دانلود مقاله ضرارة بن ضمره در مواجهه با معاویه

word قابل ویرایش
10 صفحه
18700 تومان

ضرارة بن ضمره در مواجهه با معاويه

ضراره بن ضمره كه از ياران و خواص امير مؤمنان عليه السلام بود بر معاويه وارد شد و معاويه خواست كه او را دستگير كند و به قتل رساند اما چون زهد و تقوا اشتغال او به آخرت را ديد صرف نظر كرد و خواست او را بيازمايد، گفت: على را برايم توصيف كن. ضرار گفت: مرا معاف دار. گفت: تو را به خحق او سوگند مى‏دهم كه او را توصيف كنى. ضرار گفت: حال كه ناگزيرم، گويم: به خدا سوگند او بسيار دور انديش و نيرومند بود، به عدالت سخن مى‏گفت و با قاطعيت فيصله مى‏داد. علم از جوانبش مى‏جوشيد و حكمت از زبانش فوران داشت، از زرق و برق

دنيا وحشت داشت و با شب و تنهايى آن مأنوس بود، آن بزرگوار ـ كه درود خدا بر او باد ـ بسيار اشك مى‏ريخت و فراوان فكر مى‏كرد، لباس زبر و درشت و غذاى مانده فقيرانه را مى‏پسنديد، در ميان ما كه بود مانند يكى از ما بود، اگر چيزى از او مى‏خواستيم مى‏پذيرفت و اگر از او دعوت مى‏كرديم قدم رنجه مى فرمود، با اين همه كه به ما نزديك بود و ما را با خود نزديك مى‏ساخت چندان با هيبت بود كه در حضورش جرأت سخن گفتن نداشتيم.


آن بزرگوار ـ كه درود خدا بر او باد ـ اهل ديانت را بزرگ مى‏شمرد و بينوايان را به خود نزديك مى‏ساخت. نه نيرومند به باطل او طمع داشت و نه ناتوان از عدالتش نوميد بود. به خدا سوگند يك شب به چشم خود ديدم كه در محراب عبادت ايستاده بود ـ در وقتى كه تاريكى شب همه جا را فرا گرفته و ستارگان غروب كرده بودند ـ و دست به محاسن گرفته بود و مانند مار گزيده به خود مى‏پيچيد و چون مصيبت زده مى‏گريست و مى‏گفت: اى دنيا، ديگرى را بفريب، آيا متعرض من شده‏اى و به من رو آورده‏اى؟ هيهات كه من تو را سه طلاقه كرده‏ام و رجوعى در كار نيست، عمرت كوتاه، خطرت بزرگ و عيشت ناچيز است، آه ازتوشه اندك و سفر دراز و راه ترسناك!


سخن ضرار كه به اينجا رسيد اشك معاويه بى اختيار فرو ريخت و گفت: خدا رحمت كند ابو الحسن را، به خدا سوگند همين گونه بود كه گفتى. اكنون اى ضرار بگو ببينم چگونه بر او اندوه مى‏برى؟ گفت: شبيه مادرى كه فرزند عزيزش را در دامنش سر بريده باشند، كه اشكش باز نمى‏ايستد و دردش پوشيده نمى‏ماند.
معاويه دستور داد كه مال فراوانى به او دهند، او نپذيرفت و بازگشت در حالى كه بر امير مؤمنان عليه السلام ندبه مى‏كرد. (1)


بكاره هلاليه
عمر رضا كحاله گويد: وى از زنان عرب موصوف به شجاعت و دلاورى و فصاحت و شعر و نثر و خطابه بود، او در جنگ صفين از ياران على عليه السلام به شمار بود و در آنجا سخنرانيهاى پر شور حماسى مى‏كرد و مردان جنگى را تشويق مى‏نمود كه بدون ترس و بيم در درياى خروشان جنگ فرو روند. هنگام پيرى و فرسودگى به همراه دو خادم خود كه بر آنها تكيه نموده بود عصا به دست بر معاويه وارد شد و بر وى به عنوان خليفه سلام كرد. معاويه به نيكى او را پاسخ داد و اجازه نشستن داد، مروان بن حكم و عمرو عاص هم نزد او بودند. مروان لب به سخن گشود و گفت: اى امير مؤمنان، آيا او را مى‏شناسيد؟ گفت: او كيست؟ مروان گفت: همان زنى است كه در جنگ صفين دشمن را بر عليه ما يارى مى‏داد، و اوست كه در شعر خود مى‏گفت :


يازيد دونك فاستشر من دارنا
سيفا حساما في التراب دفينا
كان مذخورا لكل عظيمة
فاليوم أبرزه الزمان مصونا


«اى زيد، برخيز و برو از خانه ما شمشيرى را كه زير خاك پنهان كرده‏ايم بيرون آر و بياور» .
«آن شمشير براى هر امر بزرگى ذخيره شده و امروز زمانه آن را صحيح و سالم آشكار ساخته است».
عمرو و عاص گفت: و هموست اى امير مؤمنان كه در شعر خود مى‏گفت:
أترى ابن هند للخلافة مالكا
هيهات ذاك و ما أراد بعيد
منتك نفسك في الخلاء ضلالة
أغرك عمرو للشقا و سعيد
فارجع بأنكد طائر بنحوسها
لاقت عليا أسعد و سعود
«آيا پسر هند را مالك خلافت مى‏دانى؟ هرگز چنين نيست و آنچه او خواسته بسى دور از حقيقت است».
«نفس تو در خلوت تو را از روى گمراهى فريفته و آرزومند كرده است و عمرو عاص و سعيد هم تو را گول زده‏اند».
«پس بدبختانه و شانس نا آورده بازگرد، زيرا كه هماى سعادت بر سر على نشسته است».
سعيد گفت: و هموست اى امير مؤمنان كه در شعر خود مى‏گفت:
لقد كنت آمل أن أموت و لا أدرى‏


فوق المنابر من أمية خاطبا
و الله أخر مدتي فتطاولت‏
حتى رأيت من الزمان عجائبا
في كل يوم لا يزال خطيبهم‏
وسط الجموع لآل أحمد عاتبا


«آرزو داشتم بميرم و يك سخنگوى از بنى اميه را بر بالاى منبر نبينم».
«ولى خداوند اجل مرا به تأخير انداخت و عمر من دراز شد تا از زمانه عجايبى ديدم».
«هر روز سخنران آنها را مى‏بينم كه در ميان جمعيت به آل احمد بد مى‏گويد و سرزنش مى‏كند» .


سپس ساكت شدند. بكاره گفت: اى امير مؤمنان، سنگهاى دربارت پارس كردند و عوعو كنان زوزه كشيدند ولى عصاى من كوتاه و صدايم شكسته و چشمم نابيناست كه بتوانم آنها را از خود برانم، و به خدا سوگند من گوينده همين اشعارى هستم كه گفتند و هرگز تكذيب نمى‏كنم، تو نيز هر چه خواهى بكن كه ديگر زندگى پس از امير مؤمنان (على) صفايى ندارد.
معاويه گفت: هيچ چيز از مقام تو نمى‏كاهد، حاجت خود را بگو كه روا خواهد شد. آن گاه حوائج او را بر آورد و به شهر خود بازگرداند. (2)


دارميه حجونيه ابن عبد البر گويد: سهل بن ابى سهل تميمى از پدرش روايت كرده كه گفت: معاويه به حج رفت، در آنجا از زنى به نام دارميه حجونيه كه زنى سياه چرده و فربه بود پرس و جو نمود، گفتند: سالم است. فرستاد او را آوردند. معاويه گفت: حالت چطور است اى دختر حام؟ (3) زن گفت: اگر مرا عيب مى‏جويى من فرزند حام نيستم، من زنى از بنى كنانه هستم. معاويه گفت : راست گفتى، آيا مى دانى براى چه سراغ تو فرستادم؟ گفت: جز خدا از غيب با خبر نيست. معاويه گفت: سراغ تو فرستادم تا از تو بپرسم چرا على را دوست مى‏دارى و مرا دشمن؟ و چرا به او مهر مى‏ورزى وب ا من كينه؟ زن گفت: مرا معاف مى‏دارى؟ گفت: نه، معافت نمى‏دارم .


زن گفت: حال كه اصرار دارى، من على را به خاطر عدالت با رعيت و تقسيم برابر بيت المال دوست مى‏دارم، تو را به جهت جنگ با كسى كه از تو به حكومت شايسته‏تر است و طلب كردن چيزى كه حقت نيست دشمن مى‏دارم. با على مهر مى‏ورزم زيرا رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم عقد ولايت او را بست و او با تهيدستان مهر مى‏ورزد و اهل دين را بزرگ مى‏شمارد . و با تو كينه دارم زيرا خون مى‏ريزى و در داورى ستم روا مى‏دارى و به هوا و هوس حكم مى‏رانى. معاويه گفت: به همين دليل شكمت گنده، پستانهايت بزرگ و سرينت بر آمده است! زن گفت: اى مرد، به خدا سوگند مادرت در اين امور ضرب المثل بود نه من. معاويه گفت: اى زن ساكت باش، ما جز خوبى نگفتيم، زيرا هر گاه شكم زن بزرگ باشد خلقت فرزندش كامل مى‏شود، و هر گاه پستانهايش بزرگ باشد كودكش خوب سيراب مى‏شود، و هر گاه سرينش بزرگ باشد سنگين و با وقار مى‏نشيند. آن گاه زن ساكت شد و نشست.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله ناشران و مخاطبان کتاب با مواجهه با نشر پسا مدرن

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان
مقدمهاز زمانـی کـه فناوری چاپ در خدمت نشـر قـرار گرفت و تکثیر هر اثـری به هر تعدادْ امكانپذير گرديد، سدّی بزرگ از سر راه انتقال اندیشه و احساس بشر برداشته شد و او بر سه چیز غلبه کرد؛ سه چیزی که پیش از آنْ موانعی گذرناپذیر در مسیر حرکت او بود: زمان؛ زبان؛ مکان. بـا ظهور فناوری دیجیتال و پیامدهـ ا و کاربردهای آ ...

دانلود مقاله روش آموزی روایات تفسیری ، تبیین و بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در مواجهه با روایتگرایان

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
 مقدمه، تبیین مسئله و پیشینه آن از مباحث مهم در بررسی جریانهاي تفسـیري و روششناسـی تفسـیر قـرآن، تحلیـل نقـش روایـات و بررسی دیدگاههاي مختلف، بهویژه تلقی مفسران روایتگرا از روایـات تفسـیري پیشـوایان دیـن اسـت؛ ازآنجاکه علامه طباطبایی دیدگاه تفسیري خود را بهطـور خـاص در رویـارویی بـا مفسـران روایـتگـرا مطرح سا ...

دانلود مقاله بررسی اثربخشی روشهای کنترل گرمای تابشی در مواجهه کارگران شاغل در محوطه کوره بلند در یک صنعت فولاد

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
مقدمه استرس گرمایی یکی از مهمترین عوامل فیزیکی زیانآور در بسیاری از محیطهای کاری میباشد(2،.(1 مواجهه با دماهای بالا در میان کارگران شاغل در محیطهای گرم شایع بوده و میتواند باعث ایجاد اثرات نامطلوب فیزیولوژیکی گردد(.(3 مطالعات نشان دادهاند که مواجهه با گرمای بیش از حد عوارض زیادی از جمله خستگی ناشی از گر ...

مقاله اقتصادِ هنر؛ مطالعهی تمایل به مواجههی اقتصادیِ مخاطبان ( ( WTP باگالریِهنرِ یاسوج ، بهروشِتحلیل ریاضیِ CVM

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اقتصادِ هنر؛ مطالعهی تمایل به مواجههی اقتصادیِ مخاطبان((WTP باگالریِهنرِ یاسوج، بهروشِتحلیل ریاضیِ CVM چکیده اقتصادِ هنر، دانشی میانرشتهای است که با استفاده از تحلیلهای اقتصادی به تبیین مسائلِ دنیای هنر پردازدمی . در اقتصـادِ هنـر، شـناختِ ویژگـیهـا، انگیزشها، نیازها و نگرشهای مخاطب، دارای اهمیتی بنیادی ...

مقاله بررسی روشهای ارزیابی مواجهه شغلی با نانو مواد در محیط های کار

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی روشهاي ارزیابی مواجهه شغلی با نانو مواد در محیط هاي کار چکیده نانوتکنولوژي علمی مبتنی بر ذرات و مواد در مقیاس بسیار کوچـک (انـدازه هـاي 1تـا 100 نـانومتر) اسـت کـه بـه سرعت در حال رشد بوده و پیشرفت هاي قابل ملاحظه بالقوه اي در زمینه هاي مختلف داشته است. مـواد در مقیـاس نانو خصوصیات و رفتار کاملا م ...

مقاله بررسی ایمنی تونل ها در مواجهه با زمین های نرم

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسي ايمني تونل ها در مواجهه با زمين هاي نرم چکيده تونل هاي متعددي در سرتاسر جهان در زمي هاي نرم اجرا شده يا در حال اجرا است ؛ اين در حالي است که نمونه هاي نه چندان کمي از آنها مورد خسارات ناشي از عدم بررسي هاي همه جانبه ايمني تونل قرا ...

مقاله تعیین ریسک مواجهه شغلی با بنزن و تولوئن در کارگران شاغل در پمپ بنزین ، یک مطالعه موردی در شهر کرمان

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده مقدمه : بنزن ، تولوئن ، اتيل بنزن و گزيلن از جمله ترکيبات آلي فرار با خصوصيات فيزيکي و شيميايي مشابه ميباشند. بنزن و اتيل بنزن از سرطانزاهاي شناخته شده و موثر بر سيستم گردش خون ، سيستم عصبي و تناسلي و تنفسي هستند. تولوئن و گزيلن نيز بر سيستم هاي عصبي و تناسلي، آسيب ميرسانند. مهمترين هدف انجام اين مطال ...

مقاله نقش خاندان جوینی در مواجهه با مغولان

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده خراسان در طول تاريخ با توجه به جايگاه و اهميتي که داشته ، بزرگان و خاندانهاي معروفي را به عرصه تاريخ معرفي کرده است . خاندان جويني يکي از مهمترين و تاثيرگذارترين خاندانهاي ايراني محسوب مي شوند که نقش بسيار پر رنگي در اعتلاي ادب پارسي در مواجهه با مغولان داشته اند. آنها با مبادرت به فعاليتهاي ديواني، ...