دانلود مقاله طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید

word قابل ویرایش
84 صفحه
13700 تومان
137,000 ریال – خرید و دانلود

طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید

طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید (MRPII) را می توان بعنوان روشی برای طراحی و برنامه ریزی مدیریتی، اجرا و کنترل فعالیت تولیدی تعریف کرد. MRPII توسط شرکتهای تولید کننده ابداع و اختراع شد اما در اکثر صنایع غیر تولیدی نظیر صنایع خدماتی و توزیع کننده نیز عمومیت یافته است. MRPII در یک حلقه بسته یا حلقه ای دارای فیدبک (پسفورد) بصورت یکپارچه درآمده و در پیش بینی تقاضا، برنامه ریزی تولید و زمانبندی تولید و کنترل فعالیت تولیدی بکار گرفته می شود. MRPII فلسفه ای برای طراحی و برنامه ریزی قانونی و رسمی است که یک چهارچوب کاری برای یکپارچه سازی و بکارگیری جزئیات مدیریتی را در این کتاب ارائه کرده است.

MRPII شامل یکپارچه سازی داده های ورودی زیاد توسط محاسبات طراحی و برنامه ریزی ظرفیت برای خروجیهای مختلف اطلاعاتی است. اکثر شرکتها از نرم افزار MRPII با هدف و کاربرد ویژه استفاده می کنند که می تواند نیازهای اطلاعاتی مربوط به اقدامات و کاربردهایی نظیر خرید، محاسبه و حسابداری، لیست حقوق، توزیع و تجارت و فروش و مهندسی را برآورده کند. بسیاری از کاربران MRPII نیازمند یک سیاست جامع و کامل پیشرفت و تکامل توسط مدیریت هستند. برخی از کاربران دریافته اند که MRP برای ما و مطابق میل ما کار نمی کند و معمولاً وقتی بکار گرفته می شود که شرکت دارای سیستم های مدیریتی پیشرفته و کامل برای سیستم اطلاعات مدیریت کامپیوتری نیست.

 

– پیشرفت و تکامل MRP
طراحی منابع ساخت و تولید که بخشی از طراحی و برنامه ریزی امکانات و تجهیزات است، در اوایل دهه ۱۹۶۰ برای اعمال و بکارگیری تکنولوژی کامپیوتری الکترونیکی در مدیریت ساخت و تولید بکار گرفته شد. برخلاف تجربه در بکارگیری آن در حسابداری و روشهای دستی از آن در مدیریت ساخت و تولید کامپیوتری استفاده می شود و بعنوان روشهای غیر متداول ad hoc در بسیاری از شرکتها بکار گرفته می شود.

– پیشرفت و تکامل اولیه
MRP در ابتدا «پردازش صورتحساب مواد» نام داشته و نرم افزار BOMP تکمیل شده است. سازندگان تجهیزات ظهور عکس،‌ سازندگان محصولات دارای پیچیدگی بالا بودند. این محصولات دارای هزاران قطعه هستند که برخی اصلی و برخی فرعی هستند. این محصولات دارای چندین مرحله ساخت و تولید هستند که دارای چندین سطح و مرحله تولیدی هستند. تنوع زیاد این قطعات و اجزا سبب شده است که گزینه ها و موارد زیادی را در این فهرست قرار دهند. افرادی که مسئول زمانبندی این محصولات هستند نیاز به ابزار و تجهیزات مدیریتی برای ساده سازی ساختار در فرآیند هستند. یک مثال از این محیط تولیدی صنعت تولید ابزار و

تجهیزات کشاورزی نظیر شرکت JI Case است که در سال Joseph orlicky , 1961 برنامه ریزی و طراحی ابزار و امکانات را انجام داد. شرکت JI Case ابزار و تجهیزات سنگین متعدد و متنوعی برای صنعت ساختمان تولید کرده است. از آن جمله می توان به بولدیزر، گرایدر و دیگر تجهیزات پاکسازی زمین اشاره کرد. اقدام اولیه در این رابطه، ابتکار و اختراع یک سیستم منطقی و عقلانی برای تجهیزات و امکانات و مدیریت منابع است. Orlicky کتاب کلاسیک کنونی «now-

classic»‌ MRP را در سال ۱۹۷۵ منتشر کرد که مربوط به فرمول نویسی و قاعده مند کردن منطق محاسباتی برای برنامه ریز و طراحی تجهیزات و امکانات مستقل از تقاضا است. Oliver weight کتاب مدیریت و فهرست کالا در عصر کامپیوتر را در سال ۱۹۷۴ منتشر کرد. که در آن نحوه غلبه بر سیستم های غیر متداول و غیرقانونی مطرح شده است. در کتاب wight چگونگی اینکه MRP می تواند طبق مدیریت منابع و امکانات و روشها بسط و گسترش داده شود، تشریح شده است.
– اقدامات مدیریتی تغییر یافته MRP
چنانکه تصور و درک سیستم های اطلاعاتی مدیریتی تولید و ساخت در کتابهای wight و orlicky توضیح داده شد، بسیاری از اختصارات و اصطلاحات برای توضیح ایده ها و طرحهای جدید مطرح شدند تا بتوان ایده آلهای گذشته را با مفهوم و تعریفی مجدد مطرح کرد. امروزه، اختصارات MRPI , MRP در رابطه با تجهیزات و امکانات پایه ای و اصلی بکار می رود و MRPII ایده و طرح وسیع تری است که توسط wight برای یکپارچه کردن داده ها، محاسبات و سیاستها ارائه شده است.

مدیرانی که از منطق و قانون MRP شناخت و آگاهی دارند می دانند که روشی کامل است که محدود به ساخت و تولید است. اصطلاح MRPII نیز بعنوان روشی عمومی برای برنامه ریزی و زمانبندی مبتنی بر زمان در استفاده از منابع و امکانات مطرح است. تلاشهای اولیه در جهت مدیریت ساخت و تولید کامپیوتری صورت گرفته است. ابتدا تعیین شد که روشهای مدیریت شرکت باید منطبق و هماهنگ با MRP باشند. مقاومت اولیه در برابر MRP در شرکت ها متفاوت بود و

MRP برای ما «در ابتدا»‌کاربرد نداشت. ارزیابی و بررسی MRP نشان دادند که شرکتهای معدودی در اصول و قوانین مدیریتی دارای تفاوت و اختلافهای جدی هستند. امروزه یک روش کلی و عمومی برای انتخاب بسته های نرم افزاری تجاری وجود دارد. این بسته ها به گونه ای هستند که به کمترین اصلاح و بازنگری نیار دارند. این امر مربوط به این مزیت است که نرم افزار کامپیوتری MRP با بالاترین سطح طراحی می شود و به گونه ای است که با دانش کاربری (در سطح

متوسط) بتوان از آن استفاده کرد. در سطوح بالای مدیریتی اکنون این نگرش ایجاد شده که می توان از MRP بهره گرفت و از مزایای سیستم مدیریتی MRP استفاده کنند. هر فردی در یک شرکت باید دارای دانش و آگاهی از سیستم مدیریتی MRP باشد زیرا به نحوی با آن مرتبط هستند. MRP از مدل پائین به طرف بالا به جای مدل متداول بالا به طرف پائین از نظر سطوح افراد استفاده می کند. این مدل مدیریتی در ایالات متحده بمنظور کنترل داده ها و مدیریت اجرایی بکا

ر گرفته شده است. یک طرح رایج و متداول در دهه های ۱۹۸۰ , ۱۹۷۰ این بود که چگونه سطح بالای مدیریتی را برای حفاظت MRP بکار گرفت؟ بنابراین مدیریت بوسیله درک مستقیم برحسب موقعیت و جایگاه بکار می رود و بعنوان یک روش بازبینی و تجدید نظر مدیریت پائین به بالا مطرح است که بر پایه داده های کامپیوتری ارائه می شود و توسط همه کارمندان در کلیه سطوح شرکتها مورد استفاده قرار می گیرند.

– MRP بعنوان یک سیستم اطلاعاتی مدیریت امکانات و تدارکات
اجزا و مؤلفه های مهم بکارگیری MRPII ، طراحی و برنامه ریزی امکانات (MRP) ، برنامه ریزی تجهیزات و تدارکات (CRP) و برنامه ریزی امکانات توزیع (DRP) هستند. در حال حاضر، یک تفاوت ویژه بین MRP و DRP وجود دارد اگرچه از نظر منطق و اصول می توان آنها را شبیه هم در نظر گرفت. اصطلاحات MRP و DRP می توانند مفاهیم و اصطلاحات جدیدی را مطرح کنند، نظیر DRP که سطح وسیعی از اطلاعات را با خود بهمراه دارد. DRP می تواند بعنوان برنامه ریزی و طراحی

بطرف بالا برحسب MRP مطرح شده و سطوح برنامه ریزی اصلی مربوط به مراکز توزیعی به گونه ای طراحی شده اند که مستقل از تقاضای مشتری هستند. بصورت مؤثر، آزمایشات رده بندی APICS CPIM در سال ۱۹۹۲ انجام شده ۲ معیار آزمایشی «طراحی و برنامه ریزی ملزومات و امکانات» ، «مدیریت منابع و امکانات» با یکدیگر ترکیب شدند تا «مدیریت منابع و ظرفیتها» را در ادامه با «کنترل فرآیند تولیدی» ترکیب کرده و برنامه ریزی منابع و امکانات را انجام دهند. این توزیع مجدد سبب ایجاد تحول در محاسبات MRP/CRP پایه ای و اصلی شده است.
– طراحی و برنامه ریزی تجهیزات و ملزومات مواد اولیه

MRP بمنظور ارائه یک ابزار طراحی و برنامه ریزی سازمان یافته برای شرکتهای تولید کننده، پیشرفت و تکامل یافته است. در اصلی ترین و پایه ای ترین شکل آن MRP ، مجموعه محاسباتی است که زمانبندی و برنامه ریزی تولید اصلی (MSP) را بعنوان داده ورودی پذیرفته و توسط آن طراحی و برنامه ریزی متناسب با تاریخ و مقادیر هر یک از ملزومات و مواد اولیه را محاسبه کرده است. علاوه بر MPS ، داده های مربوط به توازنهای فهرست کالا و موجودی، مدت زمان بین سفارش و

دریافت کالای مربوطه و مقادیر هر مورد توسط محاسبات پایه ای و اصولی بدست می آیند. نتیجه بدست آمده از این برنامه ریزی حمایت و پشتیبانی مطلوب از محصولات است. بدین ترتیب فرآیند مونتاژ محصولات تولید شده در زمان محاسبه شده و تعیین شده صورت می گیرد.

و تمامی موارد سفارش داده شده و خریداری شده طبق تاریخ مقرر دریافت و بکار گرفته می شوند. در روش شناسی تکنیکی و فنی، MRP یک مدل طراحی و برنامه ریزی قطعی و جبری است. نتایج هر مرحله در محاسبه بصورت مستقیم توسط مرحله قبلی تعیین می شوند و این امر توسط توزیع احتمالاتی بکار رفته برای هر متغیر انجام می شود. روش به گونه ای است که متغیر در حوزه وسیعی از داده ها، مقداردهی می شود. مدل MRP جبری برای فعالیتهای ساخت و

تولید روز به روز مفید و کارآمد است. در روش شناسی فنی، MRP یک مدل طراحی و برنامه ریزی قطعی و جبری است. محاسبه زمانبندی MRP بصورت طبیعی و با استفاده از کامپیوتر الکترونیکی و بسته نرم افزاری MRP صورت می گیرد. علاوه بر نرم افزار، فایلهای خاصی برای کامپیوتر لازم هستند تا عملیات قابل اجرا شود. این فایلها حاوی داده هایی هستند که اکثر شرکتهای تولید کننده از آن بهره می گیرند. ابتدا، فایل زمانبندی و برنامه ریزی تولید اصلی مورد نیاز است. این

فایل، عبارتی است که مستقل از همه موارد درخواست محصولات کامل و امکانات اضافی و موارد خدماتی می باشد. مورد دوم یک عامل اصلی یا بخشی از فایل اصلی است. این فایل منبع و منشاء تعادلهای یک طرفه و داده های وضعیت است. همین طور داده های زمانی لازم برای تولید یک محصول در صورت تخمین

زمان لازم، ارائه می شوند. در عمل بسیاری از مردم به زمانهای تقریبی مراجعه و استناد می کنند. بسیاری از شرکتهای سازنده داده های مرتبط با این موارد را نگهداری می کنند. با این داده های ارائه شده، می توان محاسبه طراحی و برنامه ریزی مواد خام را انجام دهند. محاسبه MRP پایه ای تنها شامل توابع جبری اولیه است. اما دارای عملیاتهای تکراری است که دارای کاربردهای عملی است. محاسبه دستی توسط دانشجویان MRP ترجیح داده می شود، زیرا بدین

وسیله آنها می توانند درک و شناخت کاملی از طراحی و برنامه ریزی پله ای پیدا کنند. این محاسبه بنام فهرست اجزای بکار رفته در مواد «محصولات»‌ شناخته می شود. نتایج بصورت داده های تاریخ دار و دارای مقدار بصورت فایل در کامپیوتر ذخیره می شوند. این فهرست بصورت هفتگی تجدید می شود. برخی از بسته های نرم افزاری MRP بصورت لحظه ای عمل می کنند و عملیات محاسبه بلافاصله پس از ورود داده ها شروع می شود.

– در چه نقاطی MRP مفید است و در چه نقاطی مفید و کارآمد نیست؟
MRP برای برنامه ریزی تولید محصولات طراحی شده و به اندازه پیچیده و کامل است که بتواند دو یا چند سطح از فهرست مواد را محاسبه کند. اخیراً تمامی محصولات تولید شده دارای ۲ یا چند سطح هستند که MRP را مفید و کارآمد می سازند. یک استثناء در این رابطه مربوط به فرآیند تک مرحله ای و یک سطحی است،‌ که در آن بخشهای فرعی و جانبی دیده نمی شود و همه اجزا مستقیماً برای مونتاژ بکار گرفته می شوند. در این رابطه هیچ سرویس خدمات پس از فروش لازم به طراحی ندارد. تنها تعداد کمی از شرکتها از این تکنیک و شیوه استفاده می کنند که از آن جمله می توان به شرکتهای تولید کننده ظروف

پلاستیکی اشاره کرد. در این حالتها، MRP نمی تواند مفید واقع شود زیرا لزوم و نیازی به پیاده سازی ساختارهای تولیدی وجود ندارد و روشهای کامپیوتری مرتبط با این بخش بسیار ساده تر هستند. حتی در این حالات، ویژگیهای برنامه ریزی کوتاه مدت MRP برای مواد خام و کارگران و امکانات ممکن است دارای کارآیی و قابلیت یکسان و ثابت باشند.
– منطق محاسباتی MRP

محاسبات اصلی و مرکزی MRP برای توضیح و تشریح ساده تر فرآیند برای هم صورت می گیرند و در بین محاسبات انجام شده، آشناتر هستند. تولید برنامه ریزی شده برای محصولات نهایی و قطعات سرویس توسط برنامه ریزی تولید اصلی تعیین و اجرا می شود. برای تعیین ملزومات و امکانات تولیدی، اجزای فرعی MRP دارای فهرست کالای مستقل از تقاضا هستند. با درک و شناخت چگونگی استقلال موارد از تقاضا در رابطه با تولید، MRP می تواند ملزومات مرتبط و متناسب با تاریخ و زمان مشخص را محاسبه کند. با استفاده از فهرست موجودی می توان قطعات و اجزای لازم برای ساده سازی عملیات تعیین کرد. یک

فهرست را می توان برای هر محصول تولید شده در شرکت ارائه کرد و در آن تمامی اجزاء و قطعات لازم مطرح می شوند و نحوه ترکیب اجزاء و قطعات تشریح می شود. نتیجه آن است که طراحی مبتنی بر زمان مستقل از میزان تقاضا خواهد بود. طراحی افقی دارای دوره های زمانی متعددی است که محاسبه شده و نمایش داده شده اند. سیستم های کامپیوتری اولیه از منطق MRP تولید مجدد استفاده می کردند، که تمام محاسبات در هر هفته تکرار شده و داده های اطلاعاتی عظیمی بدین وسیله تشکیل می شوند. پیشرفتهای ایجاد شده در سخت افزار و نرم افزار امکان ارائه MRP غیرقابل تغییر را فراهم کرده اند و بدین

ترتیب به روزسازی و تکمیل تجهیزات و داده ها بصورت دائمی صورت می گیرد. براساس داده های موجود در برگه های اطلاعاتی، می توان فهرستهایی از امکانات و مواد مورد نیاز را تشکیل داد که در آن کارمندان، ظرفیت و توانمندی و ماشین آلات و تجهیزات، امکانات و ملزومات در نظر گرفته شده اند. از MRP می توان برای محاسبه CRP استفاده کرد و بدین ترتیب می توان منابع و ظرفیتهای لازم و کافی را برای بهره گیری از MRP و CRP ایجاد کرد. روش سعی و خطای بکار

رفته در این رابطه طراحی و برنامه ریزی نامحدود نامیده می شود. این فرآیند با در نظر گرفتن تقریب ظرفیتهای موجود صورت می گیرد و بدون احتساب ظرفیت

واقعی و موجود است. پیشرفتهای محاسباتی تکنیکهای تحقیقی نظیر برنامه نویسی خطی است که در محاسبات on-line برای برنامه ریزی و طراحی ظرفیت محدود بکار گرفته می شوند. در حالی که برخی از شرکتهای معدود از کامپیوترهای رومیزی و بسته های دارای صفحه های گسترده برای محاسبه MRP استفاده می کنند و دارای صفحه های استاندارد استفاده می کنند، روش مرتبط با تعلیم «pedagogical» برای همه کاربران MRP که اکنون نرم افزار MRP را خریداری می کنند، لازم و ضروری است، تا بتوانند اطلاعات بیشتری را با زحمت کمتر بدست آورند.

– نمایش محاسباتی برای شرکت XY
منطق طراحی منابع و امکانات (MRP – CRP) را می توان توسط یک مثال ساده توضیح داد که در آن، شرکت XY که تنها ۲ محصول بنام Y , X را تولید می کند. اگرچه این طرز بیان بمنظور ساده سازی است اما می تواند بسیاری از ایده ها و طرحهای برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل را نشان دهد. این طرز بیان شیوه تفکر طراح را برای هر محاسبه توضیح می دهد و این در حالی است که قالب نرم افزار تجاری برای برنامه ریزی اتوماتیک با در نظر گرفتن متغیرها برای انتقال پیامها و بمنظور حداقل کردن زمان طراحی انتخاب شده است. ورودیهای اصلی در محاسبات طراحی تجهیزات و امکانات بشرح زیر هستند:
۱- ساختار تولیدی توسط فهرست ها و صورتحسابهای مالی مواد اولیه.

۲- قواعد و اصول تولید و استانداردهای زمانی.
۳- فایلهای فهرست کالای اصلی که مواد اولیه را توضیح می دهند.
۴- زمانبندی تولید که زمانبندی و برنامه ریزی خروجی طراحی شده برای کالاهای تولید شده را بیان می کند.
– ساختار تولید، فهرست و صورتحساب مواد اولیه و قانونمند کردن داده ورودی

با فرض اینکه محصول Y , X دارای ساختارهای یکسان باشند، چنانکه در نمودار درختی مواد در شکل ۱-۱۱ نشان داده شده است. برای ایجاد ذهنیت اجازه دهید X را یک یویوی بچه تصور کنیم که از ۲ بخش دایره ای تشکیل شده است و دارای یک رشته (ریسمان) است. فرض کنید که محصول Y , X از نظر انتهای آنها دارای تفاوت است. صورتحساب تولیدی مواد، B/M می توانند توسط قواعد و اصول تدوین شده تشکیل شوند. تشکیل ساختار صحیح B/M برای MRP مهم و حیاتی است و این امر نیازمند دارا بودند اطلاعات صحیح است. تغییر در اصول و سیاستها می توانند بصورت فیزیکی انجام شود این تغییرات در مرحله اول باید در فهرست کالای موجودی ایجاد شوند. ساختار نادرست B/M می تواند در پردازش داده ها تأثیرگذار بوده و سبب بدست آورن داده های بعدی نادرست شوند.
– فایل اصلی فهرست کالا و موجودی

بخش اصلی نوعاً شامل تعداد اجزاء و توضیحات موردی، فروشندگان اولیه و ثانویه، قیمتها، فواصل زمانی بین سفارش و تحویل، اندازه ها و مقادیر، امنیت کالاهای انبار شده و اطلاعات ارزشمند دیگر می باشد، که برای هر قطعه قابل ارائه است. تعداد و شماره های قطعه برای تمامی موارد خریداری شده تخصیص می یابد، همین طور برای کالاهای تولید شده نیز در نظر گرفته می شود. برای نمایش شرکت XY ، مؤلفه C5 کسری از قرقره در نظر گرفته می شود.
– داده های ورودی زمانبندی و برنامه ریزی اصلی

نحوه زمانبندی اصلی در جدول ۲-۱۱ نشان داده شده که رابط بین تقاضای بازار و طرح مدیریت برای پاسخگویی به تقاضا است. در شرکتهای دارای DRP ، زمانبندی و برنامه ریزی اصلی، ارتباط بین MRP و DRP را برقرار می کند. بصورت متداول شرکتهایی از MRP محروم هستند دارای طرح و زمانبندی مطلوب نیستند. آنها براحتی و نسبت به درخواست و تقاضای مشتری واکنش نشان می دهند. این شرکتها اکثراً براساس فلسفه فروش عمل می کنند و فرض را بر آن می گذارند که هر چیزی تولید شود بلافاصله باید به مشتری تحویل شود. در حقیقت زمانبندی و برنامه ریزی متناسب با مشتری صورت می گیرد. در حالت این چنین و با تولید غیر پویا فرآیند تولیدی، پرهزینه خواهد بود و مشتریان از تاریخ تحویل نامناسب و غیردقیق ناراضی هستند.

MRP مؤثر و کارآمد امکان برنامه ریزی هدفمند و کارآمد و کنترل مطلوب مبتنی بر تحلیل هزینه– فایده را در مدیریت فراهم می کند. بدین ترتیب هزینه ها توسط مدیریت بهتر، کاهش می یابند و قابلیت اطمینان نیز افزایش خواهد یافت. همین طور خدمات بیشتر و بهتری را می توان به مشتری ارائه کرد. فهرستهای زمانبندی و برنامه ریزی اصلی برحسب دوره زمانی، تولید و فرآیند مرتبط با هر محصول را در شرکت تعیین می کند. زمانبندی اصلی شامل همه محصولات و همه قطعات است که مستقل از تقاضا هستند نظیر قطعات سرویس و تعمیرات. در یک شرکت تولید برای ذخیره کردن «make-to-stoke»‌، برنامه ریزی تولیدی اصلی براساس پیش بینی تولیدات و محصولات آینده صورت می گیرد. در شرکت تولید برحسب سفارش، برنامه ریزی تولید اصلی براساس پیش بینی و ذخیره کردن انجام می شود.

– لیست اجزای بکار رفته و شبکه بندی
صفحه گسترده MRP برای هر مورد و محصول مربوط به زمانبندی اصلی تهیه می شود. اگر هر یک از اجزای محصول X یا Y مستقل از تقاضا باشند، خطوط برنامه ریزی و زمانبندی اصلی باید در رابطه با آنها در نظر گرفته شوند. جدول ۳-۱۱ ملزومات و امکانات مربوط به طراحی محصول X را در ۱ هفته نشان می دهد. ردیفی که دارای عنوان «ملزومات اصلی و عمده» است واقعاً ردیفی مرتبط با برنامه ریزی اصلی برای تولید است. جدول نشان می دهد که این بخش دارای ۲۰ واحد

است. که در آن سفارش فروش و سفارش مشتری برای مدل X برای ۱ هفته قبل ارائه شده است. طرح مربوط به موجودی ها، دارای ۸۰ واحد است که برای دوره ۲ هفته ای ارائه شده است. تعادلهای دوره ای بعدی، منفی هستند زیرا اگر هیچ سفارشی تحویل نشود آنگاه ۸۵ مورد کمبود در هفته سوم بدست می آید و ۱۵۰ مورد برای هفته چهارم و … . جدول ۴-۱۱ تأثیر آزادی عمل طراح و برنامه ریز را برای هفته جاری نشان می دهد. ایجاد یک سفارش خرید، برای تأکید بر تفاوت بین ترخیص سفارش طراحی شده، وصل سفارش طراحی شده و وصول برنامه ریزی،‌ زمانبندی شده صورت می گیرد. منطق MRP برای ایجاد تصویر و ذهنیت از

ملزومات منابع و امکانات در طراحی افقی بکار گرفته می شود اما هیچ عملکرد ویژه ای توسط برنامه ریز براساس لحظه قبلی صورت نمی گیرد. به محض تحویل سفارش، MRP متناسب با طراحی سفارش جدد تغییر می کند. جدول ۵-۱۱ طرح مربوط به محصول X را پس از به روزسازی توسط اجرای برنامه ریزی MRP نشان می دهد. سفارشات برنامه ریزی شده برای یک مورد و برای مدت ۲ هفته، ۸ نیاز و ابزار را ایجاد می کند. سفارش مربوط به ۸۵ واحد تا هفته آینده تحویل

نخواهد شد. طراح با استفاده از نرم افزار اقتصادی می بایست شرایط اولیه کامپیوتری را شبیه جدول ۵-۱۱ همانند جداول ۳-۱۱ و ۴-۱۱ تشکیل دهد زیرا MRP فرض می کند که طراح دارای شناخت و آگاهی لازم برای کارکرد با این سیستم است. کاربران ساده از این واقعیت بی خبر هستند که انسان همواره تحت کنترل است و کامپیوتر سیستم را تنها در حالتی اجرا می کند که مبتنی بر استراتژی مطلوب باشد. طراحی ابزار و امکانات در هر برنامه ریزی و برای هر مورد لازم و

ضروری است. جدول ۵-۱۱ در رابطه با MRP برای محصول Y است که به دنبال برنامه ریزی و زمانبندی اصلی طراحی شده است. جداول ۳-۱۱ و ۴-۱۱ نشان دادند کدهای سطح پایین برای محصولات Y , X صفر در نظر گرفته می شوند. کد سطح پائین بعنوان یک سطح ساختاری در صورتحساب مواد اولیه محسوب شده و موارد انتهایی دارای سطح صفر و اجزای تشکیل دهنده موارد انتهایی دارای سطح ۱ هستند. پس از آنکه نمودارها برای کل موارد سطح ۱ آماده شدند، برنامه

ریزی مربوط به موارد سطح ۱ صورت می گیرد. جدول ۱۰-۱۱ مقدار کسری مربوط به مؤلفه C5 برای هر والد (parent) را نشان می دهد. بعنوان مثال اگر رشته خریداری شده دارای طول ۱۰۰۰m باشد و یک طناب ۰٫۷۵m برای تولید لازم باشد آنگاه برای C5 می توان نوشت (۳۰۰+۸۶)×۰٫۷۵ یا ۲۸۸٫۸ m متر.

در جدول ۱۱-۱۱ ، ملزومات مربوط به ۷۶۰ برای C6 برای هفته ۱ را نشان می دهد که برای ۱۶۰ واحد از C3 بعلاوه ۶۰۰ واحد از C8 را ارائه می کند. ملزومات سطح ۲ برابر با آنچیزی است که برای همه موارد سطح ۱ مطرح است. در مثال فرض بر آن است که C6 یک مورد خریداری شده است که در ۲۰۰ محفظه انتقال یافته است. جدول ۱۲-۱۱ مقدار کسری را برای هر مؤلفه نشان می دهد. این امر در مورد X و مورد نهایی Y در سطح ۲ قابل طرح است.
– استفاده از اطلاعات خروجی MRP :

موارد فرعی MRP در فهرست کالا و موجودی مطرح می شوند که دارای گزینه های زمانبندی شده اند و برای محاسبه نیازهای اصلی و مهم، لازم و ضروری هستند. اگر داده های فهرست موجودی نادرست باشند، ملزومات محاسبه شده اشتباه خواهند شد و بدین ترتیب نتایج نهایی مربوط به MRP اشتباه می شوند. مسأله از نظر مدیریت دشوار می شود. زیرا در عمل دستیابی به فهرست کالای صحیح و دقیق دشوار است، دقت فهرست کالا برحسب درصد بیان می

شود. بعنوان مثال در این فهرست دقت محاسبه مطرح می شود. قانون شست (Thumb) بدین صورت است که حداقل ۹۵ درصد درستی و دقت برای MRP مؤثر لازم و ضروری است. به این دلیل شرکتهایی که از MRP بهره می گیرند، در دستیابی به این سطح دقت با مشکلات جدی مواجه هستند. بکارگیری MRP توسط اعمال کنترلهای فیزیکی جدی و سخت در فهرست کالا صورت می گیرد. در این رابطه تشخیص خطاها و تغییر عوامل خطا از جمله اقدامات کنترلی است، همین طور اصلاحات کنترلی سبب می شود که عوامل خطا را بتوان تعین کرد.

– تثبیت نیازها و ملزومات

MRP مدیر را قادر می سازد تا به نیازهای مشتری در آینده بهمراه تثبیت قیمت پاسخ دهد. نمایش ارائه شده چگونگی تجهیزات و امکانات در هر سطح را نشان می دهد. صفحات گسترده می توانند از پائین بطرف بالا دنبال شوند که به آن pegging اطلاق می شود. در هر سطح از MRP ، می توان ملزومات و امکانات مورد نیاز را دنبال کرد، همین طور می توان موارد سطح بالاتر را پیدا کرد و تعیین کرد که هر مورد به چه چیزی ختم می شود. بدون MRP هر اقدامی با تأخیر مواجه می شود این امر بدلیل فقدان بینش مطلوب در رابطه با کل فرآیند رخ می دهد.

– MRP و حداقل کردن پرداختی فهرست کالا و موجودی

در اصل، MRP یک سیستم طراحی و برنامه ریزی جامع و فراگیر است و اگر بدرستی اجرا شود، نتایج و پیامدهای آن حداقل کردن فهرست موجودی خواهد بود. اصول MRP شامل (ZI) , (JIT) هستند که سبب حداقل کردن ذخائر و کالاهای انبار شده می شود. طراحی MRP می تواند توسط سیستم های اجرایی تولیدی نظیر روش kanban ژاپنی اصلاح شود. ارتباطات و وابستگی های هزینه در ژاپن سبب شده است صنایع سیاستگذاری های خود را برای حرکت و تحول در

راستای کاهش هزینه مهندسی صنایع تدوین کنند. اقدام عادی و متداول در ایالات متحده برقراری تعادل و تبادل متقابل بین هزینه ها است. در این رابطه فرمولها و روابط زیادی مطرح شده است. در حال حاضر فهرست کالاها مبتنی بر درخواست و تقاضا نیستند و مستقل از این امر هستند. وابستگی آنها به کلیه موارد موجود در فهرست کالا است. وقتی MRP بصورت یکپارچه تدوین شد، سیستم DRP می تواند تأثیر مستقل بر میزان تقاضا و زمانبندی مرتبط با MRP داشته باشد.

– Lot Sizing در MRP :
استفاده از رابطه Lot Sizing بهمراه نرم افزار MRP بندرت بصورت گزینه ای و موردی صورت می گیرد بلکه آنها باید به میزان کم و با احتیاط زیاد بکار گرفته شوند. بسیاری از افراد در صنعت اعتقاد دارند که MRP برای تولیدات در سطح وسیع و مقیاس بالا لازم و ضروری است. بخش اعظم نرم افزار MRP شامل گزینه تخصیص دوره زمانی برای تعیین و تأمین سفارشات است. این گزینه ها برای ساده سازی فرآیند سفارش دهی ایجاد شده اند. اگر Sizing Lot در محاسبات اعمال نشود، آنگاه MRP از نظر مقیاس و سطح محاسباتی با محدودیت مواجه می شود. اکثر تحقیقات صورت گرفته نشان دهنده ترکیب امکانات است. منطق معمول برای

ایجاد توازن بین هزینه های نگهداری و هزینه های برپایی «setup»‌ بکار می رود. این امر توسط بهره گیری از الگوریتم های مختلف انجام می شود. کاربران الگوریتم های Lot Sizing باید آگاه باشند که روابطی نظیر wagner-whiten یا توازن دوره ای هزینه های اصلی یا مورد نظر قرار نمی دهند. با این حال مردم هنوز با روشهای مربوطه برای Lot Sizing چند سطحی که مبتنی بر MRP هستند، درگیر هستند. که از آن جمله می توان به هزینه های بیش از حد ساده سازی

شده و هزینه های نگهداری اشاره کرد. مسأله دیگر مربوط به الگوریتم های Lot Sizing در MRP آن است که اندازه بهینه شده برای موارد اصلی و والد نتایجی را شبیه موارد غیر بهینه شده ارائه می دهند. وقتی مسأله تنظیم و تعیین هزینه مطرح است، ایجاد توازن و تعادل در هزینه می تواند بسیار پیچیده شود. نتیجه آن است که باید بصورت ساختاری مقادیر زیاد و اندازه های بزرگ را توسط نرم افزار MRP محاسبه کرد. مدیر باید دلایل محکم و واضح را برای بکارگیری طراحی مواد و تجهیزات داشته باشد. فلسفه مدیریتی تنها بر اساس اقدامات و فعالیتهای زمانی و چگونگی صرف هزینه ها متناسب با زمان استوار است.
– امنیت کالاهای انبار شده:

امنیت کالاهای انبار شده برای موارد مستقل از سفارش و تقاضا:
بعنوان یک قانون کلی، امنیت کالاهای انبار شده نباید براساس موارد مستقل از تقاضا تعیین و توسط MRP برنامه ریزی شود. در این رابطه موارد استثناء وجود دارد که از آن جمله می توان مسائل کیفی، تلفات و علل مشابه که به در دسترس بودن وابستگی ندارند. در مراجع قبلی وابستگی به تقاضا بصورت جدی در نظر گرفته می شد و باید بین هزینه و تقاضا تعادل برقرار شود. تجربه مربوط به MRP نشان داده که صرفه جویی هزینه و ایجاد فرصتهای جدید می تواند با ایجاد تعادل ایجاد شود. این امر سبب بهبود کنترل کیفی و کاهش پرداختها می شود که توسط روابط تئوری قابل محاسبه نیستند. بدلیل اینکه MRP نگرش و درک را در رابطه با مقدار کالای ذخیره شده ایجاد می کند، در عمل دارای کارآیی و قابلیت مطلوب است و بدین ترتیب برنامه ریزی های MRP وابستگی کمتری به امنیت کالاهای انبار شده دارند. این ایده در رابطه با خطاهای پیش بینی در طراحی و برنامه ریزی مؤثر و کارآمد است.

– طراحی و برنامه ریزی کلی: وقتی امنیت کالاهای انبار شده در MRP در نظر گرفته شد، منطق محاسباتی شامل روشی بنام طراحی و برنامه ریزی کلی برای ایجاد تأثیر امنیت و ایمنی کالاهای انبار شده بدون اعمال کنترل واقعی بر ذخائر بکار گرفته می شود. برای درک طراحی کلی، توجه کن

ید که تخصیص تقاضا و درخواست برای هر دوره باید انجام شود و به جای داده های نادرست، مقادیر پیش بینی شده را برای تغییرات در نظر گرفت.
برای نمایش این حالت، در جدول ۱۳-۱۱ فرض کنید که امکانات و تجهیزات برای دوره ۵ تا ۸ با پیش بینی ۸۰ واحد برای هر دوره زمانی ترکیب شده است. بدلیل اینکه ملزومات در جدول ۱۳-۱۱ برای انحراف استاندارد پیش بینی ها نادرست هستند از نظر تعیین همسایگی و نیازهای مرتبط با هر دوره اشکالاتی ایجاد می شود. در جدول ۱۴-۱۱ ملزومات واقعی نشان داده شده اند و تعداد و مقادیر آنها در جدول ۱۳-۱۱ ارائه شده است. طراحی کلی تأثیر بر امنیت کالاهای انبار شده بدنبال دارد این امر متناسب با زمانهای کلیه مؤلفه ها و اجزای والد و اصلی است. مقدار کل فهرست موجودی تحت کنترل نگهداشته می شود این امر توسط برنامه ریز و زمانبند اصلی انجام می شود.
– Push and Pull
یک ایده مرتبط با Lot sizing و مفهومی متداول است. Oliver Wight از Pull برای مراجعه به اقدامات نادرست و نامطلوب که سبب بروز نقص در برنامه ریزی می شود، استفاده کرد. شروع آن حدود ۱۹۸۰ بود در مقاله هایی که در رابطه با تکنیکهای مدیریت ژاپنی و سیستم های kanbar مطرح شده،‌Pull بعنوان تکنیکهای اجرایی مطرح شده که می تواند سبب کاهش فهرستهای کالا شوند. در حال حاضر ۲ مفهوم اصلی مورد توجه است. در یکی، Push به معنی تصمیم گیری مرکزیت یافته و Pull به معنی تصمیم گیری بدون مرکزیت است. بنابراین طراحی و برنامه ریزی «Push»‌ و اجرا «Pull» است. در تعریف دیگر Push به معنی منبع و منشأ و Pull به معنی درخواست و تقاضا هستند. بدلیل دشواری ایجاد تعادل بین منبع و تقاضا برخی از همکاران از Push به معنی کنترل فعالیت تولیدی متناسب با منبع و منشأ موجود استفاده می کنند. این افراد از Pull به معنی منبع حداقل استفاده می شود. سیاستهای Lot sizing بر کارکرد روی فرآیند و تعادل و توازنهای بهره گیری از امکانات تأثیر خواهد گذاشت. این موارد، توازن و تعامل هزینه ای را که در مدیریت برای تحقیق تصمیم گیری ها لازم است و برای هر محیط MRPII کاربرد دارد، ایجاد می کند.

– خروجیهای اطلاعاتی مربوط به محاسبات MRP/CRP
سلامت و صحت اطلاعات برای مدیران،‌ کارمندان، مشتریان و تولید کنندگان که به نحوی با طراحی MRP/CRP مرتبط هستند، بسیار مهم و تعیین کننده است. این اطلاعات باید بصورت واقعی و لحظه ای در دسترس باشند. اگر روش MRPII کامل و جامع بکار گرفته شود، هدف از بکارگیری اطلاعات و ارزش و اهمیت آن بسیار مهم است. یک خروجی مهم سیستم MRP ، اطلاعات کاملی مربوط به تعادلهای فهرست کالا و موجودی تجهیزات و امکانات مورد نیاز و سفارشهای طراحی شده، است. این داده ها در رابطه با کنترل سفارشات و تحویل آنها است. کاربرد بسیار مهم دیگر ارتباط با مشتریان شرکت است. وقتی یک مشتری

درخواست سفارش جدیدی یا سرویس را دارد، اطلاعات بصورت online و لحظه ای بر روی کامپیوتر ارائه می شوند. ارائه سرویس مشتری بلافاصله پس از درخواست قابل پیگیری است و می توان به سؤالات و درخواستهای مشتری پاسخ داد. این اقدام با میزان حقیقت و صحت بالا انجام می شود. این قابلیت یکی از مهمترین مزایای سیستم MRP است. برخی شرکتها از OEM «سازندگان تجهیزات اصلی» استفاده می کنند و با آنها همکاری دارند این امر به مشتریان امکان دستیابی به پایگاه داده ساخت و تولید را توسط ارتباطات مستقیم می دهد. پایگاه داده شامل ملزومات طراحی مربوطه به تجهیزات خریداری شده است. ای

ن اطلاعات توسط تولید کننده برای طراحی و برنامه ریزی امکانات و ظرفیت در اختیار مشتریان قرار داده می شوند. کارمندان کارخانه بدین ترتیب امکان دستیابی به داده های مورد نیاز را دارند. با در اختیار داشتن این داده ها می توان برای مقابه با مشکلات و بهره گیری از امکانات برنامه ریزی کرد. کارمندان بخش فروش می توانند این اطمینان را به مشتریان بدهند که داده های مورد نیاز مشتری و امکانات سرویس دهی در هر زمان توسط آنها قابل دستیابی هستند.کارمندان طراحی و برنامه ریزی مالی آمادگی دسترسی به صندوق برای حمایت از طرح تولیدی را دارند. حسابداران دارای اطلاعات زمانبندی شده مربوط به هزینه ها برای همه تجهیزات و مؤلفه های ساخته شده، محصولات و همه موارد خریداری شده هستند. روش MRPII کاملتر و جامعتر می تواند داده ها و اطلاعات را برای برنامه ریزی و طراحی ارائه کند. این روش، اطلاعاتی را ارائه می کند که در طراحی غیر مستقیم وظایف کارمند به افراد کمک می کند.

– عملکرد سفارشی MRP
در رأس فرآیند طراحی و برنامه ریزی تجهیزات و امکانات، طراحی و برنامه ریزی است و کنترل سفارشات برای موارد خریداری شده و ساخته شده صورت می گیرد. پس از اجرای طراحی و برنامه ریزی MRP ، enplosion «انفجار» اجرا شده و سفارشات برای کلیه موارد، طراحی و برنامه ریزی می شوند. به لحاظ تاریخی، سفارش طراحی شده نشان داده که آنها در بین طراحان توزیع شده اند. خروجی کامپیوتر برای مواد ساخته شده در تحلیلهای کنترلی بکار گرفته می شوند و

خروجی بدست آمده و برای خریداران یا تحلیل های طراحی و برنامه ریزی خرید ارسال می شوند. امروزه، نرم افزار مرتبط با این بخش دارای خروجی نمایش ویدئویی است. ارتباط صوتی با کامپیوتر بعنوان روشی مؤثر و مطلوب در زمینه تبادل مطرح است. اجرای طراحی مجدد هفتگی می تواند برای برخی از محصولات مفید واقع شود در این رابطه بسته های نرم افزاری MRP متعددی وجود دارد که دارای گزینه طراحی مجدد است. طراحی مجدد تبادلی بر روی کلیه گزینه های

موجود در صورتحساب بصورت لحظه ای انجام می شود. در هر حالتی، هر شرکت کاربر باید طراحی مجدد متغیر را انتخاب کند. یک شرکت بزرگ ممکن است دارای سازمانهای بزرگ طراح باشد. در این حالت هر طراح یک گروه منطقی از گزینه ها و موارد را تشکیل می دهد. شماره یا نام فایل اصلی معمولاً مربوط به شماره طراح است. این امر به نرم افزار MRP امکان می دهد تا گزینه ها و موارد را نشان دهد. مثالهای قبلی در این فصل با قالب نمایش افقی نشان داده شدند. این قالب برای نمایش محاسبات MRP مناسب است. در جدول ۵-۱۱ ابزار اولیه برای FRAME ، A3 , MOTOR و مورد ۱۰۱۷۵ مطرح شده است و دارای ۲۲ واحد

نشان داده شده در ۹/۱۱/۹۵ است. ابزار بعدی برای ۳۶ واحد هنوز پوشش داده نشده است. نکته قابل توجه آن است که MRP دارای ۴ بخش سفارش نشان داد

ه شده در صفحه است. طول برنامه ریزی افقی توسط نرم افزار بکار گرفته شده در دوره زمانی ۶ ماه تا ۲ سال تعیین می شود. بصورت طبیعی سفارشات تحویل نمی شوند مگر اینکه مرور و بازنگری افقی در رابطه با آن صورت بگیرد. سفارشاتی که خیلی زود و بدون در نظر گرفتن ملاحظات ارائه می شوند در ادامه مشکلات جدی را در صورتحساب مواد ایجاد کرده و تغییراتی را در آن اعمال می کند. در این رابطه فرض بر آن است که طراح تصمیم به ارائه و تحویل سفارش

برای ۳۶ واحد کرده است. این امر در اکثر سیستم ها توسط فراخوانی سفارش و مرور و بازنگری آن صورت می گیرد. بعنوان مثال تابع F1 برای انتقال به صفحه سفارش (دستور) در نظر گرفته می شود. تمامی مشکلات و ایرادها باید در جدولی نظیر جدول ۱۶-۱۱ ارائه شوند. تذکر داده می شود که صورتحساب یک سطحی مواد بصورت اتوماتیک از پایگاه داده فراخوانی و نمایش داده می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 13700 تومان در 84 صفحه
137,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد