بخشی از مقاله

شعارهای منتخب استاندارد


• استانداردها ، مطمئن ترین مسیر برای نیل به توسعه پایدار
• استاندارد در خدمت ج امن
• رعایت استاندارد ها ، ضامن سلامتی ، بهداشت و ایمنی جامعه
• رعایت الزامات استاندارد ، رمز حضور موفق در بازارهای رقابتی
• اجرای استانداردها ، کاهش هزینه های تولید ، افزایش بهره وری


• استانداردها ، زبان علمی و فنی مشترک در بین جوامع
• کیفیت مسابقه ای که هرگز پایان ندارد.
• صعود به قله های کیفیت با رعایت الزامات استاندارد میسر خواهد بود.
• استانداردها ، منافع بزرگ برای بنگاه های کوچک
• نشان استاندارد ملی ایران ، نشان اطمینان بخش برای مصرف کنندگان
• استانداردها ، نقشه راه علمی و فنی برای تولید ، ارائه خدمات و مبادله کالا


• استانداردها ، مهمترین عامل اربقاء بهره وری در سازمان ها و واحد های تولیدی
• تدوین 9000 استاندارد ملی ، گامی است به سوی توسعه پایدار
مصرف کننده گرامی
• در مصرف کالاهای ایمنی ،بهداشتی و غذایی نشان استاندارد را به خاطر بسپارید
• هنگام خرید و تعویض قطعات خودرو از داشتن علامت استاندارد اطمینان حاصل کنید
• کالاهای دارای علامت استاندارد ، ضامن سلامتی و امنیت جامعه
• موسسه استاندارد ، ضامن منافع ملی و مدافع حقوق مصرف کننده و تولید کننده برتر
• استاندارد ملی ایران معرفی اعتبار و کیفیت تولیدات ملی
• استاندارد ملی ، تولید ملی ، اعتبار جهانی
• استانداردهای ملی ایران، سند رقابت تولیدات ملی در بازارهای جهانی

شعارهای برگرفته از پیام روز جهانی استاندارد
1385
- استانداردها: منافع بزرگ برای مشاغل کوچک
- استاندارد ها منافع بنگاههای اقتصادی کوچک را نیز همانند مشاغل بزرگ تامین می کنند.
- استانداردها بنگاههای اقتصادی کوچک را به اندازه شرکای قدرتمندشان تقویت می کنند.
- استانداردهای بین المللی ابزارهایی در خدمت توسعه انرژی الکتریکی، شبکه های ارتباطی ICT و زنجیره های عرضه جهانی.
- استاندارد های ISO,IEC,ITU پشتوانه اصلی توسعه


- استانداردهای بین المللی صاحبان مشاغل کوچک را برای دستیابی به بازارهای دوردست توانمند می سازند.
- استانداردها، بر گرفته از عملکرد خوب مدیریتی
- استانداردها، یاریگر تولیدکنندگان در اطلاع رسانی ، روش های کنترل کیفیت و کارکردهای مالی و تجاری
- استانداردهای محصول، منشاء ارزش افزوده خدمات
- استانداردهای بین المللی ، کلید دستیابی به فرصت ها و نیازهای بازار
- استانداردها ، ارائه دهنده راهکارهای عملی برای رویارویی با چالش های بنگاههای اقتصادی خرد و کلان

شعارهاي برگرفته از پيام روز جهاني استاندارد 1384

1- استاندارد در خدمت جهاني امن تر (شعار محوري روز جهاني استاندارد 2005)
2 - استانداردهاي بين المللي راه حل هايي مشخص را كه در طيفي وسيع پذيرفته شده اند براي پيشگيري از تهديدها و مقابله با آنها ارائه مي نمايند.
3- استاندارد هاي بين المللي شبكه اي ارزشمند را در زمينه ايمني ايجاد نموده اند.
4- استاندارد هاي بين المللي بر پايه توافقي مضاعف استوار است : توافق فيمابين ذي نفعان و توافق ميان كشورها .


5- استانداردهاي بين المللي در جهت تأمين نيازهاي اجتماعي ، نيازهاي بازار و الزامات قانوني قابل استفاده هستند
6- استانداردهاي محصول ، امكان صدور گواهي محصول بر اســــاس استانداردهاي بين المللي شناخته شده در زمينه ايمني را فراهم مي سازند
7- استانداردها كمك مي كنند تا جهان به مكاني امن تر مبدل گردد
8- پديده جديد درمان از راه دور مرهون استانداردهاي چند رسانه اي و فوريتي ITU است
9- اجراي استانداردهاي بين المللي ITU , ISO , IEC در سطح ملي و منطقــه اي كمـك مي كند تا جهان به مكاني امن تر بدل شود
10- استانداردهاي بين المللي چالش هاي سلامت و ايمني قرن بيست و يكم را بيان مي كنند


شعارهاي برگرفته از پيام روز جهاني استاندارد 1383

استاندارد عوامل كيفي را به ويژگي هايي يكپارچه براي توليد، توزيع و بهره مندي از محصولات تبديل مي نمايد.
استانداردهاي بين المللي هماهنگي لازم را در برقراري ارتباطات و تسهيل مبادلات ايجاد مي كنند.
استانداردهاي بين المللي ضامن تحويل مقرون به صرفه تر، مناسب تر، سريع تر و ايمن تر مي باشند.
دامنه استانداردسازي وجب به وجب عرصه گيتي را مي پوشاند.


استانداردهاي بين المللي راه حل هايي كاربردي براي چالش هاي فني – اقتصادي و تجاري ارايه مي كنند.
استانداردهاي بين المللي بازارها را به هم پيوند مي دهند.
استانداردهاي بين المللي ارتباط كشورهاي در حال توسعه را با پيشرفته ترين فناوري ها برقرار مي كنند.
استانداردهاي بين المللي ظرفيت صادرات را افزايش مي دهند.


مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي مليت هاي گوناگون را با هم پيوند مي دهند.
استاندارد، ارايه دهنده راه حل هاي فني
استاندارد، عامل انجام بهينه خدمات
استاندارد، عامل پيوند جهان
ضوابط استاندارد بر چالش ها غلبه مي كند.

شعارهاي برگرفته از پيام روز جهاني استاندارد 1382

استانداردهاي جهاني در خدمت جامعه جهاني اطلاعات (شعار محوري روز جهاني استاندارد)
رعايت استانداردها را در توليد محصول و ارايه خدمات جدي بگيريم.
استانداردهاي بين المللي استفاده از فناوري هاي نوين را تسهيل مي كند.


كاهش هزينه ها و رفع مشكلات در گروه اجراي استانداردهاي بين المللي
استانداردهاي بين المللي كليد گشودن بازارها و دستيابي فراگير و سريع به محصولات و خدمات
رعايت استانداردهاي ملي و بين المللي راهي به سوي كسب اعتماد مشتريان و كسب قابليت براي حضور پيوسته در بازارهاي رقابتي
بهبود كيفيت و حفاظت از محيط زيست، نيازمند حساسيت، دخالت و مشاركت مديران ارشد است.
كيفيت محصول، صداقت است.


صداقت در انديشه و كردار پديد آورنده محصول يا خدمات با كيفيت است.
استانداردهاي جهاني در خدمت جامعه جهاني اطلاعات
استانداردهاي بين المللي، كليد انجام امور ICT براي كشورهاي در حال توسعه
استانداردهاي بين المللي، توافق براي ارايه بهترين كاركرد در عرصه جهان


فرصت هاي بهتر براي صنعت كشورهاي در حال رشد در گرو استانداردهاي بين المللي است.
انطباق نيازهاي كشورهاي در حال توسعه با استانداردهاي بين المللي نتيجه مشاركت در تدوين اين استانداردهاست.
كاهش قيمت تمام شده، حاصل بهبود مداوم كيفيت.

شعارهاي منتخب از متن سخنان جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري وقت
در مراسم روز جهاني استاندارد - 1380

امروزه توجه به كيفيت و وضعيت خوب كالا و خدمت، يك ضرورت است.
استاندارد در تأمين سلامتي و ايمني زندگي مادي و اجتماعي نقش دارد.
استاندارد مي كوشد اين اطمينان را به جامعه بدهد كه آنچه را بكار مي گيرد و آن چه را مصرف مي كند، سالم است.


اگر جامعه از معيارهاي استاندارد پيروي كند، احساس ايمني كرده و دغدغه رواني و خاطر او مرتفع مي شود.
صادرت با بخشنامه، توهم و خيال حاصل نمي شود، بايد كالاهايي توليد كنيم كه بتواند با كالاهاي مشابه در دنيا رقابت كند.
استاندارد اگر درست بكار گرفته شود، ما را در عرصه رقابت و صادرات توانمند مي كند.
استاندارد، به معني ضابطه، معيار و ميزان است


استاندارد يعني شاخص ها و موازيني كه براي يك زندگي مناسب، سالم و مطمئن در جامعه لازم است.
داشتن استاندارد مناسب، بدون بهره گيري از انبوه نيروهاي متخصص، كاردان و صاحب نظر ميسر نيست.
مؤسسه استاندارد از جمله مؤسساتي است كه به لحاظ نيروي انساني در سطح بالايي قرار دارد.
يكي از عوامل اطمينان بخش جامعه تدوين و نشر استانداردهاي مطمئن است
جامعه بايد بداند كه مصرف كالا و خدمت استاندارد يك ضرورت است.


پرداختن به امر استاندارد و اصلاح ساخت و ساز زندگي ملي و بين المللي يك ضرورت و نياز مبرم است.
پايبندي به استاندارد و برخورداري از كالاها و خدمات مطلوب بايد به صورت يك مطالبه جدي و ريشه اي در جامعه ما در بيايد.
فرزندانمان از همان دوران كودكي بايد به اهميت استاندارد توجه پيدا كنند.
در تمام مراحل و مقاطع تحصيلي و تربيتي از پيش دبستان گرفته تا پايان دانشگاه بايد امر استاندارد و آموزش استاندارد به صورت يك مسئله مبرم در بيايد.
دولت و موسسه استاندارد بيشتر بايد نقش نظارتي و هدايتي داشته باشند.
بيشترين اثري كه استاندارد مي تواند داشته باشد در سلامت محيط زيست است

شعارهاي عمومي


استاندارد يعني اطمينان از كيفيت مطلوب.
استانداردهاي بين المللي كليد ورود به بازار جهاني هستند.
استاندارد بخشي جدا ناپذير از زندگي روزمره است.
استاندارد ضامن سلامتي ـ بهداشت و ايمني.
استاندارد اطمينان خاطر مي آفريند.


استاندارد به سلامتي و اقتصاد خانواده مي انديشد.
استاندارد مطمئن ترين مسير براي نيل به توسعه پايدار.
استاندارد كوتاه ترين راه رفاه اجتماعي
استاندارد زندگي انسان را بيمه مي كند.
تدوين استاندارد، تدوين دانش فني است كه مشخص مي كند چه كالايي با چه ويژگي، چه مواد اوليه، چه روش توليد و چه روش آزموني بايد توليد شود.


شعارهاي برگرفته از سخنان آقاي دكتر حداد عادل
رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
در مراسم روز جهاني استاندارد 1383
استاندارد يادآور نظم و تنظيم است.


استاندارد به معناي بهبود كيفيت است.
توسعه بدون استاندارد ممكن نيست.
استاندارد يعني قانونمندي، قانون پذيري و آئين مندي در عرصه صنعت و خدمات
فرهنگ استاندارد بايد در جامعه ما هر چه بيشتر گسترده شود.
همه چيز بايد تابع استاندارد باشد.
انشاءالله همه با كمك يكديگر يك ايران اسلامي استاندارد ايجاد كنيم.

شعارهاي برگرفته از سخنان حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي
رييس وقت مجلس شوراي اسلامي در مراسم روز جهاني استاندارد 1382
- اگر بخواهيم صادرات جدي داشته باشيم، بايد عملكردمان دقيق و با كيفيت باشد.
- فلسفه وجودي موسسه استاندارد منافع ملي دفاع از حقوق مردم است.

شعارهاي برگرفته از سخنان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام
آيت الله هاشمي رفسنجاني

- ما بايد استاندارد را جدي بگيريم
- نمي توان با محصولات معيوب وارد بازار جهاني شد

رئيس IEC
پروفسور Masami TANAKA رئيس ISO
Yoshio UTSUMI دبير كل ITU

كسب و كارهاي كوچك شايستگي آن را دارند كه به مشاغل بزرگ دنيا مبدل شوند . برآوردها حاكي از آن است كه نزديك به 95 درصد از مشاغل دنيا را بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط تشكيل مي دهند ، از اين رو استانداردهاي بين المللي بايد منافع آنها را نيز همانند دولت ها ، جوامع و مشاغل بزرگ جهان تامين كنند.


مديران و صاحبان كسب وكارهاي كوچك افرادي سخت كوشند كه با جديت براي بقاي بنگاههاي خود تلاش مي كنند هرچند ممكن است استانداردهاي بين المللي را بسيار دور از حيطه عملكرد خود تصور كنند . در حاليكه در حقيقت استانداردهاي بين المللي ISO ،IEC و ITU توسعه اقتصادي و گسترش فناوري‌هايي را تسهيل مي كنند كه بنگاههاي كوچك را نيز به اندازه شركاي قدرتمندشان تقويت مي كنند .


استانداردهاي بين المللي ابزارهايي در خدمت توسعه انرژي الكتريكي ، شبكه هاي ارتباطي ICT و زنجيره عـرضه جهاني هستند كه فرصت هاي بيشتري را در اختيار مشاغل كوچك قرار مي دهند . استانداردهاي IEC، ITU و ISO همواره پشتوانه اصلي اين توسعه بوده و هستند . چرخه عرضه جهاني ، محصولات خارجي و تخصيص منابع تجاري كه دريچه هاي نويني را به روي حرفه هاي كوچك از جمله صنايع كشورهاي درحال توسعه مي گشايند ، بر پايه استانداردهاي بين المللي بنا شده اند .


استانداردهاي ICT ، در حقيقت بنگاههاي كوچك را توانمند مي سازند تا به بازارهاي جديــدي دور از محل استقرار شان دست يابند . براي مثال با توسعه شبكه اينترنت ، هر شركت در هر اندازه ، مي تواند به آساني ويتريني روياروي جهان بگشايد. وانگهي، استانداردهاكه برگرفته از عملكردهاي خوب مديريتي هستند، فارغ از محدوده‌ي مكاني ، توليد كنندگان را در ارتباط با روش هاي كنترل كيفيت و اطلاع رساني در مورد محصولات ياري مي دهند و كاركردهاي مالي و تجاري آنها را در مقابل شركايشان ساماندهي مي كنند.


علاوه بر اين، استانداردهاي محصول، منشاء ارزش افزوده شمار فزاينده اي از خدماتي هستند كه توسط مشاغل خرد ارائه مي شوند . استانداردهاي سيستم هاي مديريت و ارزيابي انطباق مورد استقاده بنگاههاي كوچك به آنها كمك مي كنند جايگاه خود را به عنوان تامين كنندگان معتبر و شركاي تجاري قابل اعتماد تثبيت سازند ، در چارچوب مقررات عمل كنند و صلاحيت شركت در مناقصه ها را بيابند. 


براي مديران و صاحبان بنگاههاي كوچك فعال، كه به دنبال شناسايي فرصت هاي بالقوه اي هستند كه استانداردهاي بين المللي مي توانند براي آنها به ارمغان بياورند، افزون بر استانداردهاي ITU، استانداردهايIEC و ISO نيز كليد دستيابي به فرصت ها و نيازهاي بازارند . دولت ها و تشكل‌هاي تجاري در شماري از كشورها نيزدر پي استانداردهايي براي كسب و كارهاي كـــــوچك هستند. روشن است كه استانــداردهاي بين المللي مي توانند منافع بزرگي براي مشاغل كوچك به ارمغان بياورند.امروزه استانـــداردهاي بين المللي ISO، ITU و IEC راهكارهاي عملي براي رويارويي با چالش هاي پيش روي بنگاههاي كوچك در بازارهاي جهاني ارائه مي دهند .


با اين ترتيب ، اين استانداردها ، مديران و صاحبان بنگاههاي كوچك را قادر خواهند ساخت تا علاوه بر مزاياي ناشي از سخت كوشي سنتي خود ، روح ابتكار و توجه به نيازها و رضايت مشتريانشان را نيزافزايش دهند .
مترجم : هنسا قادري
معاون اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايــران
ترجمه: پرويز مهاجر

مقدمه
مركزهاي اطلاع رساني و دكومانتاسيون به شيوه هائي علمي نياز دارند تا بتوانند مفاهيم را بسادگي و وضوح بازنمايند و با مشخص كردن روابط اين مفاهيم به آنها انتظام دهند. با استفاده از اين شيوه ها و نظارت اصطلاح شناسانه بر مفاهيم مي توان نظام تحليل، رده بندي، مدرك يابي مؤثر و كم خرجي را در دستگاههاي دكومانتاسيون ابداع كرد.


در بسياري از كشورها، بنگاه ها باقتضاي مقصود خود يا واژه نامه هائي گردآوري كرده اند يا در كار اين گردآوري هستند. واضح است كه در انتقال اطلاع نيازمند مجموعه قواعد استاندارد شده اي هستيم تا بر اساس آنها بتوانيم واژه نامه بسازيم. رهنمودهاي اين استاندارد بين المللي از جهات زير ميتواند مفيد باشد:
ـ كار هر يك از بنگاهها را در ساختن و پروراندن واژه نامه آسان مي كند.
ـ انتقال اطلاع بين بنگاه هاي مختلف را آسان مي كند (در بند 7 اين جزوه فهرست نشريات مفيد بدست داده مي شود.)
دامنه و زمينه كاربرد


1-1 1-1 اين استاندارد بين المللي رهنمودهائي بدست ميدهد تا تهيه و پرورش واژه نامه ها را (اعم از ماشيني يا دستي) آسان كند لذا در اين رهنمودها سعي شده است تا مبنائي براي سازگاري واژه نامه هائي كه در حال و يا آينده در بسياري از رشته هاي علمي، چه بنيادي و چه عملي، فراهم مي آيند ايجاد شود.
2-1 2-1 از اين رهنمودها مي توان در تهيه و پرور‌اندن واژه نامه هائي استفاده كرد كه صرف نظر از موضوعي كه بدان مي پردازند در امر ذخيره و بازيابي اطلاعات بكار گرفته مي شوند. در اين رهنمودها براي فرمول‌هاي رياضي و فرمول‌هاي ساختماني شيميائي جائي در نظر گرفته نشده است زيرا اين رهنمودها بقصد استفاده اي عامتر پيشنهاد شده اند و بايد مطابق ويژگي‌هاي هر زباني، تكميل شوند.


2- تعريف واژه نامه
1-2 1-2 تعريف واژه نامه
واژه نامه را ميتوان بر حسب وظيفه يا ساختمان آن تعريف كرد.
بر حسب وظيفه، واژه نامه ابزار نظارت اصطلاح شناسانه اي است كه از آن در ترجمه از زبان طبيعي مدرك يا زبان نمايه ساز و استفاده كننده به زباني مقيد و محدود يعني زبان دستگاه استفاده مي شود (زبان دكومانتاسيون، زبان اطلاع رساني)
بر حسب ساختمان، واژه نامه واژگاني است تحت نظارت و متحول كه اصطلاحات آن از لحاظ معنا و جنس با يكديگر ارتباط دارند و قلمرو خاصي از دانش را فرا مي گيرند.


واژه نامه بعنوان زير مجموعه ساختمان يافته اي از زبان طبيعي، محتواي موضوعي مدارك، اشياء يا مجموعه اي از داده ها را توصيف مي كند. اصطلاحاتي كه در توصيف خصوصيات صوري مدرك مورد استفاده قرار مي گيرند (عناصر غيرموضوعي مانند نام نويسندگان، مجله ها، موزه ها، محل ها و جغرافيا و ساير توصيف هاي كتابشناختي) در واژه نامه نمي آيند، هر چند اين عناصر معمولاً براي تعيين هويت دقيق آنچه نمايه شده است ضرورت دارند در حقيقت بهتر است آنها را جزو ملحقات واژه نامه آورد.


واژه نامه بايد دقيقاً نشان دهنده محتواي اطلاعاتي مدارك يا عناصر ديگر مجموعه‌اي مربوط به خود باشد، يعني بايد داراي اصطلاحات و ارجاعات متقابلي باشد متناسب با موضوع مورد بررسي، و نبايد زبان مجموعه مدارك يا زبان و اطلاعات مورد نياز استفاده كنندگان را از نظر دور داشت.
بنا بر ماهيت نظارت اصطلاح شناسانه، دو نوع عمده واژه نامه معمولاً فراهم مي شود.
الف- واژه نامه هائي كه نظارت اصطلاح شناسانه را از طريق واژه هاي مرجع اعمال مي كنند يعني واژه‌نامه هائي كه فقط يكي از اصطلاحاتي را كه به مفهومي دلالت مي كند در نمايه سازي و بازيابي مجاز مي شمارند.


ب- واژه نامه هائي كه در نمايه سازي و بازيابي، نظارت اصطلاح شناسانه را با مجاز دانستن تمام اصطلاحاتي اعمال مي كنند كه به يك مفهوم دلالت دارند اما تمام اين اصطلاحات را به نشانه بي ابهام ديگري كه از براي مفهوم گزيده شده است ارجاع مي دهند (مثلاً شماره مفهوم يا نشانه گذاري) در اين نوع واژه نامه، اگر معناي اصطلاحي تغيير كند حذف مترادف و روابط مفهومي خيلي آسان تر است.
برخلاف فرهنگ لغات، كه تعاريف واژه يا اصطلاحي را بدست ميدهد، در واژه نامه واژه ها يا اصطلاحات طوري منظم مي شوند كه روابط بين آنها مبين معاني خاصي ميباشند.
ميتوان واژه نامه را مانند فهرستي الفبائي مرتب كرد يا اصطلاحات موجود در واژه نامه ديگري را براي ساختن فهرستي مورد استفاده قرار داد. اما در هر حال واژه نامه با فهرست يكي نيست. فهرست هر مجموعه اي بايد نشاني و محل هر يك از عناصر موجود در اين مجموعه را مشخص كند اما خود واژه‌نامه فقط شامل اصطلاحات است بدون نشاني هائي كه در فهرست آمده است. واژه نامه بعنوان"نظام رده بندي اصطلاحات با نظام رده بندي موضوعي چنانكه در رده بندي دهدهي جهاني آمده است مشابهت هائي دارد.


اما در حاليكه نظام هاي رده بندي موضوعي ميكوشد تا كل نظام روابط مرتبه اي را نشان دهد، واژه‌نامه باقتضاي مجموعه مدارك و نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان روابطي را كه در نمايه سازي و بازيابي ضرورت دارد نشان ميدهد.
واژه نامه را نبايد نوعي ليست معتبر محسوب داشت زيرا اصطلاحات برگزيده شده در واژه نامه خاصي، اصطلاحاتي هستند كه در نظام دكومانتاسيون و اطلاع رساني معيني مورد نياز نمايه سازي و بازيابي هستند ليست هاي معتبر ديگري وجود دارند كه مبتني بر زبان طبيعي هستند مانند ليست سرعنوانهاي موضوعي، اما بطور كلي اين قبيل ليست ها ساختمان مرتبه اي واژه نامه را ندارند.


3- ساختمان واژه نامه
1-3- توصيف گرها
شكل دروني تك تك مدخل ها و ترتيب مدخل هاي مختلف در ارتباط با مدخلي ديگر ساختمان واژه‌نامه را پديد مي آورد. ارجاعات متقابل در هر واژه نامه شيوه ارتباط با مدخل ها را با يكديگر در شبكه مفاهيم مشخص مي كند.
اصطلاحاتي كه جواز ورود به واژه نامه يافته اند تا در نمايه سازي بكارروند توصيف گر ناميده مي شوند. توصيف گر را مي توان اصطلاح يا نمادي شكل گرفته و معتبر دانست كه براي نشان دادن بي ابهام مفاهيم مدركي يا مساله اي بكارگرفته مي شود.


با در نظرداشتن هدف همكاري بين المللي دو سطح توصيف گر را ميتوان از يكديگر متمايز كرد.
ـ توصيف گرهاي كلي تر كه بعد از آنكه به چندين زبان ترجمه شدند ميتوانند موضوع توافق چندين كشور باشند.
ـ توصيف گرهاي خاص كه ميتوانند در چندين زمينه خاص موضوع توافق باشند. توصيف گرها مي‌توانند:
الف) اصطلاحاتي باشند كه به مفاهيم يا مجموعه هائي از مفاهيم دلالت كنند.


ب) اصطلاحاتي باشند كه به ذوات منفرد دلالت دارند. اين اصطلاحات همچنين اسمهاي خاص (يا بازشناسانندگان) ناميده مي شوند.
اسمهاي خاص مي توانند به يكي از شكلهاي زير باشند:
ـ نام برنامه ها
ـ فهرست واژه هاي اختصاصي
ـ نام هاي جغرافيائي يا ژئويولتيكي
ـ علائم تجاري
ـ نام اشخاص و سازمانها
ـ اختصارات و سرنام ها
ـ ساير اسمهاي خاص (يعني نظام هاي برنامه ريزي)


بهتر آن است كه اسم هاي خاص را مانند ساير توصيف گرها بكاربريم يعني بيكديگر ربطشان دهيم.
در مورد ديگري همچنين ميتوان همين شيوه را در پيش گرفت و آن وقتي است كه مجموعه واژه هاي اختصاصي كه در همه جهان پذيرفته شده است وارد واژه نامه مي شود.
در واژه نامه هائي كه اصلاحات مرجع بكار نمي رود، همه واژه هائي كه در واژه نامه آمده است اصولاً توصيف گر بحساب مي آيند.
اصلاحاتي كه بر مفاهيمي دلالت ميكنند اما در نمايه سازي بكار گرفته نمي شوند اصلاحات غيرمجاز بحساب مي آيند. اين اصطلاحات را غير توصيف گر مي نامند.


در بسياري از موارد بهتر آن است كه امكان تمايز نمادي و صوري بين توصيف گر و غيرتوصيف گر را ملحوظ داشت. اين كار را مي توان با استفاده از حروف چاپي در چاپ هر توصيف گر خاص يا استفاده از علائمي براي مشخص كردن ابتدا و انتهاي آن انجام داد.
2-2 2-2 ضرورت صوري
30201 عبارت مركب توصيف گر ممكن است كه از يك واژه يا بيشتر تشكيل شده باشد. صرف نظر از تعداد واژه هائي كه براي رساندن مفهومي ضرورت دارد توصيف گر بايد قاعده نمايانگر موضوع خاصي باشد اما بهتر آن است كه تعداد واژه هاي توصيف گر هر چه كمتر باشد و چه بهتر كه توصيف گر تنها از يك واژه ساخته شده باشد.

بهر حال بايد به يادداشت كه بهنگام مخفف كردن، اصطلاح مقداري از وضوح خود را از دست ميدهد. واژه هاي توصيف گر مركب بايد بر حسب ترتيب طبيعي خود وارد واژه‌نامه شوند (مثلا" مهندسي برق) يعني، نبايد بطور مصنوعي معكوس شوند. شايد مفيد باشد كه شكل هاي معكوس را بعنوان غيرتوصيف گر در واژه نامه آورد و ارجح آن است كه با توصيف گرها ارتباطشان داد.


وقتي شكل معكوسي بعنوان مدخل (يعني توصيف گر) برگزيده ميشود بايد شكل غيرمعكوس آن هم در واژه نامه گنجانده شود.
30202 براي اينكه بتوانيم تعداد توصيف گرها را محدود نگاه داريم گاهي بهتر است كه مفاهيم يا تركيب مفاهيم را با تركيب چند توصيف گر نشان دهيم.
تجزيه (شكافتن) مفاهيم يا تركيبات واژه نامه

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید