بخشی از مقاله

نقش رسانه در عصر فناوری اطلاعات
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت:‌ اگر امروز یک اقناع و اجماع ملی و به تبع آن اقتدار ملی در موضوع هسته ای حاصل شده ، نتیجه کار بزرگ اصحاب رسانه بوده است که برای کشور اقتدار ملی را به همراه داشته است.
واحد مرکزی خبر : سعید جلیلی در همایش رسانه ملی و مدیریت بحران افزود: این سهم رسانه ملی و هر رسانه ای که دغدغه ملی دارد در رسیدن به این نقطه انکار ناشدنی است.


وی  افزود: رسانه ی ملی در طول این سی سال در بحران هایی چون دفاع مقدس همواره نقش مهم و حیاتی خود را ایفا کرده است.
جلیلی گفت : رسانه ها در هنگام بحران یار مدیران بحران هستند و نه تنها تهدید محسوب نمی شوند بلکه مدیران باید آنها را از خود بدانند و از آنها به عنوان فرصت مدد گیرند.


وی با اشاره به تلاش رسانه های دشمن برای تبدیل موضوعات عادی در کشور به یک بحران مهم گفت : رسانه هایی که دغدغه ملی دارند می توانند به عکس نقش مهمی در آرام کردن بحران یا حتی پیشگیری ایفا کنند.


دبیر شورایعالی امنیت ملی کشور افزود: رسانه باید با تمهید برخی تمرین ها ، آمادگی های لازم را برای مقابله با بحران در خود تقویت کند.
وی گفت : گاهی یک خبر نادرست می تواند در کشور بحران ایجاد کند در حالیکه هیچ زمینه واقعی برای بحران وجود ندارد و گاه انتشار یک خبر می تواند زمینه های یک بحران را گسترش دهد.


جلیلی افزود : هنگامیکه دشمن با ابزار رسانه به تهاجم برخاسته است بهترین شکل مدیریت بحران این است که در آفند و پدافند از همان ابزار رسانه برای مقابله با آن بهره برد.


دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه رسانه در عصر فناوری و ارتباطات و اطلاعات گفت : اگر بنا باشد از رسانه با همه ظرفیتهایش به بهترین شکل برای کمک به رفع یا حل بحران استفاده کرد ، نقش رسانه برای تشخیص صدق و کذب یک نقش ممتاز است.
وی افزود : در جهان بینی ما مردم مهمترین عامل اقتدار و پشتوانه ملی هستند و بر مبنای تجارب این سالها در مواقع بحران این مردم بوده اند که به مدد مدیریت آمده اند و توانسته اند بحران را حل کنند.


جلیلی گفت : برای مدیریت بحران نیازمندیم با مردم به بهترین شکل ارتباط برقرار کنیم و در مقابل از آنها کمک بگیریم.
جلیلی افزود: با توجه به نقش مردم در مواقع بحران و نقش رسانه به عنوان حلقه واسط مدیران و مردم ، می توان به اهمیت جایگاه رسانه در مواقع بحران پی برد.
 
رسانه و بازيافت اخلاق  و  فرهنگ  در عصر اطلاعات و ارتباطات
فرهنگ و فناوري اطلاعات به عنوان دو سيستم باز ، داراي اجزائي هستند كه آن اجزاء نيز با يكديگر رابطه اي سيستم مدارانه دارند ، تغيير و دگرگوني در اجزاي هر يك از آنها به گونه اي است كه ساختار داخلي ديگري را به آرايش جديدي مي كشاند .  در نتيجه اخلاق نيز به عنوان جزئي از فرهنگ تحت تاثير متقابل فناوري اطلاعات و مظاهر آن قرار مي گيرد .


آگاهيم و پذيرفته ايم كه فناوري ها ذاتا منفي و مخرب نيستند ، بلكه اگر انسان به مانند يكي از منابع تامين فناوري تحت سيطره پنهان آن قرار گيرد و سرنوشت و تقدير خود را در اختيار پيشرفت فناوري قرار دهد بسيار خطرناك و نتيجه اي فاجعه آميز در انتظار بشر خواهد بود . ولي اگر همين بشر با بهره گيري از دين و در وراي آن مفاهيم اخلاقي كه شيرازه اصلي دين را در برمي گيرد ، فناوري را تعديل كند و جهت بخشد ودر اختيار خويش قرار دهد ، بسيار مثبت و كارآمد خواهد بود .


نيل پست من ، استاد دانشگاه نيويورك ، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل ارتباط جمعي در زمره كارشناساني است كه خطر كاربرد فناوري بدون اخلاق را طي آثار ، مقالات و رسالات ، مصاحبه ها و سخنراني هاي خود گوشزد نموده است . اخطار دانشمندان به انسان معاصر براي بازيافت اخلاق ، فرهنگ و وجدان نيز شايد مويد نفوذ و اعلام حكومت صنعت فرامدرن و موجوديت يك شبه ديكتاتور به نام" فناوري اطلاعات " است . كه معناي اخلاق ، عاطفه ، آرامش و سلامت روح را در خطر جدي انداخته است .


هم اكنون دنياي سرمايه داري و استعمار نو به دنبال ايجاد منشوري بر اساس اصول اخلاقي خود و دستگاه فكري و نظام مادي بوده تا بتواند وفاقي بر اجراي اصول تعريف شده ايجاد نمايد تا از اين رهگذار خود را نيز از دام باز و آزادفناوري اطلاعات و ارتباطات برهاند و با مديريتي كه بر دانش و اطلاعات موجود مي نمايد ، در راستاي وحدت جهاني و يكپارچه شدن جهان به پيش رود و به آرزوي مديريت بر دهكده جهاني دست يابد .

فناوري اطلاعات ، اخلاق ، ارتباط متقابل :
رابطه ميان فناوري اطلاعات و اخلاق ، رابطه متقابل بوده و در اين خصوص دو ديدگاه عمده وجود دارد ، كه به بررسي و معرفي هريك از اين ديدگاهها مي پردازيم :


·        نگاه ابزاري ، حفظ موقعيت انساني :
ديدگاه اول متعلق به كساني است كه براي حفظ موقعيت و مرتبه انساني ، فناوري را از مسند خود فرونشانده و برآن به ديده ابزار و امكاني در دست بشر مي نگرند . اين گروه معتقدند كه اين امكانات گاه همراه با نيت خير و بشر دوستانه و خدا پسندانه استفاده مي شود و در نتيجه آثار مثبت به همراه دارد و گاه با نيات پليد و خصمانه و خودخواهانه به كار مي رود كه تيغي است در دست زنگي مست . روشن است كه اين تيغ چه آثار و عوارضي به همراه دارد . آثار و عوارضي كه متاسفانه در سطح جامعه ما نيز به چشم مي خورد . بر همين اساس فناوري اطلاعات در اين ديدگاه از موقعيتي هم دوش و هم عرض با اخلاق برخوردار نيست تا بتواند در آن تاثير قابل توجهي بگذارد ، يا تاثيري بپذيرد .


  پديده هاي مستقل ، حفظ تعامل ارتباطي :  
در سوي مقابل ديدگاه ابزار نگارانه به فناوري اطلاعات ، ديدگاهي وجود دارد كه بر اساس آن رابطه انساني و مقوله هاي انساني با فناوري اطلاعات بسيار پيچيده تر از آن است كه بتوان در قالب هاي محدود ابزار نگاري قرار داد ، فناوري اطلاعات يك مستخدم گوش به فرمان نيست كه بدون اذن مولا حتي جرعه اي آب سرنكشد ، فناوري اطلاعات بي طرف هم نيست ، فناوري اطلاعات پديده اي است مستقل كه از قوانين مخصوص به خود پيروي مي كند ، جهان امروز نيز برگرفته و تابع اغراض پنهان فناوري اطلاعات است . اگرچه فناوري اطلاعات در كانون بشري مهمان است ، ولي به قدري گسترش يافته كه جاي را بر بشر و اميال و پيش فرض ها او تنگ كرده است .

دو بال تكامل :
دو بال تكامل عبارتند از اخلاق و تكنولوژي ، اگر تكنولوژي را بدون اخلاق داشته باشيم ، تكامل براي بشر اتفاق نمي افتد براي اينكه اين دو به صورت دو بال موجب تكامل بشر شوند ، نيازمند به آگاهي از اثرات متقابل اخلاق و فناوري اطلاعات و شناخت صحيح و كامل هر دو حوزه است .


جایگاه رسانه های اینترنتی در دنیای فناوری اطلاعات
به منظور آشنائی با جايگاه واقعی "وب " ، کافی است به ضريب نفوذ آن پس از ابداع توجه گردد. پس از ابداع هر فن آوری ، مدت زمانی بطول می انجامد تا فن آوری مورد نظر در مقياس عمومی  مورد استفاده قرار گيرد( ضريب نفوذ) . مثلا" تلفن پس از 74 سال ، راديو پس از 38 سال ، کامپيوترهای شخصی پس از 16 سال ، تلويزيون پس از 13 سال و "وب "  پس از  4 سال ، موفق به جذب پنجاه ميليون استفاده کننده  شده اند .


"درآمد سرانه " ، يکی از شاخص های مهم به منظور سنجش ميزان موفقيت برنامه های  توسعه است که همواره در آمار اعلام شده توسط سازمان ها و نهاد های دولتی به آن استناد تا ميزان موفقيت برنامه های توسعه ، نشان داده شود. استفاده موثر و موفقيت آميز از دانش ، عامل اصلی شکوفائی و موفقيت اقتصادی در برخی کشورهای آسيائی بوده که از آن به عنوان  نام برده می شود.استفاده از ساير امکانات نظير جاده ها ، ساختمان ها ، ماشين آلات کمتر از سی درصد سهم داشته است .از ديگر نمونه های موجود در اين رابطه و نقش دانش و توسعه می توان به در آسيا اشاره نمود. ، اولين تجربه موفقيت آميز در زمينه استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آسيا می باشد .


مهمترين رسالت فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، ارائه امکانات و زير ساخت لازم برای توليد و توزيع دانش می باشد .


کاربردهای اطلاعات ( IA )
در کاربردهای اطلاعات ، موارد زير مورد توجه قرار می گيرد :  
·         ارائه خدمات
•    اشتراک دانش
•    مديريت عمومی
•    سرويس های اجتماعی
•    راه حل های تجاری


·         توليد و نشر محتوا
شامل :
- آموزش
-  فرصت های اقتصادی و توليد درآمد
- توسعه روستائی
- بهبود سلامت شهروندان نظير استفاده از درمان راه دور
- امنيت و مونيتورينگ مسائل زيست محيطی
- مديريت اقتصادی و دولتی
- کتابخانه های الکترونيکی
- تجارت الکترونيکی
- بانکداری الکترونيکی
- آموزش الکترونيکی
- و ...

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید