دانلود مقاله جایگاه رسانه در عصر فناوری اطلاعات

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

نقش رسانه در عصر فناوری اطلاعات
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت:‌ اگر امروز یک اقناع و اجماع ملی و به تبع آن اقتدار ملی در موضوع هسته ای حاصل شده ، نتیجه کار بزرگ اصحاب رسانه بوده است که برای کشور اقتدار ملی را به همراه داشته است.
واحد مرکزی خبر : سعید جلیلی در همایش رسانه ملی و مدیریت بحران افزود: این سهم رسانه ملی و هر رسانه ای که دغدغه ملی دارد در رسیدن به این نقطه انکار ناشدنی است.

وی  افزود: رسانه ی ملی در طول این سی سال در بحران هایی چون دفاع مقدس همواره نقش مهم و حیاتی خود را ایفا کرده است.
جلیلی گفت : رسانه ها در هنگام بحران یار مدیران بحران هستند و نه تنها تهدید محسوب نمی شوند بلکه مدیران باید آنها را از خود بدانند و از آنها به عنوان فرصت مدد گیرند.

وی با اشاره به تلاش رسانه های دشمن برای تبدیل موضوعات عادی در کشور به یک بحران مهم گفت : رسانه هایی که دغدغه ملی دارند می توانند به عکس نقش مهمی در آرام کردن بحران یا حتی پیشگیری ایفا کنند.

دبیر شورایعالی امنیت ملی کشور افزود: رسانه باید با تمهید برخی تمرین ها ، آمادگی های لازم را برای مقابله با بحران در خود تقویت کند.
وی گفت : گاهی یک خبر نادرست می تواند در کشور بحران ایجاد کند در حالیکه هیچ زمینه واقعی برای بحران وجود ندارد و گاه انتشار یک خبر می تواند زمینه های یک بحران را گسترش دهد.

جلیلی افزود : هنگامیکه دشمن با ابزار رسانه به تهاجم برخاسته است بهترین شکل مدیریت بحران این است که در آفند و پدافند از همان ابزار رسانه برای مقابله با آن بهره برد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه رسانه در عصر فناوری و ارتباطات و اطلاعات گفت : اگر بنا باشد از رسانه با همه ظرفیتهایش به بهترین شکل برای کمک به رفع یا حل بحران استفاده کرد ، نقش رسانه برای تشخیص صدق و کذب یک نقش ممتاز است.
وی افزود : در جهان بینی ما مردم مهمترین عامل اقتدار و پشتوانه ملی هستند و بر مبنای تجارب این سالها در مواقع بحران این مردم بوده اند که به مدد مدیریت آمده اند و توانسته اند بحران را حل کنند.

جلیلی گفت : برای مدیریت بحران نیازمندیم با مردم به بهترین شکل ارتباط برقرار کنیم و در مقابل از آنها کمک بگیریم.
جلیلی افزود: با توجه به نقش مردم در مواقع بحران و نقش رسانه به عنوان حلقه واسط مدیران و مردم ، می توان به اهمیت جایگاه رسانه در مواقع بحران پی برد.
 
رسانه و بازیافت اخلاق  و  فرهنگ  در عصر اطلاعات و ارتباطات
فرهنگ و فناوری اطلاعات به عنوان دو سیستم باز ، دارای اجزائی هستند که آن اجزاء نیز با یکدیگر رابطه ای سیستم مدارانه دارند ، تغییر و دگرگونی در اجزای هر یک از آنها به گونه ای است که ساختار داخلی دیگری را به آرایش جدیدی می کشاند .  در نتیجه اخلاق نیز به عنوان جزئی از فرهنگ تحت تاثیر متقابل فناوری اطلاعات و مظاهر آن قرار می گیرد .

آگاهیم و پذیرفته ایم که فناوری ها ذاتا منفی و مخرب نیستند ، بلکه اگر انسان به مانند یکی از منابع تامین فناوری تحت سیطره پنهان آن قرار گیرد و سرنوشت و تقدیر خود را در اختیار پیشرفت فناوری قرار دهد بسیار خطرناک و نتیجه ای فاجعه آمیز در انتظار بشر خواهد بود . ولی اگر همین بشر با بهره گیری از دین و در ورای آن مفاهیم اخلاقی که شیرازه اصلی دین را در برمی گیرد ، فناوری را تعدیل کند و جهت بخشد ودر اختیار خویش قرار دهد ، بسیار مثبت و کارآمد خواهد بود .

نیل پست من ، استاد دانشگاه نیویورک ، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل ارتباط جمعی در زمره کارشناسانی است که خطر کاربرد فناوری بدون اخلاق را طی آثار ، مقالات و رسالات ، مصاحبه ها و سخنرانی های خود گوشزد نموده است . اخطار دانشمندان به انسان معاصر برای بازیافت اخلاق ، فرهنگ و وجدان نیز شاید موید نفوذ و اعلام حکومت صنعت فرامدرن و موجودیت یک شبه دیکتاتور به نام” فناوری اطلاعات ” است . که معنای اخلاق ، عاطفه ، آرامش و سلامت روح را در خطر جدی انداخته است .

هم اکنون دنیای سرمایه داری و استعمار نو به دنبال ایجاد منشوری بر اساس اصول اخلاقی خود و دستگاه فکری و نظام مادی بوده تا بتواند وفاقی بر اجرای اصول تعریف شده ایجاد نماید تا از این رهگذار خود را نیز از دام باز و آزادفناوری اطلاعات و ارتباطات برهاند و با مدیریتی که بر دانش و اطلاعات موجود می نماید ، در راستای وحدت جهانی و یکپارچه شدن جهان به پیش رود و به آرزوی مدیریت بر دهکده جهانی دست یابد .

فناوری اطلاعات ، اخلاق ، ارتباط متقابل :
رابطه میان فناوری اطلاعات و اخلاق ، رابطه متقابل بوده و در این خصوص دو دیدگاه عمده وجود دارد ، که به بررسی و معرفی هریک از این دیدگاهها می پردازیم :

·        نگاه ابزاری ، حفظ موقعیت انسانی :
دیدگاه اول متعلق به کسانی است که برای حفظ موقعیت و مرتبه انسانی ، فناوری را از مسند خود فرونشانده و برآن به دیده ابزار و امکانی در دست بشر می نگرند . این گروه معتقدند که این امکانات گاه همراه با نیت خیر و بشر دوستانه و خدا پسندانه استفاده می شود و در نتیجه آثار مثبت به همراه دارد و گاه با نیات پلید و خصمانه و خودخواهانه به کار می رود که تیغی است در دست زنگی مست . روشن است که این تیغ چه آثار و عوارضی به همراه دارد . آثار و عوارضی که متاسفانه در سطح جامعه ما نیز به چشم می خورد . بر همین اساس فناوری اطلاعات در این دیدگاه از موقعیتی هم دوش و هم عرض با اخلاق برخوردار نیست تا بتواند در آن تاثیر قابل توجهی بگذارد ، یا تاثیری بپذیرد .

  پدیده های مستقل ، حفظ تعامل ارتباطی :  
در سوی مقابل دیدگاه ابزار نگارانه به فناوری اطلاعات ، دیدگاهی وجود دارد که بر اساس آن رابطه انسانی و مقوله های انسانی با فناوری اطلاعات بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان در قالب های محدود ابزار نگاری قرار داد ، فناوری اطلاعات یک مستخدم گوش به فرمان نیست که بدون اذن مولا حتی جرعه ای آب سرنکشد ، فناوری اطلاعات بی طرف هم نیست ، فناوری اطلاعات پدیده ای است مستقل که از قوانین مخصوص به خود پیروی می کند ، جهان امروز نیز برگرفته و تابع اغراض پنهان فناوری اطلاعات است . اگرچه فناوری اطلاعات در کانون بشری مهمان است ، ولی به قدری گسترش یافته که جای را بر بشر و امیال و پیش فرض ها او تنگ کرده است .

دو بال تکامل :
دو بال تکامل عبارتند از اخلاق و تکنولوژی ، اگر تکنولوژی را بدون اخلاق داشته باشیم ، تکامل برای بشر اتفاق نمی افتد برای اینکه این دو به صورت دو بال موجب تکامل بشر شوند ، نیازمند به آگاهی از اثرات متقابل اخلاق و فناوری اطلاعات و شناخت صحیح و کامل هر دو حوزه است .

جایگاه رسانه های اینترنتی در دنیای فناوری اطلاعات
به منظور آشنائی با جایگاه واقعی “وب ” ، کافی است به ضریب نفوذ آن پس از ابداع توجه گردد. پس از ابداع هر فن آوری ، مدت زمانی بطول می انجامد تا فن آوری مورد نظر در مقیاس عمومی  مورد استفاده قرار گیرد( ضریب نفوذ) . مثلا” تلفن پس از ۷۴ سال ، رادیو پس از ۳۸ سال ، کامپیوترهای شخصی پس از ۱۶ سال ، تلویزیون پس از ۱۳ سال و “وب ”  پس از  ۴ سال ، موفق به جذب پنجاه میلیون استفاده کننده  شده اند .

“درآمد سرانه ” ، یکی از شاخص های مهم به منظور سنجش میزان موفقیت برنامه های  توسعه است که همواره در آمار اعلام شده توسط سازمان ها و نهاد های دولتی به آن استناد تا میزان موفقیت برنامه های توسعه ، نشان داده شود. استفاده موثر و موفقیت آمیز از دانش ، عامل اصلی شکوفائی و موفقیت اقتصادی در برخی کشورهای آسیائی بوده که از آن به عنوان  نام برده می شود.استفاده از سایر امکانات نظیر جاده ها ، ساختمان ها ، ماشین آلات کمتر از سی درصد سهم داشته است .از دیگر نمونه های موجود در این رابطه و نقش دانش و توسعه می توان به در آسیا اشاره نمود. ، اولین تجربه موفقیت آمیز در زمینه استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آسیا می باشد .

مهمترین رسالت فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، ارائه امکانات و زیر ساخت لازم برای تولید و توزیع دانش می باشد .

کاربردهای اطلاعات ( IA )
در کاربردهای اطلاعات ، موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد :  
·         ارائه خدمات
•    اشتراک دانش
•    مدیریت عمومی
•    سرویس های اجتماعی
•    راه حل های تجاری

·         تولید و نشر محتوا
شامل :
– آموزش
–  فرصت های اقتصادی و تولید درآمد
– توسعه روستائی
– بهبود سلامت شهروندان نظیر استفاده از درمان راه دور
– امنیت و مونیتورینگ مسائل زیست محیطی
– مدیریت اقتصادی و دولتی
– کتابخانه های الکترونیکی
– تجارت الکترونیکی
– بانکداری الکترونیکی
– آموزش الکترونیکی
– و …

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 20 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد