دانلود مقاله ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسایل مختلف جهان

word قابل ویرایش
11 صفحه
4700 تومان

“ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسایل مختلف جهان
دبیر کل
فصل پانزدهم منشور ملل متحد در خصوص دبیرخانه و تمام دبیر کل در سازمان ملل متحد آمده است. ماده ۹۷ منشور عالی‌ترین مقام سازمان را دبیر کل اعلام نموده است.
و مطابق ماده ۹۸ دبیر کل در تمام جلسات مربوط به سازمان انجام وظیفه می‌کند و گزارش سالانه مربوط به روال کار سازمان را به جمع تقدیم می‌کند. ماده ۹۹ اشعار می‌دارد:
«دبیر کل می‌تواند نظر شورای امنیت را به هر موضوعی که بعقیده او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را تهدید می‌کند جلب نماید».
بنابراین طبق این ماده می‌توان به وسعت عمل دبیر کل پی برد. بعبارت دیگر دبیر کل در این زمینه به ابتکار خود و در فرصت مناسب می‌تواند، شورای امنیت را مجبور به بررسی موضوعی نماید که مخل نظم و امنیت بین المللی می‌باشد.

ماده ۱۰۰ منشور در خصوص استقلال عمل اعضا از کشورشان می‌باشد. این ماده بیان می دارد که: «دبیر کل و کارمندان ملل متحد در انجام وظایف خود از هیچ دولت یا مقام خارج از سازمان کسب دستور نخواهند کرد و دستوراتی را نخواهند پذیرفت. آنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملی که مناقی موقعیتشان بعنوان مامورین رسمی بین المللی باشد خودداری خواهند کرد…»

بدین ترتیب دبیر کل سازمان شخصی مستقل است که در اجرای وظایفش منابع ملی خود را در نظر نخواهد گرفت. بالاترین مقام سازمان به معنای با نفوذترین کارمندان می‌باشد. به عالیترین رتبه و مدیریت را دارا می‌باشد. بنابراین از روی انتظاراتی به مراتب بالاتر می‌رود. هرگاه که بحرانی در جهان اتفاق می‌افتد، چشمها به دبیر کل سازمان ملل دوخته و امیدها به وی بسته می‌شود.

کورت والدهالم دبیر کل اسبق سازمان ملل در این رابطه گفته است:
(تحرک و توانایی سازمان ملل برای رفع درگیری‌ها تا حد زیادی به کاردانی دبیر کل و همکارانش بستگی دارد. دبیر کل می تواند جریانات سیاسی را به سویی هدایت کند که از بروز درگیری‌ها جلوگیری کند و برای پاره ای از مسائل راه حلهای صلح آمیزی ارائه نماید. زیرا برای مشکل‌‌ترین مسائل هم می‌توان در نهایت به تضمینی همگانی دست یافت. این امور می‌تواند مهمترین وظایف بن باشد)

در واقع می‌توان گفت حساس‌ترین تست در سازمان ملل متحد، مقام دبیر کل سازمان می‌باشد سیاستهای دبیر کل در تمام سازمان اجرا می‌گردد و تمام ارکان سازمان علوم به رعایت آن می‌باشند، قسمت دوم ماده ۱۰۰ منشور نیز به همین موضوع اختصاص یافته و مربوط به کروم تبعیت ارکان و اعضاء از دستورات دبیر کل می‌باشد.

مبحث اول اشغال فلسطین و خاویر برزدوکوئیار انجمن دبیر کل سازمان ملل)
واوهایم در مورد کسالت اوتانت (سومین دبیر کل سازمان ملل) در کتاب خاطراتش هنگام توضیح جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل که در سال ۱۹۷۶ و در زمان دبیر کلی وی روی داد اظهارات نظر می‌‌کند که:

(بی‌تردید کلی از شکست خوردگان جنگ شش روزه، سازمان ملل متحد بود که
گروه‌های صلح آن در فاصله بین سالهای ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۶ بین قوای اسراییل و مصر حائل بودند بر اثر شار رئیس جمهور مصر، جمال عبد الناظر، دبیر کل پیش از من، اوتانت، این نیروهای صلح را در مه ۱۹۶۷ فرا خواند.

چند روز بعد جنگ آغاز شد، تعداد زیادی از دولتها، سازمان ملل متحد و دبیر کل آن را مسئولین این واقعه دانستند.
در گفتگو با اوتامت متوجه شدم که این ؟؟؟ تا چه موجب نارحتی او شده است… او هرگز نتوانست آن تجربه غم انگیز سال ۱۹۶۷ را از وجدان خود بزداید و من معتقدم که این ناراحتی وجدان از عوامل بیماری ست و مرگ زودرس او در نوامبر سال ۱۹۷۴ بوده… اوتانت پس از مذاکره‌ای مفصل با «رالف پانچ» عالی ترین آمریکایی در دبیرخانه سازمان ملل، تصمیم به فراخواندی نیروهای صلح سازمان از حرز مصر و اسرائیل گرفت)

در دسامبر ۱۹۸۱ اسراییل جولان را اشتغال نموده بوده تشنج در جنوب لبنان به اوج خود رسیده بود. در سوم ژوئن اسرائیل بهانه‌ای برای حمله به جنوب لبنان یافت.
سنیتراسراییل در انگلستان توسط گروه ابونزال مورد حمله قرار گرفت و به شدت مجورح شده روز بعد هواپیماهای اسرائیل جنوب لبنان را گلوله باران کردند.. در سحرگاه شش ژوئن ۱۹۸۲ نیروهای اسرائیلی به جنوب لبنان حمله کردند.
( در کوئیار که از آغاز ماجرا احساس می‌کرد که حمله اسراییل قریب الوقوع است از طرفین خواست تا ؟؟؟ بین سابق را که توسط حمله هوایی اسراییل به جنوب لبنان شکسته شده بود رعایت نمایند. ضمناً از پزریدنت متیران رئیس جمهور فرانسه که در این زمان میهماندار سران هفت کشور فرصتی به خواست تا از سران این کشورها بخواهد تا در استقرار صلح در جنوب لبنان دخالت کنند و دی را یاری نمایند.

دان هفت کشور صنعتی غرب تنها دور روز بعد طی نامه رسمی به دوکوئیا اطلاع دادند که از تلاشهای وی برای آتش بس حمایت خواهند کرد و این نامه در ساعت پیش از آغاز جمله سراسری اسراییل به لبنان بدست دو کنیار رسید.
زمانی ‌که طرفین منازعه احساس می‌کنند که دبیر کل در عمل از توانی و حمایت کافی برای جلوگیری از جنگ برخوردار نیست، به اشغالگری ادامه خواهند داد.
در پی اتفاقات و حوادث مختلف دیگری که همزمان با انتخاب دکوئیار بوقوع پیوست وی گزارش مفصلی به مجمع عمومی گذریم نمود. وی در این گزارش بیان نمود.

(من در این بخش از گزارش سالانه خود به مجمع عمومی از نقش و بیان معمولی علمکرد های سازمان ملل در سال گذشته در می گذرم و توجه را به مشکلات اساسی که باعث عدم کارآیی و امکانات سازمان ملل که برابر منشور جهت حفظ صلح جهانی به وجود آمده و نجفی برای گفتگوهاست معطوف می‌کنم…
نقش و توانایی سازمان ملل در چنین جهانی واقعاً چیست؟ منشور ملل متحد پس از ۶ سال جنگ و انهدام بوجود آمده است. من پاره‌ای در مواقع احساس می‌کنم که فاصلی کمتر از تدوین کنندگان آن که در پایان یک تراژدی بزرگ زندگی می‌کردند، آن را جدی می‌گیریم. در نتیجه من معتقدم اولین گام مهم این است که ما آگاهی‌ها و تعهدات دولتها را نسبت به منشور سازمان ملل افزایش دهیم…

ما سازمان ملل را زمانیکه در همه جا آماده می‌شویم جدی می‌گیریم. من مایلم که تاکید کنم که ما باید به طور جدی راههای عملی و امکانات سازمان ملل را به عنوان یک نهاد داخلی در جهانی چنین طوفانی و تا آرام گسترش دهیم.)
مبحث دوم: اشغال لبنان و کورتوالدهام (چهارمین دبیر کل سازمان ملل)
کورت والدهایم دبیر کل چهارم سازمان ملل متحد و رئیس جمهور اتریش در کتاب خود تحت عنوان کاخ شیشه‌ای سیاست درباره فعالیت ها و خاطراتش در دوران دبیر کل توضیح داده است. در این کتاب وادلهایم در فصل چهارم درباره قضیه اشغال لبنان و فعالیتهای خود گفته است.
او چنین می‌‌گوید:

(اوضاع انفجاری و نامطمئن خاور نزدیک، قبل از شروع خدمت من، سازمان ملل متحد خود را به خود مشغول داشته بود و عملاً در تمامی دوران خدمت من نیز با آن درگیری بودیم…
سازمان ملل در این مورد بار دیگر ثابت کرد، هر جا که لازم باشد، اگر اختیارات لازم را گرفته باشد تا به سرعت اقدام می‌کند، نخست تصمیم داشتیم نیروی چهار هزار نفره تشکیل دهیم …)
وادلهایم در ادامه توضیح می‌دهد که نیروهای سازمان ملل در آن زمان متعلق به دو کشور ایران و اتریش بودن و تاکید می کند که دولت شاه ایران کمکهای فراوانی را در عملیات سازمان ملل انجام می‌داده است.
او می‌گوید بعد از تقاضای از شاه ایران درباره اعزام نیروها به محل ماموریت، وی با این تقاضا مراقبت می‌کند و ظرف ۲۴ ساعت نیروها منتقل می‌شوند.
او قید می‌کند که از مشکلات سازمان ملل این مطلب می‌باشد، که گاه دولتهای مقبوع نیروهای نظامی، آنها را احضار می‌کنند در نتیجه سازمان ملل با کمبود نیرو وقف رو بزودی گردد. همانگونه که در این قضیه نیرو به هفت فرار نفر رسید اما بعد از انقلاب در ایران تعدادی از نیروها به ایران برگدانده شدند و بعلاوه دولت شامل نیز، همچنین نیروهای نظامی خود را احضار نمود.

لازم به ذکر است که هنگامی که مقام برتر سازمان ملل یعنی دبیر کل با درایت خودیی ببرد که با اتکا به کدام دولت پی تواند بهترین بهره را ببرد، وضعیت و قدرت سازمان نیز افزودن خواهد شد. والدهایم در این باره از هوش سرشاری برخوردار بود می‌گوید.
(از همان ابتدا، فرانسوی ها نقش مهمی برعهده داشتند. آنان بیشتر از هر کشور دیگری سرباز در اختیار نیروهای صلح سازمان ملل متحد گذاشته بودند. در کوشش برای تامین نیروهای مورد نیاز در لبنان، خوشبختانه در تمام موارد توانستیم به روابط شخصی خودم با روسای دولتها تکیه کنم…. در اواریل ۱۹۷۸، چهار هفته پس از آنکه نیروی صلح نادر منطقه مستقر تیر تصمیم گرفتن شخصاً از منطقه بازدید کنم.)

والدهایم توضیح داده است که با چه مشکلاتی توانست به دیدار یاسر عرفات برود. او در این دیدار یاسر عرفات درباره کاهش تشنجات درخواست می‌کند. او درباره گروه خودگردان فلسطین اینگونه نظر داده است، (بسیاری از اعضای سازمان ملل تعهد با احترام کامل با عرفات رفتاری می‌کردند، به خصوص پس از آنکه سران عرب در سال ۱۹۷۴ (بی ال او) را بعنوان تنها نماینده قانونی بین فلسطین پذیرفتند. کشورهای عربی عرفات و تشکیلات او را نه تنها، کمکهای مالی یاری می‌دانند بلکه تسلیحات مورد نیاز سازمان را نیز تامین می‌کردند.)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد