بخشی از مقاله

دادگستری

وزارت دادگستری یکی از وزارتخانه‌های ایران است که بموجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی وزیر آن مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌‌کند انتخاب می‌‌گردد. رییس قوه قضاییه می‌‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش بینی می‌‌شود. دادسرا ها:


دادسراي ناحيه مركز

دادستان عمومي و انقلاب تهران ـ آقاي سعيد مرتضوي

معاونين ستادي : آقايان : حجت الاسلام خلفي ، دكتراحمدی موحد ، دكتربيگي ذبحي ، فوائدي ، حجت الاسلام سنائي

نشاني : تهران ـ نبش ميدان ۱۵ خرداد ( محل قضايي خانواده سابق ، دادسراي اسبق )

تلفن : ۳۹۰۰۶۰۲ ـ ۳۹۰۰۶۰۱

* محل استقرار دفاتر دادستاني در دادسراي ناحيه ۱۲ تهران مي باشد كه شامل ، دفتردادستان ، معاونين ، معاون اجرايي دادستان معاون قضايي دادستان ، روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب مديريت پيگيريهاي ويژه ، آموزش و تحقيقات دادستان ، معاون اموربين الملل دادستان مي باشد .

* اختيارات دادستان كه به رييس حوزه قضايي تفويض شده بود مجددا به دادستان محول گرديد .

* رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند بادادستان است .

* دادسرا كه عهده دار كشف جرم ، تعقيب متهم به جرم ، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظحقوق عمومي و حدود اسلامي ، اجراي حكم همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابطقانوني است به رياست دادستان مي باشد و به تعداد لازم معاون ، داديار ، بازپرس و تشكيلات اداري خواهد داشت ( بند الف ماده ۳ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا )

* دادسرا در هر حوزه قضايي به تناسب امكانات و ضرورت ، جهت انجام تحقيقات ورسيدگي به جرائم و دعاوي خاص تخصيص مي يابد .

* دادسراها و دادگاه هاي عمومي جزايي به جرائم ذيل رسيدگي مي نمايد :

ـ جرائم اطفال

ـ سرقت و آدم ربايي

ـ صدور چك بلامحل

ـ جرائم صنفي ( خوراكي ، بهداشتي ، داروئي ، و ساير صنوف )

ـ جرائم مربوط به مفاسد اجتماعي

ـ جعل و كلاهبرداري

ـ جرائم كاركنان دولت

* موارد ضرورت جهت رسيدگي در دادسرا و دادگاه هاي جزائي عبارتند از :

الف ـ دعاوي حقوقي ناشي از جرم .

ب ـ دعاوي جزائي مرتبط با دعاوي خانوادگي .

ج ـ محدود بودن شعب حوزه قضايي به نحوي كه به لحاظ جهات رد و معذوريت امكان رسيدگي نباشد .

د ـ ساير موارد به تشخيص رئيس قوه قضائيه يا مقامات مجاز از طرف ايشان .

* رئيس كل دادگستري استان ، رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر و رئيس دادگاه هاي كيفري است و بر دادسراي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت .

* در غير مركز استان ، رئيس شعبه اول دادگاه عمومي ، رئيس دادگستري آن شهرستان است وبر دادسراهاي مربوط و دادگاه هاي مستقر در بخش نظارت و رياست اداري دارد .

* ارجاع شكايات ، درخواست ها و گزارش هاي ضابطين به شعب بازپرسي و دادياري و سايرامور مربوط به دادسرا با دادستان است . معاون دادستان يا دادياران به ترتيب تقدم در غياب وي عهده دار انجام تمام يا برخي از وظايف و اختيارات دادستان خواهند بود .

* ارجاع پرونده به بازپرس و يا داديار در حدود صلاحيت و اختيارات قانوني آنها به تناسب اهميت موضوع ، تجربه ، تبحر و سابقه كار خواهد بود .

* پرونده هايي كه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنين جرائمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و جرائم اطفال مستقيما در دادگاه هاي مربوط مطرح مي شود ، مگر آن كه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد . ( تبصره ۳ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا )

* جرائمي كه تا تاريخ اجراي اين قانون مستقيما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نياز به كيفرخواست و رسيدگي دادسرا رسيدگي خواهد شد و چنانچه نياز به انجام تحقيقات و يا اقداماتي جهت كشف جرم باشد دادگاه بايد راسا نسبت به انجام آن اقدام نمايد ( تبصره ۴ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا )

* با ارجاع دادستان يا در غياب وي معاون دادسرا يا داديار ، عهده دار انجام تمام يا برخي ازوظايف يا اختيارات قانوني دادستان خواهد بود ( تبصره ۵ ماده ۳ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا ) .

* گروه شغلي معاون دادستان و بازپرس > برابر گروه شغلي < > رئيس شعبه دادگاه عمومي < وگروه شغلي > داديار < برابر گروه شغلي > دادرس علي البدل دادگاه < خواهد بود .

* گروه شغلي > دادستان تهران < برابر گروه شغلي > رئيس كل دادگستري استان تهران < خواهدبود .

* رسيدگي جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يااعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد .

* رسيدگي به كليه اتهامات اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، وزارت و معاونين آنها ، معاونان و مشاوران ، روساي سه قوه ، سفرا ، دادستان و رئيس ديوان محاسبات ، دارندگان پايه قضايي ، استانداران ، فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استان ها درصلاحيت دادگاه كيفري استان تهران مي باشد به استثناء مواردي كه در صلاحيت ساير مراجع قضايي است . ( تبصره ماده ۴ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا ) . دادستان تهران طي بخشنامه شماره ۸۲/۲۰۱/۲۰ مورخ ۷/۲/۸۲ رسيدگي به اتهامات مذكور در تبصره فوق را در صلاحيت دادسراي رسيدگي به جرائم كاركنان دولت عنوان نموده است .

* رئيس كل دادگستري استان ، رئيس دادگاه كيفري استان مي باشد ( ماده ۱۲ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا ) .


* دادسراي ناحيه ۱ ( شميران )

سرپرست ناحيه : آقاي كامكار

نشاني : تهران ، خيابان دكتر شريعتي ـ پل صدر ـ پلاك ۲ تلفن : ۲۰۰۵۷۴۰

* اين دادسرا در محدوده شهرداري منطقه ۱ و ۳ واقع شده و رسيدگي به جرائم و دعاوي مربوط به اين منطقه را برعهده دارد .

* اين دادسرا تمامي محدوده كلانتري هاي تجريش ، دربند ، نياوران ، اوين ، ازگل ، قلهك ، گاندي و ونك را پوشش مي دهد .

* تشكيلات قضايي اين دادسرا عبارتند از :

در اين دادسرا به غير از شعب بازپرسي و دادياري شعب دادگاه هاي عمومي ذيل نيز مستقرمي باشند .

* اجراي احكام كيفري مجتمع قضايي ميرداماد و شميران به اين دادسرا منتقل گرديد .

* دادسراي ناحيه ( ۴ ) ـ رسالت

رئيس واحد قضايي : آقاي يزداني
مدير دفتركل : آقاي فاضلي

نشاني : تهران ، رسالت ، فلكه دوم تهرانپارس ، خيابان جشنواره ، جنب فرهنگسراي اشراق

تلفن : ۷ ـ ۷۳۴۱۰۴۶

* در اين دادسرا شعب ۱ تا ۱۷ دادياري و ۱ تا ۸ بازپرسي مستقر هستند .

* اين دادسرا در محدوده شهرداري منطقه هاي ۴ و ۸ و ۱۳ واقع شده و رسيدگي به جرائم ودعاوي مربوط به اين منطقه را برعهده دارد .

* اين دادسرا تمامي محدوده كلانتري هاي پاسداران ، سيدخندان ، فرجام ، تهرانپارس شهرك پرديس ، نارمك و تهران نو را پوشش مي دهد .

* شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومي ( شعبه ۶۰۴ و ۶۰۹ مجتمع قضايي مدرس ) فعلا در اين دادسرامستقر است .

* اجراي احكام كيفري مجتمع قضايي نارمك و رسالت به اين دادسرا منتقل گرديد .

* دادسراي ناحيه ( ۵ ) ـ صادقيه

رئيس واحد قضايي : آقاي رفيعي
مدير دفتر كل : آقاي طاهريان

نشاني : تهران ، فلكه دوم صادقيه ، خيابان آيت الله كاشاني ، بلوار ابوذر

تلفن : ۴ و ۴۰۸۹۷۲۳ و ۶ ـ ۴۰۹۲۹۹۳

* در اين دادسرا شعب ۱ تا ۱۲ بازپرسي و ۱ تا ۱۵ دادياري مستقر هستند .

* اين دادسرا در محدوده شهرداري منطقه ۵ و ۲ و ۲۲ واقع شده و رسيدگي به جرائم ودعاوي مربوط به اين منطقه را برعهده دارد .

* اين دادسرا تمامي محدوده كلانتري هاي كن ، جنت آباد ، باغ فيض ، شهرزيبا ، آزادي ، شهرك راه آهن ، پاسگاه انتظامي امامزاده داوود ، شهرك قدس ، مرزداران ، نصر و ستارخان را دربر مي گيرد .

* شعبه ۱۱۷۰ دادگاه عمومي ( ۱۲۱۱ و ۱۲۱۷ قديم ) فعلا در اين شعبه مستقر است .

* اجراي احكام مجتمع قضايي صادقيه و قدس به اين دادسرا منتقل گرديد .


* دادسراي ناحيه ۶ ( خارك )

سرپرست ناحيه : آقاي احمدآبادي مديردفتر كل : آقاي يادگار

نشاني : تهران ـ خيابان خارك ـ مقابل دانشكده علوم قضايي

تلفن : ۶۷۱۳۲۰۷ ، ۶۷۱۳۲۰۵ ، ۶۷۱۳۲۲۰

* تعداد هفت شعبه بازپرس و ده شعبه دادياري در اين دادسرا مستقر مي باشد .

* اين دادسرا در محدوده شهرداري منطقه ۶ و ۷ واقع شده و رسيدگي به دعاوي و جرائم اين منطقه را برعهده دارد .

* مجمع مذكور تمامي محدوده كلانتري هاي يوسف آباد ، سنائي ، فلسطين ، انقلاب ، عباس آباد و شهيد نامجو را شامل مي شود .

* اجراي احكام كيفري مجتمع قضايي شهيد بهشتي و قدوسي به اين دادسرا منتق گرديد .

* دادسراي ناحيه ( ۷ ) ـ انقلاب تهران

رئيس واحد قضايي : آقاي ميراحمدي مدير دفتركل : آقاي طاهري

نشاني : تهران ـ خيابان شريعتي ـ نرسيده به چهارراه قصر ـ نبش خيابان معلم

* رسيدگي به كليه جرائم ذيل در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي است .

۱ ـ كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض .

۲ ـ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري .

۳ ـ توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام .

۴ ـ جاسوسي به نفع اجانب .

۵ ـ كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر .

۶ ـ دعاوي مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسي .

* مرجع تجديدنظر آراء موضوع پرونده هاي فوق ديوانعالي كشور است ، مگر در موردجرائم مربوط به مواد مخدر كه مرجع تجديدنظر آنها مطابق مقررات قانوني دادستان كل كشور و رئيس ديوانعالي كشور مي باشد .

* دادسراي ناحيه ۹ ( فرودگاه )

سرپرست ناحيه : آقاي صابري

نشاني ، فرودگاه مهرآباد ـ جنب گمرك تلفن : ۶۰۸۸۶۹۰۰

دوشعبه دادياري و يك شعبه بازپرسي در حال حاضر فعال هستند .

* شعبه ۱۱۵۹ در اين دادسرا مستقر مي باشد .

* اين دادسرا به جرائم ويژه فرودگاه رسيدگي مي نمايد


* دادسراي ناحيه ( ۱۰ ) ـ هاشمي

رئيس واحد قضائي : آقاي قاسمي مدير دفتركل : آقاي سيف زرگر

نشاني : تهران ، خيابان آزادي ، روبروي پمپ بنزين ، نبش خوش

تلفن : ۶۹۳۷۶۷۱ و ۶۹۲۰۰۱۸

* در اين دادسرا شعب ۱ تا ۵ بازپرسي و شعب ۱ تا ۹ دادياري و شعبه ۱۱۶۶ ( ۱۱۱۱ و۱۱۱۲ قديم ) مستقر هستند .

* دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ۲۳ تهران ويژه نيابت قضايي در اين دادسرا مستقر است .

* اين دادسرا در محدوده شهرداري منطقه ۹ ، ۱۰ و ۲۱ واقع شده و رسيدگي به جرائم ودعاوي مربوط به اين منطقه را برعهده دارد .

* اجراي احكام كيفري مجتمع قضايي هاشمي به اين دادسرا منتقل گرديد .

* اين دادسرا تمامي محدوده كلانتري هاي نواب ، هفت چنار و مهرآباد جنوبي را پوشش مي دهد .


* دادسراي ناحيه ۱۲ ( ۱۵ خرداد ) ـ كاركنان دولت

سرپرست ناحيه : آقاي برداره مديركل : آقاي ناصري

نشاني : تهران ، خيابان خيام ، چهارراه گلوبندك تلفن : ۲۹ ـ ۳۱۱۱۰۲۶

* تشكيلات اداري و قضايي اين دادسرا عبارتند از :

طبقه اول ، د بيرخانه ، ثبت رايانه ، دفتركل دادسراي عمومي و انقلاب ، مسئول خدمات امين اموال دادسرا ، معاون دادستان امور زندان ها ، معاونت قضايي نظارت بر امور زندان ها ، دفتركل دادسراي ناحيه ، اجراي احكام كيفري استان معاون قضايي نظارت بر امورزندان ها ، عفو و بخشودگي ، مرخصي دفتر پيشنيه قضايي ، ثبت عرايض دادسراي عمومي ، ارجاع شكوائيه و ذيحسابي و شعب ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۴ .

طبقه دوم ، معاون اجرايي دادستان ، معاون قضايي دادستان ، روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب ، دفتر دادستان ، مديريت پيگيري هايي ويژه ، آموزش و تحقيقات دادستان ، معاون امور بين الملل دادستان ، معاونين دادسراي عمومي ، معاون دادستان ، سرپرست دايره اظهارنظر ناحيه و شعب ۲ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ بازپرسي

طبقه سوم ، دادسراي كاركنان دولت ، شعبه ۱۰۶۱ دادگاه عمومي ( جانشين شعب ۱۴۰۸ و ۱۴۱۰قديم ) معاون دادستان اظهارنظر و تعدادي شعب دادياري و بازپرسي فعال مي باشد .

* طبق بخشنامه شماره ۲۰/۲۰۱/۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۲/۷ شرح وظايف دادسراي رسيدگي به جرائم كاركنان دولت به شرح ذيل مي باشد :

۱ ـ رسيدگي به اتهامات مذكور در ذيل تبصره ماده ۴ قانون اصلاح تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، مصوب ۱۳۸۰ .

۲ ـ رسيدگي به جرائم مربوط به كتاب و رسانه اعم از مطبوعات ، سينما ، تئاتر و اينترنت

۳ ـ رسيدگي به جرائم ارتشاء و اختلاس كليه كاركنان دولت و نيروهاي مسلح از درجه سرگردبه بالا .

۴ ـ رسيدگي به جرائم شهرداران مناطق تهران و معاونين آنها .

۵ ـ رسيدگي به جرائم اتباع بيگانه به استثناء اتباع كشورهاي افغانستان ، هند پاكستان وبنگلادش .

* اين مجتمع در محدوده شهرداري منطقه ۱۱ و ۱۲ واقع شده و رسيدگي به جرائم و دعاوي مربوط به اين منطقه را برعهده دارد .

* اين مجتمع تمامي محدوده كلانتري هاي بهارستان ، بازار ، مولوي ، جامي ، ابوسعيد وزراي را پوشش مي دهد .

* اجراي احكام كيفري مجتمع قضايي امام خميني ( ره ) ، ولي عصر به اين دادسرا منتقل گرديدبا اين توضيح كه اجراي احكام كيفري ولي عصر فعلا در محل قبلي مستقر است .


* دادسراي ناحيه ۱۴ ( شهيد محلاتي )

سرپرست مجتمع : آقاي آدابي مدير دفتركل : آقاي رضازاده

نشاني : خ نبرد ، بلوار شهيد محلاتي ، بلوار ابوذر ، مابين پل چهارم و پنجم ( محل فعلي مجتمع قضايي شهيد محلاتي ) تلفن : ۲ ـ ۳۷۰۲۰۲۱ و ۲ ـ ۳۷۰۸۱۹۱ فاكس : ۳۷۰۵۵۵۲

* به غير از دادسرا ، تعدادي از دادگاه هاي عمومي و انقلاب در اين مجتمع مستقر مي باشند . ( ر . ك به قسمت مجتمع هاي قضايي )

* اين دادسرا در محدوده شهرداري هاي مناطق ۱۴ و ۱۵ واقع شد ، و رسيدگي به جرائم ودعاوي مربوط به اين مناطق را برعهده دارد .

* اين دادسرا تمامي محدوده كلانتري هاي شهداء ، سليمانيه ، غياثي ، نبرد ، افسريه ، كيانشهر ، مشيريه و هاشم آباد را پوشش مي دهد .

* دادسراي ناحيه ۱۶ ( بعثت )

سرپرست دادسرا : آقاي رزم ساز مدير دفتر : آقاي سركرده

نشاني : ميدان رازي ، خيابان هلال احمر ، خ انبار نفت محل فعلي مجتمع قضايي بعثت

تلفن : ۵۶۴۸۶۵۳ ـ ۵۶۵۲۱۹۰ ۵۶۶۲۲۷۶

* اين مجتمع تمامي محدوده كلانتري هاي جواديه ، نازي آباد ، خزانه ، خاني آباد و نيز يگان انتظامي مستقر در ترمينال جنوب را پوشش مي دهد .

* اين دادسرا در محدوده شهرداري هاي مناطق ۱۶ و ۱۹ واقع شده و رسيدگي به جرائم ودعاوي مربوط به اين منطقه را برعهده دارد .

* تعداد ۹ شعبه دادياري و ۳ شعبه بازپرسي در اين دادسرا مستقر است .

* اجراي احكام كيفري مجتمع قضايي بعثت به اين دادسرا منتقل گرديد .

* دادسراي ناحيه ۱۸ ( شهيد مطهري )

سرپرست دادسراي : آقاي بختياري مدير دفتركل : آقاي رستمي جاويد

نشاني : در حال حاضر محل فعلي مجتمع قضايي شهيد مطهري ـ جاده ساوه ـ چهارراه

يافت آباد بلوار معلم ـ بعد از ميدان ـ پلاك ۲۱۶ تلفن : ۶۲۳۹۹۹۱ ـ ۶۲۲۴۴۶۷

* اين دادسرا داراي هشت شعبه دادياري و پنج شعبه بازپرسي مي باشد .

* اين دادسرا در محدوده شهرداري هاي مناطق ۱۷ و ۱۸ واقع شده و رسيدگي به جرايم ودعاوي مربوط به اين مناطق را برعهده دارد .

* اين دادسرا تمامي محدوده كلانتري هاي امام زاده حسن ( ع ) يافت آباد ، ابوذر وشهرك وليعصر را پوشش مي دهد .

* اجراي احكام كيفري مجتمع قضايي مطهري به دادسراي مطهري منتقل يافت .

* شعب ذيل در اين دادسرا مستقر مي باشد .

۱۱۵۳
۱۱۵۲
۱۱۵۱
۱۱۵۰
۱۱۴۹
۱۱۴۱
شعب جديد

۱۰۱۶
۱۰۱۴
۱۰۱۳
۱۰۱۱
۱۰۰۷
۱۰۰۹
شعب قديم


* دادسراي ويژه امور جنايي ( ۲۰ )

سرپرست ناحيه : آقاي رشادتي مدير دفتركل : آقاي محمودپور

نشاني : خيابان وحدت اسلامي ، پايين تر از چهارراه وحدت اسلامي ، جنب اداره آگاهي

تلفن : ۹ ـ ۵۳۷۵۰۸۸۹ و ۵۳۷۹۴۰۷ فاكس : ۵۳۷۹۴۰۹

* شعب ذيل فعلا در ساختمان اين دادسرا مستقر مي باشد .

۱۱۵۳
۱۱۵۸
۱۱۵۷
۱۱۵۶
۱۱۵۵
۱۱۵۴
شعب جديد

۱۶۰۷ - ۱۶۰۶

۱۶۰۹
۱۶۰۱
۱۶۰۲
۱۶۰۸
۱۶۰۴
۱۶۰۵ - ۱۶۰۳

۱۶۱۲
شعب قديم

* در اين دادسرا رسيدگي به جرائم سرقت هاي مسلحانه ، سرقت هاي دسته جمعي افراد گم شده ، قتل عمد ، سرقت وسائل نقليه اتومبيل ، موتورسيكلت و دوچرخه ، كيف قاپي ، آدم ربائي ، تعيين اصالت موتورسيكلت و اتومبيل ، همچنين نيابت مربوط به پرونده هاي سرقت خودرو ، قتل عمد ، آدم ربائي ونيز امور مربوط به اجراي حدود و قصاص در شهر تهران در اين دادسرا انجام مي شود .

* اجراي احكام كيفري مجتمع قضايي جنايي در اين دادسرا مستقر است .

* دادسراي ويژه ارشاد ( ۲۱ )

سرپرست دادسرا : آقاي مقدس مدير دفتركل : آقاي صارمي

نشاني : خيابان شهيد بهشتي ، خيابان احمد قصير ، جنب بيمارستان آريا

تلفن : ۸۷۳۹۸۷۵ ، ۸۷۳۹۸۷۷

* پرونده هاي مربوط به مقابله با تهاجم فرهنگي در تهران بزرگ در اين مجتمع موردرسيدگي قرار مي گيرد .


* دادسراي ويژه امور اقتصادي ( ۲۲ )

سرپرست دادسرا : آقاي موحدي مدير دفتركل : آقاي الهياري

نشاني : خيابان مطهري ، خيابان ميرعماد ، كوچه ۱۱ ، پلاك ۲۸

* اين دادسرا رسيدگي به جرائم و دعاوي اقتصادي كلان را برعهده دارد .

* دادسراي امور نيابت ( ۲۳ )

سرپرست دادسرا : آقاي فدائي مدير دفتركل : آقاي اسكندري

نشاني : تهران ـ خيابان آزادي ـ نبش خيابان خوش ، دادسراي هاشمي

تلفن : ۶۹۲۰۰۱۸ ـ ۶۹۳۷۶۷۱

* تمامي امور نيابت قضايي در اين دادسرا انجام مي شود .

* در حال حاضر محل استقرار اين دادسرا در طبقه اول دادسراي ناحيه ۱۰ هاشمي واقع است .

* چنانچه تحقيق از متهم يا استماع شهادت شهود و يا معاينه محل ، بازرسي از منزل ، جمع آوري آلات جرم و به طوركلي هر اقدام ديگر در محلي كه خارج از حوزه قضايي دادگاه است لازم شود ، دادگاه رسيدگي كننده با اعطاء نيابت قضايي انجام آن را با ذكر صريح موارداز دادگاه آن محل تقاضا مي نمايد . دادگاه اقدامات و تحقيقات مورد تقاضا را انجام داده واوراق تنظيمي را پس از امضاء با ساير مدارك به دست آمده نزد دادگاه نيابت دهنده اعاده مي كند . ( ماده ۵۹ ق . آ . د . ك ) .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید