسمی فرد ارتباطی ندارد و گاهی نامگذاری ها کاملا با شخصیت فرد در تناقض قرار می گیرد.اما یک نکته را در این نامگذاری ها نمی توان چشم پوشی کرد که در همه ی این نام ها افراد امیدوارند که آثار مثبت و تاثیر جادویی آن نام شامل روح و جان فرد شود. اسمفهر فردی تاثیراتی بر ارزشهای فرد پی ریزی می کند یک اسم مناسبفمی تواند احساس آرامش به انسان ها بدهد.

نامی که برای کودک انتخاب میشود میتواند شخصیت فردی و اجتماعی او را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا نخستین آهنگ آشنا برای کودک نام اوست و اثر بسیار زیادی در شکلگیری اندیشه و آینده کودک دارد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید