دانلود مقاله شمس العماره

word قابل ویرایش
23 صفحه
18700 تومان

شمس العماره


شمس العماره يكي از بناهاي مرتفع و مشخص و جالب تهران قديم است . گويا ناصرالدين شاه قبل از سفر اروپا بر اثر ديدن تصاوير بناها و آسمان خراشهاي كشورها غربي ، تمايلي پيدا مي كند بناي مرتفعي نظير بناهاي فرنگستان در پايتخت ممالك محروسه خود ايجاد نمايد تا از بالاي آن خود و زنانش بتوانند منظره شهر تهران و دورنماي اطراف را تماشا كنند . شاه در حدود سال 1282 هـ . ق . اين قصد را با دوستعلي خان نظام الدوله معيرالممالك در ميان مي نهد و او را براي ساختن چنين بنايي در سمت شرقي ارگ سلطنتي مامور مي كند .


معيرالممالك بزودي بوسيله استادان و معماران ماهر آن زمان طرح عمارت را ريخته و پي كني آنرا شروع مي كند . ساختمان آن پس از دو سال يعني در سال 1284 هـ . ق. بپايان مي رسد و آنرا شمس العماره ناميده تاريخ بنايش را بحساب جمل «كاخ شاهنشاه» مي يابند .
محمدحسن خان اعتماد السلطنه در روزنامه ايران در سال 1294 هـ .ق. در باره


اين كاخ مي نويسد :
«... اولاً عمارت شمس العماره است كه بسيار مرتفع و از بناهاي بسيار عالي اين دولت جاود شوكت مي باشد . تالارهاي آينه و ستونهاي بلند بزرگ از مرمر و از اره و پله ها نيز كلا از مرمر و مراتب زيادي الي بالاي عمارت دارد . چهل ذرع ارتفاع اين عمارت است . دو برج دارد با يك مهتابي كه روي برجها نشيمن عالي ساخته اند براي تفرج ، وقتي كه بالاي آن برجها مي روند شهر تهران و اطراف و كوهها و صحراها كلا پيدا و چشم انداز بسيار خوب و با روحي دارد در كمال خوبي مي توان ديد . حتي همه دره هاو آبشارهاي كوهها پيداست و در اين عمارت هم از اسباب و اشياء نفيسه بسيار است و ساعت بزرگي در بالاي اين عمارت مي باشد كه صداي زنگ آن در اكثر مواضع شهر شنيده مي شود » .


باز همو در الماثر و الاثار مي نويسد :
«بنيان و بنياد كوچك مبارك معروف شمس العماره كه از عظايم آثار اين شهريار و امتيازش بر جميع ابنيه تهران بلكه ايران اظهر من الشمس است مشتمل بر خمس . و اين يادگار بزرگوار چنانكه در اوايل اين باب ... اشارت شد بدستياري دوستعلي خان معيرالممالك بسبك قصور عمارت فرنگستان طرح ريخته و پرداخته و بناء برداشته و افراخته شده است تاريخ تاسيس آن بنياد و اين اثر سعادت نهاد 1284 سال بيست و يكم از جلوس همايون است‌.»

بي گفتگو شمس العماره هم از نظر نقشه و شكل ظاهري وهم از نظر آرايش داخلي ، يكي از بناهاي تاريخي و زيبا و جالب تهران است و آينه كاريها و نقاشيها و گچ بريهاي از اره ها و ديوارها و سقف هاي آن از حيث نمايش و شيوه هاي مختلف و متنوع تزئينات داخلي بناها در ايران بي نظير است و جاي آن دارد كه از نظر حفظ نمونه و موردي براي مطالعه معماري و تزيينات داخلي آن دور از تاريخ ايران در نگاهداري و مرمت آن دقت و همت بيشتري بخرج بدهند و نگذارند اين اثر جالب از بين برود .


اين ساختمان را معيرالممالك بخرج خود ساخته و بعلتي كه بهتر است از نظر تكميل تاريخچه بنا شرح آنرا از زبان نواده اش دوستعلي خان معيرالممالك بشنويم ، تقديم ناصرالدين شاه كرد .


مي گويد : «حاج ميرزا حسين خان سپهسالار كه با معير الممالك نرد مخالفت مي‌باخت نهاني چند تن را بر آن گماشت تا صورت مخارج بناي مزبور را با دقت بردارند و در آخر كار آن را براي مقابله با سياهه تقديمي معير بدست شاه داد و ضربتي كاري بكار رقيب خود برد .


پس از د سال بناي شمس العماره بپايان رسيد و مخارج آن از هر جهت با اثاثه و فرش و غيره به چهل هزار تومان بالغ گرديد ، روزي را جشن گرفتند و شاه رسماً بعمارت مزبور آمد و حاج ميرزا حسين خان هم براي مشاهده نتيجه نقشه خود حضور بهم رسانيد شعرا با مديحه هاي آبدار مقدم خسروانه و ميمنا بناي تازه را تبريك گفتند و شاه پس از بازديد اطاقها و تمجيد بسيار رو بمعير الممالك نموده گفت : « في الواقع بناي زيبا و باشكوهي است ولي بايد براي دولت گران تمام

شده باشد ؟» معير عرض كرد :قربان براي چاكر گران تمام شد ، زيرا بنا تقديم خاك پاي همايوني و طومار آن اينست كه از نظر مبارك مي گذرد و گامي پيشتر نهاده صورت مخارج را بدست شاه داد ، سلطان از شنيدن اين سخن تغيير قيافه داده و بي اختيار نگاه خشمناك بحاج ميرزا حسين خان افكند كه معنا از نظر حضار پوشيده نماند ...»موقعيت
در قسمت غربي محوطه ارگ سلطنتي مشرف به خيابان ناصرخسرو فعلي و جزء مجموعه كاخ گلستان مي باشد .

تاريخچه
اين كاخ از بناهاي دوره ناصرالدين شاه و تاريخ ساختمان آن 1284 هجري قمري مي باشد كه با نظارت دوستعلي خان ممير الممالك و به معماري استاد علي محمد كاشي ساخته شده است .

وضعيت فعلي
اين بنا در اصلبراي زندگي كردن و اقامت ساخته نشده و در واقع تنها جنبه تشريفاتي داشته و تقليدي نابجا از بناهاي اروپائي هم عصر خود مي باشد .
بنا مشتمل بر پنج طبقه و يك زير زمين است كه از طبقه دون بع لبه دو برج قرينه شمالي و جنوبي شروع و طبقات سوم و چهارم و مهتابي (پنجم) را تشكيل مي‌دهد. ميان دو برج ساعت بزرگ شهر قرار دارد كه صداي آن دراكثر نقاط شهر شنيده مي‌شده است .


طبقه اول شامل يك ايوان تالار و چهار اتاق دو سوي تالار و ايوان مي باشد . در طبقه دوم دو اتاق در دو ضلع شمالي و جنوبي داراي مقرنسكاري مي باشد . طبقه سوم شروع برج و طبقه چهارم هر يك داراي دو اتاق يكي در شمال و ديگري در جنوب هستند كه ساعت ميان دو اتاق مزبور قرار گرفته است .
تزئينات بنا شامل گچبري ، آئينه كاري ، نقاشي ، كاشيكاري ، كارهاي چوبي ، مقرنس سازي مي باشد .


تعميرات بنا
تعميران بناي شمس العماره از سال 1350 آغاز شده كه تا كنون ادامه داشته و نزديك به اتمام است . اين تغييرات شامل مراحل زير مي باشد :
1-تقويت اسكلت بنا بصورت آهنكشي قسمتهاي مختلف بنا كه تيرهاي چوبي آن فرسوده شده بود .
2-كانال كشي دور تا دور ساختمان جهت برطرف نمودن رطوبت بنا .


3-بازسازي زيرزمين شامل بازسازي ازاره و‌ آجركاري سطوح جانبي و زيرسقف‌ها .
4-بازسازي نماها شامل آجركاريها و كاشيكاري كتيبه ها و پشت بغلها و خورشيدها .
5-تعميرات بدنه : شامل آئينه كاري ، گچبري و نقاشي و كار در چوبي .
6-مفروش نمودن كف هاي داخلي با كاشي .
گزارش تعميرات نيمه اول سال 62
الف:كف سازي :
1-تعويض قسمتي از آجرهاي فرسوده كف حياط جلوي تالار آئينه .
2-بندكشي و تعويض قسمتي از سنگهاي كف انبار .


3-تعويض آجرهاي فرسوده كف حياط پشت نما .
ب-تعميرات درها و پنجره ها
1-لولا كردن و رنگ كاري پنج بنفت در زيرزمين با نصف قفل
2-ساختن دو عدد پنجره نماي جنوبي
ج-تعميرات آئينه كاري :
1-تثبيت سقف يكي از اتاقهاي آئينه در اثر بمب گذاري در حال ريزش بود .


2-ادامه تعميرات آئينه كاري تالار اصلي .


مشخصات مصالح بكار رفته در بنا
الف: آجر
تاريخچه كوتاهي درباره پيدايش آجر در آثار ايران : پيشينه و ساخت آجر به سالهاي باستان مي رسد و به موجب مدارك موجود پيدايش و مصرف آجرپيش از تاريخ و هزاران سال قبل از آن بوده است .


در ادوار باستان در كناره رودهاي دجله و فرات و پس از طغيان آنها ، مقدار زيادي گل و لاي بر سطح زمين رسوب مي كرد . اين رسوبات كه داراي چسبندگي خاص بودند و پس از اينكه در اثر تابش خورشيد آب گل و لاي آنها تبخير مي شد ، تركهايي به وجود مي آمد كه لاي خشك به صورت مكعبهاي نامنظم در مي آمد كه اين تركيب به علت چسبندگي زياد كه از خاك و املاح آن به دست مي آمد ، به صورت ملات جهت ديوارهاي گل چينه اي در آن در آن روزگار مصرف مي شد .
هنر آجركاري دوره قاجاريه : هنر آجركاري دوره قاجاري نه به پايه دوران شكوفاي آجر كاري دوره سلجوقي و نه در مقياس دوره سلجوقي و نه در مقياس دوره هنر آفرينهاي آجري بسيار متنوع دوره صفويه بوده است .


اما در دوره قاجاريه كارهاي آجري با نقوش متنوع و نو نيز رواج گرفته و از آجر و نقشه اي در آن در نمود نماي بناها هر چند كه در متن آجركاريها به شكل گسترده و يا در حالت قالب سازي از نقش كاشي و كاربرد كاشيكاري و يا مواردي ديگر استفاده شده است . اما در حاشيه قابها و سرپايه و كلاف كتيبه هاي كاشي و چهارچوب پشت بغل‌ها و اسپرها از آجر تراش پيشبرد در تركيب ساده و يا نقش دهي در بناها استفاده فراوان برده شده است .

ب : آهك
تاريخچه پيدايش آهك : آهك فراورده اي است كه پيش از پيدايش تاريخ براي بشر شناخته شده است گفته مي شود انسانهايي كه بصورت چادر نشيني روزگار مي‌‌گذرانده اند ، براي پختن غذا زمين را كنده و اجاق مي ساختند مسلماً در اين حالت سنگهاي آهكي در اثر حرارت پخته شده از سنگ به آهك نشكفته تبديل شده است . پس از كوچ كردن افراد در اثر بارندگي آهكها پخته شده به صورت شكفته در آمده در اثر شستن آنها به وسيله باران و پر شدن اجاقها از خاك و شن اطارف آهك تركيبي سخت بدست آمده است . پس از بازگشت چادر نشينها محل سابق و جستجو براي زندگي در مكانهاي قبلي متوجه اين پديده شده اند . ا

ز آنجائي كه انسان همواره جستجوگر بوده است ، به اين دگرگوني و پخته شدن سنگ آهك پي برد . پس از تكامل زندگي ، براي ساختن سرپناه و بالاخره خانه هاي مسكوني از اين ملات به عنوان مواد چسبنده و مقاوم بويژه در مقابل رطوبت استفاده فراوان شد .


گفته مي شود روش پختن آهك را يونانيها از ايران و روميان از يونانيها آموختند . همزمان مصريان با داشتن سنگ آهك بناهاي خود را از ملات گچ ساخته اند و چيني ها در ساختن برجهاي ديواري كه 200 سال قبل از ميلاد بنا شده ، ملات آهكي را بكار برده‌اند اما همانطوري كه اشاره شد مصرف آهك در بناهاي ايران ، قدمتي بيشتر از زمانهاي ذكر شده دارد .
مصرف آهك : ملات آهكي در پي سازي و كرسي چيني و ديوارسازي در بناهاي قديمي بكار رفته است . از وجود ملاتهاي آهك براي ساختمان پلهاي سنگي بر روي رودخانه ها و بعضي موارد براي استفاده در سدهاي آجري و بالاخره در ساختمان بناها و مجاري و منافذ آب . همچنين در آب انبارها و بسياري ديگر از بناها استفاده شده است . امروزه نيز آهك يكي از مصالح مفيد و موثر در ساختمان مي باشد .

ج : گچ
تاريخچه پيدايش گچ :
به طوري كه از شواهد زندگي و حيات مشخص مي گردد تاريخ پيدايش از گچ به پيش از ساختن خشت و پختن آن به صورت آجر مي رسد .
انسانهايي كه در صحراها روزگار مي گذرانيده اند بدون سرپناه زندگي مي كردند . در زمستان و فصول سرد براي مقابله با سرمايه به روشن كردن‌اتش روي آورده و در جوار شعله هاي آتش زندگي را مي گذراندند . مسلماً آتش در ملي گود و در زمين و يا به صورت اجاق داراي دوامي بيشتر بوده است .


گچ و خاك داراي انواع مختلفي بوده كه يكي از انواع آن گچ خاكي يا كلوخي مي‌باشد . اين عنصر در مجاورت آتش كم پخته شده . پس از گرفتن آب كه مي تواند ناشي از بارندگي باشد يا جابجايي و ورز غيره مستقيم ، خودگيري خود را انجام مي‌‌دهد انسانهايي در آن زمان اين پديده را حس كرده و متوجه پيدايش گچ

شده اند كه با شكل گرفتن تمدن و ساختن سرپناه از اين ماده براي اتصال آجرها جهت رجهاي ديواريها و بعدها به شكل عنصري موثر در بناها مورد استفاده قرار گرفت . از اين لحاظ در قديمي ترين بناي دنيا ، يعني «اهرام ثلاثه» مصر كه سابقه نزديك به چهار هزار و پانصد ساله دارد ، به عنوان مواد چسبنده مقاوم بعد از

ازاره در بين سنگها و جهت كلاف سازي آنها استفاده شده است . در آثار بدست آمده از اكتشافات سده سيزدهم در هزاره اول قبل از ميلاد در شهر دورانتاشي و در معبد شاهان ايلامي در بناي چغازنبيل در هفت تپه خوزستان ، وجود ملات گچ و كاربرد آن باعث ساخت و استقرار قوسهاي سهمي شده است . همچنان كاربرد گچ در پوشش قوسي كانالها در قسمتي از بناهاي تخت جمشيد از دوره هخامنشي با يادگار مانده است . ملات گچ در دوره ساسانيان در اسكلت سازي بناها و همچنين جهت نما سازي به شكل حركت گلهاي «روزاس» كاربرد فراوان داشته است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 23 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله خواجه شمس الدین محمد حافظ

word قابل ویرایش
23 صفحه
18700 تومان
به نام خدا خواجه شمس الدين محمد حافظ به سال 792 هجري قمري در شيراز كه خاك عنبر آميزش عشق مي روياند وباغهاي سرو سر به فلك كشيده اش صاحبدلان را درس ايستادگي و آزادگي مي داد، ديده به جهان گشود. پدرش كمال الدين از مردم تويسركان يا بهاءالدين از اهالي كوپايه اصفهان و مادرش زني با فضيلت از مردم كازرون بود. در دوران ...

دانلود مقاله شمس تبریزی

word قابل ویرایش
9 صفحه
18700 تومان
شمس تبريزيشمس الدين محمد پسر علي پسر ملک داد تبريزي از عارفان مشهور قرن هفتم هجري است، که مولانا جلال الدين بلخي مجذوب او شده و بيشتر غزليات خود را بنام وي سروده است. از جزئيات احوالش اطلاعي در دست نيست؛ همين قدر پيداست که از پيشوايان بزرگ تصوف در عصر خود در آذربايجان و آسياي صغير و از خلفاي رکن الدين سجاسي و ...

دانلود مقاله منظومه شمسی

word قابل ویرایش
82 صفحه
28700 تومان
منظومه شمسيدرباره چگونگي بوجود آمده سياره‌ها نظريه‌هاي گوناگوني وجود دارد بعضي از دانشمندان عقيده دارند كه همه سياره‌هاي منظومه شمسي بين 5 تا 6 هزار ميليون سال پيش پديد آمده‌اند در آن زمان خورشيد هنوز ستاره جواني بود يعني مدت زيادي از پديد آمدن خود خورشيد نمي‌گذشت.خورشيد به هنگام حركت در فضا از ميان ابرهاي بس ...

مقاله در مورد شمس تبریز

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
بعد از گذشت قرنها از دیدار شمس تبریز، جلال الدین محمد بلخی هنوز این سوال برای بسیاری از صاحبنظران مطرح است که چه شد و شمس چه گفت که آن استاد بزرگ روم شرقی را ناگهان از مسند تدریس و بحث به محافل سماع رهبری کرد و وی را وادار به پایکوبی و چرخندگی در کوی و برزن حتی در بازار نمود؟ چرا نظریات و دیدگاههای گروهی از د ...

دانلود پاورپوینت مبانی تقویم هجری شمسی

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
اسلاید 1 :nتقويم فارسي سال 807 جلالي مطابق 3-1302 هجري قمريnميرزا عبدالغفارخان نجم الدوله اصفهاني (1326-1259 ه.ق.)nهجري شمسي 1264 (بدون ذكر ماه و روز)nدر سال‌هاي بعد، درج سال هجري شمسي در بالاي صفحات تقويمn12 برج با تعداد روزهاي مختلف اضافه شدندnاز سال 1271هجري شمسي(814 جلالي) درج بروج در داخل تقويم اسلا ...

دانلود فایل پاورپوینت بنای شمس العماره در معماری قاجار

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :   - کاشی کاری هفت رنگ و لعابهای رنگارنگ - نمای داخلی گچبری و کاشیکاری - استفاده از آرایه های چوبی در تزئینات - شیشه های رنگی - نقاشی های لندن کاری - استفاده ازآجر تزئینی قالبی و تراش مخصوص دوره قاجار - استفاده از تزئینات آئینه کاری - استفاده از کاشی م ...

مقاله تجلی آیات قرآن در دیوان کلیات شمس تبریزی

word قابل ویرایش
29 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده اشارات و تلميحات در ادبيات فارسي،به وسعت خود ادبيات گسترده است .باري فهم ظرايف و دقايق اشعار و عبارات مخصوصا در متون طراز اول در گرو فهم اشارات است و هرچه در اين زمينه آشنايي بيشتر و عميق تر باشد،خواننده لذت بيشتر خواهد برد و تناسبات مختلف بين کلمات و معاني را بهتر در خواهد يافت . کليات شمس مشتمل بر ...